Zabrze przestrzenią rozwoju

Dlaczego warto tu inwestować?

 1. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – najlepsza Specjalna Strefa Ekonomiczna w Europie. W jej ramach tereny inwestycyjne w Zabrzu uznawane są za najlepiej przygotowane w województwie śląskim.
 2. Atrakcyjny system zwolnień podatkowych dla inwestorów (zwolnienie z CIT ), dodatkowo miasto Zabrze oferuje dla nowych inwestycji zlokalizowanych na terenie SSE zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 10 lat, dla nowych inwestycji zlokalizowanych poza terenem SSE zwolnienie udzielane jest na okres 5 lat
 3. Wysoka dostępność transportowa – ponadprzeciętna intensywność pasażerskich przewozów lotniczych, ponadprzeciętny poziom rozwoju sektora transportu i logistyki, wysoka gęstość sieci drogowej.
 4. Wysoka jakość oraz dostępność wysoko wykwalifikowanej siły roboczej (kultura przemysłowa)
 5. Dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i zarządzającej
 6. Wysoka gęstość zaludnienia na Śląsku – 375 osób/km2 przy średniej w Polsce 123 osoby / km2 i w UE 114 osób / km2.
 7. Co trzecie duże miasto w Polsce znajduje się na Śląsku.
 8. W promieniu 100 km od Zabrza – mieszka ok. 9 milionów ludzi, z czego ponad 4,5 mln na Śląsku.
 9. W promieniu ok. 600 km od Zabrza znajduje się 6 europejskich stolic.
 10. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice – Pyrzowice wyróżnia się na tle kraju najmniejszą liczbą „dni nielotnych” (dzięki panującym tutaj wyjątkowo dogodnym warunkom meteorologicznym).
 11. Śląsk to miejsce najbardziej gęstej sieci połączeń kolejowych i tramwajowych w Polsce.
 12. Śląsk jest jednym z największych w kraju ośrodków naukowych i akademickich.
 13. Śląsk zajmuje czołowe miejsce w kraju pod względem liczby studentów.
 14. Śląsk to jeden z najważniejszych terenów lokowania inwestycji przez zagraniczny kapitał.
 15. Województwo śląskie zajmuje drugie miejsce wśród województw w generowaniu Produktu Krajowego Brutto.
 16. Niemal 80% samochodów produkowanych w Polsce powstaje na Śląsku.
 17. Śląsk jest pierwszym w kraju producentem energii elektrycznej w Polsce.
 18. Na Śląsku powstaje niemal co druga pamięć RAM oraz co trzecia karta pamięci sprzedawana w Polsce.
 19. Śląsk jest drugim, po województwie wielkopolskim, miejscem wystaw i targów.
 20. Na Śląsku funkcjonują browary warzące najbardziej znane gatunki piw.
 21. Na Śląsku znajduje się najsłynniejsze polskie miejsce pielgrzymkowe, „duchowa stolica Polski” – Sanktuarium na Jasnej Górze; corocznie odwiedza je około 5 mln gości z różnych stron świata.
 22. Na Śląsku można zjechać 320 m pod ziemię i zobaczyć przedstawienie teatralne albo zorganizować koncert lub imprezę biznesową w Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu.
 23. W dziedzinie kardiochirurgii i onkologii Śląsk wyróżnia się nie tylko w skali kraju, ale i na arenie międzynarodowej.

Dla Biznesu