Zabrze przestrzenią rozwoju

Dobre przykłady rewitalizacji

Zabrze
Współpraca międzysektorowa na przykładzie rewitalizacji dzielnicy Biskupice w Zabrzu-doświadczenia programu URBACT II
http://www.dobrepraktyki.pl/index.php?p1=3&p2=10&art=544

Adaptacja Komory Badawczej K8 na poziomie 320 w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu nagrodzona w konkursie Architektura Roku 2013 województwa śląskiego.
Nagrodę przyznano za twórcze, a jednocześnie respektujące tradycję i technikę śląską, przetworzenie podziemnych pomieszczeń kopalni Guido w unikatowy zespół o niepowtarzalnym nastroju.
http://www.slaskie.pl/npp/?grupa=20&rok=2013&id_menu=18&id_menu=19

Modernizacja budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zabrzu nagrodzona w XIV edycji konkursu na ” Najlepszą Przestrzeń Publiczną”
http://www.slaskie.pl/npp/?grupa=9&dzi=1279474476&art=1384437992&id_menu=12
http://www.slaskie.pl/npp/?grupa=20&rok=2013&id_menu=18&id_menu=19

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne/rewitalizacja-obiekto…

Adaptacja budynku biblioteki Donnersmarcków dla potrzeb Filharmonii Zabrzańskiej http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne/adaptacja-budynku-bib…

Adaptacja budynków na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne/adaptacja-poprzemyslo…

Adaptacja budynku przy ul. Roosevelta 32 w Zabrzu na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne/adaptacja-budynku-prz…

Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne/%E2%80%9Eprzebudowa-s…

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego URBACT II http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne/projekt-urbact

Promesę do zaszczytnego tytułu w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2012 uzyskały dwa obiekty zlokalizowane w Zabrzu: Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na obszarze priorytetowym rewitalizacji na terenie powojskowym przy ulicy Roosevelta oraz Śląskie Centrum Chorób Serca
w rejonie rewitalizowanego śródmieścia Zabrza. http://www.slaskie.pl/npp/http://zabrze.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1…

W rozstrzygnięciu XIII edycji konkursu na ” Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego” wyróżnienie Marszałka w kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej zdobyła Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zabrzu na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
http://www.slaskie.pl/npp/?grupa=9&dzi=1279474476&art=1352459357&id_menu… http://www.slaskie.pl/npp/?grupa=21&id=207
http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/znamy-zwyciezcow-na-n…

Województwo Śląskie
Tereny poprzemysłowe przemianą w kierunku rozwoju innowacji, technologii i nowych usług np.:
Górnośląski Park Przemysłowy w miejscu dawnej Huty Silesia w Katowicach,
Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych na terenie kopalni Walenty-Wawel,
Sosnowiecki Park Naukowo- Technologiczny na terenie dawnej Kopalni Niwka Modrzejów,

Zbiorniki poeksploatacyjne przemianą w zakresie środowiskowym i spędzania wolnego czasu społeczności województwa śląskiego np:
Obszar tzw. Śląskich Mazurów tj. zbiorników po eksploatacji żwirów i piasków w dolinie Olzy,
Obszar tzw. Pojezierza Dąbrowskiego tj. zbiorników po kopalniach piasku,
Obszar tzw. Stawów Szopienice –Borki tj. zbiorników po eksploatacji piasków w dolinie Brynicy i Rawy.

Tereny poprzemysłowe i zdegradowane przemianą w kierunku kulturowym np.:
Muzeum Hutnictwa Cynku w Katowicach w dawnym budynku dyrekcji Huty Utheman,Kopalnia Zabytkowa Rud Srebrnonośnych i Sztolnia Czarnego Pstrąga na terenach dawnej kopalni rud srebra i ołowiu w Tarnowskich Górach, Tyskie Muzeum Piwowarstwa na terenach Kompani Piwowarskiej zakładu w Tychach oraz wiele przykładów na http://www.rewitalizacja.silesia.org.pl/ ,
http:// www.zabytkitechniki.pl/ , http://www.slaskie.pl/npp/

Inne
Restrukturyzacja strefy poprzemysłowej” l’ Union” rewitalizacja terenów gmin : Roubaix, Tourcoing oraz Wattrelos we Francji,
Rewitalizacja w Newcastle w Wielkiej Brytanii,
Rewitalizacja byłej fabryki tekstyliów Buntgarnwerke w Niemczech,
Przebudowa miast- Wschód (Stadtumbau Ost) w Niemczech i.in.

Dla Mieszkańców