Zabrze przestrzenią rozwoju

Rewitalizacja środowiskowa

Środowiskowa rewitalizacja, to wzajemna zależność działań technicznych i działań ekologicznych odnowy miasta. Miasta traktowanego, jako specyficzny ekosystem, w ujęciu przepływów materii i energii. Podstawą rewitalizacji środowiskowej jest holistyczna koncepcja przestrzeni. Nadrzędnym celem jest rozwój w kierunku zrównoważonej odnowy miasta.

o Informacje ogólne

o Miasto Turystyki Przemysłowej

o Ekologia

o Bezpieczeństwo

o Prezentacje

o Publikacje

Dla Mieszkańców