Zabrze przestrzenią rozwoju

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrza dot. opracowania projektu”Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zabrze na lata 2018-2023″

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrza dot. opracowania projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zabrze na lata 2018-2023”. W ramach udziału społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu 02.07.2018r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7, w sali 207 (II piętro) odbędzie się spoptkanie konsultacyjne dla Mieszkańców.
Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców