Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacja dla podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej

Informacja Prezydenta Miasta Zabrze o terminie losowania składów obwodowych komisji d.s. referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

informuje się, że informuje się, że na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w dniu 13 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Religi 1 w sali nr 115 (I piętro) odbędzie się losowanie składów obwodowych komisji d.s. referendum, do których zgłoszona została większa aniżeli dopuszczalna ustawowo liczba kandydatów.
Losowanie ma charakter publiczny.

http://referendum2015.pkw.gov.pl/328_Podmioty_uprawnione

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Do dnia 7.08.2015 r. do godz. 15.00 pełnomocnicy wyborczy lub upoważnione przez nich osoby mogą zgłaszać kandydatów do pracy w obwodowych komisjach ds. referendum.
Zgłoszenia są przyjmowane w budynku przy ul. Religi 1 w Biurze Rady Miasta, pok. 66 (parter). Tel. kontaktowy (32) 2739703.

WAŻNE: Na zgłoszeniach koniecznie wpisywać nr telefonu kandydata do OKR.

Członkowie OKR powołani Zarządzeniem Prezydenta Miasta Zabrze są powiadamiani sms o terminach szkoleń

Dla Mieszkańców