Zabrze przestrzenią rozwoju

Wyniki głosowania

Poniżej publikujemy wyniki głosowania w IX edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie miało miejsce w okresie 30 września – 17 października 2022 roku. Zanotowano 20 440 ważnych kart do głosowania, w tym 20 318 oddanych elektronicznie oraz 122 w formie papierowej karty do głosowania. Łącznie mieszkańcy Zabrza oddali 34 496 głosów na poszczególne projekty bowiem każdy mieszkaniec miał prawo wskazać po jednym projekcie ogólnomiejskim i jednym dzielnicowym. Szczegóły zaprezentowano poniżej.

Projekty oznaczone jako wskazane do realizacji zostaną wpisane do projektu budżetu miasta Zabrze na 2023 rok oraz po przyjęciu budżetu i rozpoczęciu roku 2023 będą realizowane.

Informujemy równocześnie, że projekty oznaczone „premia za frekwencję” zostały wskazane na podstawie par. 20 ust. 6 Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z  mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”. Dodatkowo informujemy, że projekt, aby mógł zostać wskazany do wykonania musiał otrzymać minimum 50 głosów.

Więcej informacji o poszczególnych projektach można znaleźć w zakładce „Ocena wniosków” https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/ix-edycja/ocena-wnioskow

Wyniki głosowania wg dzielnic

Biskupice ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0099 Projekt dla dzieci i młodzieży z Biskupic — bezpieczeństwo, komfort, rekreacja

Głosów: 550
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0041 Poprawa bezpieczeństwa oraz częściowe doposażenie placów zabaw w Dzielnicy Biskupice

Głosów: 214
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0040 Modernizacja boiska rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 w Biskupicach

Głosów: 146
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0061 Przebudowa placu zabaw przy ul. Stefana Okrzei w Biskupicach

Głosów: 65
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

Centrum Południe ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0042 Rekultywacja terenu rekreacyjnego Szkoły Pod Lasem z możliwością uprawiania sportu

Głosów: 1 996
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 349 800,00 zł

P0066 Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej dla dorosłych

Głosów: 283
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0049 Sportowo-sensoryczny ogród doświadczeń Wesołej Jedyneczki

Głosów: 203
Czy realizacja? Tak — premia za frekwencję*
Wartość projektu: 110 000,00 zł

P0088 Bezpieczne i Zielone Centrum — strefa relaksu i sportu w parku, doświetlenie przejść dla pieszych, budki dla jerzyków i remont chodnika

Głosów: 195
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0018 Zabrze dla dzieci — budowa niskiego parku linowego w Parku im. Powstańców Śląskich dla ćwiczenia równowagi przez dzieci od lat 3

Głosów: 191
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 271 000,00 zł

P0044 Budowa placu zabaw i bieżni na terenie Szkoły Podstawowej nr 5

Głosów: 181
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0054 Budowa miejsc parkingowych

Głosów: 30
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 192 000,00 zł

P0010 Spotkania ze sztuką

Głosów: 21
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 20 000,00 zł

Centrum Północ ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0006 Modernizacja szkolnego placu zabaw „zielony zakątek”

Głosów: 492
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 200 000,00 zł

P0077 Stwórzmy razem raj dla maluszka

Głosów: 268
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 150 000,00 zł

P0052 Wybieg dla psów na terenie dzielnicy Centrum Północ

Głosów: 73
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 300 000,00 zł

P0050 Wykonanie oświetlenia tradycyjnego wzdłuż rzeki Bytomki od ulicy Trocera

Głosów: 50
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 169 700,00 zł

P0064 Wykonanie — budowa chodnika z kolorowej kostki np. czerwonej lub żółtej

Głosów: 49
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 56 062,50 zł

P0051 Budowa „Siłowni pod Chmurką” w Parku Rodzinnym

Głosów: 24
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 180 000,00 zł

P0086 Lepsze Centrum Północ — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Wolności. Autor: Kamil Żbikowski — Lepsze Zabrze

Głosów: 13
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 44 000,00 zł

Grzybowice ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0056 Modernizacja placu zabaw przy ul. Warmińskiej w Zabrzu-Grzybowicach

Głosów: 225
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0011 Szachy dla młodych mistrzów

Głosów: 40
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 4 050,00 zł

P0079 Lepsze Grzybowice — nowoczesne doświetlenie LED przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Badestinusa i Traktorzystów. Autor: Kamil Żbikowski — Lepsze Zabrze

Głosów: 38
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 88 888,88 zł

Guido ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0008 Plac zabaw

Głosów: 723
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 333 140,00 zł

P0070 Modernizacja infrastruktury boiska Orlik SP Nr 1

Głosów: 392
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0019 Dziecięcy zakątek

Głosów: 338
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 349 559,11 zł

P0083 Lepsze Guido — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja. Autor: Kamil Żbikowski — Lepsze Zabrze

Głosów: 13
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 88 000,00 zł

Helenka ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0013 Rolkowisko

Głosów: 129
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 253 900,00 zł

P0074 Bezpieczna i czysta Helenka

Głosów: 109
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 186 600,00 zł

P0078 Lepsza Helenka — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Jordana. Autor: Kamil Żbikowski — Lepsze Zabrze

Głosów: 75
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 44 000,00 zł

P0012 Chodnik na działki ROD „Tulipan”

Głosów: 72
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 268 700,00 zł

P0060 Budowa chodnika i modernizacja dojazdu z miejscami postojowymi

Głosów: 67
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 288 000,00 zł

Kończyce ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0089 Plac zabaw „Dokuś”

Głosów: 156
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0082 Lepsze Kończyce — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Paderewskiego. Autor: Kamil Żbikowski — Lepsze Zabrze

Głosów: 25
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 44 000,00 zł

Maciejów ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0091 Miejsce do relaksu (alejki spacerowo-widokowe) — etap II

Głosów: 233
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0068 Wybieg dla psów

Głosów: 61
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 131 000,00 zł

P0081 Lepszy Maciejów — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Kondratowicza. Autor: Kamil Żbikowski — Lepsze Zabrze

Głosów: 19
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 44 000,00 zł

Makoszowy ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0001 Miasteczko ruchu drogowego — świadomy i bezpieczny na drodze

Głosów: 243
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 174 955,00 zł

P0072 Zakup sprzętu do organizacji plenerowych imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców dzielnicy Makoszowy

Głosów: 214
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0084 Lepsze Makoszowy — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Makoszowskiej. Autor: Kamil Żbikowski — Lepsze Zabrze

Głosów: 7
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 44 000,00 zł

Mikulczyce ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0033 Bezpieczne Zabrze. Doposażenie w sprzęt i remont samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA Renault

Głosów: 681
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 150 000,00 zł

P0097 Edukacyjny plac zabaw w Mikulczycach przy ul. Solskiego

Głosów: 173
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 173 585,45 zł

P0043 Pl. N. Kroczka

Głosów: 126
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 200 625,00 zł

P0098 Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży

Głosów: 98
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0002 Nowe miejsca postojowe dla boisk i mieszkańców w Mikulczycach

Głosów: 92
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 100 000,00 zł

P0003 Oświetlone i bezpieczne dojście do cmentarza w Mikulczycach

Głosów: 70
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 250 000,00 zł

P0031 Kolorowe i bezpieczne Mikulczyce — plac zabaw dla Przedszkola Nr 45 i doświetlenie przejść dla pieszych (ul. Tarnopolska, Kopalniana, Ofiar Katynia)

Głosów: 67
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 318 731,09 zł

Osiedle Mikołaja Kopernika ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0009 Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu

Głosów: 313
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 169 500,00 zł

P0028 Budowa miejsc postojowych na os. Kopernika

Głosów: 154
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 174 930,00 zł

P0036 Ulica Ciołkowskiego — wymiana nawierzchni drogi — cała konstrukcja

Głosów: 125
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0093 Modernizacja placu zabaw w Parku im. Jana Pawła II

Głosów: 107
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 169 075,00 zł

P0075 Naprawa nawierzchni zalewanych chodników wraz z oświetleniem placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Galileusza i Banachiewicza na os. Kopernika – etap II

Głosów: 60
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 174 998,50 zł

Osiedle Młodego Górnika ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0023 Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9

Głosów: 386
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 149 921,00 zł

P0094 Rozbudowa placu zabaw oraz zamontowanie oświetlenia wzdłuż chodnika przy ul. Mł. Górnika

Głosów: 131
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0080 Lepsze Osiedle Młodego Górnika — nowoczesne doświetlenie LED przejść dla pieszych na ul. Szybowej i Pod Borem. Autor: Kamil Żbikowski — Lepsze Zabrze

Głosów: 42
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 88 888,88 zł

Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0092 Modernizacja Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego — etap III

Głosów: 868
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 350 000,00 zł

Pawłów ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0090 Pawłowski pumptrack

Głosów: 189
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0005 Oświetlenie parku i skweru na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Mendego — strona parzysta i nieparzysta

Głosów: 56
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0037 Młode Lepsze Zabrze — światło i bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Pawłowie

Głosów: 52
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

Poremba ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0024 Nowa nawierzchnia na placu zabaw oraz montaż ławek i kosza na śmieci

Głosów: 261
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 158 099,90 zł

P0048 Plac zabaw — Przedszkole Nr 16

Głosów: 168
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0100 Nowe ławki i kosze na ul. Struzika

Głosów: 21
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 16 900,00 zł

Rokitnica ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0032 Boisko wielofunkcyjne przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Zabrzu

Głosów: 1 175
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 349 074,00 zł

P0062 Rokitnica 2.0 — budowa tężni w parku przy ulicy Krakowskiej

Głosów: 513
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 200 000,00 zł

P0058 2 place zabaw przy ul. Budowlanej i Andersa

Głosów: 163
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0057 Bezpieczna Rokita — doświetlenie przejść dla pieszych

Głosów: 99
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 250 000,00 zł

P0063 Rokitnica 2.0 — budowa skateparku

Głosów: 92
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0022 Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne „tropem rokitnickiej przyrody”

Głosów: 39
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0021 Rokitnicki ogród biblijny

Głosów: 8
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

Skłodowskiej-Curie ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0007 „Ekologiczne podwórko” przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Głosów: 591
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0067 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Głosów: 154
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0016 Budowa placu zabaw dla dzieci w dzielnicy Skłodowskiej-Curie

Głosów: 94
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0053 Utworzenie miejsc parkingowych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie

Głosów: 40
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 276 120,00 zł

P0095 Budowa chodnika i oświetlenia z przystanku przy ul. Mikulczyckiej do ŚCCS

Głosów: 38
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 204 000,00 zł

Śródmieście ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0073 Sala gimnastyczna na miarę XXI wieku

Głosów: 702
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0045 Mobilna pracownia logistyki czasu wojny, zagrożeń terrorem, katastrof naturalnych i przemysłowych

Głosów: 482
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 327 338,52 zł

P0047 Nowy parking na osiedlu Barbary

Głosów: 343
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 164 200,00 zł

P0087 Lepsze Śródmieście: nowoczesne doświetlenie LED przejść dla pieszych (Wolności, de Gaulle’a, Miarki, Dubiela, Lutra). Kamil Żbikowski — Lepsze Zabrze

Głosów: 43
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 185 800,00 zł

P0055 Zakup i zabudowanie dwóch ławek solarnych

Głosów: 4
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 50 000,00 zł

Zaborze Południe ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0015 1. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu — Południe 2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „Temida”

Głosów: 551
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0085 Lepsze Zaborze Południe — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Skargi. Autor: Kamil Żbikowski — Lepsze Zabrze

Głosów: 48
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 44 000,00 zł

P0046 Otwarty plac zabaw dla dzieci

Głosów: 11
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 164 100,00 zł

Zaborze Północ ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0025 Rozwój dzielnicy (wybieg dla psów [w wyniku oceny rezygnacja z tego elementu, zamiennie wprowadzono niewielką tężnię solankową – przypis organizatorów BO], monitoring na szkole, palenisko, kosze [rezygnacja] i ławki na dzielnicy [rezygnacja], trybuna przy stadionie, ogrodzenie na Fenix)

Głosów: 491
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0103 Doposażenie siłowni w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego

Głosów: 453
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0004 Strefa relaksu i wypoczynku „Nowy Park na Zaborzu”

Głosów: 190
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0026 Doświetlenie LED przejść na ul. Korczoka (skrzyżowanie z ul. Kalinową)

Głosów: 80
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 41 310,00 zł

P0027 Montaż 6 szt. ławek i 6 szt. koszy na śmieci

Głosów: 60
Czy realizacja? Tak — premia za frekwencję*
Wartość projektu: 25 700,00 zł

Zandka ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0038 Modernizacja łazienek — Szkoła Podstawowa nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16

Głosów: 666
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0030 Budowa piargu — alpinarium z roślinami kserotermicznymi

Głosów: 86
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0065 Bezpieczna Zandka

Głosów: 27
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 144 000,00 zł

P0102 Rozbudowa placu zabaw przy ul. Lazara

Głosów: 21
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 100 000,00 zł

P0029 Oświetlenie tradycyjne

Głosów: 8
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 67 500,00 zł

Projekt ogólnomiejski ― dostępna kwota: 1 000 000,00 zł

P0101 Fajne Zabrze: sportostrada Guido, droga rowerowa Biskupice-Zaborze/Poremba, nowy park Zaborze, doświetlenie przejść dla pieszych w Centrum

Głosów: 4 575
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 500 000,00 zł

P0017 Zabrze dla dzieci — budowa parku linowego dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat w Parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów

Głosów: 3 813
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 500 000,00 zł

P0039 „Sportowe Osiedle Kotarbińskiego” — boisko wielofunkcyjne — etap III

Głosów: 2 382
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 500 000,00 zł

P0035 Czyste Zabrze — montaż 450 ulicznych koszy na śmieci oraz psie odchody w konsultacji z radami dzielnic. Wspólna kampania społeczna Głosu Zabrza oraz schroniska dla zwierząt „Psitul mnie”

Głosów: 2 349
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 485 600,00 zł

P0096 Budowa boiska ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną w Parku im. Jana Pawła II

Głosów: 1 057
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 500 000,00 zł

P0034 Modernizacja boiska szkolnego przy SP 16

Głosów: 585
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 320 800,00 zł

* Realizacja za tzw. premię za frekwencję, na podstawie par. 20 ust. 6 Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”

Dla Mieszkańców