Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje ogólne

W rewitalizacji ekonomiczno-gospodarczej, celem są działania sprzyjające realizowaniu zadań przez rozmaite podmioty. Ukierunkowane są na zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych oraz zdegradowanych na: parki naukowo-technologiczne, przemysłowe, strefy ekonomiczne, centra logistyczne, inkubatory przedsiębiorczości, składy i magazyny, bazy transportowe, produkcję przemysłową typu” high-tech.” lub produkcję leśną czy rolną ( upraw roślin przemysłowych tj. wierzba wysokoenergetyczna, itp.), także na usługi handlu i usługi śródmiejskie: gastronomię, centra rozrywki i sportu, biura, usługi towarzyszące biznesowi.

Dla Mieszkańców