Zabrze przestrzenią rozwoju

Wyniki głosowania

Poniżej publikujemy wyniki głosowania w ósmej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie miało miejsce w okresie 7 – 22 października 2021 roku. Zanotowano 17 099 ważnych kart do głosowania, w tym 17 042 oddanych elektronicznie oraz 57 w formie papierowej karty do głosowania. Łącznie mieszkańcy Zabrze oddali 30 718 głosów na poszczególne projekty bowiem każdy mieszkaniec miał prawo wskazać po jednym projekcie ogólnomiejskim i jednym dzielnicowym. Szczegóły zaprezentowano poniżej.

Projekty oznaczone jako wskazane do realizacji zostaną wpisane do projektu budżetu miasta Zabrze na 2022 rok oraz po przyjęciu budżetu i rozpoczęciu roku 2022 będą realizowane.

Informujemy równocześnie, że projekty oznaczone „premia za frekwencję” zostały wskazane na podstawie par. 20 ust. 6 Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”. Dodatkowo informu­jemy, że projekt, aby mógł zostać wskazany do wykonania musiał otrzymać minimum 50 głosów.

Więcej informacji o poszczególnych projektach można znaleźć w zakładce „Ocena wniosków” https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/zabrzanski-budzet-obywatelski/wczesniejsze-edycje/viii-edycja/ocena-wnioskow/

Biskupice ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0007 Biskupickie centrum aktywności i wypoczynku — tu każdy znajdzie coś dla siebie, bez względu na wiek! #PLAC_ZABAW #LEŻAKI_MIEJSKIE #STREET_WORKOUT

Głosów: 303
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 350 000,00 zł

P0039 Monitoring placówek oświatowych

Głosów: 141
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 60 000,00 zł

P0048 Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 w Zabrzu. Wykonanie miejsca parkingowego przy Szkole Podstawowej nr 22 w Zabrzu

Głosów: 72
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 350 000,00 zł

P0077 Progi zwalniające prędkość pojazdów. Drogi komunikacyjne

Głosów: 40
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 19 043,24 zł

Centrum Południe ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0045 Boisko naszych marzeń

Głosów: 736
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 350 000,00 zł

P0083 Bezpieczne i Zielone Centrum — strefa relaksu i sportu w Parku, budki dla jerzyków, doświetlenie przejść dla pieszych i scena w Ogrodzie Botanicznym

Głosów: 488
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 252 999,00 zł

P0090 Ogólnodostępny plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej przy ulicy Reymonta

Głosów: 320
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 157 205,00 zł

P0057 Wymarzony skatepark

Głosów: 192
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 330 000,00 zł

P0004 Wymiana zużytego oświetlenia wzdłuż ul. 3 Maja, ul. Gen. Charlesa de Gaulle’a, ul. Wolności oraz części ulic przyległych na nowoczesne oświetlenie LED

Głosów: 134
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 350 000,00 zł

Centrum Północ ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0006 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i terenów zielonych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Głosów: 832
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 350 000,00 zł

P0049 Optymistyczny plac zabaw Przedszkola nr 46

Głosów: 357
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 65 000,00 zł

P0028 Wybieg dla psów na terenie Centrum Północ

Głosów: 106
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 333 500,00 zł

P0027 Utworzenie miejsc postojowych przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie

Głosów: 84
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 276 020,00 zł

P0026 Wykonanie oświetlenia tradycyjnego wzdłuż rzeki Bytomki od ulicy Trocera

Głosów: 78
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 140 000,00 zł

P0084 Fajne Centrum — doświetlenie przejść dla pieszych, stacje naprawy rowerów, strefa street workout, budki dla jerzyków i nowe miejsca postojowe

Głosów: 74
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 242 399,00 zł

P0025 Budowa „siłowni pod chmurką”

Głosów: 71
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 170 000,00 zł

P0078 Bezpiecznie do ŚCCS — budowa oświetlenia i chodnika z przystanku przy ul. Mikulczyckiej do szpitala

Głosów: 70
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 146 000,00 zł

P0052 Stworzenie strefy relaksu w celu integracji i odbudowania relacji społecznych mieszkańców dzielnicy

Głosów: 43
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 107 060,00 zł

P0029 Zakup i zabudowanie dwóch ławek solarnych

Głosów: 6
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 50 000,00 zł

Grzybowice ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0059 Modernizacja pojazdu gaśniczego wraz z wymianą silnika i osprzętu

Głosów: 1 405
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 150 000,00 zł

P0061 Powiększenie i modernizacja istniejącego placu zabaw

Głosów: 653
Czy realizacja? Tak — premia za frekwencję
Szacunkowa wartość projektu: 110 811,75 zł

P0016 Budowa ogrodzenia frontowego/zewnętrznego boiska sportowego KS Zabrze/Grzybowice

Głosów: 171
Czy realizacja? Tak — premia za frekwencję
Szacunkowa wartość projektu: 41 000,00 zł

P0042 Modernizacja toalet w DOK Grzybowice!

Głosów: 49
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 139 950,00 zł

Guido ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0058 Sportowy Janek

Głosów: 395
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 350 000,00 zł

P0054 Oświetlenie solarne dla terenów zielonych

Głosów: 323
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 345 450,00 zł

P0011 Przebudowa ogrodzenia Placu Zabaw

Głosów: 292
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 210 000,00 zł

P0032 Plac zabaw z siłownią zewnętrzną

Głosów: 233
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 341 480,00 zł

P0005 Nowe oświetlenie uliczne LED wzdłuż ul. 3 Maja oraz ul. Makoszowskiej w dzielnicy Guido

Głosów: 86
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 350 000,00 zł

P0053 Wyposażenie Parku im. rtm. Witolda Pileckiego w wielofunkcyjne ławki fitnes

Głosów: 23
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 116 800,00 zł

Helenka ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0023 Skatepark dla Helenki

Głosów: 255
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 280 000,00 zł

P0020 Rolkowisko

Głosów: 143
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 321 200,00 zł

P0021 Chodnik

Głosów: 119
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 95 560,00 zł

Kończyce ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0010 Bezpieczne Zabrze — wymiana bramy garażowej i montaż monitoringu wizyjnego na budynku OSP

Głosów: 724
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 35 000,00 zł

P0065 Plac zabaw „Dokuś”

Głosów: 279
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 166 204,02 zł

P0037 Modernizacja parku u zbiegu ulic Paderewskiego i Miłej

Głosów: 87
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 129 100,00 zł

Maciejów ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0060 Miejsce do relaksu (leżaki, alejki, tablice edukacyjne, miejsce spotkań itp.)

Głosów: 314
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 175 000,00 zł

P0050 Miejski ogród społeczny z elementami eko-farmy w Zabrzu — Etap I

Głosów: 185
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 150 460,00 zł

P0003 II etap: stworzenie parku rekreacyjno-przyrodniczo-kulturowego

Głosów: 142
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 175 000,00 zł

Makoszowy ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0062 Modernizacja i doposażenie obiektów sportowych UKS Quo Vadis Makoszowy

Głosów: 206
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 175 000,00 zł

P0073 Miasteczko ruchu drogowego – świadomy i bezpieczny na drodze

Głosów: 205
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 174 989,59 zł

P0008 Budowy zieleńca w Makoszowach, remont chodnika wzdłuż ul. Legnickiej oraz zakup książek do biblioteki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu

Głosów: 21
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 175 000,00 zł

Mikulczyce ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0076 Budowa siłowni i placu zabaw w Parku Aktywnego Wypoczynku w Mikulczycach przy ul. Parkowej

Głosów: 663
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 347 939,94 zł

P0041 Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży

Głosów: 493
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 322 000,00 zł

P0013 Przedszkolny plac zabaw — Przedszkole nr 45

Głosów: 135
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 200 000,00 zł

P0046 Budowa nowych miejsc postojowych ogólnodostępnych na osiedlu w Mikulczycach — etap 1

Głosów: 76
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 214 500,00 zł

Osiedle Mikołaja Kopernika ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0038 1) Remont chodnika, poprawienie ścieżki chodnikowej i wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych 2) Zabrzańskie Centrum Kultury i Sportu — zabudowa oświetlenia, ławek i koszy na śmieci

Głosów: 337
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 173 150,00 zł

P0014 Budowa miejsc postojowych na os. Kopernika

Głosów: 135
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 175 000,00 zł

P0070 Naprawa nawierzchni zalewanych chodników wraz z oświetleniem placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Galileusza i Banachiewicza na os. Kopernika – etap II

Głosów: 124
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 174 997,00 zł

Osiedle Młodego Górnika ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0040 Budowa chodnika od ul. Pod Borem do ul. Mł. Górnika wraz z oświetleniem i ławkami. Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Mł. Górnika

Głosów: 145
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 169 200,00 zł

P0035 Rozbudowa placu zabaw na Osiedlu Młodego Górnika

Głosów: 85
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 154 789,30 zł

Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0067 Nawierzchnia Plus – Wymiana nawierzchni kortów tenisowych

Głosów: 197
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 293 000,00 zł

P0066 Modernizacja chodnika wśród biedronek

Głosów: 121
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 56 600,00 zł

Pawłów ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0055 Trawiaste boisko do rekreacyjnej gry w piłkę nożną

Głosów: 114
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 160 008,00 zł

P0012 Wykonanie oświetlenia parku

Głosów: 81
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 175 000,00 zł

Rokitnica ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0034 2 place zabaw dla małych i dużych pociech przy ul. Dulęby

Głosów: 611
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 350 000,00 zł

Zaborze Południe ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0019 1. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu – Południe 2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „Temida”

Głosów: 455
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 175 000,00 zł

P0088 Asfaltowa Cegielniana — wejście do parku

Głosów: 25
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 175 000,00 zł

Zaborze Północ ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0043 Rozbudowa Zaborza (siłownia pod chmurką, miejsce odpoczynku, strefa zabaw)

Głosów: 829
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 350 000,00 zł

P0009 Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie siłowni w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu

Głosów: 483
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 350 000,00 zł

P0030 Plac zabaw na Modrzewiowej

Głosów: 141
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 170 000,00 zł

Zandka ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0047 Modernizacja łazienek w Przedszkolu nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16

Głosów: 146
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 175 000,00 zł

Projekt ogólnomiejski ― dostępna kwota: 1 000 000,00 zł

P0033 Bezpieczne Zabrze – doposażenie wszystkich jednostek OSP w Zabrzu

Głosów: 3 920
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 500 000,00 zł

P0063 Zdrowa woda dla każdego ucznia — montaż dystrybutorów wody w szkołach podstawowych na terenie miasta Zabrze

Głosów: 2 550
Czy realizacja? Tak
Szacunkowa wartość projektu: 498 400,00 zł

P0072 Bezpieczne Zabrze — szkolne pracownie pierwszej pomocy, ogólnodostępne defibrylatory AED, doświetlenie przejść dla pieszych

Głosów: 2 001
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 495 430,60 zł

P0087 Fajne Zabrze — nowa infrastruktura rowerowa

Głosów: 1 447
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 500 000,00 zł

P0069 Rokitnica 2.0 – budowa tężni wraz z placem zabaw w parku przy ulicy Krakowskiej

Głosów: 1 394
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 500 000,00 zł

P0071 Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 15 im. ks. Jana Dzierżona

Głosów: 1 390
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 500 000,00 zł

P0044 Strefy odpoczynku, sportu i rekreacji (Zaborze Północ, Zaborze Południe, Pawłów)

Głosów: 1 343
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 500 000,00 zł

P0081 Zakup drona (bezzałogowego statku powietrznego) dla Straży Miejskiej w celu monitorowania jakości powietrza oraz mobilnego monitoringu

Głosów: 464
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 459 350,00 zł

P0017 Boisko wielofunkcyjne

Głosów: 356
Czy realizacja? Nie
Szacunkowa wartość projektu: 500 000,00 zł

Dla Mieszkańców