Zabrze przestrzenią rozwoju

In case of emergency

Skrót ICE oznacza „w nagłym wypadku”. Pomysł kart ICE powstał z inicjatywy włoskich ratowników, którzy zauważyli lukę informacyjną w kontakcie z rodziną i bliskimi poszkodowanych. Karta ICE zawiera imię i nazwisko właściciela oraz numery telefonów do 3 osób, które należy powiadomić w razie wypadku. Osoby podane do kontaktu powinny umieć udzielić informacji o stanie zdrowia właściciela karty. Karta nie zawiera informacji o grupie krwi, bo i tak nie zwalnia ona lekarza z obowiązku przeprowadzenia próby krzyżowej przed transfuzją.

Karty ICE dostępne są w oddziałach PCK w całym kraju. Każdy z nas może samodzielnie wypełnić swoja kartę ICE. Koszt karty to 4 zł.

Alternatywnym rozwiązaniem jest wpisanie do telefonu komórkowego numeru do osoby którą należy powiadomić w razie wypadku. Taką osobę należy zapisać pod skrótem ICE wówczas ratownik medyczny będzie miał możliwość uzyskania ważnych informacji o poszkodowanym (przyjmowane leki, choroby) Kolejne osoby, które należy powiadomić zapisujemy kolejno ICE 1, ICE 2 itd. System ICE jest również przydatny w sytuacjach gdy zgubi się dziecko, ktoś straci przytomność, albo nie potrafi podać swoich danych osobowych –wtedy ułatwia kontakt z rodziną takiej osoby. Skrót ICE jest znany ratownikom na całym świecie.

Dla Mieszkańców