Zabrze przestrzenią rozwoju

Instytucje naukowe

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk

ul. M. Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze
tel.: (32) 271-60-77
fax (32) 271-29-69
e-mail: sekretariat@cmpw-pan.edu.pl
www.cmpw-pan.edu.pl

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze
tel. 32 373-56-00
sekretariat tel.: (32) 373-56-01
fax (32) 373-56-77
e-mail: sekretariat@frk.pl
www.frk.pl
www.polskieserce.pl
www.robinheart.pl

Instytut Technologii Paliw i Energii

ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze
tel.: (32)-271-00-41
fax (32)-271-08-09
www.itpe.pl

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze
tel.: (32) 271 64 81, (32) 271 70 40
fax (32) 271 74 70
e-mail: kanc@ipis.zabrze.pl
www.ipis.zabrze.pl

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze
e-mail: itam@itam.zabrze.pl
tel.: (32) 271-60-13
fax (32) 276-56-08
www.itam.zabrze.pl

Dla Mieszkańców