Zabrze przestrzenią rozwoju

Uchwały

Uchwała nr LXXVII/1020/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 roku została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.miastozabrze.pl/doc/15217

Dla Mieszkańców