Zabrze przestrzenią rozwoju

Zagrożenia terrorystyczne

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W SYTUACJI ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM?

Jeżeli przebywasz w miejscu publicznym takim jak np. dworzec autobusowy, kolejowy, lotnisko, supermarket, duży obiekt sportowy i
ZAUWAŻYŁEŚ PODEJRZANY PRZEDMIOT
taki jak teczka, pakunek, paczka, plecak, wypełniona reklamówka,
POZOSTAWIONY BEZ OPIEKI
i podejrzewasz, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia,
NIE DOTYKAJ GO! NIE OTWIERAJ TORBY!
ZGŁOŚ TEN FAKT NATYCHMIAST

Osobiście lub telefonicznie:
• administratorowi lub ochronie (obiektu, terenu)
• Policji nr tel. 997 lub Straży Pożarnej nr tel. 998
• dzwoniąc pod numer alarmowy nr tel. 112

Powiadamiając osobiście lub telefonicznie o zauważeniu podejrzanego przedmiotu:
• podaj gdzie znajduje się podejrzany przedmiot i jak wygląda,
• podaj numer telefonu z którego prowadzisz rozmowę oraz swoje nazwisko,
• upewnij się, czy twoje zgłoszenie zastało przyjęte,
• oczekuj w bezpiecznym miejscu na interwencję, w razie konieczności wskaż podejrzany przedmiot,
• pamiętaj: jeżeli widzisz „bombę” ona „widzi” ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu jej rażenia.

Jeżeli:
OTRZYMAŁEŚ INFORMACJĘ O PODŁOŻENIU BOMBY
rozmowę prowadź spokojnie i uprzejmie, staraj się podtrzymać ją jak najdłużej. W trakcie rozmowy staraj się uzyskać jak najwięcej informacji o:
• miejscu podłożenia bomby,
• jej wyglądzie,
• osobie informującej
• posiadanej przez niego wiedzy o obiekcie lub terenie, który ma być przedmiotem zamachu bombowego.
NIE LEKCEWAŻ ŻADNEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT
Staraj się zapamiętać jak najwięcej uzyskanych informacji, jeżeli możesz zanotuj je.
ZGŁOŚ TEN FAKT NATYCHMIAST

Osobiście lub telefonicznie:
• administratorowi lub ochronie (obiektu, terenu)
• Policji nr tel. 997, lub Straży Pożarnej nr tel. 998
• dzwoniąc pod numer alarmowy nr tel. 112

Powiadamiając osobiście lub telefonicznie o otrzymanej informacji:
• przekaż treść rozmowy z osobą która poinformowała o podłożeniu bomby,
• podaj numer telefonu z którego prowadzisz rozmowę i swoje nazwisko, aby uzyskać potwierdzenie przyjętego zawiadomienia.

Po osobistym lub telefonicznym powiadomieniu pamiętaj, że:
• po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji (obiektu, terenu) niezwłocznie udaj się do wyjścia ewakuacyjnego zgodnie ze wskazaniami upoważnionych osób, zachowaj spokój, stosuj się do zaleceń.
• do czasu przybycia na miejsce Policji, akcją kieruje administrator obiektu, terenu lub osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo,
• o zagrożeniu informuj jak największą ilość osób znajdujących się w strefie zagrożonej lub osoby kierujące się w jej stronę,
• bezwzględnie stosuj się do poleceń funkcjonariuszy Policji oraz służb ratowniczych,
• jeżeli w strefie zagrożonej wybuchem znajduje się twój samochód, to musi tam pozostać do czasu zakończenia akcji,
• twoja pomoc jest potrzebna innym – starszym, niepełnosprawnym i dzieciom.

Dla Mieszkańców