Zabrze przestrzenią rozwoju

Urzędnicy wyborczy

Zgodnie z art. 191e Kodeksu wyborczego urzędnicy wyborczy zapewniają sprawne funkcjonowanie obwodowych komisji wyborczych, a w szczególności przygotowują i nadzorują pod kierownictwem komisarza wyborczego przebieg wyborów w obwodowych komisjach wyborczych.
 

Romuald Rymaszewski tel. 661 956 186
Andrzej Rogiński tel. 661 956 188

 

DODATKOWY NABÓR KANDYDATÓW DO WSKAZANYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Informujemy, że pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do wskazanych obwodowych komisji wyborczych do dnia 26.09.2018 r. do godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Prof. Z. Religii 1, pok. 65, 66, tel. 32 273 97 03”.

Uwaga:

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są przez Urzędników wyborczych w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Religi 1, w pokoju 65. Dyżury w zakładce „Urzędnicy wyborczy”.

LOSOWANIA PRZEPROWADZANE PRZEZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

miejsce losowania: Zabrze, Religi 1, I piętro, pokój 115

– 27 września, godz. 15:00 odbędzie się losowanie tylko w przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w informacji komisarza (art. 182 § 7 pkt 1 Kodeksu)

– 28 września, godz. 9:00 odbędzie się losowanie o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu, tj. w przypadku, gdy liczba zgłoszeń kandydatów do danej obwodowej komisji przekroczyła w podstawowy terminie (tj. do dnia 21 września) wymaganą ilość – 9 do obwodu stałego, 6 do obwodu odrębnego.
 

Dla Mieszkańców