Zabrze przestrzenią rozwoju

Urząd Skarbowy

Urząd Skarbowy udzieli informacji nt.:
• form opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej
– wyłączenia z karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego
– obowiązujące stawki podatkowe
– ogólne zasady opodatkowania (podatkowa książka przychodów i rozchodów)

• rodzajów składanych deklaracji/rozliczeń
– w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej wybór odpowiedniego formularza do rozliczenia podatku
– terminy złożenia deklaracji/rozliczeń

• obowiązków ciążących na podatniku w podatku dochodowym i podatku VAT
– obowiązek rejestracji w podatku VAT
– status ,,małego podatnika”
– obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych
– prowadzenie ewidencji przychodów oraz książki przychodów i rozchodów
– ulgi i zwolnienia w przepisach podatkowych

Dyżury: wtorek 11:00 – 15:00

tel. (32) 273 97 77

Ewentualne zmiany dyżurów podawane są na stronie Urzędu / zakładka „Dla biznesu” / Aktualności https://www.um.zabrze.pl/biznes/aktualnosci

Powiązane informacje
Partnerzy

Dla Biznesu