Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów

W wyniku analiz i prac diagnostycznych do rewitalizacji Miasta Zabrze, zaproponowano obszary w 9 dzielnicach:

Mikulczyce, Biskupice, Centrum Północ, Centrum Południe, Zandka, Guido, Zaborze Południe, Zaborze Północ, Maciejów.

Powierzchnia obszarów rewitalizacji to 1565 ha, co stanowi ok. 19,5 % pow. miasta Zabrze . Liczba osób zameldowanych na wyselekcjonowanym obszarze rewitalizacji wynosi 43 427 tj. 26,87 % liczby mieszkańców Zabrza.

Obecny program mając na uwadze potrzeby mieszkańców powiększył o prawie 4 razy obszar rewitalizacji w stosunku do poprzedniego okresu programowania.

Dla Mieszkańców