Zabrze przestrzenią rozwoju

Śniadania

Przedstawiciele firm działających w wielu branżach gospodarki oraz prywatni przedsiębiorcy wzięli dzisiaj udział w I Śniadaniu Biznesowym, które zorganizowano w Arenie Zabrze. Przedstawiciele samorządu rozmawiali z ekspertami o tym, jak wzajemnie się wspierać, aby rozwijać potencjał Zabrza, a w mieście powstawały nowe miejsca pracy.

Zaprezentowany został m.in. projekt „Miasto przestrzenią rozwoju”, na którego realizację pozyskaliśmy środki finansowe z Funduszy Norweskich. Uczestnicy z zainteresowaniem zapoznali się też z zabrzańską ofertą kulturalną, turystyczną, sportową i rekreacyjną.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między środowiskiem gospodarczym i samorządem terytorialnym, a także nawiązania lub zacieśnienia relacji wśród biznesmenów prowadzących w Zabrzu swoje przedsięwzięcia.

– To naprawdę bardzo budujące zobaczyć w jednym miejscu tylu przedstawicieli naszego zabrzańskiego świata biznesu – przedsiębiorców, którzy przecież także niosą odpowiedzialność za rozwój tego miasta. Wierzę, że te spotkania wniosą wiele cennych wartości i dzięki konstruowanym w ich trakcie wnioskom będziemy jeszcze lepiej dbać o nasze miasto. Gratuluję Radzie Gospodarczej organizacji wydarzenia, a wszystkim biorącym w nim udział dziękuję za gotowość do współpracy na rzecz rozwoju Zabrza – stwierdziła w trakcie spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Dla Biznesu