Zabrze przestrzenią rozwoju

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 roku

Gminny Program Rewitalizacji oznacza opracowany, przyjęty przez Radę Miasta w Zabrzu i koordynowany przez samorząd wieloletni program działań w sferze działań społecznych i co najmniej jednego z kierunków :   

przestrzennego , środowiskowego,  gospodarczego.

Informacje o etapach sporządzania dokumentu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Miasto Zabrze _ Rewitalizacja  oraz na stronie pod adresem : https://miastozabrze.pl/dla mieszkancow/rewitalizacja/aktualnosci/

Uchwała nr LXXVII/1020/24 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zabrze do 2030 roku została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.miastozabrze.pl/doc/15217

Dla Mieszkańców