Zabrze przestrzenią rozwoju

Współpraca

Rewitalizacja widziana oczami młodego pokolenia

„ Zabrze bardzo lokalne” Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna ośrodków lokalnych (dzielnicowych) miasta.

W 2016 r. zorganizowano warsztaty studenckie realizujące w Zabrzu temat: „Zabrze bardzo lokalne” Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna ośrodków lokalnych (dzielnicowych) miasta.
Celem było przedstawienie mieszkańcom Zabrza propozycji, które mogą zainspirować rady dzielnic do szukania możliwości poprawy jakości przestrzeni publicznych z wykorzystaniem istniejących wartości, zaangażowania społeczności i budżetu partycypacyjnego. Interesujące pomysły były eksponowane społeczności lokalnej podczas wystawy trwającej od października do listopada br. w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
W grudniu 2016 r. Prezydent Miasta Zabrze nagrodziła i wyróżniła najciekawsze projekty oraz podziękowała za współpracę Wydziałowi Architektury Politechniki Śląskiej.

Wystawa ”Jakość życia w mieście, a odpowiedzialność w aspekcie krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Rewitalizacja przestrzeni miasta w latach 2007- 2013”
http://zabrze.com.pl/i,zapraszamy-na-happening-wraz-z-wystawa,378054,825420.html
http://mok.art.pl/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=113#
http://mok.art.pl/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=282:rewitalizacja-miasta-zabrze&catid=47:aktualnoci&Itemid=117
http://www.forumrewitalizacji.pl/artykuly/81/51/HAPPENING-WRAZ-Z-WERNISAzEM-WYSTAWY

Projekt rewitalizacji p.t. „Kreujemy wspólnie nową jakość przestrzeni”- w ramach prezentacji koncepcji architektoniczno-urbanistycznych rewitalizacji
i modernizacji wybranych obszarów na terenie dzielnicy Biskupice w związku z obchodami 770-lecia Biskupic – najstarszej dzielnicy Zabrza.
http://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Lists/AktualnosciWydzialuArchitektury/P…

Wystawa „Rewitalizacja przestrzeni miasta Zabrze w pracach dyplomowych wyższych uczelni współpracujących i zawiązanych z Zabrzem”.

http://www.polsl.pl/Lists/Kalendarium/DispForm.aspx?ID=465
http://mok.art.pl/pl/index.php?view=category&catid=41&option=com_joomgal… http://www.zabrze.janski.edu.pl/Kronika,3070_rewitalizacja_przestrzeni_m…
http://www.zabrze.janski.edu.pl/Kronika,3083_podziekowania_dla_wydzialu_…
http://www.zabrze.wst.pl/aktualnosci/news/rewitalizacja_przestrzeni_mias…

Wystawa „ Rewitalizacja miasta Zabrze widziana oczami młodego środowiska projektantów”

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Lists/AktualnosciWydzialuArchitektury/…https://de-de.facebook.com/events/121571454599791/

Warsztaty architektoniczno-urbanistyczne pod nazwą” Aranżacja Przestrzeni Publicznej Centrum Miasta Zabrze „

http://www.arch.pw.edu.pl/images/stories/File0002.pdf

Wystawa „ Prac studentów w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego”

http://www.zabrze.wst.pl/aktualnosci/news/wystawa_prac_studentow_zabytko…http://www.arch.pw.edu.pl/images/stories/File0002.pdf

„Nawijalnia” – Projekt rewitalizacji terenu byłej gazowni przy ul. Stelmacha w Zabrzu”. Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na prace dyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego

http://www.polsl.pl/Wydzialy/RAr/Lists/Nagrody/PokazWiadomosc.aspx?WebPa…

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Rewitalizacja Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe

http://muzeumgornictwa.pl/index.php/realizowane-projekty/europejski-osro…

Międzynarodowe Centrum Dokumentacji i Badań Dziedzictwa Przemysłowego dla Turystyki
http://www.ihtourism.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58&…

Wyższe Uczelnie
Rewitalizacja budynku szkoły w Zabrzu na potrzeby Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach szansą na rozwój edukacyjny, społeczny, kulturalny i gospodarczy.

http://www.wst.com.pl/inne/rewitalizacja_zabrze http://www.zabrze.wst.pl/rewitalizacja/

Adaptacja budynku przy ul Roosevelta 32 w Zabrzu pn. Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zabrzu na potrzeby Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne/adaptacja-budynku-prz…

Utworzenia bazy dydaktyczno-sportowej Wydziału AWF pn. Remont i adaptacja wolnostojącego obiektu Hali Sportowej Pogoń zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Wolności 406 na potrzeby Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki.

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/projekty-unijne/utworzenie-bazy-dydak…

Dla Mieszkańców