Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje dla komitetów wyborczych


Ważne!

Informujemy, że zachowuje ważność i nie musi być ponawiane zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami Prezydenta RP na dzień 10.05.2020 r.

Jest to jednoznaczne z tym, że przywróceni zostali kandydaci do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP na dzień 28.06.2020 r.
W przypadku rezygnacji z pracy w komisji wyborczej prosimy kandydatów o wysłanie rezygnacji na adres wybory@um.zabrze.pl.
Brak rezygnacji będzie równoznaczny z wolą dalszej pracy w komisji.
 

Uwaga!!!!

INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH LUB OSÓB PRZEZ NICH UPOWAŻNIONYCH.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 12 czerwca 2020 r.

ZGŁOSZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ:

1. ZA POŚREDNICTWEM URNY, KTÓRA ZOSTAŁA WYSTAWIONA PRZY WEJŚCIU DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 5-7 (zgłoszenie należy złożyć w formie skompletowanych dokumentów, najlepiej w teczce) lub

2. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ W FORMIE SKANÓW- Skany dokumentów należy przesłać na adres e-mail urzędników wyborczych:

– Andrzej Rogiński: urz-247801-2@pkw.gov.pl

Dla Mieszkańców