Zabrze przestrzenią rozwoju

2013

LAUREACI ZABRZAŃSKIEJ ATENY

Medycyna i Nauka

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

Gospodarka i Przedsiębiorczość

Kopex S.A.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Dla Biznesu