Zabrze przestrzenią rozwoju

Etap II

Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS

Potrzebne formularze:
ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA
(http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1083)

Miejsce załatwienia sprawy:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu
Sala Obsługi Klientów
ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze
Poniedziałek: 8.00-17.00 w okresie 22.11.2021 do 31.03.2022 r.
Wtorek – Piątek: 8.00-15.00

lub

stanowisko Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 3
wtorek 8:00-14:00
tel. 32 27 39 778

Czas na załatwienie sprawy:
Przedsiębiorca podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej ma obowiązek zgłosić siebie do ubezpieczeń :
1) Na formularzu ZUS ZUA –zgłoszenie do ubezpieczenia – jeżeli przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.
2) Na formularzu ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego z uwagi na występowanie okoliczności wyłączających obowiązek ubezpieczeń społecznych.
Przedsiębiorca musi zgłosić do ubezpieczeń siebie, ale również pracowników, zleceniobiorców i osoby współpracujące. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od daty powstania tego obowiązku.

Aby zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny albo członków rodziny pracownika/zleceniobiorcy, należy wypełnić i złożyć formularz ZUS ZCNA. Zgłoszenia takiego należy dokonać w ciągu 7 dni, od kiedy zaistniała okoliczność, która uzasadnia to zgłoszenie.

Wszystkich ww. zgłoszeń można dokonać podczas składania wniosku o wpis do CEIDG, poprzez dołączenie odpowiedniego formularza ZUS do wniosku CEIDG-1 lub bezpośrednio w oddziale ZUS/na stanowisku ZUS w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Terminy rozliczania składek:

1) Jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki tylko na własne ubezpieczenie, ma obowiązek rozliczyć się, opłacić składki do dnia 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2) Jeżeli przedsiębiorca rozlicza składki nie tylko na własne ubezpieczenie (pracownicy, zleceniobiorcy), to ma obowiązek rozliczyć się do dnia 15 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dla Biznesu