Zabrze przestrzenią rozwoju

O mieście

W centrum Śląska usytuowane jest Zabrze – jeden z filarów rozwoju gospodarczego, technologicznego i medycznego kraju. Wielowiekowa przemysłowa tradycja i kultura pracy, innowacyjne pomysły, współpraca nauki i biznesu, dostępność wysoko wykwalifikowanych kadr, tereny inwestycyjne oraz przyjazny klimat dla inwestorów i przedsiębiorców decydują o atrakcyjności inwestycyjnej Zabrza, czyniąc z niego jeden z najważniejszych obszarów inwestycyjnych Europy Środkowo-Wschodniej.
W rankingu „Forbes’a” z 2019 r. dotyczącym atrakcyjności dla biznesu Zabrze znalazło się na 9. pozycji wśród gmin od 150 do 299 tyś mieszkańców.

Doskonała lokalizacja jest jednym z istotnych walorów inwestycyjnych miasta. W promieniu 600 km znajduje się osiem europejskich stolic: Berlin, Bratysława, Budapeszt, Praga, Warszawa, Wiedeń, Zagrzeb i Ljubljana.
Potencjał naukowo-badawczy to jeden z licznych atutów, wyróżniających Zabrze na tle innych śląskich miast. Swoje lokalizacje w Zabrzu posiadają: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, Śląskie Centrum Chorób Serca, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Organizacji i Zarządzania, Śląski Uniwersytet Medyczny, a także Wyższa Szkoła Techniczna – Wydział Nauk Medycznych.
Zabrze posiada ponad 300 ha terenów przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe, usługowe oraz mieszkaniowe. Wśród dużych i ważnych miast Śląska Zabrze jest jedynym, które posiada tak rozległe obszar dedykowany inwestorom. Tereny inwestycyjne usytuowane są w pobliżu krzyżowania się autostrad A4, A1 oraz Drogowej Trasy Średnicowej; część z nich wchodzi w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powstają na nich parki przemysłowe, nowe fabryki , hale magazynowe i powierzchnie biurowe.

Zabrze:
miasto na prawach powiatu.

LOKALIZACJA:
• makroregion: Południowy
• województwo: Śląskie
• podregion: Gliwicki
• kod TERYT: 2478000
Jest jednym z 14 miast na prawach powiatu tworzących Aglomerację Górnośląską.
Należy do Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, znajdującej się w centrum województwa śląskiego.

Zajmuje obszar 80,4 km2. Sąsiaduje z Bytomiem, Gliwicami, Rudą Śląską (miastami na prawach powiatu) oraz powiatem gliwickim (gmina wiejska Gierałtowice) i tarnogórskim (gm. wiejska Zbrosławice).

Dla Biznesu