Zabrze przestrzenią rozwoju

Składanie wniosków

Wnioski można składać od 1 lipca do 29 lipca 2015 r.


1. Mieszkaniec może złożyć wniosek:
– pobranie ze strony www miasta i wypełnienie formularza,

– pobranie druku z punktów obsługi mieszkańców

– wypełnienie interaktywnego formularza na stronie: https://zabrze.zetwibo.pl (wniosek taki musi zostać wydrukowany, podpisany i wraz z załącznikami złożony w Urzędzie – zgodnie z zapisami poniżej)
2. Do wypełnionego formularza mieszkaniec powinien dołączyć listę poparcia oraz ewentualnie inne załączniki (np. wstępną zgodę dysponenta nieruchomości – wtedy kiedy jest ona niezbędna)


3. Po podpisaniu wniosek wraz z załącznikiem (załącznikami) przekazuje się:

• listownie przesyłając go na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu:

Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze


• osobiście w Urzędzie Miejskim:

Punkt Obsługi Klienta
Centrum Handlowe M1
ul. Szkubacza 1
41-800 Zabrze
Czynne:
poniedziałek – sobota 11.00 – 19.00

Punkt Obsługi Klienta
Parter przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
Czynne:
poniedziałek – piątek 7.30 – 17.00

Sala Obsługi Klienta
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze.
Czynne:
poniedziałek – piątek 7.30 – 17.00

W przypadku przesyłania pocztą liczy się data stempla pocztowego, a w przypadku składania osobistego należy to zrobić w czasie pracy punktów obsługi mieszkańców.

Zasady budżetu partycypacyjnego reguluje regulamin. Pomoc przy opracowywaniu wniosku zapewnia instrukcja. Kolejny dokument zawiera odpowiedzi na mogące pojawić się pytania.

Dla Mieszkańców