Zabrze przestrzenią rozwoju

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej


Komendant:
st. bryg. Tomasz Bajerczak

Dowództwo Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
Dowódca:
st. kpt. mgr inż. Grzegorz Gorpiel

ul. Stalmacha 22
41 – 800 Zabrze
www.psp.zabrze.pl
tel.:
32 376-09-90
32 271-20-20
32 777-41-20
fax:
32 278-17-77
e-mail:
straz@psp.zabrze.pl
 

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
4. kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
6. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
7. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
8. współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
9. realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską.

Dla Mieszkańców