Zabrze przestrzenią rozwoju

Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów

Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje w całości dzielnicę Śródmieście oraz wschodnią część dzielnicy Centrum Północ, północną część dzielnicy Centrum Południe, wschodnią część dzielnicy Zandka oraz niewielki południowy fragment dzielnicy Skłodowskiej-Curie. Częścią obszaru rewitalizacji jest też obszar poprzemysłowy po KWK Makoszowy  jako obszar, zlokalizowany stosunkowo niedaleko w wymiarze przestrzennym i powiązanym funkcjonalnie z zamieszkałą częścią obszaru rewitalizacji, na którym można realizować działania rozwiązujące problemy społeczne obszaru rewitalizacji. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 5,32 km², co stanowi 6,6% powierzchni miasta Zabrza, z czego obszar zamieszkały zajmuje – 4,44 km²,

a obszar poprzemysłowy Makoszowy 0,88 km². Jest to najgęściej zaludniona część miasta, w której zamieszkuje 42800 osób, co stanowi 28,4% mieszkańców.

Dla Mieszkańców