Kapituła konkursu

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik Zarządzeniem nr 931/ZCRP/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Kapituły konkursu „Zabrzański Biznesplan” ogłosiła skład Kapituły.

Członkami Kapituły VII edycji konkursu są:

1) Zbigniew Barecki, Przedsiębiorstwo Górnicze Demex Sp. z o.o.;
2) Mariusz Drogokupiec, Firma Edukacyjna Angmen;
3) Krzysztof Dudek, Ośrodek Szkoleniowy Eskadra;
4) Łukasz Frączek, Kancelaria Adwokacka;
5) Adam Góra, PPUH Voigt Sp. z o.o.;
6) Mariola Kosiorek, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.;
7) Dawid Kosmol, Przedsiębiorstwo Górniczo-Budowlane i Produkcyjno-Handlowe Poch Sp. z o.o.;
8) Jacek Kotra, Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o.;
9) Bożena Krusche, Rotax Plus Firma Księgowa;
10) Renata Lemańska, Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
11) Magdalena Letun-Łątka, Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej;
12) Krystyna Łukaszczyk, Biuro rachunkowe;
13) Mariola Majchrzyk, Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.;
14) Alina Nowak, Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu;
15) Józef Piętoń, Bank Gospodarstwa Krajowego;
16) Grzegorz Piotrowicz, Remedies Sp. z o.o.;
17) Paulina Sierant, Bellezza;
18) Małgorzata Sołtyńska-Rąb, Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej;
19) Kamil Wloczka, Ubezpieczenia Allianz;
20) Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach;
21) Katarzyna Dzióba, II Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze;
22) Katarzyna Kucia, Naczelnik Wydziału Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dla Biznesu