Sprawozdawczość

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.888) informujemy o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu miasta Zabrze niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz ich zagospodarowanie w roku 2020.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalneKod odebranych odpadów komunalnychRodzaj odebranych odpadów komunalnych
PPHU Komart Sp. z o.o. (obecnie PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. ) 44-194 Knurów
ul. Szybowa 44
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
BM Recykling Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 11, 41-100 Siemianowice Śląskie
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
PTS Alba Sp. z o.o.
41-503 Chorzów
ul. Brzezińska
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Cmentarna 19f,
41-800 Zabrze
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. 42-200 Zawiercie ul. Podmiejska
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. 44-100 Gliwice
ul. Rybnicka
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
42-263 Wrzosowa
ul. Kalinowa 1
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Alba Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
42-530 Dąbrowa Górnicza
ul. Główna 144A
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
PZOM Strach Sp. z o.o. sp. k.
42-274 Konopiska
ul. Przemysłowa 7
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odpady ulegające biodegradacji oraz ich zagospodarowanie w roku 2020.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne ulegające biodegradacjiKod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacjiRodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu- Zakład Segregacji i Kompostowni20  01 01Papier i tektura
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu- Zakład Segregacji i Kompostowni20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu- Zakład Segregacji i Kompostowni20 02 01Odpady ulegające biodegradacji
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu- Zakład Segregacji i Kompostowni15 01 01Opakowania z papieru i tektury
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu- Zakład Segregacji i Kompostowni20 03 02Odpady z targowisk
Firma Usług Ekologicznych Instalacja
44-100 Siemianowice Śl.
ul. Srokowiecka 16
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji
Instalacja Komunalna ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
58-260 Bielawa
ul. Ceglana 10
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji
BEST EKO Sp. z o.o.
44-251 Rybnik
ul. Rycerska 101
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Rybnicka
 20 02 01Odpady ulegające biodegradacji
PTS Alba Sp. z o.o. ZPO
Chorzów
ul. Brzezińska
20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
PTS Alba Sp. z o.o. ZPO
Chorzów
ul. Brzezińska
20 01 01Papier i tektura
PTS Alba Sp. z o.o. ZPO
Chorzów
ul. Brzezińska
15 01 01Opakowania z papieru i tektury  
Sortownia Odpadów Komunalnych należąca do WPO ALBA S.A. 54-517 Wrocław ul. Szczecińska 520 01 01Papier i tektura
Stena Recykling
Sp. z o.o.
20 01 01Papier i tektura
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul.  Rybnicka
20 01 01Papier i tektura
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul.  Rybnicka
15 01 01Opakowania z papieru i tektury

Pozostałości z sortowania odebranych odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie
w  roku 2020.

Adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady, powstałe z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych, przekazane do składowaniaKod odpadówAdres składowiska, na które przekazano odpady do składowania.
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Konopnickiej 11
19 05 9944-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Dębina 36
41-800 Zabrze
ul. Cmentarna 19F
19 05 9942-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Konopnickiej 11
19 05 9944-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Dębina 36
41-503 Chorzów
ul. Brzezińska bn
19 05 9959-724 Osiecznica
ul. Lubańska 29B
44-122 Gliwice
ul. Rybnicka 199G
15 05 9944-100 Gliwice
ul. Rybnicka
41-800 Zabrze
ul. Cmentarna 19F
19 05 9941-902 Bytom
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Konopnickiej 11
19 05 9941-902 Bytom
ul. Jana Pawła II 10
42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Główna 144A19 12 1241-902 Bytom
ul. Jana Pawła II 10
41-800 Zabrze
ul. Cmentarna 19F
19 05 0347-126 Kielcza (lokalizacja bez nazwy ulicy)
42-274 Konopiska
ul. Przemysłowa 7
19 05 9942-700 Lipie Śląskie
 ul. Cegielniana 22
44-193 Knurów
ul. Szybowa 44
19 05 9944-193 Knurów
ul. Szybowa 44
44-193 Knurów
ul. Szybowa 44
19 12 1244-193 Knurów
ul. Szybowa 44
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Konopnickiej 11
19 05 9942-263 Sobuczyna
ul. Konwaliowa 1
41-800 Zabrze
ul. Cmentarna 19F
19 05 9941-902 Bytom
ul. Jana Pawła II 10
41-800 Zabrze
ul. Cmentarna 19F
19 05 9942-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22
41-503 Chorzów
ul. Brzezińska bn
19 12 1259-724 Osiecznica
ul. Lubańska 29B
41-800 Zabrze
ul. Cmentarna 19F
19 05 9942-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22  
41-503 Chorzów
ul. Brzezińska bn
19 05 9959-724 Świętoszów (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy)
41-800 Zabrze
ul. Cmentarna 19F
19 05 9942-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22
41-800 Zabrze
ul. Cmentarna 19F
19 05 0347-126 Kielcza (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy)
41-800 Zabrze
ul. Cmentarna 19F
19 05 9944-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Dębina 36
41-800 Zabrze
ul. Cmentarna 19F
19 05 9942-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22
41-800 Zabrze
ul. Cmentarna 19F
19 05 0347-126 Kielcza (lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy)
41-100 Siemianowice Śląskie
ul. Konopnickiej 11
19 05 9942-263 Sobuczyna
ul. Konwaliowa 1
41-503 Chorzów
ul. Brzezińska bn
19 12 1269-100 Kunowice
ul. Słubicka 50
41-800 Zabrze
ul. Cmentarna 19F
19 05 9944-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Dębina 36
41-800 Zabrze
 ul. Cmentarna 19F
19 05 9944-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Dębina 36
42-274 Konopiska
ul. Przemysłowa 7
19 12 1241-902 Bytom
ul. Jana Pawła II 10
42-530 Dąbrowa Górnicza ul. Główna 144A19 05 9941-902 Bytom
ul. Jana Pawła II 10
41-800 Zabrze
ul. Cmentarna 19F
19 05 9944-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Dębina 36

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.888) informujemy o osiągniętych za rok 2020 przez miasto Zabrze poziomach:

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzy sztucznych i szkła:33%
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne:99%
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania:0%

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.888) przekazujemy informacje dotyczące punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych (PSZOK):

Firma, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Spółka Akcyjna ul. Szczecińska 5 54-517 Wrocław
Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:41-800 Zabrze ul. Cmentarna 19F

Punkt PSZOK jest czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00 w każdą sobotę miesiąca w godz. 8.00 – 13.00      Do PSZOK przyjmowane będą wyłącznie posegregowane odpady komunalne, a mianowicie odpady wskazane w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również: a) odpady z grupy 15: 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 03 – opakowania z drewna, 15 01 04 – opakowania z metali, 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe, 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 07 – opakowania ze szkła, 15 01 09 – opakowania z tekstyliów; b) odpady z grupy 16:   16 01 03 – zużyte opony; c) odpady z grupy 17:   17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy, 17 01 02 – gruz ceglany, 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 17 01 82 – inne niewymienione odpady, 17 02 01 – drewno, 17 02 02 – szkło, 17 02 03 – tworzywa sztuczne 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03; d) wszystkie odpady z grupy 20;  

Dla Mieszkańców