Zabrze przestrzenią rozwoju

Ocena wniosków

Ocena wniosków ma charakter formalny i prawno – finansowy. Wnioski pozytywnie zweryfikowane trafią na listę do głosowania i będą przedmiotem głosowania.

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze wybranej puli (dzielnicy), aby wyświetlić projekty tylko z tej puli.

I edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze danego projektu, aby rozszerzyć informację.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą dachu oraz wykonaniem chodnika przy budynku przedszkola i bram wejściowych – monitoring (projekt dotyczy Przedszkola nr 49).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja

Lokalizacja:  ul. Sportowa 42

Uszczegółowienie lokalizacji: Giudo

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1005/80 pow. 6435 m2

Zasięg oddziaływania projektu:
Głównym odbiorcą projektu są dzieci uczęszczające do Przeszkola nr 49, nie tylko z najbliższej okolicy przedszkola ale również z terenu całego miasta Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Rocznie 175 dzieci uczęszczających do przedszkola, 350 rodziców oraz pracownicy w liczbie 22, babcie, dziadkowie, bliscy przedszkolaków.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wykonanie termomodernizacji budynku, która poprawie wygląd i estetykę budynku – ostatni czekający na termiomodernizację na osiedlu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa wizerunku w środowisku lokalnym
poprawa jakości pracy placówki,
lepsze warunki edukacyjne i estetyczne,
zadowolenie rodziców i wychowawców.

Uwagi przy ocenie: 
Zadanie ujęte w Programie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Zabrze na lata 2015 – 2018. Sugerowana przez Wnioskodawcę wymiana pokrycia dachu oraz odnowienie ścian zewnętrznych budynku Przedszkola – poprawa estetyki budynku nie ma ekonomicznego uzasadnienia wobec planowanej termomodernizacji.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego w celu stworzenia bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci (projekt dotyczy Przedszkola nr 49).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 674

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 200 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Sportowa 42

Uszczegółowienie lokalizacji: Guido

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1005/80 pow. 6435 m2

Zasięg oddziaływania projektu:
Głównym odbiorcą projektu są dzieci uczęszczające do Przeszkola nr 49, nie tylko z najbliższej okolicy przedszkola ale również z terenu całego miasta Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Rocznie 175 dzieci uczęszczających do przedszkola, 350 rodziców oraz pracownicy w liczbie 22, babcie, dziadkowie, bliscy przedszkolaków.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wykonanie ścieżki zdrowia dla dzieci, zamontowanie urządzeń ogrodowych dostosowanych dl dzieci w wieku przedszkolnym, wykonanie ogrodzenia terenu przedszkola.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa wizerunku w środowisku lokalnym
stworzenie bezpiecznego miejsca dla aktywności ruchowej i rozwijanie pozytywnych nawyków przebywania na świeżym powietrzu
bezpieczeństwo dzieci i zapobieganie dewastacjom ogrodu i budynku przedszkola.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, ręczna, kosz, tenis) na podłożu poliuretanowym, ogrodzone, oświetlone – ogólnodostępne. Nie ma w Mikulczycach takiego obiektu

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 750

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 497 535,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 497 535,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Park przy ulicy Gabrieli Zapolskiej

Uszczegółowienie lokalizacji: tam, gdzie obecnie znajduje się „dzikie” boisko

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
działka nr 3970/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie terenu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego – całorocznego. Boisko to byłoby wykorzystane przez dzieci, młodzież i dorosłych, co przyczyni się do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego. Realizując powyższą inwestycję, która by była ogólnodostępna, promujemy bezpłatny dostęp do odpowiedniego sprzętu – obiektu sportowego. Miejsce to byłoby też alternatywą, gdzie spędzić wolny czas.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Beneficjentami obiektu będą dzieci, młodzież, dorośli. W zależności od pogody oraz pory roku myślimy o 80 – 100 osób dziennie. Podczas organizaji rozrywek lub turnieju ta ilość z pewnością będzie dużo większa.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem obiektu proponujemy miasto Zabrze, które jest właścicielem terenu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem jest stworzenie alternatywnego miejsca spędzania wolnego czasu co w dobie rozszerzającej się patologii społecznej i spędzania wielu godzin przy komputerze jest niezwykle cenną inicjatywą. Powstałby również ciąg: siłownia, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Chodnik przy wejściu do szkoły składa się z dwóch chodników o łącznej długości 58,4 m i szerokości 1,9 m oraz parkingu dla pracowników szkoły (272 m²). Całość wynosi 383 m². Należy betonowe elementy chodników wymienić na kostkę brukową. Powierzchnia przeznaczona na parkowanie samochodów powinna odpowiadać standardom budowy parkingu dla samochodów osobowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 567

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 74 770,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 42 130,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 42 130,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Zabrze, ul. Franciszkańska 4, wejście główne do budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – Samochodowych.

Uszczegółowienie lokalizacji: 5403/74 i 5406/74

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5403/74 i 5406/74

Zasięg oddziaływania projektu:
Z terenu objtęgo remontem korzystają mieszkańcy Osiedla Kotarbińskiego, mieszkańcy Zabrza, młodzież i rodzice szkoły. Obecny stan nawierzchni nieustannie zagraża bezpieczeństwu użytkowników. W dni deszczowe na powierzchni powstają kałuże z błotem, dochodzi do pochlapania osób korzystających z dojścia do szkoły. Z w/w drogi korzystają również mieszkańcy udający się do kościoła i na przystanek autobusowy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 700 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wymiana chodnika z elementów betonowych
Usunięcie starej zniszczonej kostki.
Przygotowanie podłoża.
Położenie krawężników i nowej kostki zgodnie z przeznaczeniem (111 m2 chodnika i 272 m2 powierzchni parkingowej).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawienie stanu bezpieczeństwa przechodniów.
Poprawa estetyki
Przywrócenie użyteczności projektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Doposażenie księgozbioru w nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej dla dorosłych (kryminał, powieść obyczajowa, sensacja, fantastyka) oraz literatury popularnonaukowej (poradniki, bibliografie, pamiętniki).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura

Lokalizacja:  ul. gen. Władysława Sikorskiego 114, 41-809 Zabrze

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Zabrza bez względu na wiek i status społeczny, będący czynnymi bądź potencjalnymi czytelnikami Filii Nr 8 w Zabrzu – Pawłowie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
652 osoby (ilość zarejestrowanych czytelników na dzień 31.12.2014 r.) plus nowo pozyskani użytkownicy dzięki szerokiej, aktualnej ofercie biblioteki. (Dane ze sprawozdania rocznego filii w Pawłowie)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zakup książek zgodnie z oczekiwaniami czytelników, wyłączenie ich do księgozbioru Filii Nr 8 w Pawłowie i bezpłatne wypożyczanie (zgodnie z regulaminem MBP w Zabrzu).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Propagowanie czytelnictwa w dzielnicy, umożliwienie szerokiego dostępu do nowości wydawniczych, pozyskiwanie nowych czytelników.

Uwagi przy ocenie: 
Projekt określa zadanie niemające charakteru zadania inwestycyjnego ani remontowego (PAR. 4 PKT. 6 Regulaminu).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa zieleńca z elementami małej architektury z zachowaniem istniejących w terenie ciągów komunikacyjnych stosowanych dotychczas przez mieszkańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 579

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 73 501,50 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 95 281,50 zł

Wartość projektu do głosowania: 95 281,50 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skrzyżowanie ulic: Legnickiej, O. Kordeckiego i Sejmowej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Teren do zagospodarowania to powierzchnia 3500 m2 na 2 działkach o numerach 2028/87 oraz 2029/87.
Waścicielem obydwu działek jest Gmina miejska Zabrze.
Władającym: Prezydent Miasta Zabrze.

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Makoszowy oraz mieszkańcy regionu ze względu a położenie terenu wzdłuż ul. Legnickiej jako drogi wojewódzkiej w kierunku gminy Gierałtowice, miast Gliwice, Mikołów i Knurów.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie realizowany zgodnie z procedurami obowiązującymi w Urzedzie Miejskim w Zabrzu, oraz na podstawie projektu budowlanego zgodnie z uprawnieniami wybranego przez Urząd wykonawcy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa wizerunku Miasta Zabrze w tym rejonie, uzyskanie w Dzielnicy terenu rekreacyjno-wypoczynkowego poprzez jego estetyczne zagospodarowanie.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska treningowego przeznaczonego głównie dla dzieci w wieku 5 – 10 lat. Propagowanie dyscypliny piłka nożna.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 839

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Obiekt został odebrany i przekazany do eksploatacji.

Informacja wg stanu na wrzesień 2016r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZN/31/15 ZBP 2015 – BOISKO TRENINGOWE DO PIŁKI NOŻNEJ Z OŚWIETLENIEM

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 72 900,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 72 900,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 192 465,02 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  Wyciska 5a

Uszczegółowienie lokalizacji: Stadion MKS Zaborze – Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
z

Zasięg oddziaływania projektu:
Dostępny dla wszystkich trenujących w MKS Zaborze – Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 500 osób miesięcznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wykonanie, przygotowanie podłoża, sianie trawy, wykonanie oświetlenia, ustawienie bramek.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Boisko ma służyć głównie do treningu dzieci w wieku 5 – 10 lat oraz jako boisko do rozgrzewki dla starszych zawodników.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
2 słupy 1. zasilane do ul. Ofiar Katynia 2. od ul. Gnieźnieńskiej starej

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 0,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Gnieźnieńska 16 – 18; Ofiar Katynia / Gnieźnieńska

Uszczegółowienie lokalizacji: 
droga dojazdowa do posesji 8 domów jednorodzinnych + chodnik dla pieszych od str. Ofiar Katynia

Zasięg oddziaływania projektu:
50 osób dziennie przez chodnik między posesjami utwardzony, odśnieżany

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
20 osób droga utwardzona, odśnieżona: dojście do przystanku autobusowego (linie 81, 111) dla mieszkańców z 2 ulic

Uwagi przy ocenie: 
Nie wypełniono wszystkich niezbędnych pól (par. 5 pkt. 8 Regulaminu)

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
ul. Ofiar Katynia 61 – 63, pasy doświetlone obok przystanku MPK (linie 81, 111), pasy na skrzyżowaniu ulic Ofiar Katynia i Mazurskiej ze względu na niebezpieczne wzniesienie i zakręt.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 0,00 zł

Lokalizacja: 
ul. Ofiar Katynia 63 – 65: przystanek MPK (linie 81, 111)

Uszczegółowienie lokalizacji: Obok przystanku MPK

Zasięg oddziaływania projektu:
80 osób + przejeżdżające auta

Uwagi przy ocenie: 
Nie wypełniono wszystkich niezbędnych pól (par. 5 pkt. 8 Regulaminu)

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie przestrzeni kulturalnej dla zabrzańskich dzieci – dzielnica Grzybowice

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 480 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ Inna: przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Badestinusa 30

Uszczegółowienie lokalizacji: 

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg po realizacji projektu:
1) Dzielnica Grzybowice
2) Dzielnice ościenne (Mikulczyce, Rokitnica, Helenka, Osiedle Młodego Górnika)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Przewidywana ilość osób korzystających z obiektu w skali roku szacowana jest na poziomie 8 tysięcy osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) adaptacja pomieszczeń strychowych
2) remont dachu
3) wykonanie instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, wentylacyjnej i oświetleniowej
4) wykonanie instalacji przeciwpożarowej
5) wykonanie zaplecza sanitarnego
6) budowa sceny

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele infrastrukturalne:
1) utworzenie przestrzeni kulturalnej dla dzieci
2) zwiększenie atrakcyjności obiektu
3) poprawa funkcjonalności obiektu
Cele społeczne:
1) utworzenie przestrzeni dla aktywności dzieci
2) zwiekszenie świadomosci kulturalnej dzieci z zakresu sztuki, teatru
3) aktywizacja środowisk dziecięcych i młodzieżowych
4) integracja międzypokoleniowa

Uwagi przy ocenie: 
Niedoszacowano wartość dokumentacji projektowej
Brak ekspertyzy budowlanej i p. poż.
Brak w wycenie kosztu instalcji C.O.
Prawdopodobna konieczność wykonania instalacji p. poż. dla całego budynku.
Możliwa konieczność wzmocnienia stropów.
W związku z powyższym oraz w oparciu o dane dotyczące powierzchni dachu 600m2 (400 m2 stropów) oraz przez analogię do posiadanego kosztorysu inwestorskiego na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania w ZSP nr 7 przy ul. Dalekiej 2 koszt realizacji przewyższy 500 000 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie fragmentu chodnika w ciągu ulicy G. Zapolskiej wzdłuż budynku o nr 25-27-2-31-33. Chodnik wybudowany pod koniec lat 70. XX w. jest w złym stanie technicznym i może stanowić zagrożenie dla zdrowia pieszych. Warto podkreślić, że na osiedlu większość chodników zostało już odnowionych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 503

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 30 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 30 000,00 zł

Lokalizacja:  ul. G. Zapolskiej 25-27-29-31-33

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Chodnik wzdłuż budynku (od strony drogi dojazdowej i parkingu) przy ul. G. Zapolskiej 25-27-29-31-33

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5888/26 (Skarb Państwa – UM Zabrze)

Zasięg oddziaływania projektu:
Lokalny o istotnym znaczeniu dla mieszkańców ulicy Zapolskiej i Gogolińskiej w Zabrzu-Mikulczycach.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dla ok. tysiąca mieszkańców czterech budynków (G. Zapolskiej 16-18, G. Zapolskiej 25-27-29-31-33, G. Zapolskiej 35-35a-35b35c35d, G. Zapolskiej 37-37a – łącznie ok 300 mieszkań) oraz użytkowników zespołu ok. 70 garaży jest to jedyna droga umożliwiająca dojście do centrum dziedziny (sklepy, szkoła, ośrodek zdrowia). Z chodnika korzysta też często kilkuset mieszkańców budynków przy ul. Gogolińskiej 33, Gogolińskiej 35-37-39-41-43 oraz zespołu ok. 15 garaży przy ul. Kopalnianej.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wykonanie chodnika zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa ciągów pieszych na osiedlu (poprawa infrastruktury) oraz ograniczenie ryzyka kontuzji pieszych na skutek złego stanu nawierzchni istniejącego chodnika.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Monitoring wizyjny obejmujący teren dzielnic: Osiedle Mikołaja Kopernika oraz Mikulczyce. Składa się z 12 kamer monitoringu wizyjnego oraz kniecznego dla nich osprzetu takiego jak switch, serwer i macierz.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 100

Pula: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 498 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 498 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo mieszkańców

Lokalizacja: 
Rozmieszczenie kamer monitoringu zgodnie z mapkami dzielnic z proponowanymi punktami ich lokalizacji (zał. 1, zał 2)

Zasięg oddziaływania projektu:
Teren dzielnic Zabrza: Osiedle Mikołaja Kopernika oraz Mikulczyce

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wniosek kierowany jest z myślą o wszystkich mieszkańcach Mikulczyc i Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu jak również osób tam przebywających niezależnie od okoliczności.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja przedmiotowego wniosku pozwoli na rozszerzenie obecnie istniejącego monitoringu miejskiego (którego rozszerzenie do poziomu ponad 200 kamer jest realizacją koncepcji powstałej w 2008 roku). Umiejscowienie kamer monitoringu jest wynikiem konsultacji z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz z IV Komisariatem Policji (zał. 3) w Zabrzu, któremu podlega teren objęty monitoringiem. Uwzględniono w nim potrzeby bezpieczeństwa oraz możliwości wynikające z istniejącego systemu linii światłowodowych.
Nadzór, koordynacja i obsługa odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach funkcjonowania monitoringu miejskiego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
„- wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
– prewencyjne zapobieganie zakłóceniom ładu i porządku publicznego,
– przeciwdziałanie czynom zabronionym (przestępstwa, wykroczenie, dewastacje mienia),
– możliwość niezwłocznej reakcji i podjęcie błyskawicznych działań przez Straż Miejską lub Policję na ujawnione zagrożenia i wszelkie niepożądane zachowania,
– prewencyjne działanie w zakresie ruchu drogowego (np. piraci drogowi, korki),
– możliwość wykorzystania zapisu monitoringu jako źródła dowodu przed sądem.”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie nowoczesnego ośrodka kulturalnego w Grzybowicach dla mieszkańców dzielnicy i miasta Zabrze, w celu integracji i aktywizacji różnych środowisk społecznych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 286 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura

Lokalizacja:  ul. Badestinusa 60

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Numer działki: 818/13

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg po realizacji projektu:
1) Dzielnica Grzybowice
2) Dzielnice ościenne (Mikulczyce, Rokitnica, Helenka, Osiedle Młodego Górnika)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Przewidywana ilość osób korzystających z obiektu w skali roku szacowana jest na poziomie 25 tysięcy osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) wymiana stolarki okiennej
2) wykonanie nowej popdłogi
3) modernizacja ogrzewania
4) wymiana oświetlenia na energooszczędne – typu LED
5) remont sanitariatów i zaplecza kuchennego
6) zamontowanie instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej
7) malowanie obiektu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele infrastrukturalne:
1) zwiększenie atrakcyjności obiektu
2) poprawa funkcjonalności obiektu
3) obniżenie kosztów użytkowania budynku
4) ograniczenie zużycia energii
Cele społeczne:
1) aktywizacja dzieci i młodzieży
2) tworzenie lokalnych grup społecznościowych
3) organizacja imprez integracyjnych

Uwagi przy ocenie: 
Realizacja zadania w pełnym zakresie zgodnie z wnioskiem, przy jednoczesnym dostosowaniu obiektu do wymogów p.poż. przekroczy koszt 500.000 zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie nowoczesnego ośrodka kulturalnego i sportowego dla mieszkańców miasta Zabrze, w celu integracji kulturalnej i aktywizacji sportowej społeczeństwa w dzielnicy Grzybowice.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 010

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 470 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 470 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ Inna: przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Traktorzystów 1

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
226/55

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg po realizacji projektu:
1) Dzielnica Grzybowice
2) Dzielnice ościenne (Mikulczyce, Rokitnica, Helenka, Osiedle Młodego Górnika)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Przewidywana ilość osób korzystających z obiektu w skali roku szacowana jest na poziomie 100 tysięcy osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) zakup sceny
2) zakup i instalacja trybun widowiskowych
3) modernizacja ławek rezerwowych
4) zakup i instalacja piłkochwytów
5) zakup i instalacja tablicy wyników
6) remont obiektu sportowego

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele infrastrukturalne:
1) zwiększenie atrakcyjności obiektu
2) poprawa funkcjonalności obiektu
3) obniżenie kosztów użytkowania budynku
4) ograniczenie zużycia energii
Cele społeczne:
1) aktywizacja dzieci i młodzieży
2) organizacja imprez integracyjno – społecznych

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wyposażenie Sali konferencyjno – szkoleniowej Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu w urządzenia do prezentacji multimedialnych. Projekt obejmuje zakup projektora wraz ze stolikiem i ekranem projekcyjnym oraz mikrofonów bezprzewodowych i głośników.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 9 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura

Lokalizacja:  ul. Wolności 330 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działek: 601/38; 65/38; 562/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu jest organizatorem szkoleń, egzaminów i konkursów dla młodzieży zabrzańskich szkół zawodowych i gimnazjów oraz przedsiębiorców zrzeszonych w Cechu Rzemieślników. Współpracuje z władzami oświatowymi, szkołami zawodowymi i gimnazjami w zakresie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych rzemiosła, organizuje działalność socjalną, kulturalną i oświatową dla członków i pracowników Cechu oraz ich rodzin, uczniów, a także pracowników zakładów i ich rodzin.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacowana ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 3000 osób, potencjalna około 5000 osób w ciągu roku.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zakup sprzętu nastąpi po uzyskaniu akceptacji właściwego Wydziału Urzędu Miejskiego w Zabrzu na podstawie najkorzystniejszej oferty dostawców w/w sprzętu. Dysponentem sprzętu byłby Cech Rzemieślników w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dzięki zrealizowaniu przedsięwzięcia – szkolenia, kursy, egzaminy czy spotkania można uatrakcyjnić oraz lepiej zilustrować omawiane problemy wykorzystując prezentacje multimedialne. Prelegenci w wielu wypadkach dysponują materiałami do zaprezentowania natomiast nie ma możliwości technicznych aby je skutecznie przedstawić. Zrealizowanie przedsięwzięcia z jednej strony ułatwiłoby zadania organizatorom tego typu spotkań, z drugiej zaś pomogło w lepszym zrozumieniu omawianej problematyki. Cech Rzemieślników nie dysponuje urządzeniami umożliwiającymi prezentowanie treści za pomocą nowoczesnych treści audiowizualnych z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.

Uwagi przy ocenie: 
Lista poparcia zawiera mniej niż 15 pozytywnie zweryfikowanych osób.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie remontu dwóch sanitariatów w budynku Cechu Rzemieślników w Zabrzu znajdujących się na parterze oraz II pietrze.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 36 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Wolności 330 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działek: 601/38; 65/38; 562/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu jest organizatorem szkoleń, egzaminów i konkursów dla młodzieży zabrzańskich szkół zawodowych i gimnazjów oraz przedsiębiorców zrzeszonych w Cechu Rzemieślników. Współpracuje z władzami oświatowymi, szkołami zawodowymi i gimnazjami w zakresie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych rzemiosła, organizuje działalność socjalną, kulturalną i oświatową dla członków i pracowników Cechu oraz ich rodzin, uczniów, a także pracowników zakładów i ich rodzin. Większość w/w osób odwiedzających Cech Rzemieślników bywa również użytkownikiem sanitariatów.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacowana ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 3000 osób, potencjalna około 5000 osób w ciągu roku.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Remont sanitariatów parteru i II piętra budynku Cechu Rzemieślników w Zabrzu dotyczyłby m.in.. Wymiany okładzin płytek glazurowanych ściennych oraz posadzek z terakoty, wykonanie nowych ścianek działowych, wymianę rur instalacji wod. – kan., wymianę umywalek (4 umywalek wraz z bateriami), 4 sedesów oraz pisuarów wraz ze spłuczkami, wymianę instalacji oświetleniowej, montaż 2 sufitów podwieszonych, wykonanie gładzi i malowanie. Poprzedni remont sanitariatów miał miejsce w połowie lat osiemdziesiątych. Remont byłby poprzedzony wykonaniem dokumentacji projektowej z kosztorysem.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dzięki zrealizowaniu przedsięwzięcia można podnieść standard odbywających się w budynku Cechu Rzemieślników szkoleń, kursów, egzaminów czy spotkań oraz wyeliminować coraz częściej zdarzające się awarie.

Uwagi przy ocenie: 
Lista poparcia zawiera mniej niż 15 pozytywnie zweryfikowanych osób.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 26 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska

Lokalizacja:  ul. Wolności 330 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działek: 601/38; 65/38; 562/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu jest organizatorem szkoleń, egzaminów i konkursów dla młodzieży zabrzańskich szkół zawodowych i gimnazjów oraz przedsiębiorców zrzeszonych w Cechu Rzemieślników. Współpracuje z władzami oświatowymi, szkołami zawodowymi i gimnazjami w zakresie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych rzemiosła, organizuje działalność socjalną, kulturalną i oświatową dla członków i pracowników Cechu oraz ich rodzin, uczniów, a także pracowników zakładów i ich rodzin.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacowana ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji to około 3000 osób, potencjalna około 5000 osób w ciągu roku.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wykonanie izolacji cieplnej poziomej z granulatu wełny mineralnej stropodachu może być zrealizowane z wnętrza budynku metodą wdmuchiwania poprzez istniejące otwory w stropie. Powierzchnia stropodachu do docieplenia to ok. 400 m^2 warstwą grubości 30 cm.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprzez wykonanie izolacji cieplnej stropodachu budynku szacuje się uzyskać oszczędność na ogrzewaniu rzędu 20%, co stanowi znaczącą kwotę w kosztach utrzymania samofinansującej się instytucji jaką jest Cech Rzemieślników w Zabrzu. Źródłem ciepła dla 2- piętrowego budynku jest kocioł gazowy Buderus. Na najwyższej kondygnacji budynku znajdują się pomieszczenia sal szkoleniowych oraz konferencyjna.

Uwagi przy ocenie: 
Lista poparcia zawiera mniej niż 15 pozytywnie zweryfikowanych osób.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Doposażenie filii nr 12 MBP w Zabrzu (wypożyczającej „ksiązki mówione”) poprzez zakup audiobooków w formacie MP3 dla wszystkich mieszkańców miasta Zabrze, którzy z różnych powodów nie mogą korzystać z książek drukowanych, ale z przyjemnością skorzystają z alternatywnej formy obcowania z literaturą.
Projekt będzie realizowany w jednej filii z przeznaczeniem dla wszystkich mieszkańców miasta.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 6 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura

Lokalizacja:  ul. Wyzwolenia 12

Uszczegółowienie lokalizacji: Zabrze Centrum

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt przeznaczony dla co najmniej kilku grup odbiorców, niezależnie od płci, wieku, wykształcenia i statusu materialnego. Podstawową i najważniejszą stanowią osoby niewidome i niedowidzące oraz osoby niepełnosprawne i seniorzy. Następnie osoby aktywne fizycznie lubiące ruch na świeżym powietrzu, które mogą łączyć swoje pasje i słuchać ulubionych tekstów np. podczas porannego joggingu, a także osoby uczące się i aktywne zawodowo, spędzające codziennie wiele czasu w drodze do pacy w autobusach lub samochodach. Z projektu skorzystają także osoby z dysleksją oraz młodzież szkolna poszukująca lektur.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
29524 zarejestrowanych czytelników MBP w Zabrzu (stan na dzień 31.12.2014 r.) – dane ze sprawozdania Miejskiej biblioteki Publicznej

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) Propozycje zakupu audiobooków składane przez mieszkańców w filiach MBP w Zabrzu.
2) Zakup audiobooków w formacie MP3 z literatury pięknej, popularnonaukowej oraz nauki języków obcych wynikający z potrzeb i sygnałów użytkowników.
3) Bezpłatne udostępnianie audiobooków.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie liczby osób korzystających z „książek mówionych” dzięki wzbogaceniu oferty.
Przeciwdziałanie wykluczeniu z uczestnictwa w kulturze zwłaszcza osób z dysfunkcjami.
Popularyzacja czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych wszystkich odbiorców, również tych z dysfunkcjami.
Rozszerzenie „usługi na telefon” czyli dostarczenia audiobooków do domu dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
Pomoc w uzyskaniu efektów rehabilitacji gdyż słuchanie aktywizuje myślenie, koncentrację uwagi oraz siłę przeżywania.

Uwagi przy ocenie: 
Projekt określa zadanie niemające charakteru zadania inwestycyjnego ani remontowego (PAR. 4 PKT. 6 Regulaminu).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja przyszkolnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 (41 – 800 Zabrze, ul. Pokoju 41) do celów gier zespołowych wraz z bieżnią i skocznią w dal.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 2 282

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Inwestycję zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.
Informacja wg stanu na 18.07.2016r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/23/15 ZBP 2015 – BOISKO SPORTOWE SP – 7

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 499 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 390 134,67 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  41-800 Zabrze, ul. Pokoju 41

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Nr działek: 1618/6 + 1619/7 + 2468/14 + 1623/6 + 1624/6 + 2472/7

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działek: 1618/6 + 1619/7 + 2468/14 + 1623/6 + 1624/6 + 2472/7

Zasięg oddziaływania projektu:
Centrum miasta

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
około 1200 osób (zasięg)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wykonanie adaptacji istniejącego boiska do celów sportowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Integracja mieszkańców dzielnicy
2) Aktywizacja ruchowa mieszkańców
3) Poprawa kondycji i zdrowia mieszkańców
4) Cel wychowawczy

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wybudowanie drogi od ulicy Pokoju pomiędzy zabudowaniami od strony ul. Ciupki a parkanem Szkoły Podstawowej nr 7 oraz chodnika od drogi do miejsca wybrukowanego stanowiącego dojście do szkoły.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 333

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty budowlane zakończone, odebrane. Efekty prac dostępne są do użytku.
Informacja wg stanu na 25.07.2016 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/34/15 ZBP 2015 – UTWARDZENIE TERENU STANOWIĄCEGO DOJŚCIA DO SZKOŁY I OSIEDLA OD ULICY POKOJU

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 33 013,20 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 41 128,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 41 128,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 37 863,98 zł

Lokalizacja: 
Lokalizację proponowanych prac pokazano na załączniku Nr 1 (karta Nr 1)

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Lokalizację proponowanych prac pokazano na załączniku Nr 1 (karta Nr 1)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2473/7, 2467/6, 2471/7

Zasięg oddziaływania projektu:
Z wnioskowanego przejścia korzystają nie tylko dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 7 czy mieszkańcy osiedla przy ulicy Wolności ale również inni mieszkańcy Zabrza oraz przyjezdni udający się na cmentarz przy ulicy Pokoju.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Można w przybliżeniu określić, że z projektu po jego realizacji będzie korzystać około 500 osób na dobę. Ta liczba korzysta z przedmiotowego przejścia obecnie brodząc w błocie i kałużach.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przewidywany czas realizacji wnioskowanego projektu powinien się zamknąć w ciągu dwóch tygodni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym osiągnięciem w przypadku realizacji przedmiotowego projektu będzie zadowolenie z możliwości bezpiecznego przejścia dużej grupy mieszkańców i dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 7 korzystających z tego przejścia.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozbudowa placu zabaw przy Pl. Paderewskiego tj. ogrodzenie terenu placu zabaw, rozbudowa placu zabaw o dodatkowe elementy tj. np. małpi gaj, ślizgawka, karuzela, bujane koniki, ławki. Poszerzenie przestrzeni parkingowej stycznej do w/w placu zabaw, znajdującej się na ul. św. Jacka.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 212

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Plac Ignacego Paderewskiego, ul. św Jacka

Uszczegółowienie lokalizacji: Nr działki miejskiej 2100/36

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki miejskiej 2100/36

Zasięg oddziaływania projektu:
Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa bawiących się dzieci (gdyż plac zabaw usytuowany jest w bezpośredniej bliskości z jezdnią), pomoże w prawidłowym rozwoju dzieci. Ogrodzenie terenu pozwoli również na zachowanie czystości (gdyż obecnie wyprowadzane są tam psy). Poszerzenie powierzchni parkingowej, stycznej do placu zabaw, mieszczącej się przy ul. św. Jacka od nr 1-5 pozwoli na parkowanie samochodów skośnie do jezdni co zwiększy ilość miejsc parkingowych na tym odcinku o 50%.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z projektu będzie korzystać co najmniej 70 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Podstawowym elementem jest ogrodzenie placu zabaw ponieważ znajduje się on w bezpośredniej bliskości z jezdnią. Poprawi to bezpieczeństwo bawiących się tam dzieci i pozwoli na zwiększenie nadzoru przez rodziców. Kolejnym etapem powinna być rozbudowa placu zabaw o dodatkowe elementy potrzebne do zabawy oraz rozwoju dzieci, dołożenie co najmniej dwóch ławek dla rodziców oraz wymiana pisaku na całym placu zabaw. Ostatnim etapem realizacji projektu jest poszerzenie powierzchni parkingowej stycznej do placu zabaw, mieszczącej się przy ul. św. jacka od nr 1-5. Pozwoli to na zwiększenie liczby miejsc parkingowych o 50%.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci,
– Zwiększenie ilości atrakcji dla bawiących się dzieci.
– Zabezpieczenie placu zabaw przed dostępem zwierząt (tj. psów i kotów) co pozwoli na utrzymanie placu w czystości.
– Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 15 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ pomoc społeczna

Lokalizacja:  ul. Kruczkowskiego 70

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren ROD Tulipan

Zasięg oddziaływania projektu:
Teren dzielnicy Helenka

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Tygodniowo co najmniej 30 matek z dziećmi ponadto nieokreślona liczba młodzieży

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wybór najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez firmy oferujące sprzedaż urzadzeń do wyposażenia placów zabaw ze stosownymi atestami.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Realizowanie celów Rodzinnych Ogrodów Działkowych opisanych w art.. 3 i art. 4 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 o rodzinnych ogrodach działkowych (dodatkowa karta nr 1) w/z z art.. 7.1.10 i 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 z późniejszymi zmianami o samorządzie gminnym.

Uwagi przy ocenie: 
Lista poparcia zawiera zbyt mało pozytywnie zweryfikowanych osób

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Elektroniczny System Obsługi Zgłoszeń to narzędzie pozwalające na rejestrację i przesyłanie zgłoszeń klientów do jednostek miejskich

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 110

Pula: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 262 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 262 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo, administracja

Lokalizacja:  Powstańców Śląskich 5-7

Uszczegółowienie lokalizacji: Urząd Miejski w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1566/106

Zasięg oddziaływania projektu:
Z „Elektronicznego Systemu Obsługi Zgłoszeń” będą mogli skorzystać wszyscy klienci Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Miasto Zabrze zamieszkuje ok. 178 tys. mieszkańców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt polegający na wdrożeniu „Elektronicznego Systemu Obsługi Zgłoszeń” poprzez klientów wewnętrznych i zewnętrznych jednostek miejskich Miasta Zabrze. Realizacja projektu będzie polegała na zakupie przez Miasto w/w systemu oraz infrastruktury technicznej (np. serwera), a następnie Miasto udostępni go klientom.
Dysponentem „Elektronicznego Systemu Obsługi Zgłoszeń” wraz z infrastrukturą będzie Miasto Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
„elektroniczny system obsługi zgłoszeń” pozwala na gromadzenie i obsługę zgłoszeń klientów w zakresie realizowanych przez Miasto Zabrze oraz miejskie jednostki zadań. Odpowiednia kwalifikacja oraz priorytetyzacja zgłoszeń pozwoli na dostosowanie działań do ich charakteru, co wpłynie na usprawnienie komunikacji pomiędzy zgłaszającym a Miastem. Aby zgłosić np. dziurę w drodze nie trzeba będzie stawić się osobiście w jednostce zajmującej się drogami miejskimi. Wprowadzenie elektronicznego narzedzia do obsługi zgłoszeń klientów doprowadzi do zmniejszenia biurokracji oraz usprawni załatwianie spraw przez pracowników. Klient za pomocą prostego formularza udostępnionego na stronie internetowej będzie mógł zgłosić awarię lub inne zdarzenie (możliwość dodawania opisu zgłoszenia, zdjęć i innych załączników).
Celem „Elektornicznego systemu obsługi zgłoszeń” jest wspomaganie zarządzania danymi związanymi z procesem przyjmowania i obsługi zgłoszeń klientów. Narzędzi to będzie udostpniać szereg funkcj, za pomocą których może on gromadzić napływające zgłoszenia klientów, a nastepnie je obsługiwać. System będzie przekierowywał zgłoszenia klienta bezpośrednio do pracownika merytorycznego. na każdym etapie realizacji zgłoszenia zgłaszający będzie miał wgląd w stan jego realizacji.
Wśród korzyści z wdrożenia 'Elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń’ mozna wymienić:
– Wszystkie informacje w jednym miejscu;
– Lepsza obsługa zgłoszeń klientów;
– Przyspieszenie i usprawnienie pracy ze zgłoszeniamiklientów;
– Zwiększenie jakości oferowanych usług;
– Lepsze zorientowanie na nowe potrzeby i wymagania klientów;
– Skrócenie czasu obsługi zgłoszeń klientów;
– Zwiększenie dostępności klientów do informacji;
– Polepszenie komunikacji pomiędzy jednostkami.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Kompleks sportowo – rekreacyjny „Pod chmurką” jest projektem dedykowanym dla mieszkańców dzielnicy Biskupice w każdym wieku.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 583

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 90 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 96 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 96 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  przy ulicy Okrzei 2 w Zabrzu – Biskupicach

Uszczegółowienie lokalizacji: 729/28

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
729/28

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany jest w szczególności do mieszkańców dzielnicy. Poprzez wybudowanie na osiedlu Borsiga kompleksu sportowo – rekreacyjnego mieszkańcy zaczną aktywniej spędzać swój wolny czas. Siłownie pod chmurką ciesza się dużym zainteresowaniem w miejscach, w których powstały i przyciągają zarówno dzieci, osoby młode jak i seniorów. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie oraz stawy, zapobiegają kontuzjom i schorzeniom. Sprzyjają także aktywności towarzyskiej. Kompleks sportowo – rekreacyjny to idealne miejsce do spędzania wolnego czasu oraz budowanie relacji społecznych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– Przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
– Przygotowanie projektu.
– Wybór wykonawcy inwestycji.
-Przygotowanie terenu.
– Zainstalowanie sprzetu.
– Promocja.
– Otwarcie kompleksu sportowo – rekreacyjnego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest upowszechnienie aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców dzielnicy, promowanie zdrowego trybu życia oraz budowanie relacji społecznych.
Cele szczegółowe:
– wzmacnianie kondycji fizycznej,
– wspomaganie koordynacji,
– budowanie relacji,
poprawa wizerunku dzielnicy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W projekcie zagospodarowania terenu przy ulicy Spokojnej, Cieszyńskiej i Skłodowskiej planuje się wykonanie 49 miejsc parkingowych, drogi dojazdowej do nieruchomości, odwodnienia terenu i dobudowy kanalizacji deszczowej oraz wykonanie zieleńca.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 371

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 474 160,28 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 474 150,28 zł

Wartość projektu do głosowania: 474 150,28 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Spokojna 7, 9, 11, Cieszyńska 22, 24, 26, 28, Skłodowska 21, 23, 25

Uszczegółowienie lokalizacji: Działki nr 6616/45, 6620/45, 6615/45

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki nr 6616/45, 6620/45, 6615/45

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt zagospodarowania terenu ma wyłącznie charakter lokalny i służyć będzie mieszkańcom okolicznych nieruchomości.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystających z projektu wynosi 240.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Wykonanie koryta – wyrównanie nawierzchni
2. Wykonanie wykopów pod studnie i kanalizację deszczową / zasypanie
3. Montaż studni i kanałów kanalizacji deszczowej
4. Wykonanie ław pod krawężniki drogowe
5. Wykonanie warstw odsączających i podbudów
6. Ułożenie krawężników drogowych i brzeży parkingowych
7. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
8. Wykonanie trawnika

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem projektu jest stworzenie nowejh infrastruktury drogowej oraz zwiększenie atrakcyjnosci przestrzennej terenu. Dzięki realizacji projektu nastąpi znaczna poprawa estetyki podwórza oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Działkom zostanie nadana nowa forma i funkcja, spełniająca oczekiwane od wielu lat standardy ruchu samochodowego. Realizacja projetu przyczyni się także do pobudzenia aktywności mieszkańców oraz stymulowania współpracy środowiska lokalnego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Osiedle Wyzwolenia – budowa siłowni zewnętrznej obejmująca urządzenia siłowni zewnętrznej i stolika do gry w szachy wraz z oświetleniem i wybrukowaniem terenu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 332

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 104 700,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 104 700,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wiarusów

Uszczegółowienie lokalizacji: Między placem zabaw a działką 339/127

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
130/2

Zasięg oddziaływania projektu:
Osiedle Wyzwolenia i Osiedle św. Józefa

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Osoby w różnym wieku zamieszkujące na terenie Osiedla Wyzwolenia i Osiedle św. Józefa

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Wybrukowanie terenu
2. budowa siłowni zewnętrznej obejmująca urządzenia siłowni zewnętrznej:
– wahadło + narty biegówki
– motyl + rower
– piechur + orbitrek
– prasa nożna + wioślarz
– wyciskanie
– ławka
3. Budowa stolika do gry w szachy
4. Montaż lampy oświetającej teren

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców osiedla Wyzwolenia i św. Józefa

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Naprawa drogi dojazdowej do kompleksu garaży przy ul. Kopalnianej w Zabrzu Mikulczycach. Niezbędne jest obniżenie poziomu drogi gruntowej (obecnie droga jest powyżej poziomu wjazdów do garaży), wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 235

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 244 800,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 244 800,00 zł

Lokalizacja:  ul. Kopalniana (kompleks garaży)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5382/38, 5298/38, 5384/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Lokalny o istotnym znaczeniu dla użytkowników ok. 150 garaży przy ul. Kopalnianej w Zabrzu – Mikulczycach

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Po zrealizowaniu z dróg korzystać będą użytkownicy garaży wraz z rodzinami (ok. kilkuset osób).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obniżenie poziomu drogi gruntowej (obecna droga jest powyżej poziomu wjazdów do garaży), wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie zgodnie zgodnie ze sztuką budowlaną.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa ciągów drogowych w obrębie ulicy Kopalnianej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Park Powstańców Śląskich – budowa na głównej alei spacerowej w parku 14 latarni oświetleniowych co 75 metrów

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 868

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 105 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 300 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 300 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Przedłużenie ulicy Matejki do torów kolejowych

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
23/2, 29/2

Zasięg oddziaływania projektu:
Dla wszystkich mieszkańców miasta

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Osoby korzystające z Parku Powstańców Śląskich

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Zakup 14 latarni
2. Montaż oraz podłączenie latarni na głónej alejce od skrzyżowania ulicy Matejki z ulicą Czołgistów do torów kolejowych co 75 metrów jedna latarnia oraz jedna dodatkowa latarnia oświetlająca plac po prawej stronie

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Oświetlenie głównej alei spacerowej w celu umożliwienia bezpiecznych spacerów po zmroku.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utwardzenie terenu na podwórkach, które zalewane są wodami opadowymi co utrudnia dojście do budynków i stanowisk śmietnikowych. Ponadto porządek na podwórkach poprawi estatykę dzielnicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 047

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 415 941,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 237 871,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 237 871,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ulice Krakusa nr od 10 do 28 numery parzyste

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Działki : 13397/51, 1299/51, 1301/51, 1303/51, 1305/51, 1309/83, 1310/83, 182/3, 1311/83, 183/3, 184/3.

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy oraz turyści licznie zwiedzający naszą dzielnicę

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 35 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Rewializacja podwórek to odpowiedź na istniejące potrzeby mieszkańców, wielokrotnie zgłaszane na spotkaniach z mieszkańcami. Na początek proponuję rewitalizację ulicy Krakusa – numery parzyste.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa estetyki i bezpieczeństwo

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie przyjaznej przestrzeni komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy Parkiem im. Poległych Bohaterów a ścisłym centrum miasta.
Wyznaczenie przejścia przez ul. Pawła Dubiela prowadzącego do parku.
Budowa parkingu na 34 miejsca postojowe.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 556

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 439 510,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 439 510,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Góry św. Anny, ul. Pawła Dubiela

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
7073/730, 3673/529, 2438/531, 6767/531, 6599/531, 4531/531, 4531/532, 3495/527

Zasięg oddziaływania projektu:
Inwestycja tworzy relację pomiędzy Parkiem im. Poległych Bohaterów a strefą zamkniętą dla rucu w centrum miasta oraz budowaną trasą turystyczną Sztolni Dziedzicznej

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy mieszkańcy miasta Zabrze w szczególności mieszkańcy dzielnicy Centrum Północ

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt tworzy przyjazną przestrzeń komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy Parkiem im. Poległych Bohaterów a ścisłym centrum miasta.
Wymagane jest wyznaczenie przejścia dla pieszych i rowerzystów pomiędzy aleją parku a proponowanym ciągiem komunikacyjnym.
Dodatkowo projekt obejmuje budowę parkingu na 34 miejsca postojowe oraz przebudowę parkingu na 5 mijsc postojowych obsługującego w ciągu dnia wszystkich mieszkańców miasta przyjeżdząjących do centrum, a w godzinach nocnych służącego wszystkim mieszkańcom ul. Góry św. Anny oraz ul. Wolności 250 – 262

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Stworzenie ciągu pieszego z funkcją ścieżki rowerowej łączącego Park im. Poległych Bohaterów ze strefą zamkniętą dla ruchu, gdzie istnieje ścieżka rowerowa.
2. Zwiększenie ilości miejsc postojowych w centrum miasta.
3. Zagospodarowanie nieużytkoanego terenu w centrum miasta.
4. Aktywizacja partnerów oficyn przyległych budynkowi.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada wykonanie parkingu terenowego dla 30 samochodów osobowych oraz 3 samochodów dla osób niepełnosprawnych. Planowana inwestycja nie przewiduje jakichkolwiek zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zdrowia użytkowników parkingu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 271

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 170 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 170 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Bytomska 28; 41-803 Zabrze – Biskupice

Uszczegółowienie lokalizacji: działka ewidencyjna 1178/19

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt zakłada budowę parkingu otwartego o charakterze publicznym dla 30 samochodów osobowych i 3 uprzywilejowanych dla niepełnosprawnych. Planowana inwestycja nie koliduje z innymi obiektami budowlanymi jest dla mieszkańców niezbędna ze względu na bezpieczny dojazd do Skoły, Poradni zdrowia, Poczty, Biblioteki. W obrębie nie ma miejsc parkingowych. Parking będzie nową aranżacją przstrzeni publicznej, poprawi estetykę terenu, zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort mieszkańców

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2160 osób tygodniowo

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– Przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
– Przygotowanie projektu.
– Wybór wykonawcy inwestycji.
-Przygotowanie terenu – niwelowanie poziomu inwestycji, częściowa wycinka istniejącego drzewostanu
– Utwardzenie nawierzchni terenu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projetu jest bilansowanie potrzeb parkingowych dla budynku usługowo – mieszkaniowego przy ull. Bytomskiej 28, Szkoły Podstawowej – oraz mieszkańców udających się do kościoła i na cmentarz.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Poprawa komfortu miesszkańców osiedla
Uporządkowanie terenu i poprawienie estetyki dzielnicy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt polega na odbudowie zniszczonego ogrodzenia wokół obiektu sportowego położonego w Zabrzu – Mikulczycach przy ul. Mickiewicza 66a

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 0,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  Mickiewicza 66A

Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze, Dzielnica Mikulczyce korzystająca z obiektu sportowego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
KS MOSiR Sparta Zabrze – 200 osób, kobiecy Klub Sportowy – 50 osób, Górnik Zabrze – 200 osób, okoliczni mieszkańcy

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Uzupełnienie braków w ogrodzeniu poprzez wymianę uszkodzonych i zniszczonych elementów istniejącego ogrodzenia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa uczestników zajęć sportowych na obiekcie sportowym.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca nie dołączył listy poparcia

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt polega na wymianie urządzeń wytwarzających energię cieplną dla obiektu sportowego. Montaż nowoczesnych urządzeń pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych spalin emitowanych do atmosfery.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 0,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  Mickiewicza 66A

Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze, a w szczególności Dzielnica Mikulczyce korzystająca z obiektu sportowego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
KS MOSiR Sparta Zabrze – 200 osób, kobiecy Klub Sportowy – 50 osób, Górnik Zabrze – 200 osób, okoliczni mieszkańcy, uczestnicy imprez sportowych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja będzie polegała na demontażu starych urządzeń i montażu nowych wraz z potrzebną infrastrukturą techniczną.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
poprawa warunków użytkowania obiektu sportowego, ograniczenie kosztów przeznaczonych na zakup paliw stałych, jak również ograniczenie emisji spalin do atmosfery.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca nie dołączył listy poparcia

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakup nowości wydawniczych i nieodpłatne wypożyczanie dla czytelników Filii nr 2 oraz dla wszystkich chętnych mieszkańców Zabrza.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura

Lokalizacja:  41-803 Zabrze, Bytomska 28

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany głównie dla mieszkańców dzielnicy Biskupice oraz potencjalnych czytelników innych dzielnic miasta Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób to w przybliżeniu ponad 1000 czytelników zapisanych do biblioteki w Biskupicach oraz dla nowo zapisanych skuszonych nowościami zakupionymi przez placówkę (w roku 2014 zapisano 1072 nowych członków a dane te zostały zapożyczone ze sprawozdanie z działalności filii nr 2 za rok 2014).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zakup nowości wydawniczych zakupionych zgodnie z oczekiwaniami czytelnniczymi przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu i przekazanie ich Filii nr 2 w Zabrzu – Biskupicach.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dotychczasowe nowości wydawnicze zakupione przez placówkę stanowią tylko nikły procent w stosunku do oferty kierowanej przez księgarnie. Niektóre osoby mieszkające w Biskupicach nie mają możliwości swobodnego przemieszczania się po całym mieście, dlatego też wnioskuję o nowe książki właśnie dla mojej dzielnicy Biskupice. Zakup książek pomógłby mieszkańcom w bliższym obcowaniu ze słowem pisanym i ogólnie pojęta kulturą.

Uwagi przy ocenie: 
Projekt określa zadanie niemające charakteru zadania inwestycyjnego ani remontowego (PAR. 4 PKT. 6 Regulaminu).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
– brak opisu –

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 577

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 465 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 450 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 450 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
ulica: Sportowa 32 – 40, Długa 43 – 53, Rogera 3 – 5

Uszczegółowienie lokalizacji: Załącznik nr 3 – Mapa

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Guido, Osiedle Janek.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– projekt, dokumentacja, pozwolenie na budowę;
– wybór oferty wykonawcy;
– budowa;
– rozliczenie projektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– mniejszenie deficytu liczby miejsc parkingowych na terenach objętych inwestycją;
– poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg, w tym dzieci i młodzieży udających się do przedszkola i szkoły zlokalizowanych na osiedlu;
– zmniejszenie napięć społecznych wywołanych deficytem miejsc parkingowych;
– poprawa estetyki wizerunku osiedla;
– wzrost wartości nieruchomości;
– poprawa komfortu życia;
– zmniejszenie kosztów obsługi terenów zielonych;
– zmniejszenie ryzyka oraz kosztów ubezpieczenia;
– zmniejszenie barier architektoniczncznych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zaopatrzenie w oświetlenie solarne typu LED chodników położonych wzdłuż ternu będących własnością wielu podmiotów. Instalacja odbywa się na zgodą właściciela terenu, na któych mają być ustawione latarnie, któe nie wymagają uzgodnień branżowych z Zakładem Energetycznym.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 621

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 90 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców

Lokalizacja:  Rogera, Sportowa, Długa, Grabowa

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Guido, Osiedle Janek.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Osiedla Janek, około 5000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– uzgodnienia z właścicielami nieruchomości jako przyszłymi dysponentami inwestycji;
– wykonanie projektu;
– uzyskanie stosownych pozwoleń właścicieli nieruchomości, na których będzie instalowane oświetlenie;
– montaż latarni;
– rozliczenie projektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– zdecydowana poprawa bezpieczeństwa na terenach będących do tej pory „ciemnymi zaułkami”;
– poprawa jakosci życia;
– podwyższenie wartości nieruchomości;
– obniżenie kosztów ubezpieczeń nieruchomości;
– poprawa wizerunku osiedla.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przebudowa istniejącego zużytego już bardzo mocno chodnika, polegająca na wymianę nawierzchni oraz na poszerzeniu o pas rowerowy oraz wymiana starego oświetlenia na nowe – energooszczędne. Likwidacji ulegnie żywopłot wzdłuż ulicy, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 839

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Ulica Sportowa na całej długości

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Guido, Osiedle Janek.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
7000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– projekt;
– budowa;
– rozliczenie projektu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– poprawa bezpieczeństwa użytkowników, w tym dzieci i młodzieży udających się do przeszkoli i szkół na głównym ciagu komunikacyjknym osiedla;
– poprawa estetyki wizerunku i obniżenie kosztów związanych z energią elektryczną;
– poprawa komfortu życia;
– zmniejszenie kosztów obsługi terenów zielonych;
– zmniejszenie ryzyka orazkosztów ubezpieczenia;
– zmniejszenie barier architektonicznych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie działki 1343/84 pod siłownię pod chmurką. Na terenie o powierzchni około 100m² można zainstalować elementy do ćwiczeń takie jak: narty biegowe, orbitek, wioślarz, piechur, motyl itp.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 989

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 07.12.2015 r. Wydział Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Zabrzu dokonał odbioru zadania.
Właścicielem terenu jest Miasto Zabrze natomiast użytkownikiem terenu/siłowni jest Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu.
Główny Wykonawca: Firma KNIF Zbigniew Mikociak, ul. Jesienna 1, 41-810 Zabrze.
Dokumentacja projektowa: Firma Fero+enso pracownia architektury, ul. Axentowicza 7/8, 41-902 Bytom.
Nadzór inwestorski: Firma Budowlana „AKANT” Bogdan Wydmański z Katowic.
Kwota realizacji zadania: 57.810,00 zł brutto.
Kwota realizacji zadania za nadzór inwestorski: 1.490,00 zł brutto
Do zadań Wykonawcy należało wykonanie n/w zakresu:
– opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych,
– budowa siłowni zewnętrznej obejmująca urządzenia siłowni zewnętrznej (4 urządzenia wielofunkcyjne (montowane podwójnie) i jedno urządzenie wolnostojące – wszystkie fabrycznie nowe),
– wykonanie fundamentów pod urządzenia siłowni,
– zakup i montaż na fundamencie 2 ławek z oparciem,
– zakup i montaż 2 koszy na śmieci (poj. ok. 50 litrów),
– zakup i montaż tablicy informacyjnej (regulamin),
– wywóz i utylizacja ziemi oraz gruzu,
– uporządkowanie terenu po zakończeniu realizacji zadania,
– obsługa geodezyjna, wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem inwestycji na mapy w zasobie geodezyjnym miasta.
Informacja wg stanu na 07.12.2015r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZN/30/15 ZBP 2015 – SIŁOWNIA POD CHMURKĄ

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 58 300,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 58 300,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 59 300,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Księdza Norberta Bończyka

Uszczegółowienie lokalizacji: Działka miejska nr 1348/84

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Zandka i okolice

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejsce aktywnego spędzania wolnego czasu byłaby odpowiedzią na istniejące potrzeby mieszkańców. Brak miesc rekreacyjnych w dzielnicy dla osób dorosłych i młodzieży.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozwój aktywności ruchowej młodzieży i osób starszych. Integracja mieszkańców.

Uwagi przy ocenie: 
Teren proponowanego projektu znajduje się w wieczystym użytkowaniu ZSM-TBS. Brak wstępnej zgody wieczystego użytkownika.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt polega na gruntownej modernizacji oraz doposażeniu biblioteki w SP 36. Adresatami projetu będą głównie uczniowie szkoły ale również ich rodzice, pracownicy placówki i absolwenci. Głównym celem projektu jest stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla uczniów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 178

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 149 300,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 149 300,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 149 300,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ Inna: Wyrównywanie szans społecznych

Lokalizacja:  pl. Warszawski 6

Uszczegółowienie lokalizacji: 
biiblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt kierowany będzie głównie do uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 36 im. J. Tuwima zlokalizowanej w obwodzie Dzielnicy Centrum Południe. To właśnie głównie mieszkańcy tejże dzielnicy będą w zasięgu największego oddziaływania projetu (uczniopwie, ich rodzice, prawni opiekunowie). Warto jednak podkreślić, że do szkoły uczęszczają dzieci z innych dzielnic Zabrza (np. Centrum Północ, Zaborze, Mikulczyce, maciejów), które wraz ze swoimi rodzicami będą beneficjentami projetu. Ze szkolnej biblioteki korzystają ponadto pracownicy szkoły, którzy są mieszkańcami wielu róznych rejonów miasta (np. Osiedle Mikołaja Kopernika). Częstymi gośćmi szkolnej ksiąznicy sa również absolwenci szkoły, którzy także korzstają z jej zbiorów na miejscu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z projetu głównie korzystać będą:
– uczniopwie szkoły: 500 osób,
– pracownicy szkoły: 60 osób,
– rodzice / prawni opiekunowie uczniów: ok. 500 osób,
– absolwenci szkoły: ok. 200 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem projektu będzie Dyrrektor Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu. Projekt powinien zostać zrealizwoany podczas wakacji letnich, aby zminimlaizować utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu placówki edukacyjnej, w tym biblioteki szkolnej.
Pierwszym elementem realizacji projektu będzie wymiana elektryki, instalacji internetowej, podłogi oraz wymiana obudowy na kaloryfery. nastepnie zostanie odmalowana biblioteka oraz stworzony kąciak sanitarny (umywalka z bieżącą ciepłą wodą z bojlera). Następnie zostaną zamontowane regały, lady biblioteczne oraz meble. Po implementacji sprzętu komputerowego bibliotekarze szkolni zadbają o właściwe rozmieszczenie zbiorów bibliotecznych (podział na działy, uporządkowanie czasopism, wyodrębnienie zbiorów dla najmłodszych) oraz stworzenie kąciaka dla dzici sześcioletnich. Ostatnim etapem prjektu będą prace wykończeniowo – dekoracyjne, które przyczynią się do stworzenia miłej, przyjaznej i dającej poczucie bezpieczeństwa atmosfery.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głownym celem projetu jest stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w bibliotece szkolnej, która pełni rolę edukacyjną oraz kulturotwórczą. Obecne wyposażenie biblioteki szkolnej pochodzące z wczesnych lat 70 nie sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery, nie daje odpowiedniego zaplecza pozwalającego na wyrównywanie szans dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie zachęca do korzystania ze zbiorów biblioteki zwłaszcza przez najmłodsze dzieci – uczniów sześcioletnich. Remont, modernizacja, właściwe dostosowanie mebli oraz odposażenie w odpowiedni sprzęt biblioteki, która jest przedmiotem projetu, ma wyeliminować przeszkody, które stoja na drodze, aby książnica stała sie najwazniejszym miejscem kulturotwórczym i edukacyjnym wszkole oraz dawała możliwość na wyrównywanie szans wszystkim uczniom szkoły. Stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery jest istotne dla dzieci pochodzących z rodzin robitych, rodzin niedostosowanych społecznie czy z rodzin zastepczych, które garną się do biblioteki, w której znajdują poczucie bezpieczeństwa i życzliwości. Ponadto, obecne regały są niedostoswane do wzrostu uczniów (dzieci nie sięgają do regałów, mają trudności z wyborem ksiązki), krzesełka oraz stoliki również nie odpowiadają dzieciom – są zdecydowanie za wysokie, ciężkie, zniszczone. Warto podkreślić, że obecne meble biblioteczne nie spełniają żadnych norm szkolnych. Meble szkolne, które zostaną zakupione w ramach projektu będą meblami certyfikowanymi, spełniającymi najwyższe normy względem bezpieczeństwa oraz jakości wykonania. W bibliotece nie ma urządzeń ekspozycyjnych, dzięki któym byłaby sznasa promocji interesujących i ciekawych zbiorów. Brak jest wyposażenia czytelni, co uniemożliwia spokojną pracę uczniom klas starszych oraz korzystania z księgozbioru podręcznego (utrudnione jest odrabianie lekcji, wykonywanie zadań dodatkowych). Nauczyciele p[racujący w szkolnej ksiąznicy starają się aktywizować dzieci do różnych zajęć, nie mają jednak miejsca na organizację poranków literackich czy wieczorków czytelniczych z prawdziwego zdarzenia(akcje te organizują w klasach,a nie w bibliotece; o akcjach można przeczytać na bibliotecznej stronie internetowej: http://www.sp36bibzabrze.republika.pl). Sprzęt komputerowy niespełniający wymogów sprzętowych do obsługi programów edukacyjnych nie pozwala na doskonalenie umiejętności pracy z komputerem dzieciom z rodzin, w których brak komputera (pogarsza to ich możliwościwyrównywania szans społecznych przez brak dostępu do właściwego sprzętu; uczniowie nie mogą wykonywać ćwiczeń z zajęć komputerowych , czuą się przez to gorsi, wykluczeni), zdecydowanie utrudnia również realizacje międzynarodowych projektów eTwinning (na stronie www.sp36zabrze.pl można zapoznać się z projektami, które do tej pory zrealizowano w bibliotece). Doposażenie bibliteki w tym zakresie pozwoli na pogłebienie współpracy międzynarodowej, wyrówna szansę rozwoju wszystkich uczniów w szkole. Odpowiednia przyjazna atmosfera sprzyjać będzie chęci pogłębiania wiedzy przez najmłodszych, zachęci rodziców do korzystania ze zbiorów. Ponadto oświetlenie starej generacji zainstalowane w bibliotece powoduje migotanie, efekty stroboskopowe, niedoświeltenie, co negatywnie wpływa na koncentrację najmłodszych, może powodować również pogorszenie wzroku. Dzięki wymianie oświetlenia poprawi się jakość oświetlenia oraz komfort pracy uczniów. Nieocenionym zyskiem w wyniku realizacji projektu będzie powstanie w pełni profesjonalnej, doskonale wyposażonej pracowni szkolnej – biblioteki – która zgodnie z obowiązująca podstawą programową będzie odgrywać znaczącą rolę w realizacji celów kształcenia.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie elementów piszczałkowych mechaniczno-klapkowych (jedynych w mieście Zabrze) w celu budowy organów koncertowych w budynku przy ul. Jaskółczej 37.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 499 995,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ Inna: promocja miasta

Lokalizacja:  Jaskółcza 37

Uszczegółowienie lokalizacji: Kościół p.w. Świętego Krzyża

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki miejskiej 26/5

Zasięg oddziaływania projektu:
Instrument będzie mógł być wykorzystany w przestrzeni publicznej promując miasto Zabrze w czasie Zabrzańskiego Międzynarodowego Festiwalu Organowego oraz może służyć jako instrument do nauki gry na organach czy też koncertom egzaminacyjnym dla szkoły muzycznej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Średnia zmienna liczba osób które będą mogły korzystać z dobra instrumentu to ok. 1300 osób tygodniowo.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wykonanie w firmie organomistrzowskiej elementów potrzebnych do budowy organów koncertowych:
1. Wykonanie piszczałek metalowych.
2. Intonacja wykonanych piszczałek.
3. Wykonanie stołu gry.
4. Wykonanie wiatrownic manuału I i II oraz wiatrownic pedałowych.
5. Wykonanie szafy manuału I i II.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Posiadanie na terenie miasta Zabrze jedynego nowego instrumentu mechaniczno – klapowego.
2. Włączenie instrumentu w Zabrzański Międzynarodowy Festiwal Organowy.
3. Możliwość korzystania z instrumentu przez uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej.
4. Rozbudzanie wśród mieszkańców Zabrza potrzeby ukulturalnienia muzycznego muzyką organową.
5. Promocja miasta w przestrzeni publicznej.

Uwagi przy ocenie: 
Zadanie nie ma charakteru zadania własnego miasta (par. 4 pkt. 7)

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt monitoringu ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na zabrzańskich ulicach. Zapisy z kamer monitoringu będą mocną podstawą do walki z aktami wandalizmu i przemocy. Sama obecność kamer poprawi komfort psychiczny mieszakańców.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 230

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 325 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 395 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 395 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Osiedle Jodłowa

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Obszar całego osiedla. Rozmieszczenie kamer do ustalenia

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nie dotyczy. Mapa z numerami działek dołączona do wniosku.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skupiony jest głównie na osiedlu Jodłowa. Podczas planowania rozmieszczenia kamer monitoringu można rozstrzygnąć zasadność umieszczenia jednej z kamer przy ulicy Wolności (przy wyjściu z tunelu pod DTŚ).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Beneficjentów, którzy będą korzystać z tego przedsięwzięcia w sposób ciągły (tj. mieszkańców) jest około tysiąca. Z kamery ustawionej przy ulicy Wolności skorzysta wiele innnych ludzi, którzy przyjeżdżają z różnych stron województwa na wydarzenia do CK Wiatrak. Kamera będzie mogła również śledzić ruch samochodowy i tramwajowy w ciągu ul. Wolności.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Dokładne zaplanowanie rozmieszczenia kamer (swoją propozycję dołączyłem do wniosku).
2. Zakup potrzebnych materiałów (jako dysponenta proponuję firmę, która do tej pory zaopatrywało miasto w tego typu sprzęty).
3. Rozmieszczenie i podłączenie kamer do miejskiego monitoringu.
4. W przypadku, gdyby centrum zarządzania mionitoringiem miałoby się znajdować na osiedlu, należałoby zatrudnić osoby, kóre osbsługiwałyby system monitorujący.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Najważniejszym celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców osiedla. Nieraz rozmaiwałem z mieszkańcami, którzy skarżyli się na to, że nie mogą bez strachu przejść przez osiedle. Zdarzają się często akty wandalizmu – poobijane i podrapane (ostrymi przedmiotami) samochody, skradzione tablice rejestracyjne, niszczenie mienia czy pisanie sprayem po elewacji – to tylko niektóre z nich. W większości za w/w czyny odpowiedzialni są ludzie spoza osiedla, którzy tędy tylko przechodzą albo spędzają tutaj swój wolny czas, pijąc alkohol pod klatkami i załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne w niedozowlonych miejscach. Kiedy w niedzielę widzę poprzewracane śmietniki do segregacji przy wyjściu z tunelu pod DTŚ, już wiem, że w „Wiatraku” było dzień wcześniej jakieś wydarzenie. A śmietniki znajdują się w lini prostej pomiędzy CK Wiatrak, a najbliższym sklepem z alkoholem. Nierzadko również jesteśmy świadkami bójek, obok których ludzie boją się przechodzić. Myślę, że monitoring poprawiłby bezpieczeństwo, a także komfort psychiczny, szczególnie starszych mieszkańców.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaż sygnalizacji świetlenej na skrzyżowaniu ulic: Kawika, Korczoka, Wyciska

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 702

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 490 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 490 000,00 zł

Lokalizacja:  Kawika, Korczoka, Wyciska

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
31, 48, 48a, 50

Zasięg oddziaływania projektu:
Zwiększy się bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 10.000 osób lub więcej. Gdyż jest to skrzyżowanie główne na Zaborzu o dużym nasieleniu ruchu kołowego i pieszym.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Bezpieczeństwo pieszych oraz dzieci chodzących do szkoły nr 18 przy ul. Karczewskiego oraz mniej wypadków samochodowych na tym skrzyżowaniu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zabudowa placu zabaw dla dzieci będzie jedynym miejscem zabaw w rejonie osiedla (Rymera, Cisowa i Podleśna oraz ulicy 3-go Maja).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 242

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 37 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 37 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ulica 3-go Maja 106 – 118

Zasięg oddziaływania projektu:
Rejon zasięgu zabudowanego placu zabaw będzie to osiedle Rymera, Cisowa, Podleśna i rejon ul. 3-go Maja.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Przypuszczalna ilość osób korzystających z projektu 1.800 osób.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zabudowa proponowanego placu zabaw sprawi wiele radości przede wszystkim naszym milusińskim. Dzieci będą podczas zabawy kształcić swą osobowość i rozwijać się fizycznie, co będzie z korzyścią dla nich samych i radości rodziców.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt służy bezpośrenio mieszkańcom Grzybowic, a pośrednio wszystkim zabrzanom. Stworzy odpowiednie warunki bytowe i usprawni działalność szkoleniową strażaków jak również wpłynie na poprawę organizacji w zakresie edukacyjnym ochrony przeciwpożarowej i środowiska naturalnego wśród lokalnej młodzieży i mieszkańców dzielnicy. Nie bez znaczenia będą również korzyści oszczędzania energii i innych wydatków związanych z niezbędnym remontem budynku.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 226

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono i odebrano przekazując do użytkowania.
Informacja wg stanu na 01.06.2016r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/40/15 ZBP 2015 – REWITALIZACJA STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRZYBOWICACH

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 98 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 168 910,80 zł

Wartość projektu do głosowania: 168 910,80 zł

Faktyczny koszt projektu: 161 496,04 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo i przeciwdziałanie zagrożeniom, akcje ratownicze

Lokalizacja: 
Zabrze, ul. Warmińska 1 /budynek strażnicy OSP Grzybowice/

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
obiekt we władaniu Miasta Zabrze

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Grzybowice i miasto Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Grzybowic oraz okolicznościowo mieszkańcy Zabrza – ok. 2000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Sporządzenie specyfikacji i dokumentacji zakresu prac.
2. Wykonanie zadania wg sporządonej dokumentacji
– prace wewnętrzne stwarzające warunki higieniczno-sanitarne strażaków (toaleta, prysznic, zaplecze socjalno – jadalne z wyposażeniem),
– przebudowa sali szkoleniowej strażaków z wymianą podłogi, oświetlenia, stolarki i instalacji,
– ocieplenie budynku styropianem i cienkowarstwowym tynkiem zewnętrznym,
– rynny spustowe wody deszczowej,
– naprawa schodów wejściowych, okap nad drzwiami, chodnik dojścia do budynku,
– oświetlenia zewnętrzne.
3. Odbiór prac i realizacja działań zgodnie z założeniami programowymi.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Aktywizacja lokalnej młodzieży do uczestnictwa w życiu społecznym.
2. Przygotowanie do realizacji zadań związnych z niesieniem pomocy w stanach zagrożenia.
3. Ćwiczenia i szkolenia merytoryczne do działań ratowniczo-gaśniczych.
4. Przeciwdziałanie degradacji budynku.
5. Stworzenie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych do prowadzenia działalności szkoleniowo-edukacyjnej.
6. Oszczędność energii cieplnej i zmniejszenie kosztów utrzymania budynku.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa nowoczesnego parku zabaw (589m²) dla grupy wiekowej 1 – 16 lat. Wyposażenie parku: oświetlenie solarne, ogrodzenie wydzielone strefy wiekowe, 15 urządzeń zabawowych, bezpieczna powierzchnia zabawowa EPDM, trawnik, ławki, kosze na śmieci, regulamin.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 2 109

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu obejmowała budowę nowego, ogrodzonego placu zabaw z podziałem na dwie strefy, strefa dzieci starszych oraz strefa dzieci młodszych. Całość placu zabaw to powierzchnia 764 m², na którą składa się strefa dzieci starszych – 421 m², strefa dzieci młodszych – 116m² i powierzchnia komunikacji – 227m². Miejsca zabawowe zostały wykonane z nawierzchni amortyzującej upadek, a plac zabaw oświetlają trzy lampy solarne. Na 'Wesołej Helence’ znajdują się między innymi takie urządzenia jak kolorowy zestaw zabawowy z piaskownicą dla najmłodszych, zestawy huśtawek dla młodszych i starszych dzieci, karuzela, zabawka sprężyna, równoważnia, imponujący, duży i kolorowy zestaw zabawowy 'zamek’ dla starszych, kilka różnorodnych urządzeń linearnych i ścianka wspinaczkowa.
Inwestycję pod nazwą Budowa Parku Zabaw 'Wesoła Helenka’ w Zabrzu przy ul. PCK wykonał wykonawca P.P.U. FIGLER Henryk Figler Projektowanie – Produkcja Placów Zabaw z Tarnowskich Gór.
Informacja wg stanu na 8.12.2015r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/JOFGN/35/15 ZBP 2015 – PARK ZABAW "WESOŁA HELENKA"

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 278 345,62 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 283 345,62 zł

Wartość projektu do głosowania: 283 345,62 zł

Faktyczny koszt projektu: 329 518,05 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Plac pomiędzy ul. Harcerską i ul. PCK

Uszczegółowienie lokalizacji: 1469/57

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg terytorialny projektu będzie miał oddziaływanie na całą dzielnicę Zabrze Helenka

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
W dzielnicy Helenka zameldowanych jest 1156 dzieci w wieku 1-16 lat, w tym na ulicach sąsiadujących z wyznaczonym terenem 691 dzieci, dodatkowo opiekunowie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Wykonanie nawierzchni gumowej EPDM – korytowanie terenu, podbudowa kilkuwarstwowa, montaż płyt
2. Ogrodzenie parku, montaż oświetlenia
3. Wyznaczenie stref wiekowych
4. Montaż urządzeń zabawowych
5. Montaż elementów małej architektury

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Polepszenie warunków psycho-ruchowych oraz społecznych dzieci poprzez umożliwienie zabawy na urozmaiconych urządzeniach oraz stworzenie miejsca spotkań
2. Zwiększenie świadomości mieszkańców dzielnicy dotyczącej postępującego rozwoju miasta oraz realizowanych inwestycji
3. Rolą oświetlenia parku jest zapobieganie działaniom dewastacyjnym

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie ogrodzenia posesji szkoły

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 46 125,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja

Lokalizacja:  ul. Piłsudskiego; ul. Armii Krajowej; ul. Fredry

Zasięg oddziaływania projektu:
Teren ZSO nr 5 w Zabrzu

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Bezpieczne podwórko szkolne oraz zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z boisk szkolnych

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca nie jest osobą fizyczną uprawnioną do składania wniosku.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 35,5 * 18,8 m przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 16. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostepnego dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 261

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 441 687,42 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ Inna: integracja

Lokalizacja:  ul. Cmentarna

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren przy Zespole Szklno – Przedszkolnym nr 16

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1378/1

Zasięg oddziaływania projektu:
Boisko będzie ogólnodostępne dla mieszkańców (dzieci, młodzież, osoby dorosłe) dzielnicy Zandka oraz innych mieszkańców Zabrza (rozgrywki sportowe)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
dzieci – 400
młodzież – 400
dorośli – 250

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 35,5m x 18,8m o nawierzchni poliuretanowej na odpowiedniej podbudowie, na terenie zdrenowanym. Boisko przystosowane będzie do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę oraz odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych. Na boisku będzie można okazjonalnie grać w tenisa ziemnego, badmintona i inne gry zespołowe. Całość płyty boiska otoczona będzie ogrodzeniem o wys. 3m stanowiącym jednocześnie łapacz piłek. Boisko nie będzie posiadało miejsc siedziących widowni, natomiast i przystosowane będzie do obserwacji gier w pozycji stojącej z przyległego chodnika i placów. Wokół boiska ustawione będą cztery latarnie, które będą je oświetlały. Boisko będzie monitorowane.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych do nowoczesnej infrastruktury sportowej, tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, w konsekwencji zdrowotnej. Inwestycja wpłynie także na rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym. Otwartość tego obiektu będzie pozytywnie oddziaływać na rozwój rekreacji i sportu masowego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Siłownia zewnętrzna:
– trenażer nóg i rąk (narty biegówki) x2; trenażer talii-twister;
– ławka skośna dwustronna; motyl+twister siedzacy z masażerem;
– piechur + orbitrek; wioślarz 2x;
– surfer/wahadło + narty biegówki; wyciąg górny podwójny;
– biegacz dwustronny
Sześć ławaek do siedzenie z oparciem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 558

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 80 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 80 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Park Poległych Bohaterów (Park Dubiela)

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Obok istniejącej siłowni zewnętrznej w Parku Poległych Bohaterów (Park Dubiela)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3862/466 Identyfikator działki:247801_1.0012.AR_3.3862/466

Zasięg oddziaływania projektu:
Centrum Północ, Centrum Południe, Osiedle Kotarbinskiego

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość można określić w setkach, jak nie w tysiącach osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Kreowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród mieszkańców

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Adaptacja i modernizacja pomieszczeń po PPP na pracownie: plastyczne, teatralne, muzyczne dla dzieci i młodzieży miasta Zabrza, a także dla pracowników.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 469

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 376 474,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 495 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 495 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Zabrze, ul. 3 maja 12 /w części narożniej skrzyżowanie ulic 3 maja i Lutra/

Uszczegółowienie lokalizacji: 
2 piętro budynku, w którym znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 oraz Wojewódzka biblioteka Pedagogiczna

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Bi 878/82

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt ma znaczenie dla dzielnicy, ale także dla całego miasta Zabrze, ponieważ z propozycji edukacyjno-kulturalnych mogą korzystać wszystkie dzieci i młodzież, seniorzy i rodzice

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z projektu skorzystają: dzieci w wieku 4-18 lat, osoby niepełnosprawne, uczniowie szkół, studenci, a także rodzice i dziadkowe wychowanków, seniorzy mieszkający w dzielnicy i mieście. Beneficjentami są również instytucje kulturalno-oświatowe tj.: stowarzyszenia, szkoły, muzea itp. Obiekt jest czynny od 8 -21, stałe zajęcia odbywają się w godzinach 14 – 21. Okazjonalne zajęcia są od rana. W skali miesiąca daje to ok. 2 tys. beneficjentów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie realizowany w budynku MDK2, na poddaszu użytkowym. Zakres prac obejmuje wymianę instalacji wewnętrznych: wod – kan, c.o., wentylacji i elektrycznych, lokalizację urządzeń sanitarnych z nowym sposobem wykończenia podłóg i ścian wewnątrz w obrębie poddasza. Wymianie ulegają wszystkie ścianki działowe, zgodnie z rysunkami. Ściany pomieszczeń użytkowych wykończyć gładzią, pomalować dwukrotnie, pomieszczenia wykończyć, wykonać podłogi z wykładziny i płytek. Demontaż istniejącego oświetlenia i zamontowanie nowych lamp, a także wykonanie oświetlenia w sali teatralnej. Należy wyposażyć toalety w akcesoria. Projekt zakłada wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonanie prac remontowych i wykończeniowych poszczególnych pracowni pod kątem ich użyteczności. Projekt zakłada zakup rzutnika i projektora, a także oświetlenia i nagłośnienia do pracowni teatralnej i muzycznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Stworzenie lepszych warunków do rozwijania zainteresowań, uzdolnień, talentów dzieci i młodzieży miasta
2. Poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej w mieście
3. Podniesienie standardu prowadzonych zajęć
4. Zwiększenie możliwości wyrównania szans edukacyjno-kulturalnych osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej
5. Zwiększenie dostępności i poszerzenie ilościowe oferty edukacyjnej
6. Inspirowanie do poszukiwania i kreowania działań artystycznych opartych na synkretyzmie sztuk.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dzięki siłowni pragniemy zadbać o kondycję fizyczną mieszkańców. Monitoring wizyjny w placówce jest zapewnieniem poczucia bezpiczeństwa uczniom, pracownikom oraz wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły. Miejscem projektu jest teren Szkoły Podstawowej nr 16 Lompy 78 Zabrze

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 96 030,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja: 
Teren Szkoły Podstawowej nr 16; ul. Lompy 78; Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Zadanie zlokalizowane jest na działce gruntu o nr 190/39 m znajdującej się w obrębie terenu Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu, zwanej dalej SP 16 (działka ewidencyjna 18794). Nieruchomość ta stanowi własność Urzedu Miasta Zabrze i jest położona przy ul. Lompy 78; Nr księgi wieczystej KW25463

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmie swoim zasięgiem teren dzielnicy Zaborze – Południe oraz teren parku im. Rotmistrza Pileckiego wraz z sąsiadującymi dzielnicami nie posiadającymi takiej siłowni.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Projekt jest skierowany do dwóch grup odbiorców. Pierwszą grupą będą mieszkańcy naszej dzielnicy Zaborze Południe, wraz z całymi Rodzinami – około 2000 osób. Drugą grupą będą dzieci i młodzież, które często z braku możliwości finansowych rodziców, nie mogą uczęszczać na odpłatne zajęcia sportowe, w na terenie siłowni mogli by po części się realizować – około 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przebieg realizacji projektu zgodnie z procedurami Urzędu Miejskiego oraz działaniami wybranego wykonawcy. Dystponentem, zarządcą terenu będzie dyrektor szkołu podstawowej nr 16.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– celem zadania jest wzbogacenie oferty i poprawa aktywności lekcji wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 16,
– dodatkowo siłownia strorzy warunki dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców naszej okolicy do aktywnego spędzania czasu po zajęciach,
-skazywanie pożądanych zachowań oraz wartościowych rozrywek,
– wzbudza w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie,
– ograniczenie zachować agresywnych, przemocy w szkole,
– osiągniecie poziomu wiedzy i umiejętności dbania o zdrowie,
– wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnej,
– wzmocnienie własnej wartości,
– celem monitoringu jest zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły i poza nią,
– zmniejszenie ilości zniszczeń na terenie szkoły i jej okolicy,
– zapewnienie bezpiecznych warunków zabawy i rozwoju fizycznemu dzieci na terenie szkoły.

Uwagi przy ocenie: 
Lista poparcia zawiera mniej niż 15 pozytywnie zweryfikowanych osób.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu zagospodarowanie placu zabaw /na którym nie ma urządzeń rekreacyjnych oprócz piaskownicy/ dla dzieci młodszych /przy Przedszkolu nr 27/ w Zabrzu – Biskupicach, w celu udostępnienia sprzętu rekreacyjnego dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat zamieszkujących osiedle Borsiga.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 655

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 0,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Św. Wojciecha 4a

Uszczegółowienie lokalizacji: teren rekreacyjny przy przedszkolu nr 27

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
736/25

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany jest do wszystkich młodszych dzieci zamieszkujących osiedle Bosiwerg. Mimo iż sprzęt miałby być zamontowany przy przedszkolu, jednak w porozumieniu z dyrektorem przedszkola ustalono, że wszystkie dzieci będą mogły korzystać z urządzeń. W ten sposób dzieci najmłodsze mogły by mieć bezpieczne miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3000 dzieci na przestrzeni miesiąca.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada zakup i montaż elementów zabawowych dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Montaż urządzeń przy Przedszkolu nr 27 zagwarantuje większe wykorzystanie ich, gdyż w godzinach rannych w większym stopniu mogłyby korzystać dzieci uczęszczające do przedszkola /jest ich 150/. W godzinach popołudniowych będą mogły korzystać dzieci zamieszkujące osiedle Bosiwerg. Dzięki temu, że teren należy do Gminy, dysponentem mógłby być Dyrektor Przedszkola. Dodatkowym atutem jest fakt że, w godzinach popołudniowych, na terenie, na którym miałby być zamontowany sprzęt, jest pracownik gospodarczy, który na co dzień dba o tereny zielone przy tutejszej placówce.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zakup i montaż elementów przyczyni się do:
– stworzenia najlepszych warunków dla czynnego wypoczynku dla dzieci najmłodszych tj. do kat 7;
– stworzy bezpieczne dla dzieci i ich rodziców miejsce di spędzania wolnego czasu;
– przyczyni się do podniesienia stanu zdrowotnego;
– wspomaganie ogólnego rozwoju;
– rozwijanie sprawności fizycznej;
– dostarczania bezpiecznego miejsca do spędzania czasu wolnego dla najmłodszych dzieci.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
modernizacja elewacji frontowej kamienicy przy ul. 3 Maja 6, w której siedzibę ma Galeria Sztuki „Cafe Silesia” Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Odtworzenie ubytków, uzupełnienie zniszczonych fragmentów oraz oczyszczenie elewacji. Renowacja architektury historycznego obiektu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 90 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. 3 Maja 6

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Kamienica, w której mieści się Galeria Sztuki „Cafe Silesia” Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Zasięg oddziaływania projektu:
Lokalny – jednostka kultury, z której oferty korzystają mieszkańcy Zabrza.
Ogólnopolski – turyści, partnerzy krajowi.
Międzynarodowy – turyści, partnerzy zagraniczni.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Efekty realizacji projektu będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Zabrza oraz osób przyjezdnych.
Ilość mieszkańców Zabrza wynosi: 177 574 (według Głównego Urzędu Statystycznego III kwartał 2014 r. )
Ilość osób, które odwiedziły Galerię Sztuki Cafe Silesia w 2014 r. wynosi: 5 337 (na podstawie danych statystycznych udostępnionych przez Muzeum Miejskie)
Zakłada się, że po realizacji projektu wzrośnie liczba osób korzystających z usług Galerii Sztuki „Cafe Silesia).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
– Odtworzenie i uzupełnienie zniszczonych lub uszkodzonych fragmentów elewacji (m.in. tynki, gzymsy, mury).
– Czyszczenie powierzchni ceglanej i kamiennej z zabrudzeń odsłaniając naturalny kolor cegły, z której zbudowany jest budynek.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Realizacja projektu ma duże znaczenie zarówno dla Muzeum Miejskiego w Zabrzu jak i dla całej społeczności lokalnej, ponieważ w istotny sposób przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zabrzańskiego obiektu kultury.
W wyniku realizacji projektu przewiduje się osiągnąć następujące cele:
• długofalowa poprawa warunków funkcjonowania Galerii „Cafe Silesia”,
• zwiększenie bezpieczeństwa wokół Galerii (obecnie kruszą się elementy elewacji),
• poprawa estetyki i podniesienie standardu obiektu,
• uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej,
• zwiększenie liczby osób korzystających z usług placówki.
Kamienica przy ulicy 3 Maja 6, posiada bogatą historię. Zbudowano ją w 1899 roku. Początkowo na parterze mieściła się kawiarnia, cukiernia, restauracja, pokój do bilarda, gdzie w październiku 1902 roku grał ówczesny światowy mistrz bilarda Hugo Kerkau. Jego występ był sporą sensacją i zaszczytem dla zabrzańskiej kawiarni. Elegancki lokal posiadał osobną salę dla dam. Napis na szybie lokalu „Wiener Cafe” daje pewność, że podawano tutaj przysmaki wiedeńskiej kuchni.
Obecnie nazwa Galerii „Cafe Silesia” nawiązuje właśnie do wytwornej kawiarni w stylu wiedeńskim, która znajdowała się w tej kamienicy. Zabrzańscy historycy, w trakcie organizowanych wycieczek oraz wykładów wielokrotnie prezentują walory historyczne i architektoniczne tego budynku.

Uwagi przy ocenie: 
Finansowanie projektu musi być oparte o zapisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, zgodnie z czym Gmina Miejska Zabrze może sfinansować wnioskowane przedsięwzięcie do wysokości udziałów w przedmiotowej nieruchomości (wynoszących 39,7%), tj. do kwoty 104.659,89 zł brutto. Pozostałą kwotę muszą pokryć pozostali współwłaściciele nieruchomości, według posiadanych udziałów.
Wnioskodawca, w imieniu pozostałych współwłaścicieli, nie wyraził zgody na udział w kosztach projektu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje:
1) budowę Skateparku dla dzieci i młodzieży
2) budowę siłowni zewnętrznej
3) postawienie dwóch betonowych stołów do pingponga
na terenie zniszczonego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Zaborze

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 529

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 322 617,22 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 400 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 400 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja: 
teren wokół Gimanzajum nr 9 im. Wojciecha Korfantego w Zabrzu; 41-800 Zabrze, ul. Olchowa 2
stare boisko z nawierzchnią betonową

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1912/65

Zasięg oddziaływania projektu:
– mieszkańcy dzielnicy Zaborze Północ oraz Zaborze Południe,
– uczniowie Gimnazjum nr 9 oraz okolicznych szkół: Szkoły Podstawowej nr 18, Szkoły Podstawowej nr 19, Szkoły Podstawowej nr 17, Gimnazjum nr 17.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
8000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) przygotowanie nawierzchni,
2) zamontowanie urządzeń skateparku,
3) zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej,
4) montaż dwóch betonowych stołów do pingponga,
5) montaż ławek i koszy na śmieci,
6) nasadzenie drzew.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) promocja sportu i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Zaborza,
2) stworzenie warunków do uprawiania takich dyscyplin sportowych jak jazda na rolkach, deskorolkach, rowerach bmx,
3) możliwość spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych na świeżym powietrzu w bezpiecznym miejscu,
4) integracja środowiska,
5) wzrost zainteresowania niszowymi dyscyplinami sportowymi,
6) zagospodarowanie zniszczonych terenów wokół gimnazjum.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest zakup gier planszowych dla dzieci i dorosłych, które będą dostepne bezpłatnie do wypożyczenia dla mieszkańców Zabrza, dzięki bibliotece.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 6 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura

Lokalizacja:  Wolności 177

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzięki temu, że gry będą do wypożyczenia w bibliotece dostęp do nich będzie miał każdy mieszkaniec Zabrza – dlatego zakładamy że projekt ma znaczenie dla całego miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Zakupione gry będą przeznaczone zarówno dla dzieci (od przedszkola do gimnazjum), dla młodzieży jak i dla osób dorosłych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zakup gier przez bibliotekę i ich wypożyczenie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W Zabrzu na chwilę obecną tylko filia nr 11 wypożycza bezpłatne gry planszowe (niestety posiada tylko 20 tytułów). Realizacja zgłoszonego projektu pozwoli na zakup większej ilości gier – dzięki temu w bibliotece będzie je mógł wypożyczyć bezpłatnie każdy mieszkaniec naszego miasta – jest to wyrównywanie szans w praktyce.
Gry planszowe uczą zdrowej rywalizacji, zabawy z innymi, pracy w grupie. Wspomagają logiczne myślenie – do tego są świetną odskocznią od świata pełnego komputerów i telewizji.

Uwagi przy ocenie: 
Projekt określa zadanie niemające charakteru zadania inwestycyjnego ani remontowego (PAR. 4 PKT. 6 Regulaminu).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Biblioteka oferuje zajęcia eduklacyjne dla młodzieży, dzieci i ich rodziców dlatego celem projektu jest modernizacja filii nr 11 tak, by stała się dla wszystkich użytkowników miejscem wyjątkowym, baśniowym, które inspiruje oraz stwarza warunki do rozwoju i zdobywania wiedzy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 831

Pula: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 80 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 42 508,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 42 508,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wolności 177

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzięki temu, że gry będą do wypożyczenia w bibliotece dostęp do nich będzie miał każdy mieszkaniec Zabrza – dlatego zakładamy że projekt ma znaczenie dla całego miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Zakupione gry będą przeznaczone zarówno dla dzieci (od przedszkola do gimnazjum), dla młodzieży jak i dla osób dorosłych.
Na podstawie sprawozdania z działalności filii nr 11 ma ona 3403 zarejestrowanych użytkowników są to potencjalni beneficjenci projektu.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zakup gier przez bibliotekę i ich wypożyczenie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W Zabrzu na chwilę obecną tylko filia nr 11 wypożycza bezpłatne gry planszowe (niestety posiada tylko 20 tytułów). Realizacja zgłoszonego projektu pozwoli na zakup większej ilości gier – dzięki temu w bibliotece będzie je mógł wypożyczyć bezpłatnie każdy mieszkaniec naszego miasta – jest to wyrównywanie szans w praktyce.
Gry planszowe uczą zdrowej rywalizacji, zabawy z innymi, pracy w grupie. Wspomagają logiczne myślenie – do tego są świetną odskocznią od świata pełnego komputerów i telewizji.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy budowy mini siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury: ławki i kosze. W jej skład wejdzie 7 urządzeń: odwodziciel, orbitrek, prasa nożna, ławeczka, wioślarz, podnosiciel nóg, koła TAI CHI. Urządzenia posadają atesty dla osób w różnym wieku.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 529

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 190,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 79 190,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 79 190,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ulic Czołgistów i Matejki

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren zielony na obrębie boiska SP15

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka 163

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt ma znaczenie dla mieszkańców Centrum i Maciejowa, na zajęcia organizowane w bibliotece przyjeżdżają także osoby z innych dzielnic (Rokitnica, Osiedle Kopernika, Mikulczyce itd.)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Na podstawie sprawozdania filii za rok 2014 ma ona 3403 zarejestrowanych użytkowników, z zajęć zorganizowanych przez jej pracowników skorzystało 1791 osób. Na cykliczne wydarzenia takie jak Dzień Włóczykija czy dzień pluszowego misia przychodzą dzieci z przedszkoli 7, 11, 25, 46, 48 oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wykonanie projektu i aranżacja wnętrza
Prace budowlano-remontowe:
– 2 okna +montaż
– drzwi zewnętrzne + montaż
– podjazd dla niepełnosprawnych i osób z wózkami,
– zrównanie posadzki w wiatrołapie,
– wiatrołap likwidacja drzwi,
– elewacja zewnętrzna,
– wykonanie modelu
Prace w środku:

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dzieci lubią przebywać w miejscach kolorowych, ładnych, funkcjonalnych – modernizacja filii nr 11 pozwoli na organizację przestrzeni w taki sposób aby poprawić wygląd, jakość sprzętów, dostępność i możliwość swobodnego poruszania się szczególnie dla osób mniej mobilnych, rodziców z wózkami czy osób niepełnosprawnych.
Biblioteka jest alternatywą dla innych miejsc, w których zajęcia są płatne.
Dzięki projektowi młodzież, dzieci i ich rodzice będą chętniej odwiedzać bibliotekę, wypożyczać książki, jak również spędzać w niej czas podczas spotkań. Poprawią się warunki organizacji zajęć, które są za darmo i dla każdego i realizują takie cele jak:
– zapewniają bezpłatny dostęp do kultury,
– integrują środowisko i budują więzi,
– dbają o równy dostęp do wiedzy dla wszystkich,
– ułatwiają realizację zasady równości szans w edukacji,
– zacieśniają i budują więzi międzypokoleniowe.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt skierowany do mieszkańców Biskupic oraz osób odwiedzających dzielnicę. Zakłada usunięcie nieestetycznych napisów z elewacji wybranych budynków (m.in. przy Bytomskiej oraz Kossaka). Cel: poprawa wizerunku najstarszej dzielnicy Zabrza.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 207

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 4 200,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 4 200,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: estetyka miejska

Lokalizacja: 
1. ul. Bytomska 7
2. ul. Bytomska 36
3. ul. Bytomska 38
4. ul. Blani 1
5. ul. Chrobrego 12
6. ul. Kossaka 21
7. ul. Młyńska 10

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Powyższe dane odnosza się do dolnej części elewacji budynków, na których znajdują się nieestetyczne, wulgarne napisy.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. ul. Bytomska 7, działka nr 767/137 – własność Skarbu Państwa bez wieczystego użytkowania – oddana w użytkowanie
2. ul. Bytomska 36, działka nr 434/32 – własność Skarbu Państwa bez wuieczystego użytkowania
3. ul. Bytomska 38, działka 433/32 – własność Skarbu Państwa bez wieczystego użytkowania
4. ul. Blani 1, działka nr 1032/1 – własność Gminy bez wieczystego użytkowania – pozostałe
5. ul. Chrobrego 12, działka nr 725/36 – własność Gminy bez wieczystego użytkowania – pozostałe
6. ul. Kossaka 21, działka nr 127/6 – własność Gminy bez wieczystego użytkowania – pozostałe
7. ul. Młyńska 10, działka nr 1063/1 – własność Gminy bez wieczystego użytkowania – oddana w użytkowanie

Zasięg oddziaływania projektu:
Z uwagi ba umiejscowienie projektu w obrębie dzielnicy Biskupice, przewidywane oddziaływanie dotyczyć będzie ogółu społeczności dzielnicy. Czyste mury budynku wpłyną na poprawę estetyki przestrzeni publicznej oraz przyczynią się do wzrostu komfortu życia w dzielnicy. Pozytywne zmiany powinny być także zauważalne przez osoby z innych miast i dzielnic Zabrza, które codziennie przejeżdżają przez Biskupice. Centralna oś komunikacyjna Biskupic jest popularną drogą dojazdu do pracy i szkół na linii: centrum Zabrza – południowo-wschodnie dzielnice Bytomia/północne dzielnice Rudy Śląskiej (transport publiczny oraz indywidualny).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 12,5 tysiąca mieszkańców dzielnicy Biskupice + spora liczba osób, które kilka razy w tygodniu przejeżdżają przez dzielnicę (od kilkuset do nawet kilku tysięcy osób – przy założeniu, że w godzinach szczytu ul. Bytomską przejeżdża co godzinę ok. stu samochodów + kilka tramwajów oraz autobusów).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Rozpoznanie rodzaju nawierzchni, na której znajdują się wulgarne/nieestetyczne napisy i malowidła w celu dobrania odpowiednich środków nadających się do oczyszczania elewacji.
2. Dokładny pomiar powierzchni napisów i malowideł w celu wyliczenia ilości środków potrzebnych do ich usunięcia.
3. Mechaniczne oraz chemiczne oczyszczenie pokrytych napisami i malunkami powierzchni ścian budynków.
4. Dokumentacja fotograficzna oraz filmowa całego procesu czyszczenia, która następnie zostanie upowszechniona za pośrednictwem bloga „Kocham Biskupice” (zasięg 5-10 tys. odbiorców miesięcznie), mediów społecznościowych oraz udostępniona na potrzeby lokalnych oraz regionalnych redakcji.
5. Końcowy raport z wykonanych prac, wraz z podliczeniem wydanych pieniędzy.
6. Radość biskupiczan! Dzielnica wypiękniała.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
`- Poprawa estetyki budynków w dzielnicy Biskupice
– Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie estetyki przestrzeni publicznej (publikacje na temat realizacji wniosku w blogu „Kocham Biskupice” oraz w serwisach społecznościowych, skupiających mieszkańców dzielnicy)
– Wzbudzenie zainteresowania mieszkańców losem wiekowej zabudowy dzielnicy,
– Zachęta do oczyszczania podobnych powierzchni przez prywatnych (innych niż gmina) właścicieli sąsiednich budynków,
– Poprawa komfortu życia w dzielnicy

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wymiana nawierzchni końcowego odcina ulicy Nowowiejskiego o długości około 80m w rejonie budynków nr 20b, 22 i 34 i związanej z nią zabudowy oświetlenia

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 178

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 160 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 160 000,00 zł

Lokalizacja:  Nowowiejskiego 20B + 22 +24

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
337/1 + 1030/7

Zasięg oddziaływania projektu:
ul. Nowowiejskigo + Pomorska + Szafarczyka

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Turyści zwiedzający stalowe domy, dzieci i młodzież liceum i gimnazjum przy ulicy Andersa, rodzice i dzieci korzystający z przedszkola przy ulicy Nowowiejskiego, dzieci uczące się w szkole nr 31 , młodzież niepełnosprawna dojeżdżająca do szkół, mieszkańcy bloków nr 20b, 22 i 24 w tym osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku, właściciele garaży.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
BUDOWA KONSTRUKCJI DROGI, POŁAŻENIE NAWIERZCHNI, INSTALACJA OŚWIETLENIA

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Ułatwienie przemieszczania się osobom niepełnosprawnym i pozostałym mieszkańcom budynków położonych przy wymienionych ulicach, zapewnienie właściwego transportu dzieci niepełnosprawnych uczących się w pobliskiej szkole i dowożonych do „szkoły życia”, zapewnienie bezpiecznego dojścia dzieciom i młodzieży do szkoły oraz dzieciom z rodzicami do przedszkola, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (brak oświetlenia ułatwia akty wandalizmu, poprawa wizytówki dzielnicy (turyści zwiedzający stalowe domy docierają do wskazanej atrakcji zdewastowaną ulicą.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu wyznaczenie głównej trasy, dla bezpiecznego przejazdu rowerem przez Dzielnicę Biskupice. Projekt zawiera 3 różne rodzaje odcinków, z których każdy różni się wielkością planowanych nakładów rzeczowych. Odcinek, który należy wybudować od podstaw, zakłada wielofunkcyjność użytkowania, ponieważ w okresie zimowym będzie górką zjazdową (torem saneczkowym) dla dzieci.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
ul. Bytomska (początek przy ul. Hagera) – ul. Blani – Kossaka – odcinek do zbudowania od podstaw pomiędzy ul. Drzymały i Zamkowa w tym brzegiem boiska szkolnego V LO oraz droga techniczna V LO do ul. Zamkowej, dalej ul. Zamkową i Bytomską obok posesji nr 100 i 98 do przejścia dla pieszych przez ulicę Bytomską, przejście przez ul. Bytomską na stronę płd. – przejście dla pieszych przez ul. Okrzei, nast. wzdłuż ul. Bytomskiej str. płd i ul. Szyb Wschodni do granicy z miastem Ruda Śl.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Odcinek do wybudowania od podstaw: Drzymały – Zamkowa, przez działki wskazane poniżej. Wymagana przebudowa ogrodzenia i wydzielenie pasa z terenu boiska (brzegiem nieruchomości) o szerokości niezbędnej dla ruchu rowerów. To rozwiązanie nie narusza płyty boiska, przeznaczonej do gry w piłkę nożną. Udostępnienie drogi technicznej V LO (pomiędzy stacją energetyczną Z-121 i posesją Bytomska 100, od strony ul. Zamkowej), wymagana jest również przebudowa ogrodzenia szkoły V LO.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Odcinek do wybudowania od podstaw: Drzymały – Zamkowa: Działka nr 830/86 – własność Gminy Zabrze bez wieczystego użtytkowania w trwałym zarządzie, około 50% długości odcinka ścieżki. Działka nr 99 i 100 – Własność Gminy Zabrze w wieczystym użytkowaniem, około 30% długości odcinka ścieżki. Działka nr 511/93 – Własność Skarbu Państwa z wieczystym użytkowaniem, około 10% dlugości odcinka ścieżki. Pozostałe około 105 proponowanego odcinka już istnieje, jeżeli włączymy w ten projekt drogę techniczną, która służy do obsługi studzienek kanalizacyjncy zlokalizowanych nad zakrytą rzeką pn. „Rów Drzymały”. Jest to działka nr 248/101, Własność Gminy Zabrze bez wieczystego użytkowania – pozostałe.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt może stanowić część większych przedsięwzięć podobnego typu realizowanych przez miasto Zabrze. Jako droga komunikacyjna oraz walory sportowo – rekreacyjne może mieć znaczenie ponaddzielnicowe a nawet ponad miejskie. Natomiast w okresie zimowym, (górka zjazdowa), tylko znaczenie wśród uczniów 2 sąsiednich szkół. Niewykluczone, że w przyszłości, w szkołach powstaną przechowalnie rowerów. A sąsiedztwo ścieżki rowerowej, przyczyni się do promocji sportów rowerowych oraz ekologicznego środka transportu, jakim jest rower.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
W początkowym okresie koło 20 000 osób/rok.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Szczegółowy przebieg trasy:
Od ul Hagera – ul Bytomską (droga pieszo-rowerowa, północna strona) – ul Blani – ul Kossaka (przejazd na zasadach ogólnych, rower, jako pojazd na jezdni). Dalej nowa ścieżka rowerowa: Drzymały – Zamkowa. Następnie chodnikami przystosowanymi, jako pieszo-rowerowe oraz przystosowane dla ruchu rowerów przejścia dla pieszych przy ul Bytomskiej 98 i ul Okrzei. Końcowy odcinek to droga pieszo-rowerowa(chodnik) wzdłuż południowej strony ul Bytomskiej i ul Szyb Wschodnich, do granicy miasta Zabrze z Rudą Śląską.
Dla osiągnięcia zamierzonego celu niezbędne jest podjęcie następujących przedsięwzięć:
1. Przekwalifikowanie obecnego traktu pieszego, w drogę pieszo-rowerową, biegnącą wzdłuż ulicy Bytomskiej, od ulicy Hagera do ulicy Kasprowicza, tuż obok skrzyżowania z ulicą Blani i Kasprowicza. Dodanie pasa dla rowerów przy przejściu dla pieszych przez ul Kasprowicza.
Trakt ten znajduje się przy północnej nitce „dwupasmówki”. Ruch pieszych jest tam niewielki, nawierzchnia żwirowana.
2. Budowę nowej ścieżki rowerowej od ul Drzymały do ul Zamkowej. Początek na ulicy Drzymały zlokalizowany na wprost wylotu (końca) ul Kossaka. Natomiast koniec tego odcinka na ul Zamkowej byłby zlokalizowany pomiędzy szkołą V LO/Gimnazjum nr 5 oraz posesją Bytomska nr 100. Należałoby w tym celu, z terenu boiska szkolnego V LO/Gimnazjum nr 5, wydzielić pas terenu o szerokości niezbędnej dla ruchu rowerów w dwóch kierunkach. W tym miejscu wydzielona z boiska droga dla rowerów sąsiadowałaby bezpośrednio z ogrodzeniem Szkoły Podstawowej nr 22, posesją Bytomską 96, 98 i 100, od północnej ich strony. Należałoby również przebudować ogrodzenie, aby ścieżka rowerowa była odgrodzona od boiska V LO/Gimnazjum nr 5. Nadmieniam, że taki projekt nie naruszy obecnych wymiarów boiska. Należy rozumieć tu część przeznaczoną do gry w piłkę nożną. Ponieważ po proponowanym śladzie ścieżki rowerowej, przebiegała kiedyś nieutwardzona droga gruntowa, która została wchłonięta przez V LO/Gimnazjum nr 5 podczas budowy obecnego ogrodzenia.
Proponowany odcinek ścieżki Drzymały – Zamkowa, który trzeba wybudować od podstaw przebiegałby przez grunty należące do: Działka nr 830/86 – Własność Gminy Zabrze bez wieczystego użytkowania w trwałym zarządzie, około 50% długości ścieżki. Działka nr 99 i 100 – Własność Gminy Zabrze z wieczystym użytkowaniem około 30% długości ścieżki. Działka nr 511/93 – Własność Skarbu Państwa z wieczystym użytkowaniem, około 10% długości ścieżki. Pozostałe około 10% proponowanego odcinka już istnieje, jeżeli włączamy w ten projekt drogę techniczną, która służy do obsługi studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych nad zakrytą rzeką pn. „Rów Drzymały”. Jest działka nr 248/101, Własność Gminy Zabrze bez wieczystego użytkowania – pozostałe.
3. Przekwalifikować chodnik w drogę pieszo-rowerową od wylotu nowej ścieżki rowerowej obok V LO/Gimnazjum nr 5 przy ul Zamkowej, do przejścia dla pieszych (ze światłami), przez ul Bytomską obok posesji nr 98.
4. Przekwalifikować chodnik w drogę pieszo-rowerową od przejścia dla pieszych po południowej stronie ul Bytomskiej do przejścia dla pieszych po zachodniej stronie ul Okrzei.
5. Dostosować w/w przejścia dla pieszych dla ruchu rowerów poprzez oznaczenia poziome i pionowe oraz wyprofilowanie krawężników.
6. Przekwalifikować chodnik dla pieszych w drogę pieszo-rowerową po południowej stronie ul Bytomskiej i ul Szyb Wschodni, od ul Okrzei, do granicy miasta Zabrze z Rudą Śl.
Podobnie jak w pkt. 1, ruch pieszych na w/w chodniku jest niewielki, dlatego nadaje się do nadania mu statusu drogi pieszo-rowerowej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa bezpieczeństwa przy poruszaniu się rowerem w dzielnicy Biskupice.
2. Wyższy komfort podczas prowadzenia samochodów ul. Bytomską na wskazanych odcinkach.
3. Nieskrępowania możliwość dojazdu rowerem do wszystkich szkół i ogródków działkowych w dzielnicy Biskupice, a także w pobliże zakładów pracy istniejących w Biskupicach.
4. Dogodny dojazd rowerem do centrum miasta.
5. Możliwość dogodnego wjazdu na „Zabrzański Szlak Rowerowy”, ponieważ trasy te krzyżowałyby się na ul Drzymały.
6. W okresie zimowym, użytkowanie nowo-wybudowanego odcinka ścieżki rowerowej, jako toru saneczkowego (górki zjazdowej) dla dzieci. Pozwala na to pochyły profil terenu, Zamkowa-Drzymały.

Uwagi przy ocenie: 
1. Wartość rzeczywista projektu przekroczy 500.000 zł
2. Brak technicznych możliwości przekwalifikowania chodnika na drogę pieszo – rowerową.
3. Fragment projektowanej trasy – brak tytułu prawnego (własność Kombinat Koksowniczy).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozbudowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury drogowej stanowiącej priorytet dla mieszkańców będących w zasięgu projektu. Montaż oświetlenia poprawi bezpieczeństwo korzystania z w/w terenu a nasadzenia wpłyną korzystnie na poprawę estetyki i mikroklimat.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 385 100,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ zieleń miejska

Lokalizacja: 
Wolności 135a – 149, Wyspiańskiego 1 – 9, plac Słowiański 5

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1923/28, 2407/28, 2243/28, 2250/28, 2241/17, 1987/17, 2253/28, 2255/17, 2671/14

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmuje budynki na ul. Wolności 135a-149, ul. Wyspiańskiego 1-9, ul. Plac Słowiański 5, a także użytkowników korzystających z terenów znajdujących się pomiędzy tymi budynkami.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Efekty realizacji projektu przeznaczone są dla mieszkańców i użytkowników terenów objętych projektem a także dla służb komunalnych i ratowniczych.
Szacunkowa ilość beneficjentów wynosi 400 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja powinna rozpocząć się id uzyskania zgód na użyczenie gruntów od właścicieli wieczystych gruntów, następnie należy wykonać projekt budowlany dotyczący infrastruktury drogowej, kanalizacji deszczowej oraz punktów oświetleniowych. W czasie wykonywania projektu należy konsultować rozwiązanie z przedstawicielami mieszkańców okolicznych budynków. Po wykonaniu projektu i uzyskaniu wszelkich pozwoleń należy wyłonić wykonawcę i rozpocząć prace budowlane. Po zakończeniu prac budowlanych można przystąpić do ostatniego etapu prac związanych z poprawą estetyki i mikroklimatu poprzez wykonanie nasadzeń krzewów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozbudowa kanalizacji deszczowej spowoduje wyeliminowanie problemów zalewania terenów i budynków podczas opadów atmosferycznych;
Wymiana nawierzchni drogowej – zdecydowanie zmniejszy uciążliwość i ilość pyłu powstającego podczas użytkowania infrastruktury drogowej, wpłynie również na umożliwienie bezpiecznego dojazdu służbom ratunkowym do posesji oraz służbom komunalnym do stanowiska na odpady komunalne;
Montaż punktów oświetleniowych – wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców oraz ułatwi korzystanie z infrastruktury drogowej;
Przewidziane nasadzenie krzewów – poprawią walory estetyczne i mikroklimaty terenu.

Uwagi przy ocenie: 
1. Projekt mieszkańca obejmuje m.in. wykonanie prac inwestycyjnych przy budynkach nie będących własnością Miasta Zabrze.
2. Projekt mieszkańca nie zawiera wszystkich wstępnych zgód dysponentów nieruchomości, na któych miałby być realizowany projekt (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu poprawę estetyki naszego osiedla poprzez zwiększenie ilości koszy ulicznych, postawienie koszy na psie odchody. Ustawienie ławek parkowych będzie udogodnieniem dla spacerowiczów, seniorów oraz matek z małymi dziećmi.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 393

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 44 160,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 44 160,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ ochrona środowiska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Przy każdej z 15 ulic po dwa uliczne kosze i jeden na psie odchody z woreczkami; na 10 większych terenach zielonych – po jednej ławce z oparciem, koszu ulicznym i koszu na psie odchody z woreczkami; dodatkowo ławka i 2 rodzaje koszy przy drodze prowadzącej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” (przy stawach) i przy dróżce (przy jarze) prowadzącej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan”.

Zasięg oddziaływania projektu:
Lokalny.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy dzielnicy i przyjezdni.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po zamontowaniu koszy ulicznych, koszy na psie odchody i ławek, obowiązkiem gminy będzie systematycznewypróżnianie koszy, uzupełniania woreczków na psie odcjhody i przegląd techniczny i estetyczny ławek.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
`- zwiększenie estetyki osiedla, jego higienicznej funkcjonalności,
– wyrobienie nawyku sprzątania po swoim pupilu;
– poszanowanie pracy sprzątających tereny zielone;
– uruchomienie przed chorobami np. toksoplazmozą (zanieczyszczone trawniki odchodami zwierzęcymi);
– możliwość wypoczynku na ławce w zadbanym otoczeniu – integracja mieszkańców.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy utworzenia Parku Jordana na Helence na dotychczas zaniedbanym terenie przy targowisku miejskim. Park ma służyć mieszkańcom, zwłaszcza osobom starszym i z dziećmi, gdzie mogłyby na chwilę usiąść i odpocząć. Dodatkowo w parku zaplanowano uchwyty rowerowe, bo obok przebiega ścieżka rowerowa.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 775

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 61 986,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 94 866,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 94 866,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  między ul. Jordana 78 – 78b a ul. Jordana 80

Uszczegółowienie lokalizacji: Klepisko między ww. ulicami.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
825/53; 826/53; 153/57; 1529/57 – własność Gminy bez wieczystego użytkowania (pozostałe)

Zasięg oddziaływania projektu:
Lokalny – dzielnica Helenka.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Głównie kobiety w wieku powyżej 30-tego roku życia, również emeryci i emerytki i dzieci ponieważ jest to centrum dzielnicy i bardzo popularne przejście do/z przystanków autobusowych. Minimum, co trzecia osoba z podanej populacji tj. około 1000 osób. Dodatkowymi beneficjentami będą osoby parkujące przy targowisku miejskim oraz pod blokiem przy ul. Jordana 78-78b oraz rowerzyści korzystający ze ścieżki rowerowej.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ogólny harmonogram prac:
a. Projekt.
b. Roboty geodezyjne, wytyczenie w terenie alejek, ścieżek, lamp i innych elementów małej architektury.
c. Roboty ziemne związane z korytowaniem, niwelacją terenu i utwardzaniem nawierzchni, usunięcie starej uschniętej gruszy (za nią posadzone będzie 5 drzew).
d. Montaż lampy parkowej solarnej LED.
e. Montaż obrzeży betonowych i ażurowa płyta betonowa.
f. Humusowanie.
g. Montaż elementów małej architektury.
h. Nasadzenie zieleni.
i. Ułożenie kostki granitowej i roboty porządkowe.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
a. Poprawa estetyki wskazanego miejsca – uporządkowanie strasznie zaniedbanego fragmentu dzielnicy, znajdującego się w jej centrum i zarazem ukazanie ludziom, że nasza dzielnica zmienia się na lepsze.
b. Integracja mieszkańców dzielnicy – możliwość spędzania czasu w towarzystwie innych osób, nawiązywania nowych relacji o odnowienia starych.
c. Dodanie ciekawego obiektu upiększającego dzielnicę – taki obiekt nie tylko stałby się elementem charakteryzującym naszą dzielnicę, ale również z braku parków, czy miejsc szczególnych mógłby posłużyć jako element wizerunkowy dzielnicy.
d. Zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na postać wspaniałego człowieka jakim był Henryk Jordan (bo miejsce byłoby określane jako Park Jordana na Helence).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt jest przedsięwzięciem służącym rozwojowi bazy sportowej na terenie dzielnicy Makoszowy, spełniającym potrzebę rekreacji, wypoczynku i rozrywki społeczności lokalnej. Boisko będzie służyło głównie młodzieży z dzielnicy Makoszowy, umożliwiając jej aktywne spędzanie wolnego czasu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 635

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 65 500,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 73 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 73 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  Daleka 2

Zasięg oddziaływania projektu:
Zmodernizowane boisko sportowe wraz z rozbudowanym zapleczem socjalnym przyczyni się do rozwoju sportu i postaw sportowych w dzielnicy Zabrze Makoszowy jak i okolicy. Dobra infrastruktura techniczna umożliwi organizację cyklicznych zajęć sportowych, treningów oraz spotkań sportowych, a tym samym przyczyni się do popularyzacji sportu i zdrowego stylu życia.
Fantastyczną cechą sportu jest to, że łączy pokolenia, pozwala razem się czymś zajmować i interesować, daje pretekst do oderwania się od obowiązków. Można wspólnie poszaleć, pośmiać się, powygłupiać. Dorośli zaczynają się wydawać bliżsi i bardziej zrozumiali. Też popełniają błędy, też zaliczają twarde lądowania, wydzierają się na całe gardło. Kiedy robi się coś razem, odkrywa się nowe radości – w niezauważalny sposób tworzy się więź. Gdy bliscy kibicują i uda się strzelić gola, okazuje się, jak ważne jest wsparcie i akceptacja. Kiedy mama albo tata podtrzymują na głębokiej wodzie, umacnia się zaufanie i tworzy bliskość. A im więcej sportu w życiu rodziny, tym więcej takich dobrych doświadczeń.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Obecnie szacunkowa ilość osób korzystających z boiska to kilkaset osób rocznie. Na to składa się przede wszystkim młodzież szkolna uczęszczająca do pobliskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7, jak i mieszkańcy dzielnicy, którzy w wolnym czasie przychodzą pograć na boisku. Często z boiska, zwłaszcza w okresie letnim, korzystają mieszkańcy innych dzielnic Zabrza, a także sportowcy innych dyscyplin i minidyscyplin sportowych jak np. rugby.
Po realizacji projektu, czyli poprawie infrastruktury terenu, ilość osób korzystających z obiektu wzrośnie przynajmniej dwukrotnie. Zmodernizowany teren przyczyni się do tego, że zarządca terenu – Uczniowski Klub Sportowy Quo Vadis Makoszowy – będzie mógł realizować i organizować dodatkowe zadania, takie jak organizacja turniejów i zawodów sportowych dla mieszkańców dzielnicy, ale również dodatkowo dla uczniów i mieszkańców innych dzielnic. W przyszłości może również realizować imprezy sportowe o randze wojewódzkiej jak i ogólnopolskiej, co znacznie przyczyni się do popularyzacji nie tylko dzielnicy Makoszowy, ale i całego miasta.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada przebudowę boiska piłkarskiego polegającego na:
Usunięcie starej darni z powierzchni boiska, wyrównanie i zagęszczenie terenu.
Następnie zakup trawy w rolce i ułożenie na powierzchni boiska.
Doprowadzenie nitki wodnej do terenu boiska do celów nawadniających boisko.
Zamontowanie bramek z atestem oraz wyposażenie boiska w piłkochwyty.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem niniejszego projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego. Realizacja celu przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. Inicjatywy sportowe i prozdrowotne są najbardziej efektywne, gdy stanowią część koncepcji zrównoważonego wzrostu, szczególnie na szczeblu lokalnym. Sport i rekreacja jest cenną częścią koncepcji rozwoju, ponieważ jej aspekty infrastrukturalne zwiększają atrakcyjność i jakość życia na poziomie lokalnym oraz poprawiają wizerunek regionu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ścieżce w parku od ul. Pomorskiej do sklepu Rokita. Doposażenie palcu zabaw, posadowienie urządzeń na polach piaskowych. Wyrównanie nawierzchni pozostałych ścieżek.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 016

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 495 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 495 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  park wzdłuż ul. Krakowskiej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
176/1; 211/1; 789/7; 310/1; 958/8; 982/8; 983/8; 444/7; 441/8

Zasięg oddziaływania projektu:
Asfaltowa alejka dla jeżdżących na rolkach, istniejąca siłownia i plac zabaw to miejsca, które mogą przyciągnąć mieszkańców całej dzielnicy, a na pewno z tej najbliższej czyli starej części Rokitnicy

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy osiedla, uczniowie SP 31, dzieci z rokitnickich przedszkoli, młodzież

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Park wzdłuż ul. Krakowskiej znajduje się w centrum dzielnicy. Jego główna aleja od ul. Pomorskiej do sklepu Rokita, przy swojej szerokości (4m) mogłaby być wykorzystana nie tylko dla pieszych ale też dla jeżdżących na rolkach. Wykonanie ścieżki asflatowej z podziałem na użytkowników ożywiłoby aleję. Ławki i kosze przestawić na place między zieleńcami. W parku znajduje się tez plac zabaw. Z myślą o najmłodszych proponuje się dokupienie do istniejących urządzeń kilku nowych. Wszystkie urządzenia należy posadowić na bezpiecznej nawierzchni w formie pola piaskowego. Istniejące ławki można wykorzystać do uzupełnienia brakujących w parku, a plac wyposażyć w nowe ławki i kosze. Ziemię wybraną pod aleję asfaltową i pola piskowe proponuje się wykorzystać do wyrównania naweirzchni pozostałych ścieżek, podobnie jak i krawężniki z rozebranej alei głównej. Jedno z urządzeń z obecnego placu zabaw, ponieważ nie będzie odpowiadało tej grupie wiekowej może być wykorzystane w innym miejscu. W ubiegłym roku park zyskał siłwnię pod chmurką, która

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Terenowe urządzenia sportowe to zestaw urządzeń do ćwiczeń fizycznych usytuowany na świeżym powietrzu. Lokalizacja w obrębie Parku JP II czyni urządzenia dostępnymi dla dużej grupy mieszkańców: młodych, dorosłych i starszych. Jest alternatywą dla wielu pokus, które czyhają na młodzież. Osiedle Kopernika jest ubogie w instytucje kulturalne; niech urządzenia sportowe, o które zabiegamy kilka lat będą ogólnodostępne dla społeczeństwa. Mogą być wykorzystane jako pomoc dydaktyczna dla grup sportowych. Oprócz kosztu urządzeń należy doliczyć przygotowanie placu, na którym będą one zamontowane.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Park Jana Pawła II od strony ul. J. Bruno

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Urzadzenia sportowe należy ulokować w Parku JP II na działkach należących do m. Zabrze

Zasięg oddziaływania projektu:
Urządzenia sportowe służyć będą mieszkańcom Zabrza; w szczególności mieszkańcom osiedli: Kopernika, Słonecznej Doliny, Hermisza, uczniom Zespołu Szkół nr 20 w Zabrzu oraz tym wszystkim, którzy uprawiają sporty biegowe.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 10 tysięcy.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja projektu polega na:
1. zakupieniu urządzeń sportowych przez Wydział Infrastruktury komunalnej,
2. odpowiednim trwałym umiejscowieniu w Parku Jana Pawła II w pobliżu ul. J. Bruno,
3. kontroli technicznej nad usytuowanymi urządzeniami sportowymi w trakcie ich używania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Ćwiczenie i ruch na świeżym powietrzu wpływa pozytywnie na pracę serca i układu krążenia.
2. Wzmacnia kondycję fizyczną i koordynację ruchową.
3. Jest odostępna dla ludzi o różnej zasobności finansowej /bezpłatne urządzenia/.
4. Poprawia nastrój.
5. Ułatwia nawiązywanie kontaktów i integruje społeczeństwo.
6. Zastepuje urzadzenia rechabilitacyjne w przypadku leczenia urazów.

Uwagi przy ocenie: 
Lista poparcia zawiera zbyt mało pozytywnie zweryfikowanych osób

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje remont szatni szkolnej oraz montaż szafek ubraniowych dla każdego ucznia. Nowoczesna i funkcjonalna szatnia wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa w szkole, utrzymanie porządku, zpobieganie niszczeniu odzieży uczniowskiej. Dzieci od najmłodszych lat będą uczyć się dbania o mienie szkoły i prywatne rzeczy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 297

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 40 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 40 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Karczewskiego 10

Uszczegółowienie lokalizacji: Zaborze Północ

Zasięg oddziaływania projektu:
Uczniowie klas 4-6 – ok. 170 osób

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Na co dzień ok. 170 uczniów szkoły zgodnie z rozkładem zajęć. W zależności od liczebności klas 4-6 w danym roku szkolnym

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zakup i montaż szafek ubraniowych w pomieszczeniach sztani szkolnej. Dysponentem sprzętu będzie Szkoła Podstawowa nr 18 w Zabrzu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania odzieży
2. Wyeliminowanie kradzieży
3. Zmniejszenie konfliktów pomiędzy uczniami wynikających z zagubienia, zamiany, zniszczenia odzieży
4. Wyeliminowanie konfliktów z rodzicami związanych z powyższymi sytuacjami występującymi w szatni
5. Zachowanie porządku i estetyki szatni
6. Nauka odpowiedzialności za własną szafkę

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Do ubiegłego roku wokół Przedszkola istniał pas zieleni szerokości ok. 2 m. Obecnie jest to „miejsce parkingowe” dla samochodów. Proponowany projekt – wybudowanie chodnika – umożliwi pieszym użytkownikom bezpieczne dojście do placówek oświatowych i do mieszkań w budynkach wielopiętrowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 568

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 35 700,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 35 700,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ Inna: bezpieczeństwo pieszych użytkowników

Lokalizacja:  ul. Pokoju 37

Uszczegółowienie lokalizacji: 
wzdłuż ogrodzenia Przedszkola (od strony wschodniej i północnej)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1660/14 i 2470/14

Zasięg oddziaływania projektu:
Zaproponowany projekt przeznaczony będzie dla: wychowanków Przedszkola (Pokoju 37) i ich rodziców, uczniów SP nr 7 (Pokoju 41) i ich rodziców, mieszkańców osiedla (Pokoju 35,39 oraz Wolności 121,123) oraz pracowników w/w placówek oświatowych

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Łącznie ok 1125 osób w tym:
– 125 dzieci w wieku przedszkolnym
– 250 uczniów szkoły podstawowej
– 250 rodziców tychże dzieci
– 100 pracowników placówek oświatowych
– 400 mieszkańców osiedla

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zaproponowany projekt to wybudowanie chodnika o długości 105 mb i szerokości 1,5m z kostki brukowej 6cm oraz zamontowanie słupków blokujących wjazd lub parkowanie samochodów

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i ich rodzicom, jak również pracownikom udającym się do placówek oświatowych
2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom osiedlowych wieżowców
3. Ochrona ogrodu przedszkolnego
4. Uporządkowanie parkowania pojazdów wokół terenu przedszkola

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt poplega na przedłużeniu ulicy Jowisza o około 100 metrowy odcinek, tak aby umożliwić bezpośredni dojazd do drugiego wylotu ulicy Neptuna oraz usunięciu gruzu i nadmiaru ziemi wraz z uformowaniem naturalnych wałów i posadzeniem drzew.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 659

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 461 900,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 461 900,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Szkrzyżowanie ulic Jowisza oraz Neptuna

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka gminna nr 309/24 jako droga dojazdowa do drugiego wylotu ul. Neptuna oraz do działek gminnych o numerach 328/24 i 228/24

Zasięg oddziaływania projektu:
Osiedle Słoneczna Dolina oraz terny inwestycyjne graniczące bezpośrednio z osiedlem

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Projkt obejmuje następujące grupy interesariuszy:
– mieszkańcy osiedla Słoneczna Dolina – ponad 100 osób
– firmy korzystające z ul. Neptuna w celu świadczenia wszelkiego rodzaju usług (poczta, firmy kurierskie, wywóz śmieci, spółki zajmujące się rozliczeniami dostawców energii elektrycznej, gazowej, etc.) – około 100 podmiotów miesięcznie
– osoby odwiedzające mieszkańców osiedla Słoneczna Dolina – około 200 osób miesięcznie
– mieszkańcy osiedla Kopernika spacerujący po osiedlu Słoneczna Dolina, rowerzyści – ok. 100 osób miesięcznie
– mieszkańcy Zabrza, przejeżdżający ulicami Korfantego i Mielżyńskiego
Łącznie około 500 osób oraz podmiotów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego
2. Wykonanie mapy do celów projektowych
3. Wykonanie projektu budowlanego w zakresie dróg, kanalizacji i oświetlenia oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
4. Przetarg na wykonawstwo inwestycji
5. Realizacja inwestycji

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Ułatwienie w poruszaniu się po osiedlu – przedłużenie ul. Jowisza ułatwi dojazd do drugiej alejki osiedla, nie będzie potrzeby objeżdżania około 500m odcinka dziurawej, gruntowej drogi, aby dojechać do najbardziej odległych domków osiedla. Duże samochody (np. wywóz śmieci, odśnieżanie) nie będą musiały zawracać w sposób karkołomny, często uszkadzając ogrodzenia, nawierzchnię posesji. Ułatwienie w pieszym poruszaniu się po osiedlu szczególnie dla mieszkańców najbardziej oddalonych domków. Zmniejszenie emisji spalin – aktualnie mieszkańcy drugiej alejki osiedla zmuszeni są do objeżdżania całego osiedla, przejeżdżając wielokrotnie obok posesji mieszkańców pierwszej alejki. Zmniejszenie wydatków ponoszonych przez mieszkańców osiedla na utrzymanie znacznej części drogi osiedlowej.
2. Dostęp do terenów inwestycyjnych graniczących z osiedlem – tereny te zgodnie z informacjami medialnymi przeznaczone są na cele inwestycyjne – nie posiadają drogi dojazdowej. Wnioskowane przedłużenie ul. Jowisza umożliwi sprzedaż lub zagospodarowanie kolejnych działek przeznaczonych na cele mieszkaniowe.
3. Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców, a także nadanie poprzez usunięcie gruzu i ziemi oraz posadzenie drzew efektu upiększającego okolicę.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt i budowa etapu 370m trasy rekreacyjnej asfaltowej o jakości do wykorzystania przez spacerowiczów bez/z wózkami, biegaczy, rowerzystów, rolkarzy i nartorolkarzy w rejonie parku Powstańców Śląskich / Lasku Makoszowskiego / Guido z oświetleniem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 362

Pula: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 445 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 445 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja: 
We wnioskowanym etapie 370-metrowa kontynuacja drogi o nawierzchni asfaltowej w kierunku torów od skrzyżowania ul. Sportowej/Rogera/Jaskółczej

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Mołżiwość rozwinięcia projektu o obszary opisane na załączonych mapkach, tj. w prostokącie w/w droga/tory/przedłużenie ul. Jaskółczej (aleja Parkowa).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
61/5

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnic: Guido, Centrum Południe, Makoszowy, Kończyce, całego Zabrza, Sośnica-Gliwice. Osoby korzystające z infrastruktury GKS Walka Zabrze. Sportowcy i amataorzy sportów wrotkarskich z regionu (aglomeracja śląska: Gliwice, Ruda Śląska, Katowice, Chorzów, Bytom itd.), Polski południowej, a w przypadku kontynuacji projektu na większą skalę z całej Polski.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy całego Zabrza we wszystkich grupach wiekowych ok. 179 tys. osób, osoby korzystające z infrastruktury GKS Walka Zabrze, spacerowicze, rodziny z wózkami dziecięcymi, dzieci w różnym wieku, rowerzyści, biegacze, rolkarze, nartorolkarze, osoby niepełnosprawne, uczniowie okolicznych szkół, przedszkolacy. Sportowcy i amatorzy sportów wrotkarskich, biegacze, rowerzyści z Zabrza, całego regionu, Polski południowej, a w przypadku kontynuacji projektu z całej Polski

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Projekt koncepcyjne „Rolkostrady Zabrzańskiej” tj. kompleksowej pętli trasy rekreacyjnej długości ok. 4km i projekt I etapu realizacji (370m)
2. Realizacja wnioskowanego etapu budowy trasy:
– przygotowanie podłoża do położenia nowego asfaltu
-instalacja oświetlenia
– wymiana nawierzchni
– oznakowanie
3. Uroczyste oddanie do użytku

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Brak w Zabrzu wysokiej jakości infrastruktury/nawierzchni przeznaczonej do upawiania sportów wrotkarskich – budowa wysokiej jakości nawierzchni z oświetleniem umożliwiająca uprawianie sportów wrotkarskich również po zmroku
2. Choroby cywilizacyjne związane ze złym odżywianiem i brakiem aktywności fizycznej – realizacja poprzez promocję i zachętę do sportu, kultury fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Zabrza poprzez przygotowanie wysokiej jakości infrastruktury do rekreacji i uprawiania sportu (bliskość GKS Walka i bieżni lekkoatletycznej jako dodatkowy atut w możliwościach realizacji celu.
3. Bardzo zły stan techniczny przedstawianego odcinka drogi w chwili obecnej uniemożliwiający realizację powyższych celów – remont i wymiana nawierzchni drogi na asfalt wysokiej jakości
4. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla opisywanego we wniosku terenu – wprowadzenie ładu przestrzennego w obszar objęty projektem
5. Brak bezpiecznego miejsca (wyłączenie z ruchu samochodowego) dla rodzin z dziećmi do nauki sportów rekreacyjnych (jazda na rowerze, rolki) – wspieranie rodziny
6. Brak wystarczającej ilości i jakości dróg rekreacyjnych do poruszania się na wózku inwalidzkim – wspieranie osób niepełnosprawnych poprzez dobrej jakości nawierzchnię
7. Brak bezpiecznych ścieżek rowerowych/rolkowych z wydzielonymi pasami ruchu dla pieszych – poprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyznaczenie stref ruchu pieszego i rolkowo-rowerowego
8. Niedostateczne wykorzystanie obiektów sportowych GKS Walka (np. bieżnia lekkoatletyczna) – zwiększone zainteresowanie obiektami GKS Walka w związku z pojawieniem się atrakcyjnej trasy rekreacyjno-sportowej (rolkostrady) w bezpośrednim sąsiedztwie
9. Znikoma ilość profesjonalnie przygotowanych obiektów do uprawiania sportów wrotkarskich/nartorolkowych w Polsce – budowa wysokiej jakości trasy asfaltowej w otoczeniu lasu do wykorzsytania pod sporty
10. Brak atrakcyjnych tras rekreacyjnych o dobrej nawierzchni w dzielnicy – aktywizacja mieszkańców dzielnicy poprzez stworzenie nowej, atrakcyjnej trasy rekreacyjnej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Sieć darmowych wypożyczalni rowerów usytuowanych we wszystkich dzielnicach i centrum miasta będzie służyć rozwojowi kultury fizycznej i zamianie komunikacji samochodowej na rowerową. W dowolnym miejscu miasta można będzie rower wypożyczyć i w dowolnej wypożyczalni oddać (przy czym za darmo będzie tylko 20 minut wypożyczenia)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 499 890,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  Wszystkie dzielnice oraz centrum miasta Zabrze

Zasięg oddziaływania projektu:
Całe miasto Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Darmowe wypożyczalnie rowerów dla 18 dzielnic i jednej stacji w centrum przy założeniu, że w każdej z nich będzie po 10 rowerów i wszystkie zostaną wykorzystane po 20 min daje 19x10x3=570 możliwości na godzinę, przy kolejnym założeniu, że będą wykorzystywane przez 16 godzin dziennie daje kolejne 9120 zdrowszych ludzi jeżdżących rowerami codziennie. Biorąc pod uwagę, że stacje będą wykorzystywane w 50% to projekt i tak daje ponad 4,5 tys. beneficjentów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Ogłoszenie przetargu na zakup stacji rowerowych przez miasto wraz z rowerami i montażem w wyznaczonym miejscu z jednoczesną obsługą codzienną
2. Zakup stacji rowerowych
3. Montaż stacji rowerowych
4. Eksploatacja

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zmiana sposobu życia, aktywne spędzanie czasu, zamiana środków lokomocji emitujących zanieczyszczenia do atmosfery na ekologiczne rowery, zwiększenie możliwości przemieszczania się przy wykorzystaniu alternatywnych środków lokomocji, możliwość dotarcia do celu z pominięciem komunikacji miejskiej, uniezależnienie się od komunikacji miejskiej

Uwagi przy ocenie: 
1. Koszt realizacji zadania znacznie przekracza kwotę szacowaną przez Wnioskodawcę oraz dopuszczalną wartość 500.000 PLN brutto (szacunkowy koszt wdrożenia systemu „Rower Miejski” w Zabrzu to ok. 950.00 PLN)
2. We wniosku brak informacji uściślających lokalizację stacji rowerowych w dzielnicach miasta.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy utworzenia skateparku służącego dzieciom i osobom dorosłym do rozwijania pasji w zakresie jeżdżenia na rolkach, deskorolkach i rowerach.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 89 954,02 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 119 954,02 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja: 
ul. Wawrzyńskiej i Robotnicza, ewentulanie między Baczyńskiego i Kruczkowskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren zielony między ww. ulicami

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Preferowana lokalizacja 1598/53 własność Gminy bez wieczystego użytkowania (pozostałe),
alternatywna lokalizacja 1922/260 własność Gminy bez wieczystego użytkowania (pozostałe).

Zasięg oddziaływania projektu:
Lokalny

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Badanie przeprowadzone na przełomie 2013/2014 r. na próbie losowo dobranych osób wykazało, że co drugi uczeń gimnazjów (ok. 200 osób) wyraża zainteresowanie taką formą spędzania wolnego czasu. Biorąc pod uwagę dzieci w wieku szkolnym (ok. 391), które mogłyby podjąć taką aktywność, gdzie co piąte będzie skłonne spędzić czas w taki sposób, tj. około 70 osób. Dodatkowo osoby z liceów, studiujące i inni dorośli (licząc 3% osób tj. ok 30 osób – liczone, jako procent od 1000 osób aktywnych sportowo w wieku 16-30 lat). Łącznie daje to 300 osób mogących korzystać ze Skateparku na Helence, co jest wystarczającą ilością, biorąc pod uwagę jego wymiary i brak tego tupy obiektów w okolicy.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Potwierdzenie zamówniena obiektu
2. Przygotowanie terenu
3. Wykonanie podłoża i prac geodezyjno-inwentaryzacyjnych
4. Montaż
5. Odbiór techniczny

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Spełnienie marzeń wielu dzieci i młodzieży z dzielnicy Helenka, ponieważ skatepark był wnioskowany przez młodych mieszkańców dzielnicy od dwóch kadencji Rady Dzielnicy Helenka. Obiekt jest namiastką tego, co jest realizowane w innych miastach, ale przy obecnym dostępie do profesjonalnego sprzętu (łyżworosli, rowery, deskorolki, kaski i ochraniacze) daje możliwość realizacji pasji wielu dzieciom z dzielnicy, które próbują swoich sił na płaskich powierzchniach, czy tworząc prowizoryczne skocznie w niebezpiecznych miejscach (często na ulicach, przy dyskontach spożywczych, co może się źle skończyć.

Uwagi przy ocenie: 
Projekt wycofany z głosowania na wnioskek mieszkańca (e-mail).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada modernizację drogi przebiegającej wokół placyku między kamienicami Piłsudskiego 69-75 i Grotgera 21-27 i utworzenie miejsc parkingowych. Modernizacja ma polegać na wybraniu części gleby, podbudowie, utwardzeniu i pokryciu pasa drogi tak, aby było mozliwe korzystanie z niej niezależnie od warunków pogodowych oraz stworzeniu miejsc parkingowych. Istniejąca droga jest nieutwardzona i w coraz większym stopniu staje się nieprzejezdna. Ze względu na powstałe doły jest niebezpieczna dla samochodów osobowych, karetek pogotowia ratunkowego. Na skutek podwyższenia warstwy drogi w niektórych miejscach woda spływa do klatek schodowych. W czasie imprez sportowych na stadionnie „Górnika” i kortach tenisowych kibice wjeżdżają na istniejący pas zieleni i dodatkowo dewastują plac.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 83

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 130 380,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 230 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 230 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Droga między kamienicami Piłsudskiego 69-75 i  Grottgera 21-27

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3996/91, 3997/91, 3998/91

Zasięg oddziaływania projektu:
Realizacja projektu ma bezpośrednio służyć mieszkańcom kamienic przy ul. Piłsudskiego 69-75 i ul. Grotgera 21-27. Modernizacja drogi pozwoli na poprawę warunków życia mieszkańców w/w budynków. Ze względu na bardzo zły stan drogi dojazd do poszczególnych klatek schodowych jest niebezpieczny (zapadliska, głębokie kałuże, niemożność odśnieżenia w zimie) i wjazd pojazdów np. karetki pogotowia, samochodów osobowych czy dowozu innych potrzebnych dostaw jest niemożliwy. Mieszkańcy próbują własnym sumptem utwardzać nawierzchnię, lecz jest to krótkotrwałe rozwiązanie, bo po większych opadach droga ponownie romięka.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z drogi korzystać będą przede wszystkim mieszkańcy kamienic przy ul. Piłsudskiego 69-75 i ul. Grotgera 21-27 – około 100 osób, jak i osoby związane z mieszkańcami np. Odwiedzające rodziców, firmy porządkowe, medyczne, transportowe – około 200 osób. Plac sąsiaduje bezpośrednio z kortami tenistowymi i powstającym stadionem. Podczas większych imprez kibice korzystają z okolocznych placów – w tym również z naszego.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Korytowanie – prace ziemne polegające na przygotowaniu podłoża pod nawierzchnię
2. Zagęszczenie podłoża – ubicie
3. Wykonanie podbudowy o grubości ok 25-30 cm
4. Ułożenie krawężników
5. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm
6. Prace porządkowe – np. wywóz ziemi

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez:
– umożliwienie bezpiecznego wjazdu na teren posesji przez mieszkańców, służby medyczne, straż pożarną, służby komunalne
– utworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców
– zabezpieczenie przez zalewaniem klatek schodowych w czasie odpływu wody z drogi
2. Ułatwienie pracy i obniżenie kosztów np. odśnieżania, porządkowania
3. Ze względu na sąsiedztwo ze stadionem i kortami tenisowymi istnieje duży kontrast między wyglądem placu i wymienionych obiektów – modernizacja drogi wpływnie na poprawę wizerunku miasta w oczach uczestników imprez sportowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja odcinka ul. prof. Władysława Tatarkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 25, obejmująca budowę chodnika i powstanie przejścia dla pieszych, umożliwiająca bezpieczne dojście do szkoły dzieciom i młodzieży zamieszkującym przy ul. prof. Władysława Tatarkiewicza i Grunwaldzkiej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 687

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty zakończono i odebrano. Efekt przekazano do eksploatacji.
Informacja wg stanu na 25.07.2016r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/33/15 ZBP 2015 – BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY NR 25

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 26 350,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 26 350,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 36 023,88 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
Skrzyżowanie dróg na ul. prof. Władysława Tatarkiewicza/Skłodowskiej-Curie w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 25 w Zabrzu.

Zasięg oddziaływania projektu:
Realizacja projektu będzie dotyczyła wszystkich mieszkańców Osiedla oraz uczestników ruchu drogowego, przemieszczających się po wskazanym odcinku drogi. Pierwszą i najważniejszą grupę stanowią dzieci i młodzież zamieszkujące przy ul. Tatarkiewicza oraz ul. Grunwaldzkiej, uczęszczające do Szkoły Podstawowej i Gimnzjum nr 25, których droga do szkół nie zawsze jest bezpieczna. W chwili obecnej dzieci te muszą przemieszczać się po jezdni, gdyż na wskazanym odcinku brak jest chodnika. Jego brak oraz brak oznakowanego przejścia dla pieszych w tej okolicy rodzi niebezpieczeństwo w postaci wypadku. Kolejną grupą osób są mieszkańcy uprawiający jogging i spacerujący po okolicy – także w kierunku ul. Grunwaldzkiej i pobliskich sklepów. Brak powyższych elementów również powoduje dla nich niebezpieczeństwo. Zbudowanie chodnika i oznakowanie przejścia dla pieszych będzie także korzystne dla kierowców i innych uczestników ruchu drogowego, którzy będą mieli jasną informację o miejscu, w którym mogą pojawić się piesi.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego oraz wszyscy uczestnicy ruchu drogowego poruszający się wokół skrzyżowania na ul. Prof. Władysława Tatarkiewicza.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Opracowanie projektu na bazie załączonej koncepcji.
2. Budowa chodników.
3. Wymalowanie przejścia dla pieszych.
4. Ułożenie progów zwalniających.
5. Ustawienie 4 znaków drogowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Mieszkańcy Osiedla z okolic ul. Tatarkiewicza i ul. Grunwaldzkiej, a przede wszystkim dzieci i młodzież uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnzjum nr 25 w Zabrzu. W chwili obecnej poruszają się po jezdni, gdyż chodnik położony w okolicy bloków mieszkalnych kończy się. Brak jest też przejść dla pieszych, które umożliwiłyby bezpieczne poruszanie się po drodze. Przewidywane cele do osiągnięcia:
– poprawa bezpieczeństwa w okolicy Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 25 w Zabrzu,
– ułatwienie komunikacji pieszej dla mieszkańców tej części osiedla,
– zapobieganie wypadkom,
– polepszenie organizacji w ruchu drogowym w tej okolicy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dokończenie adaptacji terenu wokół siłowni zewnętrznej, który będzie pełnił funkcję miejsca rekreacyjno – integracyjnego, uzupełnionego o ogrodzony plac zabaw przystosowany dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz zagospodarowany teren zielony.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 2 007

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty budowlane zakończono, powstały obiekt przekazano do użytku.
Informacja wg stanu na 23.06.2016r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/24/15 ZBP 2015 – CENTRUM INTEGRACJI OSIEDLA KOTARBIŃSKIEGO

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 499 702,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 499 702,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 491 522,78 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: Rekreacja i odpoczynek

Lokalizacja: 
Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Kotarbińskiego przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie oraz jej okoliczne tereny

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki ewidencyjne o numerach: 6170/9; 6171/9; 668/9; 6169/9; 6173/12

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływać przede wszyskim na mieszkańców Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego, lecz z uwagi na fakt, że będzie to jedyny w Zabrzu plac zabaw w pełni przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych zakłada się, że będzie wykorzystywany przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ze względu na usytuowanie terenu na świeżym powietrzu, potencjalna ilość uczestników będzie różnić się w zależności od warunków pogodowych. Mając na uwadze ogólną liczbę mieszkańców dzielnicy oraz usytuowanie przy Przedszkolu nr 48 z oddziałami integracyjnymi w miesiącach z przewagą dni ciepłych lub suchych ilość uczestników szacuje się na ok. 1,5 tys. osób miesięcznie. W miesiącach z przewagą dni zimowych lub deszczowych na ok. 500 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Opracowanie projektu
2. Utwardzenie terenu wokół urządzeń siłowni zewnętrznej
3. Stworzenie ścieżek pomiędzy poszczególnymi urządzeniami
4. Wyrównanie terenu pod plac zabaw i jego okolice
5. Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe uwzględniające potrzeby dzieci niepełnosprawnych oraz nawierzchnię syntetyczną
6. Montaż oświetlenia terenu
7. Ogrodzenie terenu placu zabaw
8. Wytyczenie alejek na terenie centrum oraz ciągów komunikacyjnych do sąsiednich ulic
9. Uporządkowanie terenu zieleni
10. Postawienie ławek i koszy na śmieci
11. Uporządkowanie drzewostanu i ukwiecenie terenu
12. Instalacja monitoringu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Brak na terenie Osiedla Kotarbińskiego miejsc rekreacyjnych, które umożliwiłyby spędzanie wolnego czasu w komfortowych warunkach, a także wpłynęłyby na integrację mieszkańców Osiedla. W chwili obecnej w okolicach terenu objętego wnioskiem, znajdującego się jednocześnie w centrum Osiedla, powstały dzikie wysypiska śmieci, a przemieszczanie się w tych rejonach późną porą budzi niepokój mieszkańców. Na terenie Zabrza brak jest również placu zabaw przystosowanego dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, co powoduje niejednokrotnie poczucie odtrącenia i wyłączenia członków takich rodzin. Przewidywane cele do osiągnięcia:
– stworzenie miejsca integracji dla całych rodzin w centralnej części osiedla
– stworzenie kolejnego miejsca rekreacji w ciągu Park Dubiela – Kąpielisko Leśne
– powstanie placu zabaw przystosowanego dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych na terenie osiedla, a dzięki temu wzbudzenie w tych rodzinach poczucia wspólnoty i zachęcenie ich do integracji osiedlowej
– likwidacja barier dla dzieci niepełnosprawnych oraz umożliwienie włączenia się w grupę rówieśniczą na zasadzie równości praw
– nauka szacunku i tolerancji

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Stworzenie miejsc postojowych wzdłuż ul. Gdańskiej, które przyczynią się do polepszenia komunikacji, odciążenia dróg wewnętrznych, a także umożliwią dojazd pojazdom służb ratunkowych i porządkowych do bloków mieszkalnych na Osiedlu Kotarbińskiego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 734

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W czerwcu 2015 r. przeprowadzona została procedura wyłonienia wykonawców dokumentacji projektowej. Dokumentacja została opracowana. Pierwsze postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia na wykonanie zadania (robót budowlanych) unieważniono w związku z faktem, że złożone oferty przekraczały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na zadanie. Drugi przetarg, po zwiększeniu planowanej na realizację kwoty zamówienia, pozwolił na wybór wykonawcy. Roboty budowlane rozpoczęto dnia 2 lutego 2016r. Roboty zakończono w końcu kwietnia, a przekazano do użytkowania na początku maja.
Informacja wg stanu na 31.05.2016r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/32/15 ZBP 2015 – ODBLOKUJ OSIEDLE KOTARBIŃSKIEGO

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 39 600,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 39 600,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 43 210,97 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
Obszar wzdłuż ulicy Gdańskiej – od skrzyżownia z ulicą Franciszkańską do ulicy prof. Władysława Tatarkiewicza

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływać przede wszystkim na osoby zamieszkujące przy ul. Gdańskiej 40-48, a także ul. Franciszkańskiej 24-32, jednak z miejsc postojowych będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Osiedla, którzy ze względu na zatłoczone miejsca parkingowe na terenie dzielnicy nie będą mieli gdzie pozostawić swojego pojazdu. Z miejsc postojowych będą mogli korzystać także użytkownicy pobliskich ogródków działkowych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z uwagi na położenie miejsc postojowych i dużą rotację parkujących z projektu może korzystać ok. 1/3 mieszkańców Osiedla Tadeusza Kotarbińskiego czyli ok. 3 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada zmianę w organizacji ruchu poprzez zniesienie zakazu zatrzymywania się. W odpowiedniej odległości od wyjazdów z ulic osiedlowych proponuje się ustawienie znaków pionowych informujących o miejscach postojowych oraz namalowanie znaków poziomych, wskazujących na sposób parkowania. Kolenym etapem będzie budowa utwardzonych przejść z miejsc postojowych na chodnik, wzdłuż ul. Gdańskiej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Mieszkańcy Osiedla potrzebują nowych miejsc parkingowych – obecnie wykorzystwane miejsca (parkowanie na chodnikach pod blokami, także na terenach zielonych, które powoduje dewastację przyrody) nie jest wystarczające (liczba samochodów przypadajacych na gospodarstwo domowe wzrasta). Utrudniony jest też dojazd do klatek schodowych pojazdów służb ratunkowych. Kilkukrotnie na Osiedlu Straż Pożarna nie mogła dojechać pod wskazany adres, a lekarze pogotowia wraz z chorymi na noszach musieli omijać zaparkowane samochody. Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:
– poprawa komunikacji na terenie osiedla,
– ułatwienie dojazdu do klatek schodowych w blokach mieszkalnych pojazdom służb ratunkowych,
– polepszenie jakości życia mieszkańców,
– oszczędność czasu mieszkańców (nie będą go musieli tracić na jeżdżenie po okolicy i szukanie miejsca parkingowego),
– zagospodarowanie pasa jezdni na istotny cel.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu sztuczna trawa wraz z zapleczem sanitarno- socjalnym oraz infrastrukturą okołoboiskową

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 2 361

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty budowlane zostały zakończone, odebrane, a powstały obiekt – przekazny do użytkowania.
Informacja wg stanu na 01.06.2016r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/22/15 ZBP 2015 – BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY GIMNAZJUM NR 29 W ZABRZU

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 488 152,46 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 335 561,74 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Budowlana 26

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
nr działki 4316/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu jest bardzo szeroki. Przewiduje się ogólnodostępność boiska z uwzględnieniem zajęć lekcyjnych w Gimnazjum nr 29 w Zabrzu. W szczególności boisko będzie pomocne w stworzeniu godnego zaplecza sportowego klasom sportowym Górnika Zabrze. Ponadto z boiska będą mogli korzystać uczniowie i nauczyciele pobliskich szkół w ramach zajęć lekcyjnych. Z kolei poza zajęciami lekcyjnymi będzie to doskonałe miesjce spotkań młodzieży, która będzie mogła rozwijać swoje pasje i umiejętności piłkarskie. Przyczyni się to do promocji aktywnego spędzania czasu wolnego zwłaszcza wśród młodych. Oprócz wymienionych grup, istotne jest to, że każdy mieszkaniec dzielnicy lub miasta będzie mógł swobodnie w określonym terminie korzystać z boiska. Na uwagę zasługuje fakt, że w Rokitnicy jest kilka amatorskich klubów piłkarskich. Są to miłośnicy futbolu, którzy czekają na dobry i dostępny obiekt, na którym będą mogli trenować i rozgrywać swoje mecze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba osób korzystających z obiektu w ciągu miesiąca to ok. 1,5 tys osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum nr 29 w Zabrzu zakłada następujące elemety. W pierwszej części należy wykonać projekt całej inwestycji. Następnie należy przystąpić do prac rozbiórkowych starego boiska w tym wyrównanie wszelkich pochyłości terenu. Przystępując do budowy boiska piłkarskiego o wymiarach 25m x 50,5m (powierzchnia 1275 m2) należy wykonać wszelkie prace związane z przygotowaniem podłoża. Nawierzchnia powinna być wykonana ze sztucznej trawy. Następnie odwodnienia liniowego boiska wg przyjętych norm. Po wybudowaniu murawy należy zamontować bramki piłkarskie aluminiowe oraz piłkochwyty o wysokości 6m za bramkami. Do tego należy dołączyć budowę 4-masztowego oświetlenia o mocy opraw ok. 7,2kW. W kolejnym etapie inwestycji trzeba zadbać o zagospodarowanie terenu przyległego do boiska piłkarskiego. W związku z tym planuje się budowę chodnika z kostki brukowej wokół całego boiska oraz dojście do pomieszczenia sanitarni-szatniowego. Wspomniane już pomieszczenie będzie składało się z dwóch części: damskiej i męskiej. W każdej z nich w pomieszczeniu sanitarnym będą 2 kabiny prysznicowe, 2 toalety, w części męskiej 2 pisuary, wanna umywalkowa wraz z lustrem. Przy boisku zamontowane będzie 10 szt. ławek z oparciem wraz z koszami na śmieci. Cały kompleks będzie monitorowany i podłączony do miejskiej sieci monitoringu. Ostatnim etapem realizacji projektu jest wyposażenie boiska w sprzęt sportowy. W jego skład wchodzą następujące rzeczy: 2 siatki na piłki, 24 piłki rozmiar 4, 15 znaczników zółtych, 15 znaczników pomarańczowych, 2 drabinki koordynacyjne 4m, pachołki treningowe 50 szt., chorągiewki boczne uchylne 4 szt., tablica trenerska plastikowa z klipsem + pisak 2 szt. oraz pompka do piłki 3 szt. Takie wyposażenie jest niezbędne, aby cały obiekt mógł prawidłowo funkcjonować.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem tego projektu jest stworzenie bazy treningowej dla klas sportowych Górnika Zabrze oraz uczniów Gimnazjum nr 29 w Zabrzu. Dzięki temu młodzi piłkarze będą mogli na miejscu rozwijać swój talent, co w przyszłości z pewnością przyczyni się do jeszcze lepszych wyników piłkarskich Górnika Zabrze na poziomie młodzików, juniorów oraz I drużyny seniorów. Dodatkowo uczniowie będą mogli bez przeszkód realizować zajęcia z wychowania fizycznego w sposób bezpieczny na terenie szkoły. Celem głównym tego projektu jest promocja aktywnego spędzania wolnego czasu ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych. Ponadto boisko będzie ogólnodostępnym miesjcem spotkań lokalnej społeczności, co z pewnością zaowocuje pogłębieniem relacji i poprawą stosunków w małej społeczności lokalnej. Celem dodatkowym jest organizacja zawodów (turniejów) piłkarskich na różnych poziomach sportowych i wiekowych. Wiąże się z tym także możliwość organizacji międzydzielnicowej ligi piłkarskiej drużyn amatorskich. Celem na przyszłość jest rozwój tego miejsca i stworzenie kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym. Jednak ten pomysł będzie realizowany w przyszłości w ramach posiadanych środków.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie miejsc parkingowych na wolnej przestrzeni oraz ustawienie karmników dla ptaków w celu edukacji ekologicznej oraz utworzenie stanowisk tzw. psich pakietów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 81

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 14 800,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 14 800,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Staromiejska 34-36

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt zakłada zasięg zarówno dla mieszkańców Zabrza (osoby spacerujące, korzystające z Parku Miejskiego im. Poległych Bohaterów w Zabrzu) jak i mieszkańców przy ul. Staromiejskiej 34-36

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 40 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt zakłada uporządkowanie skweru i powstanie miejsc parkingowych na wolnej przestrzeni na terenie gminy Zabrze oraz Wspólnoty Mieszkaniowej, utworzenie stanowisk tzw. psich pakietów oraz ustawienie karmników dla ptaków w celu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

Uwagi przy ocenie: 
Brak poprawnie wypełnionego załącznika nr 2 do Regulaminu – wstępna zgoda.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Plac zabaw dla społeczności lokalnej mieszczący się w ogrodzie Przedszkola nr 41 w Zabrzu – Rokitnicy

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 887

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 73 947,60 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 204 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 204 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ Inna: Czas wolny

Lokalizacja:  Nyska 21

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren Przedszkola nr 41

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1241/1

Zasięg oddziaływania projektu:
1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 41 oraz ich rodzeństwo i pokrewieństwo (ok. 200 osób dziennie)
2.Dzieci z dzielnicy Rokitnica zamieszkujące niedaleko terenu przedszkola (ok. 30 osób dziennie)

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 230 osób dziennie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt placu zabaw na terenie przedszkola – ogrodzony siatką. Teren ogrodu przedszkolnego to około 50m x 34m, na którym jest obecnie tylko jedna zjeżdżalnia, konik, huśtawka i piaskownica. Projekt zawiera urządzenia pozwalające aktynie spędzić czas dzieciom, gdzie póki co – poza terenem do biegania – nie ma co robić. W projekcie uwzględniono plac zabaw, bujaki, karuzelę, podwójną huśtawkę i ławko-stoły w celu uatrakcyjnienia czasu małym mieszkańcom dzielnicy. Wyposażenie ogrodu w nowe urządzenia wykluczy panującą tu rutynę podczas codziennych zabaw.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt otwiera ciekawe, bezpieczne miejsce do spędzenia czasu. Atrakcje umieszczone w projekcie będą działały pobudzająco, usprawniająco na motorykę dzieci i ich wychowanie. Stwarzają okzję do nawiązania kontaktów i intergacji społecznej. Najważniejsze, że dzięki tym urządzeniom można aktywnie spędzić czas.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie wspólnego podwórza. Zakres zagospodarowania dotyczy wyłożenia kostką brukową alejek pomiędzy żywopłotami, ułożenia krawężników, wyłożenia kostki brukowej w miejscach parkowania samochodów oraz utwarsdzenia gruntu przed budynkiem ul. Kowalczyka 1-3-5

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 350

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 107 015,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 107 015,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Podwórze w obszarze zamknietym budynkami ul. Szpitalnej 1-3-5, ul. Kowalczyka 1-3-5 i ul. Jagiellońskiej 35-41

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
634/15

Zasięg oddziaływania projektu:
Podwórze w obszarze zamkniętym budynkami ul. Szpitalnej 1-3-5, ul. Kowalczyka 1-3-5 i ul. Jagiellońskiej 35-41.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 150 mieszkańców budynków ul. Szpitalnej 1-3-5, ul. Kowalczyka 1-3-5 i ul. Jagiellońskiej 35-41. Beneficjentami będą również:
1. dzieci przechodzące przez podwórze do i ze Szkoły Podstawowej nr 14
2. przechodzący z budynków ul. Kowalczyka, Szpitalnej, Dworskiej, os. Curie-Skłodowskiej w kierunku przystanków przy ul. Mikulczyckiej (7 linii autobusowych i linia tramwajowa)
3. odwiedzający pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca z kierunku wspomnianych przystanków komunikacji miesjkiej

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Stan obecny – alejki na podwórzu zostały wytyczone i obsadzone żywopłotem w latach 80-tych ubiegłego wieku, nie zostały jednak nigdy wybrukowane. Projekt zakłada:
1. Wymianę istniejących krawężników, ponieważ po ponad 30 latach są zdekapitalizowane
2. Wyłożenie kostki brukowej w aleksach i istniejącym przejściu
3. Wyłożenie kostki brukowej na parkingu przy budynku ul. Szpitalnej 1-3-5
4. Wykonanie z kostki brukowej drogi dojazdowej (pożarowej) przy budynku ul. Jagiellońskiej 35
5. Utwardzenie miejsc parkingowych przed budynkiem ul. Kowalczyka 1-3-5 (rosnące przed budynkiem drzewa i ich korzenie uniemożliwiają wyłożenie ich brukiem)

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia estetyki otoczenia budynków, ale także pozytywnie wpłynie na funkcjonalność przejść i bezpieczeństwo ruchu pieszych w okolicy zaliczanej przecież do tzw. centrum, gdzie po sąsiedzku znajduje się Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy „Innowacja” przy ul. Jagiellońskiej 38A, Szpital Specjalistyczny przy ul. Curie-Skłodowskiej 10 i Śląskie Centrum Chorób Serca przy ul. Szpitalnej 2. Dotychczas w okresach jesieni i wiosny alejski i przejścia dla pieszych są pełne błota, a w okresie zimy są skute lodem. Zaznaczyć należy przy tym, że wszystkie prace dotyczące sprzątania, jak również koszenia trawy i ścinania żywopłotów wykonywane są od lat na koszt wnoszących powyższą prośbę Wspólnot.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje przygotowanie terenu i budowę skateparku na osiedlu Helenka w okolicy istniejącego już placu zabaw przy ul. Wawrzyńskiej. Powierzchnia skateparku to 450 m².

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 817

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 445 678,20 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 497 178,20 zł

Wartość projektu do głosowania: 497 178,20 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja: 
ul. Wawrzyńskiej 5 lub alternatywne lokalizacje podane niżej

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Skwer przy ulicy Waerzyńskiej 5,za marktem Biedronka, przy placu zabaw dla dzieci, alternatywnymi lokalizacjami mogą być:
skwer miezy ulicami Baczyńskiego w okolicy nr 1-1a, a ulicą Kruczkowskiego przy numerze 47 lub działka nr 130/11 między ulicą Baczynskiego nr 4 a garażami w okolicy ROD „Tulipan”

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1598/53 lub 1922/260 lub 301/11

Zasięg oddziaływania projektu:
Skatepark będzie oddziaływać na całe miasto Zabrze oraz mista sąsiadujące. Budowa skateparku znacznie przyczyni się do promocji miasta, jako miasta przyjaznego młodzieży i promującego zdrowy tryb życia

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Potencjalnie obiekt będzie służył osobom z całego Zabrza, między 14. a 40. rokiem życia

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Aktywizacja młodzieży osiedla Helenka i ościennych dzielnic, rozwinięcie dotychczas istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej o dodatkowe propozycje dla młodzieży. Na terenie wyznaczonej działki, na placu zabaw dla dzieci, młodzież z osiedla Helenka spędza bezproduktywnie dużo czasu. Stworzenie skateparku będzie dla nich dobrą alternatywą i pozwoli ich zaktywizować. Z obserwacji wynika, że z podobnych obiektów korzysta wielu młodzych ludzi. W chwili obecnej tworzonych jest wiele placów zabaw, gdzie grupą docelową są wyłącznie dzieci. Skatepark byłby doskonałą propozycją na aktywnie spędzanie czasu dla młodzieży, a nawet rodzin z dziećmi. Obecnie jedynym spełniającym względnie wymagania skaterów jest skatepark przy os. Kopernika. Przedmiotowy projekt znajduje się na terenie, który umożliwi dalszą rozbudowę obiektu na cele sportowo-rekreacyjne (również w lokalizacjach alternatywnych wksazanych we wniosku).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Doposażenie księgozbioru w nowości wydawnicze z zakresu literatury naukowej (zarządzanie, zarządzanie projektem, zasobami ludzkimi, wiedzą itp., pedagogika, poszczególne prawa) oraz literatury popularnonaukowej (poradniki, bibliografie, pamiętniki).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura

Lokalizacja:  ul. Wyzwolenia 9, 41 – 800 Zabrze

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Zabrza bez względu na wiek i status społeczny, będący czynnymi bądź potencjalnymi czytelnikami Filii Nr 13 w Zabrzu

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2846 osób (ilość zarejestrowanych czytelników na dzień 31.12.2014), dodatkowo nowopozyskani użytkownicy dzięki szerokiej, aktualnej ofercie biblioteki

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zakup książek zgodnie z oczekiwaniami czytelników, włączenie ich do księgozbioru Filii nr 13 i bezpłatne wypożyczanie

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Propagowanie czytelnictwa w mieście, umożliwienie szerokiego dostępu do nowości wydawniczych, pozyskiwanie nowych czytelników

Uwagi przy ocenie: 
Projekt określa zadanie niemające charakteru zadania inwestycyjnego ani remontowego (PAR. 4 PKT. 6 Regulaminu).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
1. Zakup i montaż urządzeń do siłowni
2. Remont nawierzchni parkingu i dróg dojścia do siłowni
3. Wymiana furtki i bramy wjazdowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 275

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 230 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 230 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ pomoc społeczna

Lokalizacja:  ul. Matejki 62

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1610/55

Zasięg oddziaływania projektu:
1. Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej w Zabrzu
2. Okoliczni mieszkańcy
3. Osoby odwiedzające
4. Młodzież okolicznych szkół

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2 tys. osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem projektu jest Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Zabrzu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dzielnicę Centrum Południe zamieszkuje wiele osób w wieku poprodukcyjnym, swoją siedzibe mają tu dwa domy pomocy społecznej. Główne cele po realizacji projektu to:
– poprawa kondycji zdrowotnej
– aktywny wypoczynek mieszkańców
– integracja seniorów domu z lokalna społecznością w celu zapobieganiu izolacji społecznej osób zamieszkujących domy pomocy społecznej
– stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa ścieżki do biegania i nordic walking, placu zabaw oraz odizolowanej, bezpiecznej przestrzeni dla psów (Psiego Parku) na terenie Parku Hutniczego

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 731

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 220 450,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 400 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 400 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Park Hutniczy

Uszczegółowienie lokalizacji: Park Hutniczy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
432/35

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy Dzielnicy Centrum Północ, Centrum Południe, Zandka

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, rodziny z dziećmi, dorośli, seniorzy, zwierzęta

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Wytyczenie i budowa ścieżki do biegania i nodic walking w formie pętli o szerokości ok. 1,2 m i długości 1 km (podłoże – pospółka, podłoże żwirowo-gliniaste) z rozstawem słupków metrycznych co 100m na krawędzi ścieżki.
2. Ustawienie tablicy informacyjnej wraz z montażem oraz umieszczeniewzdłuż ścieżki 2 ławek z fundamentem z oparciem (na początku/końcu oraz w połowie trasy) wraz z koszami na śmieci
3. Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię piaskową oraz umieszczenie wokół placu 4 ławe z fundamentem z oparciem oraz 4 koszy na śmieci.
4. Ogrodzenie płotkiem panelowym z furtką uchylną o wys. ok. 1,3 m, umieszczenie przy wejściu tablicy z Regulaminem.
5. Budowa wybiegu dla psów (Psiego Parku) o wymiarach ok 3200m2 (0,32ha), ogrodzonego płotem pnalowym o wys. 1,56m z dwiema furtkami uchylnymi
6. Montaż 4 ławek z fundamentem bez oparcia na terenie wybiegu oraz zakup i montaż 4 koszy na śmieci, zakup i montaż 2 koszy na psie odchody wraz z dystrybutorem torebek.
7. Umieszczenie przy wejściach 2 tablic informacyjnych z Regulaminem oraz zakup i montaż przeszkó agility/ urządzeń zabawowych takich jak: kładka o regulowanej wysokości, slalom, koło, skok w dal
8. Dysponent Wydział Infrastryktury Komunalnem UM; okresowe kontrole i zgłaszanie problemów – Straż Miejska

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Całość działań inwestycyjnych przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Parku Hutniczego, który ma swoją lokalizację w ścisłym centrum miasta, na terenie dzielnicy Centrum Północ. Propozycja ożywienia parku pozwoli zaspokoić potrzeby różnych grup społecznych zarówno tych najmłodszych, jak i starszych, tych, którzy preferują aktywny wypoczynek w miesjcu łatwo dostępnym i bezpiecznym ze względu na położenie (centrum miasta) – ścieżka biegowa to propozycja formy ruchu odpowiednia dla osób w każdym wieku, a także tych, którzy zabierając swoje dzieci czy wnuki na spacer do najstarszego parku w mieście, jednak nie mogą im w nim zagwarantować żadnych ateakcji. Plac zabaw spełnia wiele ważnych funkcji – zachęca do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni, a także stwarza okazję do treningu umiejętności społecznych. Kolejną grupą osób, do których skierowana jest inwestycja, to właściciele psów, którzy od dawna spotykają się w nim podczas codziennych spacerów. Stworzenie ogrodzonej strefy uzasadnione jest również względami bezpieczeństwa i to nie tylko w odniesieniu do ludzi (szczególnie dzieci), ale także samych psów. Psi wybieg znacznie zminimalizuje ryzyko, że ktokolwiek puści swobodnie swojego psa wiedząc, że ma taką możliwość w miejscu ogrodzonym. Storzenie ogrodzonej strefy jest również uzasadnione względami utrzymania czystości przestrzeni parkowej – jej użytkownicy na skutek choćby presji innych osób będą usuwać nieczystości pozostawione przez swoje psy, zapewne także poza ogrodzeniem. Wreszcie na tej przestrzeni psy będą miały możliwość zaspokoić niezbędną dla ich rozwoju potrzebę wybiegania się bez smyczy, a właściciele psów będą mogli aktywnie spędzić czas ze swoimi podopiecznymi własnie na ćwiczeniach z użyciem przeszkód agality.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola znajdującego się na terenie osiedla Marii Curie-Skłodowskiej. Brakuje tam urządzeń terenowych, z których korzystałyby dzieci uczęszczające do przedszkola oraz ich rodziny. Dzięki zamontowanym nowoczesnym urządzeniom dzieci atrakcyjnie i bezpiecznie spędzałyby czas. Montaż zestawu do zabaw na bezpiecznym podłożu oraz kilku ławek.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 301

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 63 158,66 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Cieszyńska 33

Uszczegółowienie lokalizacji: teren ogordu wokół Przedszkola Nr 25

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2639/41; 3666/42

Zasięg oddziaływania projektu:
Urządzenie dostępne byłyby dla dzieci uczęśzczających do przedszkola i ich rodzin oraz dzieci mieszkających w najbliższej okolicy

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Minimalna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola – 120

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Przygotowanie terenu
2. montaż bezpiecznego podłoża
3. zakup i montaż urządzeń terenowych

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Atrakcyjne zagospodarowanie terenu wokół przedszkola. Zabawy na urządzeniach terenowych sprzyjają rozwijaniu sprawności, uatrakcyjnią czas spędzany w przedszkolu. Osiedle zyska na swej atrakcyjności.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W Zabrzu już w ponad 20 miejscach publicznych spotykamy się z dostępnym defibrylatorem AED i z czasem będzie ich przybywać. Defibrylator jest wbrew pozorom prostym urządzeniem ratującym życie. Niestety mało kto wie jak go używać w razie potrzeby. Dlatego też, należy zadbać o to by jak najwięcej mieszkańców naszego miasta umiało sie tym posłużyć.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 16 285,20 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ zdrowie
⇒ pomoc społeczna

Zasięg oddziaływania projektu:
Adresatami mają być przede wszystkim nauczyciele, którym umiejętności udzielania pierwszej pomocy są niezbędne na co dzień. Oprócz nauczycieli członkowie stowarzyszeń i klubów zabrzańskiech, którzy poprzez swoje działania mają do czynienia z szerokim gronem zabrzańskiej społeczności. Ponadto wszyscy mieszkańcy Zabrza, którzy będą zainteresowani zdobyciem takiej wiedzy i podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie udzielanie pierwszej pomocy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1,5-3 tys. beneficjentów

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zestaw szkoleniowy mógłby stacjonować w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu przy ul. Brodzińskiego 4, gdzie są warunki na przeprowadzenie szkoleń z tego zakresu. Tam też spotykają się członkowie klubów i stowarzyszeń. Jest to miejsce dość znane społecznikom zabrzańskim. Dysponentem sprzętu mógłby być oddział miejski WOPR Zabrze, których członkowie mają wiedzę i przygotowanie do przeprowadzenia szkoleń z zakresu AED.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wzrost świadomości i umiejętności mieszkańców Zabrza w zakresie udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora. Osoby przeszkolone nie będą się bały udzielić pierwszej pomocy, a nabytą podczas szkolenia wiedzą będą się dzielić z najbliższym otoczeniem, co będzie owocować przez dłuższy czas, ot choćby w relacjach: nauczyciel – uczeń, rodzic – dziecko.

Uwagi przy ocenie: 
Lista poparcia zawiera zbyt mało pozytywnie zweryfikowanych osób

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię syntetyczną. Budowa siłowni zewnętrznej obejmująca urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wybrukowanie. Miejsca parkingowe, ogrodzenie, monitoring, zieleń.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 424 308,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Jaskółcza, ul. Matejki, rondo Sybiraków, DTŚ

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2230/63, 2260/63, 2232/63, 2229/63, 2231/63, 2233/63, 2254/63, 2270/63

Zasięg oddziaływania projektu:
ok. 1,28 ha

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok 1,5 tys. mieszkańców

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Projekt koncepcyjny oraz projekt budowlano-wykonawczy: analiza potrzeb i możliwości terenu, podział fukcjonalno przestrzenny, dobór elementów gotowych oraz indywidualnie projektowanych, rozmieszczenie i dobór gatunkowy roślinności, koncepcja elementów nietypowych
2. Doszczegółowienie projektu koncepcyjnego: projekt techniczny elementów indywidualnie projektowanych, rozsada roślin.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Projekt koncepcyjny oraz projekt budowlano-wykonawczy
2. Piaskownica, huśtawki, zjeżdżalnie mini fontanna wodospad, akcesoria do zabawy, urządzenia dla dzieci, animator dla najmłodszych
3. Ubikacje z dostępem do wody
4. Ławki, urządzenia do ćwiczeń
5. Pomieszczenie, miejsce do przebierania dzieci, pomieszczenie do przechowywania akcesoriów
6. Ochrona obiektu, monitoring, oświetlenie
7. Parking wzdłuż ul. Jaskółczej dla mieszkańców i użytkowników placu rekreacyjnego
8. Powierzchnia gumowa przy urządzeniach, na pozostałym terenie trawniki
9. Ogrodzenie – siatka ocynkowana, 2 wejścia
10. Zieleń

Uwagi przy ocenie: 
Lista poparcia zawiera zbyt mało pozytywnie zweryfikowanych osób

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Boisko do piłki nożnej o wymiarch 18mx44m kryte sztuczną murawą

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 315

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport

Lokalizacja:  ul. Olchowa 2

Uszczegółowienie lokalizacji: teren gimnazjum nr 9

Zasięg oddziaływania projektu:
Obiekt dostępny dla mieszkańców Zaborza, w szczególności uczniów zaborskich szkół i przedszkoli

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
20 tys. osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Wskazanie miejsca
2. Sporządzenie projektu
3. Ogłoszenie przetargu
4. Przeprowadzenie prac budowlanych

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Integracja społeczności lokalnej
2. usportowienie dzieci i młodzieży
3. kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania wolnego czasu

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Obecnie mieszakńcy ul. Końcowej nie mają wystarczająco miejsca do parkowania swoich samochodów. Projekt polega na zagospodarowanie chodnika oraz pasa zieleni w taki sposób, aby samochody mogły parkować prostopadle do jezdni.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 56

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 110 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 110 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ Inna: miejsca parkingowe

Lokalizacja:  ul. Końcowa

Uszczegółowienie lokalizacji: 
na całej długości chodnika od strony ogródków działkowych

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1780/44

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy ul. Końcowej w Zabrzu

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
12 kamienic – 300 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Rozbiórka obecnego starego betonowego chodnika
2. Wyrównanie nawierzchni
3. Wybrukowanie miejsc parkingowych

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców centrum miasta mieszkających przy ul. Końcowej
2. Zapewnienie miejsc parkingowych dla właścicieli ogródków działkowych znajdujących się przy ul. Końcowej

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Mikulczyc korzystających z przejść drogowych, przystanków tramwajowych, autobusowych oraz zniesienie uciążliwości dla kierowców pojazdów na w/w skrzyżowaniu drogowym. Sygnalizacja świetlna i lepsza infrastruktura przystankowa i przejść dla pieszych poprawi na pewno komfort życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców Mikulczyc.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  skrzyżowanie ul. Tarnopolska/Kościuszki/Chopina

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ul.Tarnopolska i Chopina są drogami powiatu Zabrze, a ul. Kościuszki Miasta Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4887/138, 4888/138, 3486/48, 5481/112, 4891/122, 3580/114, 3478/292, 3154,114, 3449/112

Zasięg oddziaływania projektu:
Mikulczyce oraz Zespół Dzielnic Północnych Zabrza (Rokitnica, Mikulczyce, Helenka, Grzybowice i os. Młodego Górnika) z uwagi na ważny węzeł dróg łączących te dzielnice z centrum Zabrza. Ponadto projekt będzie oddziaływał na Zespół Szkół nr 10, gdzie uczy się kilkuset uczniów z różnych dzielnic Zabrza. Ze skrzyżowania korzystają codziennie rodzice i przedszkolacy z pobliskiego Przedszkola nr 35, przy ul. Chopina 26 (ok. 100 osób).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy Mikulczyc – ok. 20 tys obywateli i mieszkańców Zabrza oraz innych miast konurbacji śląskiej z uwagi na bliskość A1 i DK 88. Przepustowość w/w skrzyżowania to kilkaset samochodów i kilkanaście tramwajów/autobusów w ciągu godziny

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Projekt budowlany
2. Zabezpieczenie środków na dokumentację projektową ze środków Budżetu Partycypacyjnego
3. Koordynacja działań Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej z instytucjami i Wydziałami UM odpowiedzialnymi za wydanie pozwolenia na budowę
4. Procedura przetargowa – wybór najlepszego wykonawcy inwestycji
5. Etap robót inżynieryjno-budowlanych związanych z poprawą chodników, nawierzchni i przystanków, malowaniem nowych przejść dla pieszych montażem inteligentnej sygnalizacji świetlnej
6. Odbiór inwestycji
7. Rozliczenia inwestycji

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Bezpieczeństwo mieszkańców
2. Komfort pieszych i kierowców
3. Brak opóźnień w rozkładzie komunikacji miejskiej
4. Poprawa wizerunku Mikulczyc

Uwagi przy ocenie: 
Wartość zakresu robót objętych wnioskiem zdecydowanie przekracza kwotę 500.000 zł. Realnie może to być kwota pomiędzy 1,5 – 2,0 mln. zł.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Humanizacja blokowiska, proces polegający na uzupełnieniu infrastruktury społecznej oraz stymulacji organizacyjnej form życia i aktywności mieszkańców. Powstanie nowa jakość osiedla, gdzie mieszakańcy traktują miejsce zamieszakania jako przyjazne.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 242

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 365 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 400 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 400 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
obszar pomiędzy ulicami Franciszka Morawskiego, Lecha, Końcową i Pawliczka

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4623/47, 4620/47, 4619/47

Zasięg oddziaływania projektu:
Ulice: Końcowa, Morawskiego, Pawliczka, Wawelska, Krawczyka, Lecha, Kupca

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2 tys. – szacunkowa liczba mieszkańców, w każdym przedziale wiekowym, którzy mogli korzystać ze stworzonego miejsca do rekreacji i wypoczynku.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Konsultacje społeczne co do ogólnego planu zagospodarowania przestrzeni przeznaczonej do wypoczynku i rekreacji
2. Projekt budowlany z inwentartyzacją geodezyjną
3. Realizacja projektu po konsultacjach społecznych na podstawie stworzonego projektu budowlanego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i zagospodarowanie otoczenia ich miejsca zamieszkania.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
zakup nowczesnego sprzętu multimedialnego czyli laptopa z potrzebnym oprogramownaniem, telewizora z odtwarzaczem blu-ray oraz urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka z kserem i skanerem) dla filii nr 6 MBP w Zabrzu-Rokitnicy, pomocnego w organizowaniu zajęć i spotkań na poziomie zgodnym ze standardami nowoczesnej biblioteki.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 6 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura

Lokalizacja:  ul.Krakowska 52

Zasięg oddziaływania projektu:
Zakupiony sprzęt będzie mógł być wykorzystywany do zajęć także w innych filiach MBP w Zabrzu

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1904 – czytelnicy filii nr 6 MBP w Zabrzu

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zakupiony sprzęt pozwoli na zapewnie nie wysokiej jakości usług edukacyjnych, których biblioteka w swojej ofercie proponuje bardzo wiele. Filia nr 6 stanie się jeszcze większym organizatorem spotkań lokalnych oraz zapewni wysoką jakość spotkań cyklicznych z podróżnikami.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Sprzęt wzbogaci ofertę filii. Pozwoli na organizowanie zajęć dla dzieci i spotkań z podróżnikiem oraz innych przedsięwzięć na poziomie zgodnym ze standardami nowoczesnej biblioteki. Będzie mógł być wykorzystywany do zajęć w innych filiach MBP w Zabrzu.

Uwagi przy ocenie: 
Projekt określa zadanie niemające charakteru zadania inwestycyjnego ani remontowego (PAR. 4 PKT. 6 Regulaminu).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Niedaleko szkoły pod lasem, gdzie jest plac zabaw dla dzieci powstanie siłownia na powietrzu dla młodzieży, sportowców i starszych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 124

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 101 800,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 101 800,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  koniec ulicy Lubelskiej/ Park Powstańców Śłąskich

Uszczegółowienie lokalizacji: działka 29/2 – ulica Lubelska

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
działka 29/2

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy, sportowcy, lekkoatleci z trenerami, mieszkańcy okolic stadionu, spacerowicze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
W tygodniu ok. 100 osób dziennie, w weekendy ok. 400-500 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Projket
2. Przygotowanie podłoża
3. Założenie oświetlenia terenu
4. Założenie ławek
5. Montaż siłowni zewnętrznej

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Lokalizacja siłowni sprawi, że większość osób biegających przedłuży swój trening. Nawet inni, którzy nie biegali w tej okolicy będą częściej tu zaglądać.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych przed rodzinnymi ogrodami działkowymi „Wiśnia” w Zabrzu-Kończycach.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 244

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 159 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 159 000,00 zł

Lokalizacja:  Paderewskiego/Kurasia

Uszczegółowienie lokalizacji: na terenie obecnego parkingu tymczasowego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4353/342

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Kończyce, działkowicze ROD „Wiśnia” oraz osoby dojeżdżające do cmentarza

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
160 działkowców oraz osoby zamieszkujące najbliższy rejon parkingu i osoby odwiedzające cmentarz – szczególnie w okresie świąt 1 listopada

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Zakup materiałów
2. Odwodnienie terenu, budowa studzienki z kratką oraz podłączenie do nowo powstałej kanalizacji deszczowej
3. Wybrukowanie terenu kostką betonową – 600 m2
4. Oświetlenie parkingu – 2 laranie miejskie

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem jest to, aby działkowicze oraz inne osoby mogły korzystać z ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
wyobraź sobie, że … – dzieci bawią się na placu zabaw pośród zieleni, – ćwiczysz w lesie na wolno dostępnej siłowni pod chmurką, – czujesz się bezpiecznie bo droga jest oświetlona, a plac zabaw i siłownia monitorowana, – Twoje oczy cieszy piękno przyrody

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 802

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Park Leśny im. Powstańców Śląskich

Uszczegółowienie lokalizacji: wejścia do parku od ul.Czołgistów

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
23/2

Zasięg oddziaływania projektu:
Loklany – w parku można spotkać mieszkańców Zabrza i okolicznych miejscowości.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
15 tys. osób rocznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Przeprowadzenie konsultacji z wyłonionym przez Urząd Miasta w Zabrzu wykonawcą w zakresie rozmieszczenia: oświetlenia, monitoringu, placu zabaw. Siłowni pod chmurką, wyposażenia placu zabaw oraz siłowni.
2. Realizacja inwestycji przez wykonawcę
3. Odbiór inwestycji przez zleceniodawcę z udziałem wnioskodawcy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Rozwój form aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu
2. Zwiększenie aktywności fizycznej przez mieszkańców miasta Zabrze
3. Poprawa wizerunku dzielnicy
4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Obiekt rekreacyjny dla dzieci i młodzieży oraz miejsce wypoczynku dla osób starszych (ławeczki oraz przyjazne otoczenie). W trosce o bezpieczeństwo, porządek i higienę naszych dzieci obiekt będzie ogrodzony. Ponadto w celu ochrony naszego obiektu przed zniszczeniem oraz zapewnienia spokoju mieszkańcom w najbliższym jego otoczeniu nasz projekt przewiduje monitoring.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 473

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 399 537,21 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 490 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 490 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  ul. Korczoka 55,57 i 59

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2098/58

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie zrealizowany w pobliżu pięciu dużych budynków mieszkalnych. Ponadto w najbliższym sąsiedztwie znajdują się także budynki mieszkalne, w okolicy których również brak jest tego typu obiektów, a istnijące place zabaw są zdecydowanie niewystarczające jak na potrzeby dzielnicy. W związku z powyższym zasięg projektu będzie bardzo szeroki (mieszkańcy ulicy Korczoka 55, 57, 59 oraz sąsiednich ulic).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Duża liczba mieszkańców osiedla, w tym coraz większa liczba młodych rodzin z dziecmi (w najbliższym otoczeniu potencjalnego obiektu zamieszkuje ok. 180 lokatorów) oraz bardzo mała, wręcz znikoma ilość tego typu obiektów na osiedlu przyczyni się niewątpliwie do bardzo dużej liczby beneficjentów projektu.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Teren budowy jest wolny od drzew, krzewów, fundamentów i innego rodzaju zabudowy, podziemnych sieci, innych przeszkód. W związku z powyższym nie wymaga specjalnego przygotowania. W przypadku akceptacji projektu i ewentualnej jego weryfikacji nastąpi jego realizacja zgodnie z harmonogramem firmy ostatecznie wybranej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt dedykowany jest przede wszystkim najmłodszym mieszkańcom. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie możliwości miłego spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz zabawy w gronie równieśników. Ponadto z miejsca tego będą mogły korzystać również osoby strasze (ławki i przyjazne otoczenie).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Oświetlenie chodnika prowadzącego z ulicy Banachiewicza na ulicę Heweliusza przy Przedszkolu nr 36 za pomocą dwóch lamp solarnych dwukulowych typu Bartek.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 312

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 31.07.2015 r. został wyłoniony wykonawca. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 26 sierpnia 2015 r.
Informacja wg stanu na 11.09.2015r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK//29/15 ZBP 2015 – OŚWIETLENIE CHODNIKA PROWADZĄCEGO Z ULICY BANACHIEWICZA NA ULICĘ HEWELIUSZA PRZY PRZEDSZKOLU NR 36

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 10 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 10 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Chodnik łaczący ulicę Banachiewicza z ulicą Heweliusza w sąsiedztwie Przedszkola nr 36 .

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2183/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Dla mieszkańców Os. Mikołaja Kopernika.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 5 tys. osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców osiedla, a także gości poprzez oświetlenie drogi prowadzącej do przystanku autobusowego, Przedszkola nr 36 oraz parkingu strzeżonego.

Uwagi przy ocenie: 
Brak załącznika nr 2 do Regulaminu wyboru projektów mieszkańców w ramach Zabrzańskiego Budżetu partycypacyjnego (zgoda dysponenta nieruchomości).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada wykonanie 27 miejsc parkingowych u zbiegu ulic Aleksandra Puszkina i Wojciecha Kossaka (działka nr 472/65). Wjazd na w/w teren jest możliwy od strony Puszkina jak również od strony Kossaka. Celem zadania jest poprawa sytuacji związanej z trudnością w znalezieniu miejsc do parkowania zarówno mieszkańcom sąsiednich budynków oraz działkowców z pobliskich działek. Za lokalizacją parkingu przemawia fakt, że wskazany plac jest używany od lat jako „dziki parking”. Niestety ilość miejsc ze względu na nierówność terenu jest bardzo ograniczona. Pozostali mieszkańcy parkują na pasach zieleni, chodnikach, co ogranicza możliwość mijania się aut na ulicy Aleksandra Puszkina. Wieczorem zaparkowanie auta graniczy z niemożliwością. Dodatkowym argumentem jest fakt, że w pobliżu miejsca wskazanego na parking znajdują się ogródki działkowe. W związku z tym w weekendy pojawia się problem ze znalezieniem miejsca parkingowego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 100

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 44 816,30 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 77 625,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 77 625,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Aleksandra Puszkina, Wojciecha Kossaka

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
472/65

Zasięg oddziaływania projektu:

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
27 miejsc parkingowych dla wszystkich (mieszkańców i przyjeznych)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wybudowanie miejsc parkingowych spowoduje udrożnienie ulic Puszkina i Kossaka, umożliwi uporządkowanie zniszczonych trawników, wpłynie na znaczną poprawę estetyki, pozwoli uporządkować ruch samochodów, a także wyeliminuje uciążliwość mieszkańców związaną z brakiem miejsc parkingowych

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rewitalizacja terenu położonego na działce nr 1429/1 w niezagospodarowanej części Parku Jana Pawła II ma na celu przygotowanie w/w działki dla celów użyteczności publicznej mieszkańców Zabrza. Projekt przewiduje drenaż a następnie utwardzenie kostką ozdobną ok. 2 000 m².Miasto Zabrze będzie miało teren, na którym mieszkańcy będą mogli zorganizować różne imprezy (przykładowo koncerty, festyny) na skalę wojewódzką czy kraju. W przypadku wykonania powyższych robót następnym etapem może być wybudowanie muszli koncertowej, z której będą korzystać Urząd Miejski, okoliczne szkoły, przedszkola, rady dzielnicy i inni mieszkańcy Zabrza.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 022

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
okolica skrzyżowania Al.W.Korfantego z Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: niezagospodarowana część parku Jana Pawła II

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1429/1

Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze, województwo, kraj

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Podczas imprez organizowanych przez TVP, Radio Zet, Radio Eska było ok. 13 tys. osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt przewiduje przygotowanie ternu pod imprezy masowe. Teren ten jest jednym z nielicznych miejsc dogodnych do tego typu imprez pod względem komunikacji, lokalizacji (blisko centrum) i przestrzennym.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja placu zabaw poprze zakup nowych urządzeń dla dzieci, stworzenie siłowni pod chmurką, budowa sceny plenerowej na imprezy dzielnicowe oraz murowanego grilla, a także poprawa bezpieczeństwa miejsca poprzez oświetlenie i ogrodzenie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 491

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 422 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ kultura
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Budowlana

Uszczegółowienie lokalizacji: 
teren za Targowiskiem Miejskim, w niedalekiej odległości od Gimnazjum nr 29.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4240/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt ma zasięg ogólnodzielnicowy, a nawet ogólnomiejski. Plac jest największym terenem rekreacyjnym dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Rokitnicy. Odwiedzany jest przez wszystkich mieszkańców dzielnicy z racji możliwości dotarcia do niego z praktycznie każdego krańca Rokitnicy w ok. 10 min. Pomimo wybrakowanych urządzeń oferuje największe spektrum możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu sposród wszystkich terenów dzielnicowych. Skwer z racji swego umiejscowienia stanowi swoiste centrum nie tylko osiedla, ale całej dzielnicy. Strategiczne usytuowanie w bliskiej odległości od szkół, targu miejskiego, przychodni lekarskiej, na trasie do kościoła, w pobliżu przystanków jest dużym atutem tego miejsca, którego potencjał niestety nie jest w pełni wykorzystywany. Popularność tego miejsca jest łatwa do zweryfikowania nie tylko w dni wolne, kiedy na całym terenie czas wolny spędza bardzo wiele osób. Obiekty i ławki prawie zawsze są w pełni zajęte, teren placu odwiedzany jest przez osoby w każdym wieku, rodziny i grupy znajomych. Teren, jak i cała dzielnica, niezaprzeczalnie może powiększyć swoją ofertę i możliwości poprzez postawienie zadaszonej sceny plenereowej, która stworzy sposobność organizacji szeregu działań kulturalno-rozrywkowych o zasięgu nie tylko dzielnicowym. Od szkolnych wydarzeń jak rozpoczęcie, czy zakończenie roku, przez dni wiosny, ziemi, dziecka, festiwale, festyny rodzinne, konkursy, przeglądy piosenki, nawet mniejsze koncerty i inne zabawy plenerowe. Zadaszona scena może stać się także obiektem wydarzeń kultury wysokiej dostarczając możliwości organizacji plenerowych przeglądów teatrów, konkursów recytatorskich, piosenek, czytań bajek. Niewystarczająca ilość tego typu obiektów także w okolicy umożliwiłoby również młodzieży z terenu całego Zabrza do uczestniczenia w organizowanych imprezach plenerowych, a także do czynnego brania w nich udziału dając szansę na występy sceniczne. W ostatnim czasie niemałe możliwości miejsca zostały już kilkakrotnie sprawdzone. Chociażby podczas Dni Dziecka, kiedy podczas imprezy dla dzieci plac zgromadził co najmniej kilkaset osób w danej chwili, pozwalając na zabawę kilku tysiącom osób w ciągu całego dnia.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Rozszerzenie możliwości placu proponowanego do rewitalizacji i doposażenia zwiększa jego funkcje dostarczając szeregu atrakcji dla wszystkich mieszkańców nie tylko dzielnicy. Teren staje się miejscem spotkań rodzin i znajomych, gwarantuje formy spędzania wolnego czasu dla mieszkańców w każdym wieku i szukających różnych atrakcji, czasami zupełnie odmiennych. Usytuowanie placu w kluczowym miejscu dzielnicy oraz wyposażenie w nowe obiekty otwiera możliwości jego wykorzystania przez każdą grupę, bez żadnych wykluczeń i ograniczeń. Poprzez potencjał organizowania imprez plenerowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych także z innych dzielnic zasięgiem swego działania może objąć mieszkańców co najmniej dzielnic ościennych. Perspektywa wykorzystania skweru jest ogromna i zależy tylko od osób i organizatorów chętnych do adaptacji terenu na potrzeby nowych działań. Liczba prawie 15 tys. mieszkańców Rokitnicy jest w perspektywie wszystkich działań i aktywnośći mogących odbywać się na terenie jak najbardziej realna. Liczba osób potencjalnie mogących skorzystać z przestrzeni może być jeszcze większa, jeśli wziąć pod uwagę działania międzydzielnicowe, ogólnomiejskie, które teren mogą otworzyć na szerszą grupę osób niż tylko mieszkańcy dzielnicy Rokitnica.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Ogrodzenie terenu i montaż bramek
2. Instalacja oświetlenia
3. Doposażenie placu zabaw
4. Instalacja urządzeń siłowni pod chmurką
5. Budowa zadaszonej sceny plenerowej
6. Budowa murowanego grilla ogrodowego z ławkami

Proponowaną realizację działań można podzielić na 3 kluczowe działy: Bezpieczeństwo, Sport i rekreacja, Integracja i działania kulturalne. Pierwszym ważnym krokiem w działaniach jest poprawa bezpieczeństwa i estetyki miejsca, czyli zadbanie o spokojną zabawę najmłodszych i komfort rodziców oraz ochronę terenu przed zanieczyszczaniem i aktami wandalizmu – stąd zapewnienie oświetlenia i montaż ogrodzenia. Kolejny krok to doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia, co z pewnością wpływnie na wzrost jego atrakcyjności, wśród najmłodszych mieszkańców. Doskonałym rozwinięciem oferty, tak aby mogła ona dotrzeć do szerszej grupy odbiorców jest instalacja urządzeń do ćwiczeń – siłowni pod chmurką. Dopełnienie całości stanowi budowa zadaszonej sceny plenerowej oraz grilla ogrodowego – dla działań kulturalnych i integracji społecznej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele główne:
– poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy ul. Budowlanej
– uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej w dzielnicy

Cele szczegółowe:
– zmniejszenie ilości aktów wandalizmu poprzez doświetlenie terenu
– zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i estetyki miejsca poprzez ogrodzenie terenu
– wzrost atrakcyjności terenów rekreacyjnych – nowe urządzenia
– rozszerzenie oferty miejsca i dotarcie do różnych grup odbiorców
– umożliwienie działań kulturalnych dzięki scenie plenerowej
poprawa wizerunku miejsca.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt UROCZYSKO LEŚNE zakłada realizację pierwszego etapu wielotetniego planu rewitalizacji Parku Leśnego im. Powstańców Śląskich. W wyniku realizacji tego projektu powstanie jedyna w Zabrzu leśna-parkowa przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 945

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Inwestycję zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania.
Informacja wg stanu na 18.07.2016r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/25/15 ZBP 2015 – UROCZYSKO LEŚNE – PARK PRZY MATEJKI I CZOŁGISTÓW. PROJEKT REWITALIZACJI PARKU LEŚNEGO IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH – ETAP I

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 287 559,07 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Park Leśny im. Powstańców Śląskich

Uszczegółowienie lokalizacji: 
szczególnie centralna część obecnego Parku – przy wjeździe od ulicy Czołgistów i Matejki

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
teren administrowany przez Miasto Zabrze (z wyjątkiem obszaru DTŚ na obszarze, który nie będzie wykorzystywany w Projekcie Uroczysko Leśne)

Zasięg oddziaływania projektu:
Bezpośrednie oddziaływanie planowanej inwestycji to przede wszystkim mieszkańcy dzielnic południowych: Janek, Matejki, Roosevelta, Wyzwolenia, Makoszowy ale ze względu na planowane wytyczenie większej ilości miejsc parkingowych istotnym będzie również korzystanie z Uroczyska Leśnego osób dojeżdżających z innych dzielnic: Centrum, Maciejów, Zandka oraz nieco dalej położonych, które nie posiadają tak rozległych i uniwersalnych obszarów rekreacyjnych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców pobliskich osiedli oraz osób korzystających z parku jednoznacznie pokazują, że nawet minimalny wzrost jakości infrastruktury spowodowałby znaczny wzrost liczby osób korzystających z Parkowo-Leśnego Uroczyska.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. bezpieczeństwo – montaż monitoringu i oświetlenia,
2. komfort – instalacja toalet i wyznaczenie miejsc parkingowych,
3. informacja – tablice i oznakowanie informacyjno-reklamowe,
4. atrakcje dla każdego pokolenia – ławki, plac zabaw, boisko, grillowniki, trasa rowerowa, szałas leśny – zadaszenie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Kompleks Leśno-Parkowy Uroczyszko mógłby zostać przestrzenią oferującą mieszkańcom Zabrza bezpieczną i komfortową możliwość rekreacji i odpoczynku na największym w Zabrzu terenie zielonym. Stałby się największą zintegrowaną przestrzenią umożliwiającą m.in.:
– odpoczynek seniorom – pobliskie dwa ośrodki (Dom Seniora oraz Dom Opieki Społecznej) a także odsiedla zamieszkane przez osoby starsze,
– odpoczynek i zabawę dla dzieci – w pobliżu 3 przedszkola oraz 4 szkoły podstawowe i kilka ponadpodstawowych,
– relaks dla rodzin,
– integrację międzypokoleniową,
– tani i dostępny obszar odpoczynku,
– miejsce integracji dla zespołów firmowych lub społecznych,
– możliwe miejsce do realizacji imprez plenerowych (rodzinnych),
– przestrzeń do zawodów sportowo-sprawnościowych (modeli latających, skautowych, rowerowego krossu),
– w przyszłości może dla wędkarzy (stawy do wykorzystania),
– w planach atrakcje zmnowe (górki zjazdowe, lodowisko, itp).
Tak zagospodarowany teren byłby wypełnieniem braku tego rodzaju przestrzeni, po którą mobilni mieszkańcy Zabrza wyruszają do Parku Śląskiego w Chorzowie, a mniej mobilni nie korzystają.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego dla mieszkańców bloków przy ulicy Modrzewiowej 4, 4A i 6, wraz z 3 latarniami oświetleniowymi.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 152

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 61 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 66 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 66 000,00 zł

Lokalizacja:  ul. Modrzewiowa 4a

Uszczegółowienie lokalizacji: 
po prawej stronie od drogi dojazdowej znajdującej się na działce 2225/65

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2225-65

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy budynków przy ul. Modrzewiowej 4, 4a i 6. Oświetlenie będzie również służyło mieszkańcom udającym się do bloków oraz do ogródków działkowych.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy budynków przy ul. Modrzewiowej 4, 4a i 6 oraz osoby odwiedzające mieszkańców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Budowa 18 miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego do ulicy po prawej stronie.
2. Budowa 3 latarni oświetleniowych (jednej naprzeciwko bloku nr 4, drugiej naprzeciwko bloku nr 4a i trzeciej na końcu drogi dojazdowej od strony działki 2492/19)

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie liczby miejsc parkingowych pod blokami oraz ich oświetlenie.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska sportowego na terenie należącym do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych do gry w siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną i tenisa stołowego dla uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 516

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport

Lokalizacja:  Plac Traugutta 1

Zasięg oddziaływania projektu:
miasto Zabrze – młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. przygotowanie terenu pod budowę boiska
2. położenie nawierzchni, wymalowanie linii
3. monatż sprzętu sportowego: bramek, słupów do siatkówki, stołów tenisowych
4. montaż ławek lub trybun i piłkochwytów
5. montaż oświetlenia
6. montaż monitoringu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. krzewienie kultury fizycznej wśród uczniów i mieszkańców miasta
2. rozwój sportu szkolnego
3. propagowanie różnych form rekreacji ruchowej
4. wzrost atrakyjności zajęć wychowania fizycznego

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Ze względu na bardzo złą widoczność pobocza przy ul. Paderewskiego i ul. Miła proszę o doświetlenie przejścia dla pieszych. Miejsce to jest bardzo uczęszczane i niebezpieczne w związku z lokalizacją w tym rejonie apteki, kościoła i sklepu spożywczego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 84

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 7 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 7 000,00 zł

Lokalizacja:  Skrzyżowanie Paderewskiego z Miłą

Zasięg oddziaływania projektu:
Ogólnomiejski

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzxielnicy Kończyce i osoby przyjezdne korzystające z apteki, sklepu i kościoła.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Bezpieczeństwo dla pieszych.

Uwagi przy ocenie: 
Lista poparcia zawiera mniej niż 15 pozytywnie zweryfikowanych osób.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozbudowa istniejącego placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe, ławki oraz ogrodzenie terenu

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 391

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 89 482,99 zł

Wartość projektu do głosowania: 89 482,99 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zieleń miejska

Lokalizacja:  ul.Maszyńskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: koniec ulicy Maszyńskiego przy nr.28

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2300/240

Zasięg oddziaływania projektu:
W związku z tym, iż przedmiotowy plac zabaw zlokalizowany jest przy szlaku komunikacji pieszej (tunel pod DK88 Gliwice-Bytom) m.in.. Do CH M1, Szybu Maciej, Kąpieliska Leśnego i terenów zielonych stanowi on częste miejsce postoju i odpoczynku dla osób poruszających się tą drogą z Os. Tatarkiewicza, os. Nad Kanałem oraz całej dzielnicy Maciejów – najczęściej są to matki z dziećmi. W chwili obecnej ilość urządzeń zabawowych (huśtawka z dwoma stanowiskami, karuzela mała na 4 osoby i konik 1- osobowy) pozwala bawić się maksymalnie 7 dzieciom, co jest bardzo małą liczbą biorąc pod uwagę zlokalizowane w pobliżu osiedle domków jednorodzinnych, ogródki działkowe oraz szlak komunikacji pieszej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Beneficjentami w/w inwestycji będą przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodzice i opiekunowie. Ze względu na położenie ilość beneficjentów jest trudna do ocenienia, gdyż będą z niej korzystały osoby nie tylko z dzielnicy MAciejów, ale także z dzielnic i osiedli przyległych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Wykorytowanie terenu
2. Wywiezienie ziemi
3. Utwardzanie gruntu
4. Wykonanie obrzeży wokół wykorytowanego terenu
5. Osadzenie nowych urządzeń zabawowych
6. Zasypanie wykorytowanego terenu piaskiem
7. Montaż ławek i koszy na śmieci
Montaż ogrodzenia

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie ilości urządzeń zabawowych będzie miało pozytywny wpływ na najmniejszych członków społeczeństwa czyli dzieci, które nie tylko będą trenowały swoje ciała, ale także umiejętności społeczne np. stanie w kolejce do zjeżdżalni, wymiana foremkami, itp. Będzie to również trening współpracy, kreatywności i współzawodnictwa. Dzieci będą miały szansę poznania zasad współżycia w grupie, a także lepiej zrozumieją własne możliwości. Zaczną sie uczyć jak budować relacje z innymi równieśnikami. Natomiast dla dorosłych będzie to miejsce nie tylko łączące w sobie potrzebe odpoczynku i możliwości obserwowania swoich pociech, ale także wytrenowania swojej kondycji fizycznej na zlokalizowanej w najbliższym sąsiedztwie siłowni na otwartym powietrzu. Ponadto doposażony plac zabaw przyczyni się do:
– zwiększenia integracji społeczności lokalnej
– poprawy spędzenia wolnego czasu
– zwiększenia bezpieczeństwa bawiących się dzieci
– podniesienia walorów estetycznych

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zamontowanie oświetlenia na Osiedlu Młodego Górnika ul. Pod Borem 29-17 i Młodego Górnika 1-7 w Zabrzu

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 433

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 29.04.2016 r.
Informacja wg stanu na 13.05.2016r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/41/15 ZBP 2015 – ZAMONTOWANIE OŚWIETLENIA NA ULICY MŁODEGO GÓRNIKA I POD BOREM W ZABRZU

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 100 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 62 939,86 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Młodego Górnika Pod Borem

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy osiedla Młodego Górnika, Pod Borem, Szybowej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
800 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu – lepsze oświetlenie.

Uwagi przy ocenie: 
Wskazane tereny nie należą do gminy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zamontowanie ogrodzenia na placu zabaw przy ul.Szybowa 1-3

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 361

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 16 250,76 zł

Wartość projektu do głosowania: 16 250,76 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul.Szybowa 1-3

Zasięg oddziaływania projektu:
Około 300 dzieci zamieszkałych przy ul. Szybowej 1-7

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 450 mieszkańców ul. Szybowej 1-7

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeńswtwa na osiedlu

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zamontowanie oświetlenia na ulicy Szybowa 9-17 na osiedlu Młodego Górnika

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 393

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 19 680,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 19 680,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul.Szybowa 9-17 osiedle Młodego Górnika Zabrze

Zasięg oddziaływania projektu:
Około 250 mieszkańców ul. Szybowej

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 250 mieszkańców ul. Szybowej i 400 mieszkańców ulic sąsiadujących

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeńswta na osiedlu

Uwagi przy ocenie: 
Wskazane tereny nie należą do gminy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa drogi na zabytkowym osiedlu Ballestrema w Rokitnicy. Poprawa estetyki i czystości. Jest to droga najczęściej użytkowana przez mieszkańców całego osiedla jak i jedyna droga dla niektórych posesji.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 417

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 205 500,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 205 500,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Droga pomiędzy ul.Jana Szafarczyka a ul. Feliksa Nowowiejskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
769/7

Zasięg oddziaływania projektu:
Dojazd służb bezpieczeństwa jak i firm z dużymi samochodami, która dba o odbiór odpadów komunalnych. Przez tę drogę przechodzi prawie całe osiedle pieszych, jest ona jedyną dużą drogą przelotową i prowadzi między innymi do domów bez innej możliwości dojazdu/dojścia (ul. Nowowiejskiego 25,25a,33a,35,35a,37,37a,39a oraz ul. Szafarczyka 34a,36,36a,38a). Droga ta prowadzi do centralnej części Rokitnicy (sklepu, przystanku, szkoły, przedszkola, parku, kościoła, cmentarza). Chcąc przejść przez os. Ballestrema piesi wybierają tę właśnie drogę.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy osiedla, piesi idący do przedszkola, szkoły, hali sportowej.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wykonanie alejski z kostki granitowej z demontażem starej nawierzchni o długości 170m i szerokości 5m, co daje 850 m2 powierzchni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Projekt zlokalizowany w pobliżu budynków historycznego osiedla Ballesrtema w Rokitnicy zakłada utwardzenie istniejącej gruntowej nawierzchni kostką brukową oraz odwodnienie terenu. Obecnie przedmiotowy teren posiada nawierzchnię żwirową, jest nierówny, a po deszczu pozostają rozległe zastoiny wód opadowych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę estetyki osiedla, zlikwiduje uciążliwość związaną z pyleniem nawierzchni gruntowej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa deptaku to bezpieczne przejście oraz rozwój tej części Rokitnicy. Obecny stan nawierzchni to asfalt z lat 70, który jest bardzo zniszczony i wymaga błyskawicznej naprawy. Korzysta z niego duża część mieszkańców i uczniów szkół.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 467

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało zakończone i odebrane dnia 9.11.2015 r.
Informacja wg stanu na 10.11.2015r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/28/15 ZBP 2015 – PROMENADA ROKITNICKA-DEPTAK

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 115 308,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 115 308,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 154 319,80 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Ciąg komunikacyjny pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ulicami Kosmowskiej i Młodzieżowej.

Uszczegółowienie lokalizacji: deptak wzdłuż cmentarza

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2439/53

Zasięg oddziaływania projektu:
Deptak służy wszystkim mieszkańcom jak i uczniom pobliskiej szkoły. Jest to chodnik, który prowadzi z osiedla na główny przystanek autobusowy oraz do kościoła.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
By dostać się do kościoła mieszkańcy ulic: Budowlanej, Wajzera, Kosmowskiej, Młodzieżowej, Daszyńskiego, Wojska Polskiego, Makuszyńskiego, Opolczyka, Grzybowskiej, Dulęby, Roweckiego, Nyskiej, Jabłońskiego, Pomorskiej, Krakowskiej, Andersa, Szafarczyka, Kołobrzeskiej korzystają z tej drogi – ok. 3 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Demontaż starej nawierzchni oraz budowa chodnika z kostki brukowej o długości ok. 280m i szerokości 4m, co daje 1120 m². Montaż ławki z fundamentem bez oparcia oraz zakup i montaż koszta na śmieci (5 szt.).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem całego projektu jest stworzenie alei – deptaku, na której będą w następnych latach umieszczane tablice upamiętniające dawnych mieszkańców Rokitnicy. Rokitnica była kwitnącą osadą o okresie dwudziestolecia międzywojennego, należała wtedy do Rzeszy, jednak jej mieszkańcy byli rdzennymi Ślazakami, chociaż mówili po niemiecku, kochali nade wszystko swoją małą ojczyznę. Wiele też potrafili dla niej zrobić. Niestety większość tych osób została wymazana z pamięci. Czas by przywrócić ich nazwiska i opowiedzieć o tym, co uczynili dla Rokitnicy, a stale uczęszczana trasa wzdłuż cmentarza jest po temu najlepszym miejscem. Stąd wziął się pomysł na Promenadę Rokitnicką. Deptak stanowiłby trasę spacerową z ustawionymi tablicami, upamiętniającymi losy tej miejscowości. Tablice pojawiałyby się wzdłuż deptaka (z świeckimi częściami historii), a kończyłyby się na placu kościelnym (z historią związaną z parafią).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada wyremotowanie auli w Domu Harcerza i dostosowanie go dla osób niepełnospraswnych, w celu stworzenia Centrum Seminaryjno-Warsztatowego dla potrzeb doskonalenia organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 223

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 125 500,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 206 701,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 206 701,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: wolontariat, organizacje pozarządowe

Lokalizacja:  ul.Wolności 350a

Uszczegółowienie lokalizacji: Dom Harcerza

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4815/2

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy miasta Zabrze, na rzecz których działają w Zabrzu organizacje pozarządowe.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Organizacje pozarządowe z terenu miasta Zabrze. Dane liczbowe to ponad 300 NGO na terenie Zabrza.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Remont auli w budynku Domu Harcerza
2. Wyposażenie auli w sprzęt audiowizualny
3. Remont toalet w Domu Harcerza w celu dostosowania ich dla osób niepełnosprawnych
4. Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem długofalowym projektu jest stworzenie Centrum Seminaryjno-Konferencyjnego dla organizacji pozarządowych, aby istniało miejsce na organizowanie działań przede wszyskim szkoleniowych dla wolontariuszy działających w tych organizacjach. Pozwoli to na profesjonalne przygotowanie i zrealizowanie działań wspierających ich rozwój i doskonalenie.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wzbogacanie procesu edukacyjnego szkoły poprzez wykorzystywanie technologii informacyjnej na zajęciach. Możliwość korzystania z nowoczesnych urządzeń edukacyjnych: komputer, tablica multimedialna, rzutnik multimedialny. Dobra baza multimedialna wzbogaca rozwój dzieca poprzez równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów. Umożliwia stosowanie e-podręczników.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 23 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja

Lokalizacja:  ul.Karczewskiego 10

Uszczegółowienie lokalizacji: Zaborze Północ

Zasięg oddziaływania projektu:
Uczniowie, rodzice, nauczyciele poprzez wprowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego, zebrań z rodzicami, warsztatów, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla rodziców i nauczycieli oraz społeczności osiedla. Prezentacje prac uczniów na lekcjach oraz prezentacje uczniowskie podczas różnego typu konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Na co dzień 360 uczniów szkoły zgodnie z rozkładem zajęć oraz 25 nauczycieli. W zależności od organizacji szkoleń, spotkań i warsztatów grupy ok. 25-osobowe

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zakup i montaż sprzętu w pomieszczeniach klasowych. Dysponentem sprzętu będzie Szkoła Podstawowa nr 18 w Zabrzu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności niezbędnych w XXI wieku
2. Wskazanie uczniom możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauki
3. Uatrakcyjnienie zajęć sprzyjające budzeniu zainteresowania uczniów i poszerzeniu poruszanych zagadnień poprzez szerokie zastosowanie metod aktywnych
4. Rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego
5. Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia oraz kształtowania kreatywności, ćwiczenie pamięci i koncentracji
6. Wykorzystanie sprzętu multimedialnego na szkoleniach dla nauczycieli i rodziców atracyjną formą szerokiej współpracy rodzic-nauczyciel

Uwagi przy ocenie: 
Lista poparcia zawiera zbyt mało pozytywnie zweryfikowanych osób

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Od września 2014 r. trafią do przedszkola dzieci w wieku 2,5 i większa ilość dzieci 3 i 4 letnich. Nasze przedszkolne łazienki nie są dostosowane dla tak małych dzieci. Brak brodzika do mycia maluchów, sanitariatów na niższym poziomie

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 645

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 147 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 450 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 450 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja

Lokalizacja:  Zamenhofa 4a

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Budynek Przedszkola nr 38 w Zabrzu przy ul. Zamenhofa 4a

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1377/57, 1902/260

Zasięg oddziaływania projektu:
Z modernizacji łazienek skorzysta ok. 125 dzieci w danym roku szkolnym.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Projekt przeznaczony dla 125 dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do przedszkola, remont podłóg w salach dla 125 dzieci oraz ich rodziców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt obejmuje swoim zasięgiem remont dwóch łazienek w celu dostosowania ich do potrzeb najmłodszych dzieci od 2,5-3 lat zgodnie z zasadami ergonomii. Doposażenie lazienek w brodziki do mysia małych dzieci, dostosowanie wysokości umywalek i ubikacji do wzrostu dzieci oraz kranów z regulacją strumienia wody. Estetyczne, kolorowe łazienki zapewnia komfort dbania o higienę, załatwiania swoich potrzeb ale przede wszystkim będą bezpieczne i ergonomiczne. Wymagany jest również remont podłóg w salach dzieci ze względu na znaczne zniszczenie, zdarcie parkietu co stanowi zagrożenie dla bawiących się maluchów. Odnowiony parkiet zapewni miejsce do zabawy, poprawi wizerunek każdej sali, które na bieżąco doposażane są w nowe zabawki, meble i sprzęt.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Remont i modernizacja zapewni dzieciom higieniczne i bezpieczne warunki pobytu w przedszkolu. Podniesie standard użytkowania, ergonomii i estetyki. Z uwagi na drobne remonty, modernizacje wykonywane przy współudziale rodziców stale podnoszony jest standard przedszkola, a to przedsięwzięcie wymaga dużych środków finansowych. Uzyskanie tych środków zapewni estetyczne, bezpieczne i funkcjonalne miejsc pobytu i rozwoju dzieci. W dzielnicy przedszkole będzie kojarzone z przyjaznym, kolorowym, przytulnym i bezpiecznym miejscem, gdzie wszystko się zaczyna.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przewiduje się wyposażenie przedszkolnego placu zabaw w urządzenia zabawowe i zestaw sportowo-rekreacyjny oraz ogrodzenie w/w terenu. Stworzenie ładnego, funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci i ich rodzin

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 616

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 94 450,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja

Lokalizacja:  ul. Zamenhofa 4 a, ogród przedszkolny

Uszczegółowienie lokalizacji: 
ogród znajduje się w centrum dzielnicy po prawej stronie ulicy Jordana

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
272/11, 1902/260

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt przeznaczony dla dzieci uczęszczających do przedszkola, ich rodzin oraz dla dzieci i ich opiekunów z osiedla w godzinach pracy przedszkola.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba korzystających z placu to 125 dzieci uczęszczających w danym roku szkolnym do przedszkola, ich rodzin (ok. 250 osób), ok. 200 osób z dzielnicy.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dla dzieci od 2,5 do 3 roku życia do zabaw w piasku doposaży się istniejące piaskownice w urządzenia typu wiaderko na wyciągu, rury do piasku, wózki transportowe oraz urządzenia do zabaw typu sprężynowce, karuzela, huśtawka „bocianie gniazdo”, domek z grą kółko-krzyżyk, ławeczką do siedzenia, tablicą do rysowania, itp. Dla dzieci straszych zestaw sprawnościowy z tunelem linowym, ścianką wspinaczkową, przejściem rurowym oraz gry sprawnościowe „traf do celu”. Obok nowych urządzeń należy stworzyć strefę bezpieczeństwa – obsypanie podłoża w żwirek drobnoziarnisty. Dodatkowo wyposażenie placu w ławki. W celu zabezpieczenia „Dziecięcego zakątka” planuje sie ogrodzenie terenu panelami systemowymi.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia urozmaici pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Wspólna zabaw z rówieśnikami na placu wyposażonym w atrakcyjny sprzęt sprawi dzieciom wiele radości, a co jest niezwykle istotne przyczyni się do rozwoju aktywności fizycznej oraz współżycia w grupie. Aktywność fizyczna ma wielkie znaczenie dla rozwoju prawidłowej postawy ciała, elastyczności stawów, mięśni oraz ogólnej kondycji dzieci. Nowy zakątek dziecięcy będzie dostosowany do oczekiwań i potrzeb maluchów w różnym wieku.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest budowa monitoringu wizyjnego na terenie oraz przy wjeździe do stadionu Sparta Zabrze w Mikulczycach oraz montaż progów zwalniających na drodze prowadzącej do obiektu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 102

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 327 400,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 325 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 325 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Mickiewica z ul. Zwycięstwa

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Kamery mnitoringu znajdować się będą na narożnikach budynku należącego do Sparty Zabrze, słupie na skrzyżowaniu i na bramie wjazdowej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1367/185, 154/33

Zasięg oddziaływania projektu:
Budowa monitoringu wizyjnego na terenie i w okolicach Sparty Zabrze swoim zasięgiem obejmie głównie dzielnicę Mikulczyce. Jednak z obiektu korzystają nie tylko mieszkańcy Mikulczyc, ale również dzielnic ościennych: Grzybowice, Rokitnica, Os. M. Kopernika oraz Os. Młodego Górnika. Dodatkowo z obiektu korzysta kilka klubów sportowych m.in KKS Zabrze, MOSIR Sparta Zabrze, Górnik Zabrze, Promotor Zabrze, Fortum Zabrze – Sekcja tenisa stołowego. Na obiekcie odbywają się również testy sprawnościowe organizowane przez zabrzńską policję, turnieje organizowane przez Straż Miejską w Zabrzu oraz inne imprezy lokalne organizowane m.in. przez Radę Dzielnicy Mikulczyce oraz klub Górnik Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mikulczyce zamieszkuje ok. 15,5 tys. ludzi. Trudno oszacować ilu mieszkańców z dzielnic ościennych korzysta z obiektu Sparty Zabrze. Jednocześnie można wskazać liczbę członków klubów, którzy korzystają z obiektu (z wymienionych klubów lącznie ok. 370 osób). Zobiektu korzystają mieszkańcy Zabrza w różnym wieku, jednak najliczniejszą grupą są dzieci i młodzież.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Celem projektu jest zakup oraz montaż kamer na terenie Sparty Zabrze w Mikulczycach oraz na drodze dojazdowej od obiektu. Dodatkowo na drodze dojazdowej do obiektu zostaną zamontowane progi zwalniające – pierwszy 50m od skrzyżowania ulic Mickiewicza i Zwycięstwa, drugi w połowie dorgi pomiędzy pierwszym progiem a bramą wjazdową na Spartę Zabrze. Pierwsza kamera zostanie ulokowana na słupie przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Zwycięstwa. Kamera swoim zasięgiem będzie obejmować wjazd na ul. Mickiewicza prowadzącą do obiektu. Druga kamera zostanie zamontowana w okolicach bramy wjazdowej Sparty Zabrze. Dodatkowo projekt zakłada budowę monitoringu wizyjnego na terenie obiektu. Na terenie Sparty Zabrze zostanie zamonotowanych 8 kamer, po dwie na kazdym narożniku budynku.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem budowy monitoringu wizyjnego jest przeciwdziałanie aktom wandalizmu w rejonie obiektu Sparty Zabrze oraz poprawa bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu. Montaż progów zwalniających na ulicy dojazdowj poprawi bezpieczeństwo osób z niej korzystających. W chwili obecnej na drodze poruszają się pojazdy ze zbyt dużą prędkością, stwarzając niebepieczeństwo dla pozostałych uczestników ruchu. Dodatkowo montaż monitoringu wizyjnego w okolicy i na terenie Sparty Zabrze przyczyni się do zmniejszenia przestępczości i umożliwi gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcom przestępstw i wykroczeń.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt „Nie tylko świeci garnki lepią” dotyczy otwarcia pracowni ceramiki na osiedlu Kopernika. Ma służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym z miasta Zabrze. Miejscem realizacji będzie zaadaptowane pomieszczenie w SP-42 w ramach zajęć młodzieżowego Domu Kultury nr 2 prowadzonym przez plastyczkę Lucynę Mykietyn

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 445

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 40 254,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 70 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 70 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ kultura

Lokalizacja:  ul. Ggarina2

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Budynek Szkoły Podstawowej nr 42 ( Zespół Szkół nr 20)

Zasięg oddziaływania projektu:
W Zabrzu nie ma pracowni ceramicznej w żadnym domu kultury więc zasięgiem będzie obejmować całe miasto, a w szczególnośći:
– wszyscy uczestnicy MDK-2 w Zabrzu
– mieszkańcy os. Kopernika, gdzie planowana jest pracownia
– uczniowie przedszkola i szkół na os. Kopernika: SP-42, ZS nr 20
– zaprzyjaźniona szkoła katolicka przy ul. Tarnopolskiej
– wszyscy chętni, którzy zechcą wziąć udział w warsztatach ceramicznych

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
min. 200, docelowo ok 1000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Remont i adaptacja pomieszczenia na pracownię w SP-42
2. Zainstalowanie odpowiedniej elektryki i oświetlenia
3. wyposażenie w niezbędny sprzęt ceramiczny: piec i materiały, narzędza
4. wyposażenie w sprzęt: szafki stojące i wiszące na przechowywanie materiałów i narzędzi, regały na wykonanie wykonane wyroby z gliny
5. stół i krzesła dla uczestników zajęć

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Wypełnienie luki kulturalnej na os. Kopernika
2. Zaktywizowanie mieszkańców i lokalnej społeczności do twórczej aktywności
3. Kreatywne spędzanie czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych
4. Integracja rodzinna: dzieci, rodzice, dziadkowie
5. Integracja mieszkańców osiedla oraz integracja uczestników MDK2
uczenie kultury tworzenia, podnoszenie kultury osobistej
6. Rozwijanie zdolnośści percepcji, poprawa zdolności manualnych

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada budowę boiska ogólnodostępnego do piłki nożnej o wymiarach 60×40 m ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem, piłkochwytami oraz ogrodzeniem na obiekcie „Walki” Makoszowy przy ul. Jaskółczej 40 w Zabrzu

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 313

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 490 804,87 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 496 197,83 zł

Wartość projektu do głosowania: 496 197,83 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Jaskółcza 40 obiekt „Walki” Makoszowy

Uszczegółowienie lokalizacji: 
X 6555749,9 Y 5572631,8 N 50º17’13.45″ E 18º46’56.13″

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg projektu obejmie mieszkańców dzielnic: Guido, Centrum Południe, Kończyce, Makoszowy, Pawłów, Zandka. Projekt skierowany jest głównie do dzieci w wieku szkolnym. Na dzień dzisiejszy obiekt WALKI nie jest w stanie sprostać zapotrzebowaniu najmłodszych adeptów piłki nożnej, a zainteresowanie uprawianiem tego sportu jest bardzo duże i nadal rośnie. Z pełnowymiarowych boisk korzysta głównie młodzież i dorośli, a natłok zajęć treningowych nie pozwala na zajęcie dzieci we wczesnych godzinach popołudniowych, więc zajęcia prowadzone są w godzinach wieczornych. Łączenie zajęć róznych kategorii wiekowych zagraża bezpieczeństwu najmłodszych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo z projektu po jego zakończeniu będzie korzystać ok. 120 osób dziennie. Dodatkowo z boiska w godzinach porannych będą mogły korzystac pobliskie szkoły: SP nr 1, ZS nr 3, SP nr 15.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada budowę boiska ogólnodostępnego do piłki nożnej o wymiarach 60x40m ze sztuczną nawierzchnią oraz oświetleniem. Obiekt wyposażony będzie w 2 brami aluminiowe o wymiarach 5x2m. Za bramkami dwa piłkochwyty w długości 20m każdy i wysokości 5m. Boisko będzie ogrodzone płotem z siatki o wysokości 1,5m i długości ok 200m.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci w wieku szkolnym jako przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i patologiom społecznym.
2. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej jako dyscypliny sportu przez budowę nowoczesnej infrastruktury sportowej
3. Organizacja różnego rodzaju turniejów piłkarskich
4. Sport i rekreacja jest cenną częścią koncepcji rozwoju, ponieważ jej aspekty infrastrukturalne zwiększają atrakcyjność i jakość życia na poziomie lokalnym, poprawiają wizerunek regionu, a inwestycje produkcyjne w obszarze sportu tworzą możliwość do długotrwałego zatrudnienia.
Realizacja w/w celów przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców Zabrza.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wymiana wyeksploatowanego sprzętu i niejednolitego oprogramowania w pracowni komputerowej. Wzbogacenie procesu edukacyjnego szkoły poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach. Możliwość korzystania z nowoczesnych urządzeń edukacyjnych. Dobra baza komputerowa wzbogaca rozwój dziecka poprzez równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów. Umożliwia stosowanie e-podręczników oraz korelacje między przedmiotową

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 207

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 37 628,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 37 628,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja

Lokalizacja:  ul.Karczewskiego 10

Uszczegółowienie lokalizacji: Zabrze Północ

Zasięg oddziaływania projektu:
Uczniowie, nauczyciele szkoły poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego z dostępem do internetu. Prezentacje prac uczniów na lekcjach oraz prezentacje uczniowskie podczas różnego typu konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Na co dzień 360 uczniów szkoły zgodnie z rozkładem zajęć oraz 25 nauczycieli.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zakup i montaż sprzętu w pracowni komputerowej. Dysponentem sprzętu będzie Szkoła Podstawowa nr 18 w Zabrzu

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności niezbędnych w XXI wieku
2. Wskazanie uczniom możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauki
3. Uatrakcyjnienie zajęć sprzyjające budzeniu zainteresowania uczniów i poszerzeniu poruszanych zagadnień poprzez szerokie zastosowanie metod aktywnych
4. Rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego
5. Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia oraz kształtowania kreatywności, ćwiczenie pamięci i koncentracji
6. Wykorzystanie nowoczesnych komputerów na lekcjach z różnych przedmiotów atrakcyjną formą szerokiej współpracy nauczycieli oraz korelacja wieloprzedmiotowa

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie lokalnego centrum informatycznego służącego mieszkańcom miasta poradami z zakresu edukacji informatycznej ( e-usługi Urzędu Miasta Zabrze, innych urzędów, banków, przedsiębiorstw) oraz obsługi i naprawy sprzętu komputerowego

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 393

Pula: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 136 550,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 136 550,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ pomoc społeczna
⇒ telekomunikacja

Lokalizacja:  ul.Chopina 26

Uszczegółowienie lokalizacji: Zespół Szkół nr 10

Zasięg oddziaływania projektu:
miasto Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 – 10 tys. osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Utworzenie lokalnego Centrum Informatycznego, które będzie służyło mieszkańcom miasta poradami z zakresu edukacji informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem e-usług oferowanych zarówno przez Urząd Miasta Zabrze, jak i inne jednostki, organizacje i przedsiębiorstwa. Porad będą udzielali w ramach wolontariatu uczniowie ostatnich klas Technikum Informatycznego, przygotowując się w ten sposób do pracy zawodowej oraz absolwenci Technikum nr 7. Opiekę będą pełnili nauczyciele przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół nr 10. Funkcjonowanie Centrum nie ogranicza się do udzielania porad mieszkańćom jednej dzielnicy, ale do wszystkich, którzy zechcą skorzystać z pomocy. Planowane jest również wykorzystanie centrum do prowadzenia lekcji o e-usługach dla uczniów zabrzańskich szkół. Na potrzeby Centrum zostaną zaadaptowane niezagospodarowane pomieszczenia w budynku Zespołu Szkół nr 10. Centrum będzie czynne w godzinach pracy szkoły (kilka stanowisk) po wcześniejszej rezerwacji oraz w godzinach popołudniowych (całe Centrum). Pomieszczenia Centrum mogą również służyć pracownikom Urzędu Miasta przy organizowaniu mobilnych punktów informacyjnych lub szkoleń z zakresu e-usług. Dodatkowym atutem jest połączenie Centrum z miejską siecią światłowodową poprzez włączenie Centrum jako pracowni do szkolnej sieci informatycznej. Centrum może również służyć Zespołowi Szkół nr 10 w edukacji informatycznej uczniów Zespołu związanej z praktycznym korzystaniem z e-usług, a także jako otwarty punkt dla opiekunów prawnych uczniów mających problemy z korzystaniem z dziennika elektronicznego w miejscu zamieszkania.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. aktywizacja informatyczna starszego pokolenia mieszkańców miasta,
2. przedstawienie i przekonanie mieszkańców do korzystania e-usług oferowanych przez Urząd Miasta w Zabrzu,
3. propagowanie wśród mieszkańców bezpiecznego i regularnego korzystania z e-usług
4. bieżąca pomoc w rozwiązywaniu problemów informatycznych i komputerowych mieszkańców (nie wymagających serwisowania sprzętu)
5. wsparcie edukacji informatycznej w zakresie e-usług uczniów zabrzańskich szkół

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest poprawa infrastruktury sanitarnej szkoły, która w obecnym stanie znacząco ogranicza rozwój kółek i ognisk zainteresowań pozaszkolnych oraz organizacji turniejów sportowych, imprez kulturowych i festynów o charakterze ogólnodostępnym. Obecnie w budynku szkoły znajduje się tylko jedna ogólnodostępna łazienka.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 827

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W zakresie modernizacji toalet w formule zaprojektuj i wykonaj – roboty zakończono, odebrano, a ich efekt przekazano do użytkowania.
W zakresie wymiany instalacji wody – roboty zakończono i odebrano.
W zakresie projektu zmiany sposobu użytkowania klas lekcyjnych z przeznaczeniem na sanitariaty na I i II piętrze budynku – odebrano i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
Informacja wg stanu na 18.07.2016r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/26/15 ZBP 2015 – PRZYGOTOWANIE I MODERNIZACJA TOALET ORAZ WYMIANA INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ZABRZU

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 345 186,86 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Faktyczny koszt projektu: 444 879,50 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Królewska 4

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1184/6

Zasięg oddziaływania projektu:
Obszar oddziaływania obejmuje przede wszystkim dzielnicę Centrum Północ, ze względu na uczęszczające do SP nr 5 dzieci oraz ich rodziców. Jednak adresatami projektu są również obywatele miasta Zabrze spotykający się na terenie szkoły na organizowanych przez szkołę oraz organizacje pozaszkolne: festynach, turniejach sportowych, igrzyskach dla przedszkolaków, konkursach plastycznych oraz spotkaniach integracyjnych z dziećmi chorymi czy spotkaniach wigilijnych z osobami starszymi. W tym roku w SP nr 5 odbył się również Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów, w którym brały udział osoby z całego województwa śląskiego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Liczbę osób korzystających z toalet oraz ujęć wody oszacowano na podstawie liczby uczniów oraz osób uczęszczających na wspomniane zajęcia i turnieje pozaszkolne. Łączną liczbę uczniów w szkole szacuje się na poziomie 600 dzieci w wieku 6-12 lat. Do w/w liczby należy doliczyć rodziców dzieci spotykających się na turniejach i imprezach oraz osoby przyjeżdżające na zajęcia pozaszkolne. Ponadto na terenie szkoły działa szkoła walk Bushido oraz szkoła walk dla dorosłych Certus, których uczestnicy też skorzystają z projektu. Dla przykładu podczas Festynu Zimowego zorganizowanego szkole w 2015 r. liczba osób biorąca w nim udział przekroczyła 450. Dlatego potencjalna liczba osób korzystających z projektu przekroczy 1000 osób bez ograniczeń wiekowych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt będzie realizowany na terenie SP nr 5 w Zabrzu. Harmonogram remontów został uzgodniony z dyrekcją szkoły oraz na podstawie przygotowanego projektu oraz kosztorysu inwestycyjnego. Zakres remontu obejmuje wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, remont toalety głównej oraz przygotowanie dwóch toalet szkolnych na kolejnych kondygnacjach budynku. Proponowany zakres remontu jest niezbędny przy planowaniu dalszych modernizacji, a na w/w modernizację otrzymano pozwolenie budowlane.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W SP nr 5 w Zabrzu znajduje się jedna ogólnodostępna łazienka dla uczniów oraz osób przychodzących do szkoły. Stan techniczny instalacji wodnej ze względu na swój wiek jest bardzo zły i wymaga ciągłych napraw a powtarzające się awarie są dużym utrudnieniem dla uczniów oraz dla osób przybywających na turnieje oraz festyny szkolne. Remont instalacji wodnej oraz budowa nowych łazienek w sposób podstawowy poprawi komfort osobom korzystającym z placówki oraz przyczyni się do poszerzenia gamy oferowanych przez szkołę zajęć pozaszkolnych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt skierowany jest do placówek publicznych i lokalnej społeczności. Powstaną: siłownia zewnętrzna, sfera aktywności intelektualnej i sfera relaksu na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej nr 3 przy ul.Brysza 3.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 558

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 324 762,80 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 350 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul.Brysza 3

Uszczegółowienie lokalizacji: teren przy Domu Pomocy Społecznej nr 3

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
739/82, 741/82, 111/17, 230/17, 503/18

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg oddziaływania projektu obejmuje dzielnicę Centrum Południe oraz społeczność lokalną z sąsiadujących dzielnic

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowa liczba beneficjentów to 500 osób w różnym wieku:
– młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu
– dzieci z Przedszkola nr 34 z oddziałami integracyjnymi w Zabrzu
– młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 36 w Zabrzu
– mieszkańcy zabrzańskich Domów Pomocy Społecznej
– podopieczni zabrzańskich świetlic środowiskowych
– pobliskie kluby seniora
– społeczność lokalna

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu to przełom maja i czerwca 2015 r. W założeniu projekt zakończy się w roku budżetowym 2015. Przedmiotem inwestycji jest stworzenie miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, podtrzymywania, pobudzania i rozwijania sprawności intelektualnej oraz miejsca do relaksu. Projekt obejmuje trzy strefy aktywności. W pierwszej strefie aktywnej znajdą się elementy siłowni zewnętrznej: piechur i orbitrek, motyl i rower oraz prasa narożna i wioślarz. Ta strefa umożliwi osobom korzystającym podniesienie kondycji fizycznej, poprawę kondycji ruchowej, pomoże w utrzymaiu poprawnej postawy ciała. Dodatkową zaletą siłowni plenerowej jest możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, co prowadzi do poprawy samopoczucia i ogólnego stanu zdrowia. Strefa aktywności intelektualnej zawierać będzie trzy elementy: betonowy stół do gry w piłkarzyki oraz dwa betonowe stoły szachowe. Wykorzystanie tych sprzętów ma na celu podtrzymanie, pobudzenie oraz rozwijanie sprawności intelektualnej. Pozwoli także na nawiązanie więzi międzypokoleniowej i podtrzymanie pozytywnych relacji społecznych. Ostatnim punktem realizacji projektu jest stworzenie strefy relaksu. Znajdować się w niej będzie altana otoczona krzewami oraz różami. W altanie umieszczony będzie komplet ogrodowy (stół, 2 ławy, 2 krzesła) Na tym obszarze powstanie także niewielki plac, na którym umieszczona będzie fontanna. Płynąca woda ma działanie relaksujące i terapeutyczne. Miejsce to przyniesie ukojenie, wyciszenie po wcześniejszym aktywnym spędzeniu wolnego czasu. Cała przestrzeń otoczona zostanie żywopłotem oddzielającym ją od zgiełku ulicy, aby korzystającym z projektu zapewnić wyciszenie i poczucie komfortu. Przedsięwzięcie przewiduje także wymianę ścieżek między strefami oraz zamontowanie lamp solarnych wzdłuż chodników, które umożliwią sprawniejsze poruszanie się gości. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób korzystających z projektu zamontowana zostanie automatyczna brama wjazdowa oraz furtka z wideodomofonem. Bezpieczeństwo gości przebywających na terenie stref aktywnych zapewni założenie monitoringu wizyjnego obejmującego swoim zasięgiem wejście na teren posesji oraz obszar, na którym znajdować się będą wszystkie urządzenia. Inną zaletą posiadania monitoringu jest zminimalizowanie niebezpieczeństwa zniszczenia sprzętu lub prób użytkowania go w niewłaściwy sposób, co może skutkować kontuzją lub utratą zdrowia. W czasie montażu poszczególnych elementów projektu będzie on promowany poprzez rozwieszenie plakatów w mieście, poinformowanie okolicznych placówek publicznych, umieszczenie informacji w internecie oraz lokalnej prasie. Po zakończeniu prac montażowych na terenie przy DPS nr 3 nastąpi uroczyste otwarcie wszystkich stref aktywności. Zaproszone zostaną władze miasta, okoliczne placówki publiczne oraz lokalna społeczność. O przedsięwzięciu poinformowane zostaną lokalne media.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wskazane cele to:
– integracja osób starszych z młodzieżą
– zwiększenie świadomości mieszkańców Zabrza w zakresie funkcjonowania osób starszych w środowisku
– podniesienie kondycji fizycznej mieszkańców Zabrza i promocja zdrowia
– zachęcenie osób w różnym wieku do aktywnego wypoczynku w plenerze
– podniesienie atrakcyjności centrum miasta
– promocja Domu Pomocy Społecznej nr 3 w Zabrzu
– nauka wzajemnej tolerancji młodzieży i seniorów poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Priorytetowym celem projektu jest poszerzenie i utwardzenie istniejącej ścieżki leśnej, która łączy dzielnice Kończyce z Makoszowami. Drugorzędnym celem będzie utworzenie ścieżek, które udostępnią dużą powierzchnię lasu w celach rekreacyjnych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 232 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  od ul. Stara Kolonia do ul.Beskidzkiej

Uszczegółowienie lokalizacji: Ścieżka biegnąca przez las

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
130/2, 136/2, 2459/131

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnice: Kończyce i Makoszowy

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 40% mieszkańców dz. Kończyce – 1200 osób
ok 5% mieszkańców dz. Makoszowy – 110 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedmiotem projektu jest poszerzenie i utwardzenie istniejącej ścieżki leśnej:
– korytowanie, wyrównanie trasy ścieżki, karczowanie krzewów
– osadzenie obrzeży wyznaczających szerokość chodnika
– ułożenie warstwy żużlu lub żwiru, wyrównując do poziomu obrzeży
– montaż elementów małej architektury (ławki, kosze)
– modernizacja drogi asfaltowej

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Ścieżka leśna łącząca dzielnice od dawna stanowiła skrót dla górników idących do pracy, jest jedną z dróg umożliwiających komunikację pomiędzy dzielnicami, może służyć mieszkańcom do rodzinnych spacerów czy uprawiania sportów. Obecny stan ścieżki uniemożliwia komfortowe korzystanie, jest zarośnięta i zaniedbana. Modernizacja istniejącej drogi leśnej oraz budowa dodatkowych chodników stworzy sieć umożliwiającą korzystanie z dużej powierzchni lasu jako obiektu rekreacyjnego o dużym potencjale. Modernizacji wymaga także istniejąca droga asfaltowa biegnąca przez las, z uwagi na krzewy porastające pobocze drogi, które w znacznym stopniu utrudniają użytkowanie. Wymiany wymaga również oświetlenie drogi, które od kilku lat nie funkcjonuje stwarzając niebezpieczeństwo dla użytkowników korzystających z drogi po zmroku. Sieć połączonych chodników umożliwi dojście do Kopalni Makoszowy, do przystanku tramwajowego przy byłej koksowni, a także do placu zabaw znajdującego się przy szkole. Nowa sieć chodników urozmaici rodzinne spacery po lesie czy też aktywne spędzanie wolnego czasu jak jazda na rowerze lub jogging.

Uwagi przy ocenie: 
Teren stanowi własność Lasów Państwowych. Brak wstępnej zgody dysponenta terenu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada powstanie na terenie czterech południowych dzielnic Zabrza: Zaborza Północ część stadionu MKS, Zaborza Południe przy ul.św. Kamila, Makoszów zieleniec przy ul.Szymały i Pawłowa park przy ul.Sikorskiego zewnętrznych siłowni „pod chmurką”

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 814

Pula: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 391 441,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 391 441,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja: 
Dzielnica Zaborze Północ nr działki 2166/59 ul.Wyciska 5a część stadionu MKS Zaborze, Dzielnica Zaborze Południe nr działki 2955/36 ul. Św.Kamila, Dzielnica Makoszowy nr działki 1656/34 zieleniec przy ul.Szymały, Dzielnica Pawłów nr działki 3584/84 park przy ul.Gen.Sikorskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2166/59, 2955/36, 1656/34, 3584/84

Zasięg oddziaływania projektu:
Siłownie pod chmurką powstaną na terenie 4 sąsiednich dzielnic: Zaborza Płd, Zaborza Płn, Makoszowy i Pawłów. Będą służyły mieszkańcom dzielnic, ale również tym, którzy będą chcieli z nich korzystać jadąc np. Zabrzańskim Szlakiem Rowerowym i dla odmiany poćwiczyć na innych przyrządach czy spędzić aktywnie i zdrowo swój wolny czas.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z przedstawionego projektu może korzystać każdy, kto chce zdrowo i aktywnie spędzać swój wolny czas, począwszy od najmłodszych do seniorów zamieszkałych w w/w dzielnicach i całym mieście – 180 tys mieszkańców.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dla każdej siłowni:
1. zabudowa 10 urządzeń do ćwiczeń, stołu do tenisa stołowego (za wyjątkiem Zaborza Płn), 4 ławek, 2 koszy na śmieci, stojaka na rowery (4 st.),
2. wybrukowanie pasa okalającego siłownię (70m x 0,7m, kostka 6cm), miejsc pod urządzenia do ćwiczeń i stół do tenisa,
3. ułożenie pasów zieleni pomiędzy urządzeniami,
4. zabudowa 2 ulicznych lamp solarnych w Makoszowach, Zaborzu Płd i Zaborzu Płn oraz 2 lamp ulicznych elektrycznych w Pawłowie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W czasie wolnym od pracy, poza nauką czy obowiązkami domowymi w codziennym naszym życiu powinien być czas na systematyczne podejmowanie aktywności fizycznej. Coraz więcej osób szuka takich możliwości. Powstanie ogólnie dostępnych siłowni na wolnym powietrzu pozwoli na korzystanie z nich osobom, które już prowadzą aktywny styl życia, ale również zachęci całe rodziny do wspólnego aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzielnice te połączone są szlakiem rowerowym, a tego typu urządzenia są jego dodatkową atrakcją. Wspólna inicjatywa lokalizacji siłowni na terenie 4 dzielnic południowych służy również integracji ich mieszkańców teraz poprzez aktywność fizyczną, a w przyszłości o inne projekty.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada powstanie na terenie Kończyc przy ulicy Paderewskiego i Pawłowa w parku przy ulicy Sikorskiego placów zabaw dla dzieci

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 849

Pula: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 358 358,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 460 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 460 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja: 
Kończyce działka nr 3395/16 przy ulicy I.Paderewskiego Pawłów działka nr 3584/84 przy ulicy Gen.W.Sikorskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
3395/16, 3584/884

Zasięg oddziaływania projektu:
Place zabaw w dzielnicach Kończyce i Pawłów nie są przeznaczone tylko dla dzieci z tych dzielnic, ale będą dostępne dla wszystkich dzieci, które będą chciały na ich terenie spędzić czas wesoło i w ruchu, a nie przy telewizorze czy komputerze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci z dzielnic Kończyce i Pawłów oraz pozostałych dzielnic – ok. 50 tys. dzieci

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw,
2. położenie nawierzchni syntetycznej

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Plac zabaw jest miejscem, gdzie każde dziecko może znaleźć coś dla siebie, może być przystankiem podczas spaceru i miejscem spędzenia wolnego czasu. Dzięki realizacji projektumożliwe będzie zrealizowanie następujących celów:
1. podniesienie sprawności fizycznej,
2. niwelowanie wad postawy,
3. aktywna rekreacja,
4. wzrost świadomości w zakresie aktywnego wypoczynku,
5. wypracowanie nawyków aktywnego spędzania czasu,
6. rywalizacja sportowa w grupach rówieśniczych,
7. integracja społeczna.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Incjatywa zakłada odbudowę kładki dla pieszych nad rzeką Czarniawką łączącą dzielnicę Pawłów z parkiem im.Rotmistrza W.Pileckiego na podstawie projektu wykonanego 20.08.2011 r. pzez SMS „PONTEX” Sp. z o.o. dla Miasta Zabrze

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 800

Pula: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 480 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 480 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Działka nr 2774/53 przy rzece Czarniawka, Działka 3675/55 przy ulicy Gen.W.Sikorskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2774/53, 3675/55

Zasięg oddziaływania projektu:
Odbudowa kładki nad rzeką Czarniawką do parku im. Rotm. Pileckiego nie tylko umożliwi swobodny do niego dostęp, ale połączy południowe dzielnice miasta. Skorzystają z niej spacerowicze, biegacze, rowerzyści, wszyscy, którzy drogą przez park będą chcieli przejść nawet do centrum miasta czy z powrotem. Zasięg przedsięwzięcia to południowe dzielnice Zabrza.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mamy z pociechami w wózkach, dziadkowie z wnukami, dzieci, młodzież, starsi mieszkańcy, osoby lubiące spacerować, biegać, chodzić z kijami, rowerzyści, mieszkańcy całego Zabrza i goście – ok. 180 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Prace mają obejmować:
1. drogowe roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i krzewów,
2. wytyczanie obiektu, fundamentowanie, iniekcyjne wzmacnianie gruntu,
3. roboty fundamentowe i zbrojeniowe, betonowanie, izolacje, odwodnienia,
4. roboty mostowe, wzmacnianie skarp, humusowanie terenu,
5. rozbiórka elementów i pozostałości starej kładki.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Odbudowana kładka nad rzeką Czarniawką do parku im. Rotm. Pileckiego spełni oczekiwania mieszkańców nie tylko Pawłowa. Przywróci możliwości bezpośredniego przejścia do parku. Park należy do terenów rekreacyjnych i kładka umożliwi wszystkim, którzy chcą spacerować, biegać czy korzystać z możliwości przejścia np. do Zaborza oraz bezpiecznego przemieszczania się do parku. Bezpośrednie sąsiedztwo Zabrzańskiego Szlaku Rowerowego sprawi, że z kładki korzystać będą również rowerzyści.W przyszłości w planie jest utworzenie wspólnie z Zaborzem Południe ścieżki historyczno-przyrodniczej, przypominającej o dawnej granicy polsko-niemieckiej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Park Rodzinny-budowa parkingu na wjeździe do Parku Rodzinnego i obiektu Orlik 2012 przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 633

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 49 200,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 49 200,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport

Lokalizacja: 
Wjazd do Parku Rodzinneo i obiektu sportowego Orlik przy ul.Kondratowicza w Zabrzu-Maciejowie, działki gminne nr 1905/97, nr 2112/90, nr 3113/104

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1905/97, 2112/90, 2113/104

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Maciejów oraz mieszkańcy pozostałych dzielnic korzystający z obiektu sportowego Orlik 2012 i Parku Rodzinnego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ilość osób korzystających z projektu: 3.000 osób.
Mieszkańcy dzielnicy Maciejów oraz mieszkańcy Zabrza korzystający z obiektu sportowego Orlik 2012, Parku Rodzinnego, cmentarza przy ul. Kondratowicza.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wytyczenie parkingu, wyrównanie drogi, przygotowanie podłoża, wyasfaltowanie lub wybrukowanie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa parkinfu przy wjeździe do parku rodzinnego i obiektu sportowego Orlik 2012 rozwiąże problem parkowania aut na terenie Parku Rodzinnego i bezpośrednio przy boiskach sportowych, co jest szczególnie ważne podczas imprez kulturalnych i sportowych (turnieje sportowe, pikiniki i festyny) organizowanych na terenie parku Rodzinnego. Brak parkingu powoduje utrudnienie dla wjazdu pojazdów uprzywilejowanych niezbędnych podczas organizacji imprez masowych.
Paking będzie też wykorzystywany przez osoby odwiedzające cmentarz przy ul. kondratowicza, szczegónie w dniu 1, 2 listopada oraz w okresie świąt.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa, wyasfaltowanie drogi dojazdowej do obiektu sportowego Orlik 2012, placu zabaw dla dzieci , siłowni „pod chmurką”, Parku Rodzinnego przu ul.Kondratowicza w Zabrzu-Maciejowie. Inwestycja przeznaczona dla mieszkańców Zabrza korzystających z w/w obiektów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 705

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 159 900,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 159 900,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport

Lokalizacja: 
Wyjazd do Parku Rodzinnego i obiektu sportowego Orlik przy ul. Kondratowicza w Zabrzu-Maciejowie, działki gminne nr 281, 1905/97, nr 2113/104

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1905/97, 2113/104

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Maciejów we wszystkich grupach wiekowych, mieszkańcy pozostałych dzielnic Zabrza korzystający z obiektu sportowego Orlik 2012 i Parku Rodzinnego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Usunięcie prowizorycznych płyt betonowych, wytyczenie i wyrównanie drogi, przygotowanie podłoża, wyasfaltowanie lub wybrukowanie drogi.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dojazd i dojście pieszych do obiektu sportowego Orlik, placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, górki saneczkowej i Parku Rodzinnego obecnie prowadzi nierówną prowizoryczną drogą ułożoną z płyt betonowych. Uformowanie wyjazdu z parku na ulicę Kondratowicza poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyasfaltowanie lub wybrukowanie tej drogi pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia pieszych, upadków na rowerze oraz uszkodzenia podwozi aut.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu wybudowanie 6 miejsc parkingowych przy ulicy Korzeniowskiego w części ulicy, równoległej do ulicy Reymonta. Miejsca miałyby być skierowane pod kątem równolegle do osi drogi.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 35

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 18 400,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 18 400,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul.Korzeniowskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5049/123

Zasięg oddziaływania projektu:
ul. Korzeniewskiego, Niemcewicza, Reymonta

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy okolicznych budynków posiadający samochody osobowe/dostawcze

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Zaprojektowanie parkingu zgodnie z obowiązującym prawem administracyjnym i budowlanym.
2. Doszacowanie inwestycji w przypadku pojawienia się niezaplanowanych kosztów dodatkowych.
3. Budowa i oddanie do użytku miejsc parkingowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zbudowanie dodatkowych miejsc parkingowych pozwalających na „odzyskanie” chdonika po drugiej stronie ulicy. Budowa jest również podyktowana faktem zwiększającej się liczby samochodów w okolicy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Teren, na którym ma powstać plac zabaw znajduje się na działce nr 5049/123 w Zabrzu, w dzielnicy Centrum Południe, między ulicami Korzeniowskiego, Niemcewnicza i Anieli Krzywoń. Na terenie przeznaczonym na plac zabaw rosną drzewa, które nie kolidują z pracami projektowymi. Dlatego nie ma potrzeby wykonania inwentaryzaji zieleni. Teren jest płaski i nie posiada zamontowanych innych urządzeń, które kolidowałyby z placem zabaw (na terenie placu znajują się ławka i stara piaskownica)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 144

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 191 400,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 191 400,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Teren ograniczony ulicami Korzeniowskiego (od północy i wschodu), Niemcewicza ( od zachodu) i Anieli Krzywoń (od południa)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5049/123

Zasięg oddziaływania projektu:
Okolice ulic: Reymonta, Korzeniowskiego, Niemcewicza, Anieli Krzywoń

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci z w/w ulic w wieku 2-10 lat

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. budowa placu zabaw przez firmę zewnętrzną w oparciu o opracowany projekt,
2. ogrodzenie terenu placu zabaw,
3. monatż monitoringu wizyjnego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Budowa placu zabaw dla okolicznych dzieci ze względu na brak nowoczesnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa miejsca, gdzie mogłyby się bawić bez zwiększonego ryzyka urazu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja małego i zaniedbanego placu zabaw przy ulicy Klonowej oraz, co bardzo ważne, ogrodzenie go, aby zabezpieczyć go przed psami i ograniczyć wandalizm.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 647

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 60 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 60 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Klonowa 15

Uszczegółowienie lokalizacji: Przed budynkiem Klonowa 15-15e

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5822/122

Zasięg oddziaływania projektu:
Bardzo duży blok przy ul. Klonowej 15-15e, liczący 170 mieszkań, w których mieszka wiele młodych małżeństw z małymi dziećmi, jak również wielu straszych mieszkańców opiekujących się wnukami. W bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw znajdują się 4-piętrowe bloki przy ul. de Gaulle’a i ul. Reymonta, a całe sąsiedztwo jest gęsto zabudowane wieżowcami (ul. Klonowa, ul. Ślęczka). Plac zabaw służy nie tylko dzieciom, ale również ich rodzicom, pozwalając im mądrze zdrowo i bezpiecznie spędzać wspólnie czas.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Biorąc pod uwagę gęstość zabudowy wokół proponowanego miejsca usytuowania placu zabaw można przypuszczać, że będzie on służył nie tylko najmłodszym mieszkańcom bloków przy ul. Klonowej, ale również dzieciom mieszkającym przy ul. de Gaulle’a, Reymonta, Ślęczka i Tuwima oraz dzieciom uczęśzczającym do pobliskiej szkoły podstawowej i dwóch przedszkoli. Szacuje się ok. 150-200 osób każdego dnia.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przetarg ba urządzenie placu zabaw przez firmę zewnętrzną, a następnie wykonanie inwestycji.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. znacząca poprawa jakości życia dzieci i ich rodziców zamieszkujących osiedle,
2. integracja społeczna,
3. brak konieczności wypraw na odległe place zabaw jak jest obecnie.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Pociągnięcie nitki C.O. Mochnackiego 6, Wolności 351,357,359,361,363

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska

Lokalizacja: 
Wolności 351,357,359,361,363,355,349, Mochnackiego 6, Sienkiewicza 41,44

Zasięg oddziaływania projektu:
ulice Wolności 349-363, Mochnackiego 6, Sienkiewicza 41-44

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 150 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
jednostka obsługująca: PEC

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Czyste powietrze dla miasta Zabrze – ochrona środowiska.

Uwagi przy ocenie: 
1. Budowa sieci ciepłowniczych oraz dostawa energii cieplnej leży w kompetencjach Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. w Zabrzu
2. Projekt mieszkańca nie jest możliwy do zrealizwoania w roku bieżącym.
3. Projekt mieszkańca nie dotyczy zadań własnych miasta na prawach powiatu (par. 4 ust. 8 Regulaminu)
4. Efekt realizacji projektu nie będzie publicznie dostępny (par. 4 ust. 8 Regulaminu)
5. Projekt mieszkańca obejmuje w 90% wykonanie prac inwestycyjnych przy budynkach nie będących własnością Miasta Zabrze.
6. Projekt mieszkańca nie zawiera wymaganej wyceny realizacji projektu wraz z podaniem podstawy szacunku.
7. Projekt mieszkańca nie zawiera wstępnych zgód dysponentów nieruchomości, na których miałby być realizowany projekt (załącznik nr 2 do Regulaminu).

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa tych chodników ma na celu bezpieczne dotarcie do zamieierzonego celu, piesi kierują się do pobliskich szpitali (Śląskie Centrum Chorób Serca, Szpital Specjalistyczny), oddziału Politechniki Śląskiej, do Gazobudowy, a oświetlenie tego terenu znacznie podniesie komfort poruszania się.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 337

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 252 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 252 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
ul. Mikulczycka od 2 – przejście od Mikulczyckiej do Jagiellońskiej

Zasięg oddziaływania projektu:
W obrębie projektu znajdują się przystanki autobusowo-tramwajowe, do których trzeba dojść od ul. Jagiellońskiej i przejść przez osiedle mieszkalne

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5-10 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. wyłożenie chodników kostką brukową,
2. wykonanie podjazdu lub przejazdu dla samochodów,
3. oświetlenie terenu poprzez umieszczenie latarni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wybudowanie chodników z kostki brukowej, wybudowanie podjazdu dla aut mieszkańców, oświetlenie terenu.

Uwagi przy ocenie: 
Działki nie są własnością gminy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boksu śmietnikowego na 8 kontenerów, który będzie ogólnodostepny. W chwili obecnej śmietniki stoją na otwartej przestrzeni. Powstanie takiego boksu ma na celu zachowanie czystości i zapobieganiu rozwiewaniu śmieci.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 25 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Mikulczycka 16

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Z drugie strony budynku, a za Politechniką Śląską (oddział) przy ul. Jagiellońskiej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
666/15

Zasięg oddziaływania projektu:
Z dotychczasowego śmietnika korzysta 8-10 budynków, w których jest po 11 mieszkań

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
80-110 lokatorów, pomieszczenie ogólnodostępne.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wykonanie fundamentu z ław betonowych, posadzki i ścianek boksu z cegły pełnej pokrytej tynkiem cementowo-wapiennym, pozostałych ścianek z drewna impregnowanego. Ponadto wykonanie stalowej konstrukcji zadaszenia pokrytej falistą płytą bitumiczną.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Boks śmietnikowy o wyrównanym i utwardzonym podłożu, ogrodzony ściankami bocznymi z trwałego materiału. Pomieszczenie zadaszone, aby zapobiec rozwiewaniu śmieci. Pomieszczenie ogólnodostępne.

Uwagi przy ocenie: 
1. Efekt realizacji projektu nie będzie publicznie dostępny (par. 4 ust. 8 Regulaminu)
Właściciele nieruchomości przy ul. Mikulczyckiej 16 zawarli z Jednostką Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, reprezentującą Miasto Zabrze, umowę dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod stanowisko na odpady komunalne (działka nr 667/15). Zapisy umowy określają zasady użytkowania udostępnianego terenu, w tym m.in. Dzierżawca jest zobowiazany m.in. do wykonania własnym staraniem i z własnych środków bez prawa żądania od Wydzierąwiającego zwrotów nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy, w tym na przeprowadzenie jego zmian po uzyskaniu stosownych zgód.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu miejskiego i przeznaczenie go na miejsce z ogólnym dostępem dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zieleń miejska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ul. Kostki i ul. Wolskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
943/35

Zasięg oddziaływania projektu:
Z przeznaczeniem dla mieszkańców osiedla przy ul. Rymera, ul. Kostki, ul. Wolskiego i ul. Oświęcimskiej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy osiedla w liczbie szacunkowej 2 – 2,5 tys. oraz okoliczne bloki czyli 3-go maja.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Teren należy do zasobów gminy, po wykonaniu projektu i kosztorysu należy wykonać oczyszczenie terenu i przygotowanie projektu. Realizacją mogą zająć się firmy z rynku usług na zasadach zamówień publicznych (przetargów)

Przewidywane cele do osiągnięcia:
– zagospodarowanie nieużywanego terenu,
– integracja społeczeństwa,
– bezpieczxny teren zabaw dla dzieci,
– promocja aktywnego trybu życia,
– podniesienie atrakcyjności i jakości terenu miejskiego.

Uwagi przy ocenie: 
Lista poparcia zawiera zbyt mało pozytywnie zweryfikowanych osób

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy ulicach Nocznickiego i Spokojnej

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 5 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ pomoc społeczna
⇒ Inna: Bezpieczeństwo

Lokalizacja:  Nocznickiego / Spokojna

Uszczegółowienie lokalizacji: Szkrzyżowanie Nocznickiego / Spokojna

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy ulic Nocznickiego i Spokojnej oraz wszystkie inne osoby nimi się przemieszczające

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Znaczna część przemieszczających się oraz mieszkańców okolicznych domostw – ok. 3 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. zakup oraz montaż kamer monitorujących w/w lokalizację,
2. Podłączenie monitoringu do istniejących już w mieście celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców – przede wszystkim dzieci oraz młodzieży, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zmniejszenie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Uwagi przy ocenie: 
Brak listy poparcia

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Tereny rekreacyjne „nasze zdrowie” składające się z boiska trawiastego dla dzieci niezrzeszonych w klubach sportowych, siłowni zewnętrznej, bezpiecznego parkingu, monitoringu oraz szatni i toalety dla niepełnosprawnych a także gabinetu pierwszej pomocy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna
⇒ Inna: Udogodnienie dla niepełnosprawnych

Lokalizacja: 
Tereny Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Tereny i obiekty Miasta Zabrze przyległe do ul. Jaskółczej 40

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Zabrza, w szczególności dla mieszkańców osiedla Janek, osiedla Dzierżona oraz mieszkańców centrum miasta. Szczgólne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych mają sprawić, że w naszym mieściee będzie to miejsce naprawde wyjątkowe.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Biorąc pod uwagę obecne wykorzystanie obiektów sportowych Walki Makoszowy, transparentność terenu oraz dostępność dla zróżnicowanej wiekowo zabrzańskiej społecznośći, a także biorąc pod uwagę brak właściwej bazy rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych w Zabrzu, tereny zielone NASZE ZDROWIE z właściwym oraz bezpiecznym zapleczem rekreacyjnym i socjalnym dla dzieci, dorosłych w każdym wieku i osób niepełnosprawnych będą wykorzystywane przez około 500-1000 osób na dobę.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Planty
2. Fit Park
3. Bezpieczny parking
4. Monitoring
5. Szatnia dla niepełnosprawnych oraz gabinet pierwszej pomocy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. wszechstronny rozwój fizyczny wszystkich mieszkańców Zabrza w każdym wieku,
2. szczególne udogodnienia dla niepełnosprawnych,
3. aktywizacja fizyczna mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem emerytów oraz dzieci i młodzieży,
4. wzrost bezpieczeństwa i polepszenie organizacji ruchu drogowego w rejonie ul. Jaskółczej,
5. dostosowanie istniejącej bazy sportowej oraz terenów zielonych do korzystania przez bardzo dużą liczbę mieszkańców,
6. dostosowanie terenów do imprez plenerowych,
7. poprawa samopoczucia mieszkańców oraz aktywne promowanie zasady „w zdrowym ciele zdrowy duch”,
8. zabezpieczenie odpowiednich pomieszczeń socjalnych

Uwagi przy ocenie: 
Lista poparcia sporządzona wg innego wzoru niż przewidziany Regulaminem. Nie zawiera klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt składa się 4 części:
A – architektura i konstrukcja
B – instalacja elektryczna
C – instalacja oddymiania klatki schodowej
D – instalacja wodno – kanalizacyjna i hydrantów wewnętrznych
Kosztorys inwestorski + przedmiar robót + specyfikacja techniczna do wglądu w DPS2

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 201

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ pomoc społeczna

Lokalizacja:  Jaskółcza 11

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działki 2093/55

Zasięg oddziaływania projektu:
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
69 mieszkańców DPS nr 2 oraz 48 pracowników, dodatkowo stażyści, praktykanci oraz osoby odwiedzające

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Właściwe wydzielenie klatek schodowych oraz wyposażenie w urządzenia do awaryjnego usuwania dymu oraz zabezpieczenia przed zadymieniem.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. wyeliminowanie nieprawidłowości naruszających przepisy bezpieczeństwa pożarowego.
Zapewnienie bezpieczeństwa przebywającym w DPS nr 2

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest zbudowanie zewnętrznej siłowni, z której korzystać będzie cała społeczność szkolna G12 podczas zajęć w-fiz, a  po godzinach okoliczni mieszkańcy dzielnicy Zabrze Centrum – Południe

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 384

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 45 000,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 76 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 76 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Niemcewicza 1

Uszczegółowienie lokalizacji: Boisko szkolne Gminazjum nr 12

Zasięg oddziaływania projektu:
Siłownia będzie przeznaczona do bezpłatnego użytku dla mieszkańców Zabrza Centrum-Południe oraz uczniów i rodziców Gimnazjum nr 12

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok 39 tys. mieszkanców dzielnicy Zabrze Centrum-Południe

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. sporządzenie kosztorysu i projektu budowy,
2. usunięcie starej nawierzchni,
3. Wykonanie fundamentów i monatż urządzeń siłowni,
4. Wykonanie nawierzchni.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Siłownia będzie przeznaczona dla młodzieży i dorosłych. Wspólnie spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu zintegruje mieszkańców. Będzie to dobra oferta dla młodzieży na spędzanie czasu wolneg oraz okazja do zadbania o swoja kondycję, a dla ludzi starszych możliwością utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Kompleks rekreacyjno – zabawowy (plac zabaw, boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę oraz miejsce do gry w pinponga) przeznaczony dla mieszkańców Biskupic i miasta. Położony w centralnym miejscu dzielnicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 789

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 115 963,18 zł

Wartość projektu do głosowania: 115 963,18 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Chrobrego, Kossaka, św. Jana

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Teren wydzierżawiony, własność spółdzielni mieszkaniowej Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barbórka” w Zabrzu. Dzierżawa – nieodpłatnie

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki nr: 43,709/42, 800/41

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt został opracowany na prośbę mieszkańców dzielnicy. Przeznaczony jest nie tylko dla dzieci młodszych, ale również dla młodzieży i dorosłych. Zadaniem projektu jest umożliwienie społeczności lokalnej Biskupic i miasta swobodnego dostępu do atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego. Atutem projektu jest spójność urządzeń i dostępność dla każdej grupy wiekowej. Istniejące w pobliżu place zabaw są dostępne tylko w godzinach pracy placówek oświatowych, do godziny 18, w weekendy są niedostępne dla mieszkańców.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
nieograniczona liczba mieszkańców

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Realizacja projektu zostanie wykonana przez firmę specjalizującą się w produkcji, wyposażeniu oraz montażu placów zabaw oraz innych urządzeń rekreacyjnych (posiadająca atest bezpieczeństwa). Projekt uwzględnia modernizację i wykorzystanie istniejących już urządzeń zabawowych i rekreacyjnych (karuzela, huśtwaka, kosze na śmieci), co wpływa na obniżenie kosztów inwestycji.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Stworzenie bezpiecznego miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. alternatywa dla funkcjonujących placów zabaw w dzielnicy,
3. uatrakcyjnienie spędzania czasu wolnego w dzielnicy,
4. propagowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową,
5. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie pasji i zainteresowań sportowych, kształtowanie postwa społecznych, prorodzinnych i prozdrowotnych,
6. kształtowanie własnych inicjatyw rodziców o dbałość miejsca zamieszkania,
7. angażowanie mieszkańców w życie społeczne dzielnicy, integracja społeczna,
8. poprawa wizerunku dzielnicy.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ciągu ul. Sudeckiej

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 371 800,00 zł

Lokalizacja:  ul. Sudecka

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
inwestycja ograniczona działkami (łącznie): od zachodu 3181/228 i 3519/228, od wschodu 3811/228 i 3812/228

Zasięg oddziaływania projektu:
ulica, dzielnica, miasto

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 1 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu,
2. Sporządzenie mapy do celów projektowych oraz projektu,
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę i zgłoszenie rozpoczęcia robót,
4. Wytyczenie inwestycji w terenie przez geodetę,
5. Roboty budowlane,
6. inwentaryzacja powykonawcza, odbiór i oddanie do użytkowania

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa jakości życia mieszkańców ulicy,
2. umożliwienie dojścia i dojazdu do posesji po opadach,
3. poprawa (umożliwienie) przejazdu ulicą,
4. rowerowa obwodnica miasta (po zmianie trasa prowadzi ul. Sudecką)

Uwagi przy ocenie: 
Część drogi ul. Sudeckiej zlokalizowana jest na działkach nie będących we władaniu Gminy Miejskiej Zabrze

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt placu zabaw wraz z miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców dzielnicy Biskupice. Szczegóły przedstawiwam w załączniku nr 1

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 437

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 28 680,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 33 680,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 33 680,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ sport
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Tereny zielone za posesją przy ul. Kossaka 12 – 12 e

Uszczegółowienie lokalizacji: Załącznik nr 3

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1218/53

Zasięg oddziaływania projektu:
Z projektu będą korzystać dzieci i młodzież, jak również dorośli dzielnicy Biskupice – w głównej mierze chodzi o mieszkańców ulic: Puszkina, Kossaka, Drzymały, Bytomskiej, św. Jana i Chrobrego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Plac zabaw będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Biskupice. Szacunkowo jednak biorąc pod uwagę mieszkańców najbliższej okolicy będzie to około 100-150 dzieci oraz 200-300 opiekunów.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Projekt zagospodarowania terenu,
2. Roboty przygotowawcze,
3. Wyposażenie placu zabaw w urządzenia do zabawy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Główny cel to zapewnienie bezpiecznego, odpowiednio wyposażonego placu zabaw. Na tę chwilę w najbliższej okolicy brak jest jakiegokolwiek miejsca do zabaw dla najmłodszych. Najbliższy plac zabaw jest dość skromnie wyposażony i przede wszystkim przeludniony z uwagi na to, że jest to jedyny plac zabaw w okolicy. Realizacja projektu zaspokoi następujące cele:
1. bezpieczeństwo zabaw najmłodszych,
2. Propagowanie zdrowego stylu życia od najmłodszych lat – ruch na świeżym powietrzu,
3. Zagospodarowanie nieużytkowanego od wielu lat terenu,
4. Integracja dzieci z najbliższej okolicy,
5. Możliwość kreatywnego spędzania czasu wolnego,
Miejsce odpoczynku również dla dorosłych użytkowników / opiekunów.

Uwagi przy ocenie: 
Wg KRS oświadczenie woli za wieczystego użytkownika terenu składają łącznie co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik. Tu podpis tylko Prezesa Zarządu.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Centralny punkt osiedla służący do przemieszczenia się mieszkańców do sklepów, szkoły, przedszkola, kościoła, przychodni, gimnazjum itp. Oraz rodzinnego spędzania czasu na zielonym skwerze.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 839

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 160 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 160 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skwer pomiędzy ul. Banachiewicza, Gagarina, Ciołkowskiego i Keplera

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2074/52, 2072/52, 1438/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Osiedle Mikołaja Kopernika

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy osiedla, tj. ok. 5640 osób, w tym dzieci w wieku szkolno-gimnazjalnym oraz przedszkolnym. Dzieci i młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół nr 20 zamieszkujące poza osiedlem.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zgodnie z obowiązującymi procedurami

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu przebywania i przechodzenia przez centralny punkt osiedla głównie w okresie jesienno zimowym w godzinach porannych i popołudniowych

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Udostępnienie mieszkańcom i użytkownikom skwerów w okolicy Osiedla Sobieskiego pojemnika na pise odchody z maszyną pozwalającą wylosować zabawki dla czworonogów w zamian za wrzucenie w woreczku ich świeżych odchodów. Zachęta do sprzątania po pupilach.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 180

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 15 954,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 15 954,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ edukacja
⇒ zdrowie
⇒ zieleń miejska

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ulic Sobieskiego i Królewskiej

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Przy rogu ulic, za żywopłotem, na wprost przejścia dla pieszych, na otwartym podwórku przy budynku nr 18

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5538/6

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy osiedla i okolicy, właściciele psów, korzystający ze skwerów wzdłuż ul. Sobieskiego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 1 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Zamównienie maszyny (z możliwością zaprojektowania zabrzańskiego wzoru i dopisania informacji o realizacji ze środków ZBP);
2. Instalacja urządzenia wraz z podpięciem do sieci elektrycznej;
3. Wyposażenie I zaprogramowanie urządzenia;
4. Oddanie do użytku.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Zmniejszenie zjawiska pozostawiania na trawnikach i chodnikach odchodów wyprowadzanych zwierząt domowych,
2. Przyspieszona edukacja właścicieli w zakresie sprzątania na nieżąco po czworonogach poprzez atrakcyjną zachętę,
3. Zainteresowanie mediów i lokalnej społeczności tematem czystości przestrzeni miejskiej.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dodatkowe 4 latarnie solarne znacząco poprawią widoczność pieszych przechodzących przez ulicę de Gaulle’a, przez co spadnie liczba gorźnych potrąceń i niebezpiecznych sytuacji spowodowanych złym oświetleniem pasów. Poprawi się też komfort przejazdu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 370

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 36 780,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 36 780,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ zdrowie
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ulic de Gaulle’a i Reymonta

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Dwa długie przejścia dla pieszych przez ulicę de Gaulle’a. lokalizacja latarni: 2 na dwóch wysepkach dla ppieszych i 2 przy łukach rogów ulic.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2959/122, 2399/122, 2962/122, 4216/123, 4596/123

Zasięg oddziaływania projektu:
Piesi przechodzący przez ulicę de Gaulle’a, kierowcy i pasażerowie samochodów przejeżdżających ulicą de Gaulle’a.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ponad 3 tys. pieszych dziennie, dodatkowo ponad 20 tysięcy kierowców i pasażerów samochodów dziennie. Łącznie ponad 23 tys. osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Sporządzenie projektu;
2. Zamównienie i dostawa latarni;
3. Montaż i podpięcie latarni do sieci.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia przez ten fragment ulicy de Gaulle’a;
2. Zmniejszenie liczby wypadków w tym miejscu;
3. Poprawa komfortu i bezpieczeństwa przejazdu samochodem przez ten odcinek ulicy;
4. Wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy wśród jej mieszkańców.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wprowadzenie ruchu okrężnego poprzez naniesienie poziomych znaków dorgowych, bez naruszania nawierzchni i torów, podniesie płynność i bezpieczeństwo wyjazdu z dróg podporzadkowanych i zwiększy widoczność podczas przejazdów przez tory tramwajowe.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 15 912,92 zł

Kategoria projektu:
⇒ przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ulic Wolności, Wandy i Brysza

Uszczegółowienie lokalizacji: Obszar jezdni skrzyżowania

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
518/29, 527/17 (północno-wschodni skraj)

Zasięg oddziaływania projektu:
Osoby codziennie przejeżdżające jako pasażerowie i kierowcy oraz przechodzący jako piesi przez skrzyżowanie, mieszkańćy wschodniej części dzielnicy Centrum Południe

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10-20 tys. osób (pasażerów i kierowców) przejeżdżających dziennie przez skrzyżowanie (zarówno w pojazdach komunikacji zbiorowej, jak i prywatnych), dodatkowo 2-5 tys. przechodniów dziennie – łącznie 12-25 tys. osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Sporządzenie projektu;
2. Naniesienie białą farbą drogową oznaczeń poziomych na powierzchni skrzyżowania;
3. Zamontowanie pionowych znaków ostrzegawczych i informacyjnych;
4. Zatarcie starych znaków poziomych;
5. Prace wykończeniowe;
6. Inwentaryzacja geodezyjna i powykonawcza.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Upłynnienie i znaczne podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na i wokół skrzyżowania;
2. Zmniejszenie możliwej prędkości do granic szybkości dozwolonej w tym miejscu;
3. Zmniejszenie zatorów i czasu oczekiwania na wyjazd z dróg podporządkowamych;
4. Zwiększenie widoczności dla kierowców pojazdów mijającychtory tramwajowe poprzez zmianę geometrii jazdy;
5. Ułatwienie przejazdu tramwajom poprzez eliminację zatorów spowodowanych przez samochody (całkowite rozdzielenie torów jazdy tramwajów i samochdów)

Uwagi przy ocenie: 
Proponowane rozwiązanie budowy ronda wg koncepcji wnioskodawcy nie spełnia wymogów dot. projektowania skrzyżowań drogowych.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada remont całej nawierzchni ulicy Chrobrego od numer 1 do 14, tj. od skrzyżowania z ul. Bytomską do skrzyżwoania z ulicą Kossaka.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 251

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 400 000,00 zł

Lokalizacja: 
ul. Chrobrego 1 (skrzyżowanie z ul. Bytomską) do ul. Chrobrego 14 (skrzyżowanie z ul. Kossaka).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
158, 1222/155

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy dzielnicy Biskupice

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2000 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Chrobrego na w/w odcinku. Obejmuje on nawierzchnię jezdni oraz obramowania krawężników. W obecnym stanie elementy te są zniszczone i kwalifikują się do remontu. Celem inwestycji jest przywrócenie ulicy właściwego stanu technicznego. Prace remontowe obejmują:
1. roboty przygotowawcze (w tym wprowadzenie czasowej organizacji ruchu),
2. rozebranie i frezowanie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych z odwiezieniem destruktu,
3. rozebranie całej konstrukcji jezdni,
4. rozebranie wymienianych krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi oraz przygotowanie terenu pod wykonanie nowych nawierzchni,
5. regulację wysokościową wraz z konserwacją istniejących włazów, kratek, pokryw i zaworów uzbrojenia podziemnego,
6. wykonanie krawężników betonowych na ławach betonowych,
7. regulację wysokościową nawierzchni wraz z obramowaniem,
8. wykonanie nawierzchni jezdni z miesznaek mineralno-bitumicznych
9. uporządkowanie terenu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zwiększenie komfortu poruszania się ulicą Chrobrego przez mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa na jezdni, poprawa estetyki ulicy Chrobrego.

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja istniejącego obiektu obejmującego teren własny gminy Zabrze w zarządzie trwałym Gimnazjum nr 12. Powierzchnia zabudowy 935 m2, powierzchnia użytkowa 4150 m2, kubatura 13050 m3, teren pod modernizację obiektu 8000 m2 powierzchni.
Modernizacja obejmuje dokończenie:
– aneksu lekkoatletycznego do powstałego stadionu lekkoatletycznego przy Walce Makoszowy (bieżnia 6 torów * 1,22m * 120 m służąca również do rzutu piłeczką palantową),
– skoczni w dal,
– kompleksu boisk trawiastych,
– boiska do siatkówki plażowej (16m * 8m)
oraz uzupełnienie brakującego ogrodzenia, wymianę zdewastowanego istniejącego, wycinkę spróchniałych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia (nasadzenia zastępcze)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 376

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 500 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 69 700,00 zł

Wartość projektu po weryfikacji: 170 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 170 000,00 zł

Kategoria projektu:
⇒ sport
⇒ zdrowie

Lokalizacja:  Niemcewicza 1

Uszczegółowienie lokalizacji: Gimnazjum nr 12

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działek ewidencyjnych: 5120/123, 3023/124

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Zabrze Centrum Południe – obiekt ogólnodostępny w godz. Od 6:00 do 22:00

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci okolocznych szkół podstawowych: SP1, SP5, SP6. SP7, SP15, SP43, młodzież gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Około 35 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Utwardzenie bieżni i skoczni w dal dwoma rodzajami granulatu żwiru i pokrycie nawierzchni mączką cegalną;
2. Dosprzętoweinie kompleksu boisk trawiastych (bramki przestawne niedoprowadzające do dewastacji murawy) i aneksu lekkoatletycznego (płotki lekkoattletyczne, bloki startowe), boiska do siatkówki plażowej (słupy);
3. Uzupełnienie brakujących części i wymiana istniejącego zdewastowanego płotu (ok. 180 m);
4. Wycinka spróchniałych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Udostępnienie obiektu dla młodzieży szkolnej na zajęcia rekreacyjne i szkolenie sprtowe oraz w godzinach popołudniowych dla mieszkańców dzielnicy. Poprawa jakości życia mieszkańców, promocja różnych dyscyplin sportu.

2022-11-21

Dla Mieszkańców