Sprawozdawczość

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z póź. zm.) informujemy o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
z terenu miasta Zabrze niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz ich zagospodarowanie
w roku 2021.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalneKod odebranych odpadów komunalnychRodzaj odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych [Mg]Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. ) 44-194 Knurów
ul. Szybowa 44
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne198,0200R12
Instalacja mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów ZPOK Lipówka II należąca do ALBA MPGK Sp. z o.o.20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  108,4200  R12
PTS Alba Sp. z o.o. 41-503 Chorzów
ul. Brzezińska
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne4 181,5700R12
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Cmentarna 19f, 41-800 Zabrze20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne33 111,7520R12
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 42-200 Zawiercie ul. Podmiejska 5320 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne3,8800R12
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. 44-100 Gliwice
ul. Rybnicka
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne41,1400D13
Instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego przekształcania
BM Recykling Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 11
41-100 Siemianowice Śląskie
20 03 01Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  169,1400  R12

Odpady ulegające biodegradacji oraz ich zagospodarowanie w roku 2021.

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne ulegające biodegradacjiKod odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacjiRodzaj odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacjiMasa odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji [Mg]Sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów20  01 01Papier i tektura87,8620R12
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji2 572,7600R3
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów20 02 01Odpady ulegające biodegradacji4 319,8000R3
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów20 02 01Odpady ulegające biodegradacji3,1000R12
MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów15 01 01Opakowania z papieru i tektury363,3000R12
 MPGK Sp. z o.o. w Zabrzu – Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów20 03 02Odpady z targowisk45,8200R3
Instalacja do przetwarzanie surowców wtórnych ul. Zaolszany 3
44-120 Pyskowice
15 01 01Opakowania z papieru i tektury0,6600R12
BEST EKO Sp. z o.o. 44-251 Rybnik
ul. Rycerska 101
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji770,8600R3
Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Laryszowska bd
42-680 Tarnowskie Góry
20 02 01Odpady ulegające biodegradacji0,6800R3
PTS Alba Sp. z o.o. ZPO Chorzów
ul. Brzezińska
20 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji  2,0220R3
PTS Alba Sp. z o.o. ZPO Chorzów
ul. Brzezińska
20 01 01Papier i tektura618,1800R12
PTS Alba Sp. z o.o. ZPO Chorzów
ul. Brzezińska
15 01 01Opakowania z papieru i tektury3,1910R12
Sortownia Odpadów Komunalnych należąca do WPO ALBA S.A. 54-517 Wrocław ul. Szczecińska 515 01 01Opakowania z papieru i tektury1 955,9400R12
Stena Recykling
Sp. z o.o. 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Konopnickiej 11
20 01 01Papier i tektura1,4500R12
Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul.  Rybnicka15 01 01Opakowania z papieru i tektury14,5500R12

Pozostałości z sortowania odebranych odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie w  roku 2021.

Załącznik do pobrania

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z póź. zm.) informujemy o osiągniętych za rok 2021 przez miasto Zabrze poziomach:

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych22,92%
Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych19,41%
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania.0,44%

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z póź. zm.) informujemy o osiągniętych za rok 2021 przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości położonymi na terenie miasta Zabrze poziomach:

Nazwa podmiotu odbierającego odpady komunalnePoziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnychPoziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnychPoziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i przekazywanych do składowania.
Remondis Gliwice Sp. z o.o.22,75%10,32%
Prezero Service Południe Sp. z o.o.3,86%75,40%0,02%
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „Prodrex” Sp. z o.o.35,48%0%
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Alba Sp. z o.o.20,15%9,31%2,67%
FCC Polska Sp. z o.o.24,54%26,59%0,78%
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.9,50%2,08%
Alba Ekoplus Sp. z o.o.17,46%19,78%4,09%
Natezja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa19,16%31,38%
AMD OMEGA Sp. z o.o. Sp. k.44,87%17,44%
UNITRADE Szymon Laskowski5,66%36,13%5,79%
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk28,66%20,02%
GRUZ-POL Usługi Transportowe Józef Płocha0%98,16%

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z póź. zm.) przekazujemy informacje dotyczące punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych (PSZOK):

Firma, oznaczenie siedziby i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:Konsorcjum Firm: FCC Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze – Lider Konsorcjum; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze – Członek Konsorcjum
Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych:41-800 Zabrze ul. Cmentarna 19F

Dla Mieszkańców