Zabrze przestrzenią rozwoju

Kapituła konkursu

Zgodnie z Zarządzeniem nr ZCRP/795/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 1.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pod nazwą „Zabrzański Biznesplan”  § 4 pkt 14 powołuje kapitułę w składzie:

 1. Katarzyna Dzióba,
 2. Zbigniew Barecki,
 3. Janusz Dramski,
 4. Mariusz Drogokupiec,
 5. Krzysztof Dudek,
 6. Elżbieta Korecka,
 7. Wojciech Kościelny,
 8. Paulina Łępska,
 9. Mariola Majchrzyk,
 10. Józef Piętoń,
 11. Gabriela Pudlo – Chojnacka,
 12. Małgorzata Sołtyńska – Rąb,
 13. Mariola Wnętrzak – Sadłocha.

Dla Biznesu