Baza danych

Baza danych OPI-TPP Ogólnodostępna Platforma Informacji- Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane
http://portal.opitpp.gig.eu/cms/index.php/component/content/frontpage.html

Baza danych o obiektach industrialnych z terenu Polski
http://rewitalizowane.fundacja-hereditas.pl

Baza danych o inwestycjach w obszarze, obiektach nauki i szkolnictwa wyższego
http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/inwestycje-w-obszarze-nauki-i…

Baza danych Platforma internetowa Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego
http://www.ppportal.pl

Baza danych Portal informacyjny Fundusze Europejskie
http://www.fundusze-europejskie.pl/dotacje-unijne/

Baza danych System Informacji o Terenie_ Zabrze
http://siot.um.zabrze.pl/imap/?gpmap=gp0

Baza danych o Pałacach Śląska
http://www.palaceslaska.pl/

Baza danych Pokłady Kultury
http://pokladykultury.pl/pl

Dla Mieszkańców