Rewitalizacja środowiskowa

Środowiskowa rewitalizacja, to wzajemna zależność działań technicznych i działań ekologicznych odnowy miasta. Miasta traktowanego, jako specyficzny ekosystem, w ujęciu przepływów materii i energii. Podstawą rewitalizacji środowiskowej jest holistyczna koncepcja przestrzeni. Nadrzędnym celem jest rozwój w kierunku zrównoważonej odnowy miasta.

o Informacje ogólne

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/rewitalizacja-srodowisk…

o Miasto Turystyki Przemysłowej

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/rewitalizacja-srodowisk…

o Ekologia

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/rewitalizacja-srodowisk…

o Bezpieczeństwo

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/rewitalizacja-srodowisk…

o Prezentacje

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/rewitalizacja-srodowisk…

o Publikacje

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/rewitalizacja-srodowisk…

Dla Mieszkańców