Zabrze przestrzenią rozwoju

Sprawozdawczość

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 399) informujemy, że podmiotem świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych  na terenie miasta Zabrze na rzecz gminy jest Konsorcjum Firm: WPO ALBA S.A.
ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław – Lider Konsorcjum oraz FCC Śląsk Sp. z o.o.
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze – Członek Konsorcjum
.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 399) informujemy o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
z terenu miasta Zabrze niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz ich zagospodarowanie
w roku 2023

Nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalneKod odebranych odpadów komunalnychRodzaj odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych [Mg]Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
Instalacja FCC Śląsk
Sp. z o.o. w Zabrzu
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne28 790,5100R12
Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych PTS ALBA Sp. z o.o.20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne4 916,5200R12
Instalacja komunalna
w Knurowie PreZero Recycling Południe
Sp. z o.o. 
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne166,5400R12
BM Recykling Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne3,5000R12
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.
w Gliwicach
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne36,3200D13
SUMA33 913,3900 

Odpady ulegające biodegradacji oraz ich zagospodarowanie w roku 2023.

Nazwa instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne ulegające biodegradacjiKod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacjiRodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacjiMasa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji [Mg]Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
FCC Śląsk Sp. z o.o.  – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów    20  01 01Papier i tektura149,9130R12
20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji587,2600R3
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji7 480,7320R3
15 01 01Opakowania z papieru i tektury171,3400R12
20 03 02Odpady z targowisk47,0400R3
Sortownia odpadów komunalnych Remondis Górny
Sp. z o.o.
15 01 01Opakowania z papieru i tektury6,8400R12
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Gliwicach15 01 01Opakowania z papieru i tektury7,5100R12
Mondi Świecie S.A.15 01 01Opakowania z papieru i tektury3,4000R3
PTS Alba Sp. z o.o. ZPO Chorzów
ul. Brzezińska bn.
20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji0,7900R3
20 01 01Papier i tektura1,4500R12
15 01 01Opakowania z papieru i tektury1 526,1400R12
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji1,9200R3
Sortownia Odpadów Komunalnych należąca do WPO ALBA S.A. 54-517 Wrocław
ul. Szczecińska 5
15 01 01Opakowania z papieru i tektury980,3000R12
Silva Polski Recycling
Sp. z o.o. Strzelce Opolskie
15 01 03Opakowania z drewna15,6000R3
Instalacja komunalna PreZero Recykling Południe Sp. z o.o. w Knurowie15 01 01Opakowania z papieru i tektury21,0000R12
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji21,0000R3
Stena Recykling
Sp. z o.o. 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Konopnickiej 11
20 01 01Papier i tektura3,6000R12
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. – kompostownia Laryszowska Tarnowskie Góry20 02 01Odpady ulegające biodegradacji2,5200R3
PZO Sp. z o.o. – kompostownia
ul. Rybnicka, Gliwice
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji0,2400R3
Zakład Gospodarki Odpadami MPGK
Sp. z o.o. w Świętochłowicach
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji4,1600R3
Instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz przetwarzania selektywnie zebranych bioodpadów w Katowicach20 02 01Odpady ulegające biodegradacji0,3800R3
SUMA11 033,1350 

Pozostałości z sortowania odebranych odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w  roku 2023.

Instalacja w której zostały wytworzone odpady, powstałe z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych, przekazane do składowaniaKod odpadówMasa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania [Mg]Składowisko na które przekazano odpady do składowania.
Frakcja od 0 do 80 mmWartość parametru AT4 [mg O2/g]*Frakcja powyżej 80 mm  Masa całego strumienia odpadów
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o.19 05 99554,77259,08554,7725Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Przetwarzania Odpadów należąca do PTS ALBA Sp.z o.o.19 05 99  435,3230  1,25  –  435,3230Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Cofinco Poland Sp. z o.o.
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o.19 05 99  627,0124  9,08  –  627,0124Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne PWK GÓRNA ODRA
Instalacja MBP – mechaniczne przetwarznie (sortowanie) odpadów w Zabrzu19 05 99  2  839,1300  7,77  –  2 839,1300Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Cofinco Poland sp. z o.o.
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o.19 05 99  30,2926  7,77  –  30,2926Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosonowcu
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o.19 05 99  30,2926  8,43  –  30,2926Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o.
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o.19 05 99  265,0046  9,08  –  265,0046Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Cofinco Poland Sp. z o.o.
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o.19 05 99  25,4163  8,42  –  25,4163Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne PWK GÓRNA ODRA
BM Recykling Sp. z o.o. – instalacja komunalna MBP19 05 99  0,2392  2,82  –  0,2392Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o.19 05 99166,90407,77166,9040Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o.19 05 99  1,8640  7,70  –  1,8640Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne PWK Górna Odra
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o.19 05 99  65,3928  9,08  –  65,3928Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ZGK „ZAW-KOM” Sp. z o.o.
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. -Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych19 05 99    7,2793    6,85    –    7,2793Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Gliwice
BM Recykling Sp. z o.o. – instalacja komunalna MBP19 05 99  0,9886  2,82  –  0,9886Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne SOBREKO Sp. z o.o.
BM Recykling Sp. z o.o. – instalacja komunalna MBP19 05 99  0,1955  2,82  –  0,1955Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Cofinco Poland Sp. z o.o.
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o.19 05 99  42,7403  9,08  –  42,7403Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o.19 05 99  112,5720  8,42  –  112,5720Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Cofinco Poland Sp. z o.o.
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów PTS ALBA Sp. z o.o.,19 05 99  61,2390  1,52  –  61,2390Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne PWK Górna Odra
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o.19 05 99  70,2650    7,77  –  70,2650  Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne PWK GÓRNA ODRA
Instalacja Komunalna MBP w Knurowie, PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.19 05 99  33,8077  7,13  –  33,8077składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o.19 05 99  0,8283  8,43  –  0,8283Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Sosnowcu
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o.19 05 99  1,5472  8,43  –  1,5472Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Cofinco Poland Sp. z o.o.
BM Recykling Sp. z o.o. – instalacja komunalna MBP19 05 99  0,1829  2,82  –  0,1829Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o19 05 99  8,6631  8,43  –  8,6631Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne PWK GÓRNA ODRA
Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Przetwarzania Odpadów należąca do PTS ALBA Sp. z o.o.19 05 99  426,0530  1,78  –  426,0530Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Cofinco Poland Sp. z o.o.
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o19 05 99  28,7184  8,42  –  28,7184Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ZGK ZAW-KOM SP. Z O.O.
Instalacja Komunalna MBP FCC Śląsk Sp. z o.o19 05 99  25,9954  8,43  –  25,9954Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Cofinco Poland Sp. z o.o.
Instalacja Komunalna MBP w Knurowie PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.19 12 12  –  –  98,1331    98,1331  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.
Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Przetwarzania Odpadów należąca do PTS ALBA Sp. z o.o.19 12 12  –  –  321,8420  321,8420Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Cofinco Poland Sp. z o.o.
 6 201,1230419,97516 621,0,981 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 399) informujemy o osiągniętych za rok 2023 przez miasto Zabrze poziomach:

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych35,68%
Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych11,96%
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania.0,75%

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 399) informujemy o osiągniętych za rok 2023 przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości położonymi na terenie miasta Zabrze poziomach:

Nazwa podmiotu odbierającego odpady komunalnePoziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych [%]Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych [%]Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania [%]
FCC Śląsk Sp. z o.o.59,9611,13
Remondis Gliwice Sp. z o.o.25,1513,42
Remondis Górny Śląsk Sp. o.o.18,2415,07
Prezero Service Południe Sp. z o.o.10,8071,9911,54
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe PRODERX Sp. z o.o.36,27
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Alba Sp. z o.o.35,0016,474,03
Alba Ekoplus Sp. z o.o.21,2823,328,01
Natezja Sp. z o.o. Sp. K.15,8414,050,87
AMD OMEGA Sp. z o.o Sp. k.35,0511,14
FCC Polska Sp. z o.o.16,4414,43 
UNITRADELZ Szymon Laskowski Wojciech Zacharow Spółka Cywilna7,8417,15
P.H.U. KON-ARE Bernadeta Bober-Tekiela37,999,49

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 399) przekazujemy informacje dotyczące punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych (PSZOK):

Firma, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:FCC Śląsk Sp. z o.o. ul. Lecha 10,
41-800 Zabrze
 
Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) informujemy, że podmiotem świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych  na terenie miasta Zabrze na rzecz gminy od dnia 22 marca 2022 r. jest Konsorcjum Firm: WPO ALBA S.A. ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław – Lider Konsorcjum oraz FCC Śląsk Sp. z o.o.
ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze – Członek Konsorcjum
.

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w terminie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. 22 marca 2022 r., bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizacje zadania.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) informujemy o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Zabrze niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz ich zagospodarowanie w roku 2022.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalneKod odebranych odpadów komunalnychRodzaj odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych [Mg]Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
PreZero Recycling Południe Sp. z o.o.
44-194 Knurów
ul. Szybowa 44
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne178,8600R12
FCC Śląsk Sp. z o.o.
41-800 Zabrze
ul. Cmentarna 19F
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne29955,7600R12
Instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów ZPOK Lipówka II należąca do ALBA MPGK Sp. z o.o.20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  506,7400  R12
PTS Alba Sp. z o.o.
41-503 Chorzów
ul. Brzezińska bn
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  5386,5100  R12
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Rybnicka
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne31,7000D13
Instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego przekształcania
BM Recykling Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 11
41-100 Siemianowice Śląskie
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne2,0000  R12
SUMA36 061,5700 

Odpady ulegające biodegradacji oraz ich zagospodarowanie w roku 2022.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne ulegające biodegradacjiKod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacjiRodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacjiMasa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji [Mg]Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
FCC Śląsk Sp. z o.o.  – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów    20  01 01Papier i tektura143,3500R12
20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji1 289,4060R3
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji6 161,7900R3
15 01 01Opakowania z papieru i tektury238,3100R12
20 03 02Odpady z targowisk42,7800R3
Instalacja papiernicza TOP Tychy15 01 01Opakowania z papieru i tektury0,4400R12
Instalacja komunalna – instalacja do fermentacji i kompostowania odpadów
44-251 Rybnik
ul. Rycerska 101
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji46,7600R3
Sortownia odpadów komunalnych Remondis Górny
Sp. z o.o.
15 01 01Opakowania z papieru i tektury2,4200R12
Zakład Górniczy „Radostów Dolny”20 02 01Odpady ulegające biodegradacji192,1600R12
PTS Alba Sp. z o.o. ZPO Chorzów
ul. Brzezińska bn.
20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji1,5400R3
20 01 01Papier i tektura1,6500R12
15 01 01Opakowania z papieru i tektury1637,0600R12
Sortownia Odpadów Komunalnych należąca do WPO ALBA S.A. 54-517 Wrocław
ul. Szczecińska 5
15 01 01Opakowania z papieru i tektury843,1000R12
Stena Recykling
Sp. z o.o. 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Konopnickiej 11  
20 01 01Papier i tektura1,9900R12
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul.  Rybnicka15 01 01Opakowania z papieru i tektury11,6800R12
Instalacja do przetwarzania surowców wtórnych ul. Kokotek 33, Ruda Śląska15 01 01Opakowania z papieru i tektury9,0400R12
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. – kompostownia Laryszowska Tarnowskie Góry20 02 01Odpady ulegające biodegradacji0,2800R3
PZO Sp. z o.o. – kompostownia
ul. Rybnicka, Gliwice
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji0,5000R3
Zakład Gospodarki Odpadami MPGK
Sp. z o.o. w Świętochłowicach
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji4,0800R3
Instalacja komunalna w Knurowie ul. Szybowa 4420 02 01Odpady ulegające biodegradacji1,0200R3
SUMA10 629,3560 

Pozostałości z sortowania odebranych odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w  roku 2022.

Adres instalacji, w której zostały wytworzone odpady, powstałe z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych, przekazane do składowaniaKod odpadówMasa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania [Mg]Adres składowiska, na które przekazano odpady do składowania.
Frakcja od 0 do 80 mmWartość parametru AT4 [mg O2/g]*Frakcja powyżej 80 mm  Masa całego strumienia odpadów
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 992059,46672059,466747-451 Tworków,
ul. Dworcowa
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 991975,14481975,144842-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 991637,08281637,082844-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 991051,31121051,311241-902 Bytom,
ul. Jana Pawła II 10
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 99369,45207,88369,452047-451 Tworków,
ul. Dworcowa
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 99345,04207,88345,042042-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22
41-503 Chorzów,
ul. Brzezińska bn.
19 05 99327,34401,06327,344042-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 99291,21487,88291,214844-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-503 Chorzów,
ul. Brzezińska bn.
19 05 99249,71001,08249,710059-300 Lublin,
ul. Zielona
41-503 Chorzów,
ul. Brzezińska bn.
19 05 99249,71001,08249,710044-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-503 Chorzów,
ul. Brzezińska bn.
19 05 99219,34401,06219,344047-451 Tworków,
ul. Dworcowa
41-503 Chorzów,
ul. Brzezińska bn.
19 12 12177,1060177,106044-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 99164,66787,88164,667841-902 Bytom,
ul. Jana Pawła II 10
44-193 Knurów,
ul. Szybowa 44
19 12 1282,748282,748244-193 Knurów,
ul. Szybowa 44
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 9951,92937,8851,929342-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 9951,00797,8851,007947-451 Tworków,
ul. Dworcowa
42-530 Dąbrowa Górnicza,
ul. Główna 144A
19 05 9945,61301,0045,613033-100 Tarnów,
ul. Kwiatkowskiego 8
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 9941,34577,8841,345744-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 9933,79657,8833,796541-902 Bytom,
ul. Jana Pawła II 10
41-503 Chorzów,
ul. Brzezińska bn.
19 05 9932,66511,0732,665147-451 Tworków,
ul. Dworcowa
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 9931,999947-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy
44-193 Knurów,
ul. Szybowa 44
19 12 1225,416125,416144-193 Knurów,
ul. Szybowa 44
44-193 Knurów,
ul. Szybowa 44
19 05 9917,86722,2017,867244-193 Knurów,
ul. Szybowa 44
33-100 Tarnów,
ul. Czysta
19 12 1213,477013,477044-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
44-122 Gliwice,
ul. Rybnicka 199G
19 05 9911,709905,7111,709044-122 Gliwice,
ul. Rybnicka 199G
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 999,35757,889,357544-122 Gliwice,
ul. Rybnicka 199G
44-193 Knurów,
ul. Szybowa 44
19 05 998,37228,372244-193 Knurów,
ul. Szybowa 44
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 997,66677,887,666742-700 Lipie Śląskie ul. Cegielniana 22
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 997,09117,887,091144-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-503 Chorzów,
ul. Brzezińska bn.
19 12 126,22636,226344-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 035,82585,825847-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 995,37788,035,377847-451 Tworków,
ul. Dworcowa
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 994,09268,034,092642-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 993,99218,033,992144-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 993,20287,733,202841-902 Bytom,
ul. Jana Pawła II 10
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 992,52167,882,521647-451 Tworków,
ul. Dworcowa
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 991,99647,881,996442-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 991,89247,881,892444-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 991,74287,731,742842-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22  
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 991,64038,031,640347-451 Tworków,
ul. Dworcowa
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 991,40627,881,406241-902 Bytom,
ul. Jana Pawła II 10
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 991,32577,731,325741-902 Bytom,
ul. Jana Pawła II 10
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 991,24838,031,248342-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 991,21768,031,217644-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 990,81797,730,817944-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 030,76490,764947-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy
44-122 Gliwice,
ul. Rybnicka 199G
19 05 990,73205,020,732044-122 Gliwice,
ul. Rybnicka 199G
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 990,72147,730,721442-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 990,65747,730,657447-451 Tworków,
ul. Dworcowa
44-193 Knurów,
ul. Szybowa 44
19 12 120,61960,619644-193 Knurów,
ul. Szybowa 44
44-122 Gliwice,
ul. Rybnicka 199G
19 12 120,59290,592944-122 Gliwice,
ul. Rybnicka 199G
41-100 Siemianowice Śl.
ul. Konopnickiej 11
19 05 990,49711,000,497142-263 Sobuczyna,
ul. Konwaliowa 1/713383
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 990,33857,730,338544-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 990,19947,880,199441-902 Bytom, ul. Jana Pawła II 10
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 030,15740,157447-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 990,13008,030,130047-451 Tworków,
ul. Dworcowa
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 990,09908,030,099042-700 Lipie Śląskie
ul. Cegielniana 22
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 990,09708,030,097044-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 030,09330,093347-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 990,09207,730,092047-451 Tworków,
ul. Dworcowa
41-100 Siemianowice Śl.
ul. Konopnickiej 11
19 05 990,09021,000,090241-902 Bytom,
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śl.
ul. Konopnickiej 11
19 12 120,07950,079542-263 Sobuczyna,
ul. Konwaliowa 1/713383
41-100 Siemianowice Śl.
ul. Konopnickiej 11
19 05 990,04351,000,043544-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 030,04310,043147-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 030,02850,028547-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy
41-100 Siemianowice Śl.
ul. Konopnickiej 11
19 05 030,01580,015841-902 Bytom,
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śl.
ul. Konopnickiej 11
19 12 120,01220,012241-902 Bytom,
ul. Jana Pawła II 10
41-100 Siemianowice Śl.
ul. Konopnickiej 11
19 12 120,00830,008344-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Dębina 36
41-800 Zabrze,
ul. Cmentarna 19F
19 05 030,00200,002047-126 Kielcza, lokalizacja bez nadanej nazwy ulicy
 9 301,0141306,28619639,3001 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) informujemy o osiągniętych za rok 2022 przez miasto Zabrze poziomach:

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych26,32%
Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych16,85%
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania.0,58%

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) informujemy o osiągniętych za rok 2022 przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości położonymi na terenie miasta Zabrze poziomach:

Nazwa podmiotu odbierającego odpady komunalnePoziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych [%]Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych [%]Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania [%]
FCC Śląsk Sp. z o.o.5,3378,76
Remondis Gliwice Sp. z o.o.29,1925,84
Remondis Górny Śląsk Sp. o.o.13,2419,84
Zodiak Sp. z o.o.100
Prezero Service Południe Sp. z o.o.8,0967,1679,21
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe PRODERX Sp. z o.o.31,80
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Alba Sp. z o.o.25,8511,943,87
UNITRADE Szymon Laskowski6,5934,610
Alba Ekoplus Sp. z o.o.25,1217,353,92
Natezja Sp. z o.o. Sp. K.2226,190,24
AMD OMEGA Sp. z o.o Sp. k.58,537,88
FCC Polska Sp. z o.o.15,1622,890,29
UNITRADELZ Szymon Laskowski Wojciech Zacharow Spółka Cywilna4,8022,60
P.H.U. KON-ARE Bernadeta Bober-Tekiela39,3312,74

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) przekazujemy informacje dotyczące punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych (PSZOK):

Firma, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:Konsorcjum Firm: FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze – Lider Konsorcjum; FCC Śląsk Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze – Członek Konsorcjum
Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:41-800 Zabrze ul. Cmentarna 19F

Dla Mieszkańców