Zabrze przestrzenią rozwoju

Prawnicy

Konsultanci i doradcy

Kancelaria prawna
Kancelaria realizuje zadania m.in. w zakresie:

  • Poradnictwo prawne
  • Konsultowanie prawidłowości konstruowania pism formalnych do sądów i innych instytucji
  • Konsultowanie prawidłowości wypełniania formularzy kierowanych do właściwych instytucji
  • Konsultowanie zawieranych przed przedsiębiorców umów
  • Konsultowanie przedsięwzięć przedsiębiorcy pod kątem ich zgodności z obowiązującym prawem
  • Konsultowanie prawidłowości konstruowania umów cywilnoprawnych wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstw

Rezerwacja terminu spotkania jest wymagana – tel. (32) 27 39 770 lub na adres zcrp@um.zabrze.pl
Konsultacje umawiane są w odstępach półgodzinnych.

Ewentualne zmiany dyżurów podawane są na stronie Urzędu / zakładka „Dla biznesu”/Aktualności 

Dla Biznesu