Ocena wniosków

Ocena wniosków ma charakter formalny i prawno – finansowy. Wnioski pozytywnie zweryfikowane trafią na listę do głosowania i będą przedmiotem głosowania.

P0001 Termomodernizacja budynku przedszkola


Streszczenie projektu:
Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą dachu oraz wykonaniem chodnika przy budynku przedszkola i bram wejściowych – monitoring (projekt dotyczy Przedszkola nr 49).

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Sportowa 42
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Giudo
Numery działek ewidencyjnych:
1005/80 pow. 6435 m2
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Zadanie ujęte w Programie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Zabrze na lata 2015 – 2018. Sugerowana przez Wnioskodawcę wymiana pokrycia dachu oraz odnowienie ścian zewnętrznych budynku Przedszkola – poprawa estetyki budynku nie ma ekonomicznego uzasadnienia wobec planowanej termomodernizacji.


P0002 Zagospodarowanie ogrodu-Plac zabaw


Streszczenie projektu:
Zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego w celu stworzenia bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci (projekt dotyczy Przedszkola nr 49).

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 674
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Sportowa 42
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Guido
Numery działek ewidencyjnych:
1005/80 pow. 6435 m2
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 200 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0003 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. G. Zapolskiej na działce nr 3970/38


Streszczenie projektu:
Budowa boiska wielofunkcyjnego (piłka nożna, ręczna, kosz, tenis) na podłożu poliuretanowym, ogrodzone, oświetlone – ogólnodostępne. Nie ma w Mikulczycach takiego obiektu

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1750
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Park przy ulicy Gabrieli Zapolskiej
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
tam, gdzie obecnie znajduje się “dzikie” boisko
Numery działek ewidencyjnych:
działka nr 3970/38
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Mikulczyce
Wartość projektu wg wniosku: 497 535,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 497 535,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0004 Remont chodnika przy wejściu do szkoły, ul. Franciszkańska 4


Streszczenie projektu:
Chodnik przy wejściu do szkoły składa się z dwóch chodników o łącznej długości 58,4 m i szerokości 1,9 m oraz parkingu dla pracowników szkoły (272 m²). Całość wynosi 383 m². Należy betonowe elementy chodników wymienić na kostkę brukową. Powierzchnia przeznaczona na parkowanie samochodów powinna odpowiadać standardom budowy parkingu dla samochodów osobowych.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 567
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Zabrze, ul. Franciszkańska 4, wejście główne do budynku Zespołu Szkół Mechaniczno – Samochodowych.
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
5403/74 i 5406/74
Numery działek ewidencyjnych:
5403/74 i 5406/74
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
Wartość projektu wg wniosku: 74 770,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 42 130,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0005 Dofinansowanie zakupu książek w Filii Nr 8 MBP w Zabrzu – Pawłowie


Streszczenie projektu:
Doposażenie księgozbioru w nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej dla dorosłych (kryminał, powieść obyczajowa, sensacja, fantastyka) oraz literatury popularnonaukowej (poradniki, bibliografie, pamiętniki).

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. gen. Władysława Sikorskiego 114, 41-809 Zabrze
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Pawłów
Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Projekt określa zadanie niemające charakteru zadania inwestycyjnego ani remontowego (PAR. 4 PKT. 6 Regulaminu).


P0006 Budowa zieleńca w Makoszowach


Streszczenie projektu:
Budowa zieleńca z elementami małej architektury z zachowaniem istniejących w terenie ciągów komunikacyjnych stosowanych dotychczas przez mieszkańców.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 579
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie ulic: Legnickiej, O. Kordeckiego i Sejmowej. “
Numery działek ewidencyjnych:
Teren do zagospodarowania to powierzchnia 3500 m2 na 2 dyiakach o numerachŁ 2028/87 oray 2029/87. Wađcicielem obzdwu dyiaek jest Gmina miejska Zabrze Władającym: Prezydent Miasta Zabrze”
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Makoszowy
Wartość projektu wg wniosku: 73 501,50 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 95 281,50 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0007 Boisko treningowe do piłki nożnej z oświetleniem


Streszczenie projektu:
Budowa boiska treningowego przeznaczonego głównie dla dzieci w wieku 5 – 10 lat. Propagowanie dyscypliny piłka nożna.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 839
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wyciska 5a
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Stadion MKS Zaborze – Zabrze
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 72 900,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 72 900,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0008 Oświetlenie ul. Gnieźnieńskiej 16 – 18, słupy zasilane z głównych ulic: 1 słup od strony Ofiar Katynia, 2 słup od strony Gnieźnieńskiej starej


Streszczenie projektu:
2 słupy 1. zasilane do ul. Ofiar Katynia 2. od ul. Gnieźnieńskiej starej

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Gnieźnieńska 16 – 18; Ofiar Katynia / Gnieźnieńska
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
droga dojazdowa do posesji 8 domów jednorodzinnych + chodnik dla pieszych od str. Ofiar Katynia
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica #ARG!
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Nie wypełniono wszystkich niezbędnych pól (par. 5 pkt. 8 Regulaminu)


P0009 Przejście dla pieszych – pasy z doświetlaczem obok przystanku MPK (linie 81, 111)


Streszczenie projektu:
ul. Ofiar Katynia 61 – 63, pasy doświetlone obok przystanku MPK (linie 81, 111), pasy na skrzyżowaniu ulic Ofiar Katynia i Mazurskiej ze względu na niebezpieczne wzniesienie i zakręt.

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Ofiar Katynia 63 – 65: przystanek MPK (linie 81, 111)
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Obok przystanku MPK
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica #ARG!
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Nie wypełniono wszystkich niezbędnych pól (par. 5 pkt. 8 Regulaminu)


P0010 “Wesołe poddasze – teatrzyk pod strzechą”


Streszczenie projektu:
Utworzenie przestrzeni kulturalnej dla zabrzańskich dzieci – dzielnica Grzybowice

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Badestinusa 30
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):

Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Grzybowice
Wartość projektu wg wniosku: 480 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł “

Treść oceny:
Niedoszacowano wartość dokumentacji projektowej Brak ekspertyzy budowlanej i p. poż. Brak w wycenie kosztu instalcji C.O. Prawdopodobna konieczność wykonania instalacji p. poż. dla całego budynku. Możliwa konieczność wzmocnienia stropów. W związku z powyższym oraz w oparciu o dane dotyczące powierzchni dachu 600m2 (400 m2 stropów) oraz przez analogię do posiadanego kosztorysu inwestorskiego na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania w ZSP nr 7 przy ul. Dalekiej 2 koszt realizacji przewyższy 500 000 zł.”


P0011 Prosta droga do szkoły i ośrodka zdrowia dla mieszkańców osiedla przy ul. Zapolskiej i Gogolińskiej w Zabrzu-Mikulczycach


Streszczenie projektu:
Wykonanie fragmentu chodnika w ciągu ulicy G. Zapolskiej wzdłuż budynku o nr 25-27-2-31-33. Chodnik wybudowany pod koniec lat 70. XX w. jest w złym stanie technicznym i może stanowić zagrożenie dla zdrowia pieszych. Warto podkreślić, że na osiedlu większość chodników zostało już odnowionych.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 503
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. G. Zapolskiej 25-27-29-31-33
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Chodnik wzdłuż budynku (od strony drogi dojazdowej i parkingu) przy ul. G. Zapolskiej 25-27-29-31-33
Numery działek ewidencyjnych:
5888/26 (Skarb Państwa – UM Zabrze)
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Mikulczyce
Wartość projektu wg wniosku: 30 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 30 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0012 Monitoring wizyjny dla dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika oraz Mikulczyce


Streszczenie projektu:
Monitoring wizyjny obejmujący teren dzielnic: Osiedle Mikołaja Kopernika oraz Mikulczyce. Składa się z 12 kamer monitoringu wizyjnego oraz kniecznego dla nich osprzetu takiego jak switch, serwer i macierz.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1100
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Rozmieszczenie kamer monitoringu zgodnie z mapkami dzielnic z proponowanymi punktami ich lokalizacji (zał. 1, zał 2)
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę
Wartość projektu wg wniosku: 498 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 498 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0013 OSI – Ośrodek Społecznej Integracji


Streszczenie projektu:
Utworzenie nowoczesnego ośrodka kulturalnego w Grzybowicach dla mieszkańców dzielnicy i miasta Zabrze, w celu integracji i aktywizacji różnych środowisk społecznych.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Badestinusa 60
Numery działek ewidencyjnych:
Numer działki: 818/13
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Grzybowice
Wartość projektu wg wniosku: 286 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Realizacja zadania w pełnym zakresie zgodnie z wnioskiem, przy jednoczesnym dostosowaniu obiektu do wymogów p.poż. przekroczy koszt 500.000 zł.


P0014 MOKiS – Miejski Ośrodek Kultury i Sportu


Streszczenie projektu:
Utworzenie nowoczesnego ośrodka kulturalnego i sportowego dla mieszkańców miasta Zabrze, w celu integracji kulturalnej i aktywizacji sportowej społeczeństwa w dzielnicy Grzybowice.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1010
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Traktorzystów 1
Numery działek ewidencyjnych:
226/55
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Grzybowice
Wartość projektu wg wniosku: 470 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 470 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0015 Sprzęt do prezentacji multimedialnych


Streszczenie projektu:
Wyposażenie Sali konferencyjno – szkoleniowej Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu w urządzenia do prezentacji multimedialnych. Projekt obejmuje zakup projektora wraz ze stolikiem i ekranem projekcyjnym oraz mikrofonów bezprzewodowych i głośników.

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Wolności 330 w Zabrzu
Numery działek ewidencyjnych:
Nr działek: 601/38; 65/38; 562/38
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 9 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Lista poparcia zawiera mniej niż 15 pozytywnie zweryfikowanych osób.


P0016 Remont sanitariatów w budynku Cechu Rzemieślników w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie remontu dwóch sanitariatów w budynku Cechu Rzemieślników w Zabrzu znajdujących się na parterze oraz II pietrze.

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Wolności 330 w Zabrzu
Numery działek ewidencyjnych:
Nr działek: 601/38; 65/38; 562/38
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 36 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Lista poparcia zawiera mniej niż 15 pozytywnie zweryfikowanych osób.


P0017 Docieplenie stropodachu w budynku Cechu Rzemieślników w Zabrzu


Streszczenie projektu:

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Wolności 330 w Zabrzu
Numery działek ewidencyjnych:
Nr działek: 601/38; 65/38; 562/38
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 26 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Lista poparcia zawiera mniej niż 15 pozytywnie zweryfikowanych osób.


P0018 Audiobooki dla wszystkich


Streszczenie projektu:
Doposażenie filii nr 12 MBP w Zabrzu (wypożyczającej “”ksiązki mówione””) poprzez zakup audiobooków w formacie MP3 dla wszystkich mieszkańców miasta Zabrze, którzy z różnych powodów nie mogą korzystać z książek drukowanych, ale z przyjemnością skorzystają z alternatywnej formy obcowania z literaturą. Projekt będzie realizowany w jednej filii z przeznaczeniem dla wszystkich mieszkańców miasta.”

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Wyzwolenia 12
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Zabrze Centrum
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę
Wartość projektu wg wniosku: 6 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Projekt określa zadanie niemające charakteru zadania inwestycyjnego ani remontowego (PAR. 4 PKT. 6 Regulaminu).


P0019 Boisko sportowe SP – 7.


Streszczenie projektu:
Modernizacja przyszkolnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 (41 – 800 Zabrze, ul. Pokoju 41) do celów gier zespołowych wraz z bieżnią i skocznią w dal.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 2282
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
41-800 Zabrze, ul. Pokoju 41
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Nr działek: 1618/6 + 1619/7 + 2468/14 + 1623/6 + 1624/6 + 2472/7
Numery działek ewidencyjnych:
Nr działek: 1618/6 + 1619/7 + 2468/14 + 1623/6 + 1624/6 + 2472/7
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 499 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0020 Utwardzenie terenu stanowiącego dojścia do szkoły i osiedla od ulicy Pokoju


Streszczenie projektu:
Wybudowanie drogi od ulicy Pokoju pomiędzy zabudowaniami od strony ul. Ciupki a parkanem Szkoły Podstawowej nr 7 oraz chodnika od drogi do miejsca wybrukowanego stanowiącego dojście do szkoły.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1333
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Lokalizację proponowanych prac pokazano na załączniku Nr 1 (karta Nr 1)
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Lokalizację proponowanych prac pokazano na załączniku Nr 1 (karta Nr 1)
Numery działek ewidencyjnych:
2473/7, 2467/6, 2471/7
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 33 013,20 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 41 128,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0021 Rozbudowa placu zabaw przy Placu I. Paderewskiego w Zabrzu oraz rozbudowa strefy parkingowej.


Streszczenie projektu:
Rozbudowa placu zabaw przy Pl. Paderewskiego tj. ogrodzenie terenu placu zabaw, rozbudowa placu zabaw o dodatkowe elementy tj. np. małpi gaj, ślizgawka, karuzela, bujane koniki, ławki. Poszerzenie przestrzeni parkingowej stycznej do w/w placu zabaw, znajdującej się na ul. św. Jacka.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 212
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Plac Ignacego Paderewskiego, ul. św Jacka
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Nr działki miejskiej 2100/36
Numery działek ewidencyjnych:
Nr działki miejskiej 2100/36
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Południe
Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 50 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0022 Modernizacja placów zabaw poprzez wyposażenie w urządzenia atestowane


Streszczenie projektu:

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Kruczkowskiego 70
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Teren ROD Tulipan
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 15 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Lista poparcia zawiera zbyt mało pozytywnie zweryfikowanych osób


P0023 Elektroniczny system obsługi zgłoszeń


Streszczenie projektu:
Elektroniczny System Obsługi Zgłoszeń to narzędzie pozwalające na rejestrację i przesyłanie zgłoszeń klientów do jednostek miejskich

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 110
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Powstańców Śląskich 5-7
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Urząd Miejski w Zabrzu
Numery działek ewidencyjnych:
1566/106
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę
Wartość projektu wg wniosku: 262 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 262 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0024 Kompleks sportowo – rekreacyjny “Pod chmurką”


Streszczenie projektu:
Kompleks sportowo – rekreacyjny “Pod chmurką” jest projektem dedykowanym dla mieszkańców dzielnicy Biskupice w każdym wieku.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 583
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
przy ulicy Okrzei 2 w Zabrzu – Biskupicach
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
729/28
Numery działek ewidencyjnych:
729/28
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Biskupice
Wartość projektu wg wniosku: 90 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 96 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0025 Zagospodarowanie terenu działek nr: 6616/45, 6620/45, 6615/45 w rejonie ulicy Spokojnej, Cieszyńskiej i Skłodowskiej


Streszczenie projektu:
W projekcie zagospodarowania terenu przy ulicy Spokojnej, Cieszyńskiej i Skłodowskiej planuje się wykonanie 49 miejsc parkingowych, drogi dojazdowej do nieruchomości, odwodnienia terenu i dobudowy kanalizacji deszczowej oraz wykonanie zieleńca.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 371
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Spokojna 7, 9, 11, Cieszyńska 22, 24, 26, 28, Skłodowska 21, 23, 25
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Działki nr 6616/45, 6620/45, 6615/45
Numery działek ewidencyjnych:
Działki nr 6616/45, 6620/45, 6615/45
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 474 160,28 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 474 150,28 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0026 Osiedle Wyzwolenia – siłownia zewnętrzna


Streszczenie projektu:
Osiedle Wyzwolenia – budowa siłowni zewnętrznej obejmująca urządzenia siłowni zewnętrznej i stolika do gry w szachy wraz z oświetleniem i wybrukowaniem terenu.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 332
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wiarusów
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Między placem zabaw a działką 339/127
Numery działek ewidencyjnych:
130/2
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 104 700,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 104 700,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0027 Budowa drogi w kompleksie garaży przy ul. Kopalnianej w Zabrzu-Mikulczycach.


Streszczenie projektu:
Naprawa drogi dojazdowej do kompleksu garaży przy ul. Kopalnianej w Zabrzu Mikulczycach. Niezbędne jest obniżenie poziomu drogi gruntowej (obecnie droga jest powyżej poziomu wjazdów do garaży), wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 235
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Kopalniana (kompleks garaży)
Numery działek ewidencyjnych:
5382/38, 5298/38, 5384/38
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Mikulczyce
Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 244 800,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0028 Park Powstańców Śląskich – oświetlenie głównej alei spacerowej w parku


Streszczenie projektu:
Park Powstańców Śląskich – budowa na głównej alei spacerowej w parku 14 latarni oświetleniowych co 75 metrów

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 868
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Przedłużenie ulicy Matejki do torów kolejowych
Numery działek ewidencyjnych:
23/2, 29/2
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 105 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 300 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0029 Rewitalizacja podwórek na Zandce


Streszczenie projektu:
Utwardzenie terenu na podwórkach, które zalewane są wodami opadowymi co utrudnia dojście do budynków i stanowisk śmietnikowych. Ponadto porządek na podwórkach poprawi estatykę dzielnicy.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1047
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ulice Krakusa nr od 10 do 28 numery parzyste
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Działki : 13397/51, 1299/51, 1301/51, 1303/51, 1305/51, 1309/83, 1310/83, 182/3, 1311/83, 183/3, 184/3.
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zandka
Wartość projektu wg wniosku: 415 941,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 237 871,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0030 “Zieleń – spacer – rower – parking” – istniejąca przestrzeń nowe możliwości w centrum Zabrza


Streszczenie projektu:
Stworzenie przyjaznej przestrzeni komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy Parkiem im. Poległych Bohaterów a ścisłym centrum miasta. Wyznaczenie przejścia przez ul. Pawła Dubiela prowadzącego do parku. Budowa parkingu na 34 miejsca postojowe.”

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 556
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Góry św. Anny, ul. Pawła Dubiela
Numery działek ewidencyjnych:
7073/730, 3673/529, 2438/531, 6767/531, 6599/531, 4531/531, 4531/532, 3495/527
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 439 510,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 440 510,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0031 Parking terenowy dla samochodów osobowych


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada wykonanie parkingu terenowego dla 30 samochodów osobowych oraz 3 samochodów dla osób niepełnosprawnych. Planowana inwestycja nie przewiduje jakichkolwiek zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zdrowia użytkowników parkingu.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 271
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Bytomska 28; 41-803 Zabrze – Biskupice
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
działka ewidencyjna 1178/19
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Biskupice
Wartość projektu wg wniosku: 350 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 170 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0032 Remont ogrodzenia obiektu sportowego


Streszczenie projektu:
Projekt polega na odbudowie zniszczonego ogrodzenia wokół obiektu sportowego położonego w Zabrzu – Mikulczycach przy ul. Mickiewicza 66a

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Mickiewicza 66A
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Mikulczyce
Wartość projektu wg wniosku: 0,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Wnioskodawca nie dołączył listy poparcia


P0033 Remont kotłowni obiektu sportowego


Streszczenie projektu:
Projekt polega na wymianie urządzeń wytwarzających energię cieplną dla obiektu sportowego. Montaż nowoczesnych urządzeń pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych spalin emitowanych do atmosfery.

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Mickiewicza 66A
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Mikulczyce
Wartość projektu wg wniosku: 0,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Wnioskodawca nie dołączył listy poparcia


P0034 Zakup książek dla Filii nr 2 MBP w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Zakup nowości wydawniczych i nieodpłatne wypożyczanie dla czytelników Filii nr 2 oraz dla wszystkich chętnych mieszkańców Zabrza.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
41-803 Zabrze, Bytomska 28
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Biskupice
Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Projekt określa zadanie niemające charakteru zadania inwestycyjnego ani remontowego (PAR. 4 PKT. 6 Regulaminu).


P0035 Budowa parkingów wokół terenów przedszkola nr 49, remont fragmentu ulic: Sportowej 32 – 40 od strony dojazdu do przedszkola oraz Długiej na wysokości nr 43 – 53 od strony parkingu.


Streszczenie projektu:
– brak opisu –

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 577
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ulica: Sportowa 32 – 40, Długa 43 – 53, Rogera 3 – 5
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Załącznik nr 3 – Mapa
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 465 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 450 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0036 Oświetlenie chodników na terenach o skomplikowanej strukturze własności, niewymagające uzgodnień branżowych.


Streszczenie projektu:
Zaopatrzenie w oświetlenie solarne typu LED chodników położonych wzdłuż ternu będących własnością wielu podmiotów. Instalacja odbywa się na zgodą właściciela terenu, na któych mają być ustawione latarnie, któe nie wymagają uzgodnień branżowych z Zakładem Energetycznym.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 621
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Rogera, Sportowa, Długa, Grabowa
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 90 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 150 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0037 Modernizacja ciągu komunikacyjnego wzdłuż ulicy Sportowej z wymianą instalacji oświetleniowej na nową – oszczędną.


Streszczenie projektu:
Przebudowa istniejącego zużytego już bardzo mocno chodnika, polegająca na wymianę nawierzchni oraz na poszerzeniu o pas rowerowy oraz wymiana starego oświetlenia na nowe – energooszczędne. Likwidacji ulegnie żywopłot wzdłuż ulicy, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 839
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Ulica Sportowa na całej długości
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0038 Siłownia pod chmurką


Streszczenie projektu:
Zagospodarowanie działki 1343/84 pod siłownię pod chmurką. Na terenie o powierzchni około 100m² można zainstalować elementy do ćwiczeń takie jak: narty biegowe, orbitek, wioślarz, piechur, motyl itp.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 989
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Księdza Norberta Bończyka
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Działka miejska nr 1348/84
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zandka
Wartość projektu wg wniosku: 58 300,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 58 300,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0039 Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 36 miejscem przyjaznym dla ucznia, rodzica, absolwenta – stworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi czytelnictwa oraz zainteresowań


Streszczenie projektu:
Projekt polega na gruntownej modernizacji oraz doposażeniu biblioteki w SP 36. Adresatami projetu będą głównie uczniowie szkoły ale również ich rodzice, pracownicy placówki i absolwenci. Głównym celem projektu jest stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla uczniów.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 178
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
pl. Warszawski 6
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
biiblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 149 300,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 149 300,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0040 Budowa organów koncertowych


Streszczenie projektu:
Wykonanie elementów piszczałkowych mechaniczno-klapkowych (jedynych w mieście Zabrze) w celu budowy organów koncertowych w budynku przy ul. Jaskółczej 37.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Jaskółcza 37
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Kościół p.w. Świętego Krzyża
Numery działek ewidencyjnych:
Nr działki miejskiej 26/5
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 499 995,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Zadanie nie ma charakteru zadania własnego miasta (par. 4 pkt. 7)


P0041 Bezpieczeństwo na ulicach – projekt monitoringu na os. Jodłowa (Zaborze Południe)


Streszczenie projektu:
Projekt monitoringu ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na zabrzańskich ulicach. Zapisy z kamer monitoringu będą mocną podstawą do walki z aktami wandalizmu i przemocy. Sama obecność kamer poprawi komfort psychiczny mieszakańców.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 230
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Osiedle Jodłowa
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Obszar całego osiedla. Rozmieszczenie kamer do ustalenia
Numery działek ewidencyjnych:
Nie dotyczy. Mapa z numerami działek dołączona do wniosku.
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Południe
Wartość projektu wg wniosku: 325 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 395 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0042 Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Kawika, Korczoka, Wyciska


Streszczenie projektu:
Montaż sygnalizacji świetlenej na skrzyżowaniu ulic: Kawika, Korczoka, Wyciska

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 702
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Kawika, Korczoka, Wyciska
Numery działek ewidencyjnych:
31, 48, 48a, 50
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 200 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 490 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0043 Zabudowa placu zabaw dla dzieci w rejonie ul. 3-go maja 106 – 118


Streszczenie projektu:
Zabudowa placu zabaw dla dzieci będzie jedynym miejscem zabaw w rejonie osiedla (Rymera, Cisowa i Podleśna oraz ulicy 3-go Maja).

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 242
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ulica 3-go Maja 106 – 118
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 37 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 37 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0044 Rewitalizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowicach


Streszczenie projektu:
Projekt służy bezpośrenio mieszkańcom Grzybowic, a pośrednio wszystkim zabrzanom. Stworzy odpowiednie warunki bytowe i usprawni działalność szkoleniową strażaków jak również wpłynie na poprawę organizacji w zakresie edukacyjnym ochrony przeciwpożarowej i środowiska naturalnego wśród lokalnej młodzieży i mieszkańców dzielnicy. Nie bez znaczenia będą również korzyści oszczędzania energii i innych wydatków związanych z niezbędnym remontem budynku.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1226
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Zabrze, ul. Warmińska 1 /budynek strażnicy OSP Grzybowice/
Numery działek ewidencyjnych:
obiekt we władaniu Miasta Zabrze
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Grzybowice
Wartość projektu wg wniosku: 98 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 168 910,80 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0045 Park Zabaw “Wesoła Helenka”


Streszczenie projektu:
Budowa nowoczesnego parku zabaw (589m²) dla grupy wiekowej 1 – 16 lat. Wyposażenie parku: oświetlenie solarne, ogrodzenie wydzielone strefy wiekowe, 15 urządzeń zabawowych, bezpieczna powierzchnia zabawowa EPDM, trawnik, ławki, kosze na śmieci, regulamin.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 2109
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Plac pomiędzy ul. Harcerską i ul. PCK
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
1469/57
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 278 345,62 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 283 345,62 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0046 Ogrodzenie posesji szkoły


Streszczenie projektu:
Wykonanie ogrodzenia posesji szkoły

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Piłsudskiego; ul. Armii Krajowej; ul. Fredry
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 46 125,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Wnioskodawca nie jest osobą fizyczną uprawnioną do składania wniosku.


P0047 Boisko wielofunkcyjne na Zandce


Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 35,5 * 18,8 m przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 16. Boisko ma charakter obiektu sportowego ogólnodostepnego dla dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1261
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Cmentarna
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Teren przy Zespole Szklno – Przedszkolnym nr 16
Numery działek ewidencyjnych:
1378/1
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zandka
Wartość projektu wg wniosku: 441 687,42 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0048 Budowa (rozbudowa) siłowni zewnętrznej wraz z ławkami do siedzenia (z oparciem)


Streszczenie projektu:
Siłownia zewnętrzna: – trenażer nóg i rąk (narty biegówki) x2; trenażer talii-twister; – ławka skośna dwustronna; motyl+twister siedzacy z masażerem; – piechur + orbitrek; wioślarz 2x; – surfer/wahadło + narty biegówki; wyciąg górny podwójny; – biegacz dwustronny Sześć ławaek do siedzenie z oparciem.”

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 558
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Park Poległych Bohaterów (Park Dubiela)
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Obok istniejącej siłowni zewnętrznej w Parku Poległych Bohaterów (Park Dubiela)
Numery działek ewidencyjnych:
3862/466 Identyfikator działki:247801_1.0012.AR_3.3862/466
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 80 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 85 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0049 Nasze poddasze – adaptacja i modernizacja pomieszczeń po PPP na potrzeby pracowni artystycznych MDK2.


Streszczenie projektu:
Adaptacja i modernizacja pomieszczeń po PPP na pracownie: plastyczne, teatralne, muzyczne dla dzieci i młodzieży miasta Zabrza, a także dla pracowników.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 469
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Zabrze, ul. 3 maja 12 /w części narożniej skrzyżowanie ulic 3 maja i Lutra/
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
2 piętro budynku, w którym znajduje się Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 oraz Wojewódzka biblioteka Pedagogiczna
Numery działek ewidencyjnych:
Bi 878/82
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 376 474,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 495 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0050 Budowa siłowni “Pod Chmurką”, montaż monitoringu na terenie siłowni – ul. Lompy 78 Zabrze


Streszczenie projektu:
Dzięki siłowni pragniemy zadbać o kondycję fizyczną mieszkańców. Monitoring wizyjny w placówce jest zapewnieniem poczucia bezpiczeństwa uczniom, pracownikom oraz wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły. Miejscem projektu jest teren Szkoły Podstawowej nr 16 Lompy 78 Zabrze

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Teren Szkoły Podstawowej nr 16; ul. Lompy 78; Zabrze
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Zadanie zlokalizowane jest na działce gruntu o nr 190/39 m znajdującej się w obrębie terenu Szkoły Podstawowej nr 16 w Zabrzu, zwanej dalej SP 16 (działka ewidencyjna 18794). Nieruchomość ta stanowi własność Urzedu Miasta Zabrze i jest położona przy ul. Lompy 78; Nr księgi wieczystej KW25463
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Południe
Wartość projektu wg wniosku: 96 030,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Lista poparcia zawiera mniej niż 15 pozytywnie zweryfikowanych osób.


P0051 Aby każde dziecko było szczęśliwe


Streszczenie projektu:
Projekt ma na celu zagospodarowanie placu zabaw /na którym nie ma urządzeń rekreacyjnych oprócz piaskownicy/ dla dzieci młodszych /przy Przedszkolu nr 27/ w Zabrzu – Biskupicach, w celu udostępnienia sprzętu rekreacyjnego dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat zamieszkujących osiedle Borsiga.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 655
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Św. Wojciecha 4a
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
teren rekreacyjny przy przedszkolu nr 27
Numery działek ewidencyjnych:
736/25
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Biskupice
Wartość projektu wg wniosku: 0,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 150 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0052 Modernizacja elewacji frontowej siedziby Galerii Sztuki “Cafe Silesia” Muzeum Miejskiego w Zabrzu


Streszczenie projektu:
modernizacja elewacji frontowej kamienicy przy ul. 3 Maja 6, w której siedzibę ma Galeria Sztuki “Cafe Silesia” Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Odtworzenie ubytków, uzupełnienie zniszczonych fragmentów oraz oczyszczenie elewacji. Renowacja architektury historycznego obiektu.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. 3 Maja 6
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Kamienica, w której mieści się Galeria Sztuki “Cafe Silesia” Muzeum Miejskiego w Zabrzu
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 90 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł “

Treść oceny:
Finansowanie projektu musi być oparte o zapisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, zgodnie z czym Gmina Miejska Zabrze może sfinansować wnioskowane przedsięwzięcie do wysokości udziałów w przedmiotowej nieruchomości (wynoszących 39,7%), tj. do kwoty 104.659,89 zł brutto. Pozostałą kwotę muszą pokryć pozostali współwłaściciele nieruchomości, według posiadanych udziałów. Wnioskodawca, w imieniu pozostałych współwłaścicieli, nie wyraził zgody na udział w kosztach projektu.”


E0053 Budowa Skateparku dla dzieci i młodzieży wraz z siłownią zewnętrzną i stołami do pingponga


Streszczenie projektu:
Projekt obejmuje: 1) budowę Skateparku dla dzieci i młodzieży 2) budowę siłowni zewnętrznej 3) postawienie dwóch betonowych stołów do pingponga na terenie zniszczonego boiska sportowego przy Gimnazjum nr 9 w dzielnicy Zaborze”

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 529
Czy realizacja: Nie “
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
teren wokół Gimanzajum nr 9 im. Wojciecha Korfantego w Zabrzu; 41-800 Zabrze, ul. Olchowa 2 stare boisko z nawierzchnią betonową”
Numery działek ewidencyjnych:
1912/65
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 322 617,22 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 400 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0054 Gry planszowe dla dzieci i dorosłych w Bibliotece


Streszczenie projektu:
Celem projektu jest zakup gier planszowych dla dzieci i dorosłych, które będą dostepne bezpłatnie do wypożyczenia dla mieszkańców Zabrza, dzięki bibliotece.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wolności 177
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę
Wartość projektu wg wniosku: 6 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Projekt określa zadanie niemające charakteru zadania inwestycyjnego ani remontowego (PAR. 4 PKT. 6 Regulaminu).


P0055 Modernizacja Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Biblioteka oferuje zajęcia eduklacyjne dla młodzieży, dzieci i ich rodziców dlatego celem projektu jest modernizacja filii nr 11 tak, by stała się dla wszystkich użytkowników miejscem wyjątkowym, baśniowym, które inspiruje oraz stwarza warunki do rozwoju i zdobywania wiedzy.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 831
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wolności 177
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę
Wartość projektu wg wniosku: 80 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 42 508,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0056 Siłownia na świeżym powietrzu “Tuż obok”


Streszczenie projektu:
Projekt dotyczy budowy mini siłowni zewnętrznej wraz z elementami małej architektury: ławki i kosze. W jej skład wejdzie 7 urządzeń: odwodziciel, orbitrek, prasa nożna, ławeczka, wioślarz, podnosiciel nóg, koła TAI CHI. Urządzenia posadają atesty dla osób w różnym wieku.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 529
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie ulic Czołgistów i Matejki
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Teren zielony na obrębie boiska SP15
Numery działek ewidencyjnych:
Działka 163
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 50 190,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 79 190,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0057 Usunięcie wulgarnych i nieestetycznych napisów oraz graffiti z powierzchni budynków w wybranych lokalizacjach na terenie dzielnicy Biskupice


Streszczenie projektu:
Projekt skierowany do mieszkańców Biskupic oraz osób odwiedzających dzielnicę. Zakłada usunięcie nieestetycznych napisów z elewacji wybranych budynków (m.in. przy Bytomskiej oraz Kossaka). Cel: poprawa wizerunku najstarszej dzielnicy Zabrza.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 207
Czy realizacja: Nie “
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1. ul. Bytomska 7 2. ul. Bytomska 36 3. ul. Bytomska 38 4. ul. Blani 1 5. ul. Chrobrego 12 6. ul. Kossaka 21 7. ul. Młyńska 10″
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Powyższe dane odnosza się do dolnej części elewacji budynków, na których znajdują się nieestetyczne, wulgarne napisy. “
Numery działek ewidencyjnych:
1. ul. Bytomska 7, działka nr 767/137 – własność Skarbu Państwa bez wieczystego użytkowania – oddana w użytkowanie 2. ul. Bytomska 36, działka nr 434/32 – własność Skarbu Państwa bez wuieczystego użytkowania 3. ul. Bytomska 38, działka 433/32 – własność Skarbu Państwa bez wieczystego użytkowania 4. ul. Blani 1, działka nr 1032/1 – własność Gminy bez wieczystego użytkowania – pozostałe 5. ul. Chrobrego 12, działka nr 725/36 – własność Gminy bez wieczystego użytkowania – pozostałe 6. ul. Kossaka 21, działka nr 127/6 – własność Gminy bez wieczystego użytkowania – pozostałe 7. ul. Młyńska 10, działka nr 1063/1 – własność Gminy bez wieczystego użytkowania – oddana w użytkowanie”
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Biskupice
Wartość projektu wg wniosku: 4 200,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 4 200,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0058 Wymiana nawierzchni odcinak ulicy Nowowiejskiego o długości około 80 m w rejonie budynków 20b, 22 i 24 wraz z instalacją oświetlenia


Streszczenie projektu:
Wymiana nawierzchni końcowego odcina ulicy Nowowiejskiego o długości około 80m w rejonie budynków nr 20b, 22 i 34 i związanej z nią zabudowy oświetlenia

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 178
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Nowowiejskiego 20B + 22 +24
Numery działek ewidencyjnych:
337/1 + 1030/7
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica
Wartość projektu wg wniosku: 160 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 160 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0059 Ścieżka rowerowa “Via Biskupice”


Streszczenie projektu:
Projekt ma na celu wyznaczenie głównej trasy, dla bezpiecznego przejazdu rowerem przez Dzielnicę Biskupice. Projekt zawiera 3 różne rodzaje odcinków, z których każdy różni się wielkością planowanych nakładów rzeczowych. Odcinek, który należy wybudować od podstaw, zakłada wielofunkcyjność użytkowania, ponieważ w okresie zimowym będzie górką zjazdową (torem saneczkowym) dla dzieci.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Bytomska (początek przy ul. Hagera) – ul. Blani – Kossaka – odcinek do zbudowania od podstaw pomiędzy ul. Drzymały i Zamkowa w tym brzegiem boiska szkolnego V LO oraz droga techniczna V LO do ul. Zamkowej, dalej ul. Zamkową i Bytomską obok posesji nr 100 i 98 do przejścia dla pieszych przez ulicę Bytomską, przejście przez ul. Bytomską na stronę płd. – przejście dla pieszych przez ul. Okrzei, nast. wzdłuż ul. Bytomskiej str. płd i ul. Szyb Wschodni do granicy z miastem Ruda Śl.
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Odcinek do wybudowania od podstaw: Drzymały – Zamkowa, przez działki wskazane poniżej. Wymagana przebudowa ogrodzenia i wydzielenie pasa z terenu boiska (brzegiem nieruchomości) o szerokości niezbędnej dla ruchu rowerów. To rozwiązanie nie narusza płyty boiska, przeznaczonej do gry w piłkę nożną. Udostępnienie drogi technicznej V LO (pomiędzy stacją energetyczną Z-121 i posesją Bytomska 100, od strony ul. Zamkowej), wymagana jest również przebudowa ogrodzenia szkoły V LO.
Numery działek ewidencyjnych:
Odcinek do wybudowania od podstaw: Drzymały – Zamkowa: Działka nr 830/86 – własność Gminy Zabrze bez wieczystego użtytkowania w trwałym zarządzie, około 50% długości odcinka ścieżki. Działka nr 99 i 100 – Własność Gminy Zabrze w wieczystym użytkowaniem, około 30% długości odcinka ścieżki. Działka nr 511/93 – Własność Skarbu Państwa z wieczystym użytkowaniem, około 10% dlugości odcinka ścieżki. Pozostałe około 105 proponowanego odcinka już istnieje, jeżeli włączymy w ten projekt drogę techniczną, która służy do obsługi studzienek kanalizacyjncy zlokalizowanych nad zakrytą rzeką pn. “Rów Drzymały”. Jest to działka nr 248/101, Własność Gminy Zabrze bez wieczystego użytkowania – pozostałe.
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Biskupice
Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł “

Treść oceny:
1. Wartość rzeczywista projektu przekroczy 500.000 zł 2. Brak technicznych możliwości przekwalifikowania chodnika na drogę pieszo – rowerową. 3. Fragment projektowanej trasy – brak tytułu prawnego (własność Kombinat Koksowniczy).”


P0060 Poprawa infrastruktury drogowej i ochrony środowiska na terenach położonych pomiędzy ul. Wolności 135a – 149 a ul. Wyspiańskiego 1 – 9


Streszczenie projektu:
Rozbudowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury drogowej stanowiącej priorytet dla mieszkańców będących w zasięgu projektu. Montaż oświetlenia poprawi bezpieczeństwo korzystania z w/w terenu a nasadzenia wpłyną korzystnie na poprawę estetyki i mikroklimat.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wolności 135a – 149, Wyspiańskiego 1 – 9, plac Słowiański 5
Numery działek ewidencyjnych:
1923/28, 2407/28, 2243/28, 2250/28, 2241/17, 1987/17, 2253/28, 2255/17, 2671/14
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 385 100,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł “

Treść oceny:
1. Projekt mieszkańca obejmuje m.in. wykonanie prac inwestycyjnych przy budynkach nie będących własnością Miasta Zabrze. 2. Projekt mieszkańca nie zawiera wszystkich wstępnych zgód dysponentów nieruchomości, na któych miałby być realizowany projekt (załącznik nr 2 do Regulaminu).”


P0061 Rozwój małej architektury ogrodowej w dzielnicy Helenka – kosze uliczne, kosze na psie odchody z woreczkami, ławki parkowe.


Streszczenie projektu:
Projekt ma na celu poprawę estetyki naszego osiedla poprzez zwiększenie ilości koszy ulicznych, postawienie koszy na psie odchody. Ustawienie ławek parkowych będzie udogodnieniem dla spacerowiczów, seniorów oraz matek z małymi dziećmi.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 393
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Przy każdej z 15 ulic po dwa uliczne kosze i jeden na psie odchody z woreczkami; na 10 większych terenach zielonych – po jednej ławce z oparciem, koszu ulicznym i koszu na psie odchody z woreczkami; dodatkowo ławka i 2 rodzaje koszy przy drodze prowadzącej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Zacisze” (przy stawach) i przy dróżce (przy jarze) prowadzącej do Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Tulipan”.
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 44 160,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 44 160,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0062 Park Jordana na Helence


Streszczenie projektu:
Projekt dotyczy utworzenia Parku Jordana na Helence na dotychczas zaniedbanym terenie przy targowisku miejskim. Park ma służyć mieszkańcom, zwłaszcza osobom starszym i z dziećmi, gdzie mogłyby na chwilę usiąść i odpocząć. Dodatkowo w parku zaplanowano uchwyty rowerowe, bo obok przebiega ścieżka rowerowa.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 775
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
między ul. Jordana 78 – 78b a ul. Jordana 80
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Klepisko między ww. ulicami.
Numery działek ewidencyjnych:
825/53; 826/53; 153/57; 1529/57 – własność Gminy bez wieczystego użytkowania (pozostałe)
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 61 986,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 94 866,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0063 Modernizacja boiska w dzielnicy Makoszowy


Streszczenie projektu:
Projekt jest przedsięwzięciem służącym rozwojowi bazy sportowej na terenie dzielnicy Makoszowy, spełniającym potrzebę rekreacji, wypoczynku i rozrywki społeczności lokalnej. Boisko będzie służyło głównie młodzieży z dzielnicy Makoszowy, umożliwiając jej aktywne spędzanie wolnego czasu.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 635
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Daleka 2
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Makoszowy
Wartość projektu wg wniosku: 65 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 73 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0064 Aktywny park – mieszkańcy ożywiają przestrzeń


Streszczenie projektu:
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ścieżce w parku od ul. Pomorskiej do sklepu Rokita. Doposażenie palcu zabaw, posadowienie urządzeń na polach piaskowych. Wyrównanie nawierzchni pozostałych ścieżek.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1016
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
park wzdłuż ul. Krakowskiej
Numery działek ewidencyjnych:
176/1; 211/1; 789/7; 310/1; 958/8; 982/8; 983/8; 444/7; 441/8
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica
Wartość projektu wg wniosku: 495 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 495 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0065 Terenowe urządzenia SPORTOWE w Parku JP II


Streszczenie projektu:
Terenowe urządzenia sportowe to zestaw urządzeń do ćwiczeń fizycznych usytuowany na świeżym powietrzu. Lokalizacja w obrębie Parku JP II czyni urządzenia dostępnymi dla dużej grupy mieszkańców: młodych, dorosłych i starszych. Jest alternatywą dla wielu pokus, które czyhają na młodzież. Osiedle Kopernika jest ubogie w instytucje kulturalne; niech urządzenia sportowe, o które zabiegamy kilka lat będą ogólnodostępne dla społeczeństwa. Mogą być wykorzystane jako pomoc dydaktyczna dla grup sportowych. Oprócz kosztu urządzeń należy doliczyć przygotowanie placu, na którym będą one zamontowane.

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Park Jana Pawła II od strony ul. J. Bruno
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Urzadzenia sportowe należy ulokować w Parku JP II na działkach należących do m. Zabrze
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Lista poparcia zawiera zbyt mało pozytywnie zweryfikowanych osób


P0066 Ład i porządek w szatni gwarancją bezpieczeństwa w szkole


Streszczenie projektu:
Projekt obejmuje remont szatni szkolnej oraz montaż szafek ubraniowych dla każdego ucznia. Nowoczesna i funkcjonalna szatnia wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa w szkole, utrzymanie porządku, zpobieganie niszczeniu odzieży uczniowskiej. Dzieci od najmłodszych lat będą uczyć się dbania o mienie szkoły i prywatne rzeczy.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 297
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Karczewskiego 10
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Zaborze Północ
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 40 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 40 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0067 Chodnik z kostki brukowej wokół Przedszkola nr 46


Streszczenie projektu:
Do ubiegłego roku wokół Przedszkola istniał pas zieleni szerokości ok. 2 m. Obecnie jest to “miejsce parkingowe” dla samochodów. Proponowany projekt – wybudowanie chodnika – umożliwi pieszym użytkownikom bezpieczne dojście do placówek oświatowych i do mieszkań w budynkach wielopiętrowych.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 568
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Pokoju 37
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
wzdłuż ogrodzenia Przedszkola (od strony wschodniej i północnej)
Numery działek ewidencyjnych:
1660/14 i 2470/14
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 35 700,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 35 700,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0068 Słoneczna Dolina – przedłużenie ulicy Jowisza do drugiego wylotu ul. Neptuna oraz zazielenienie i uporządkowanie terenu osiedla


Streszczenie projektu:
Projekt poplega na przedłużeniu ulicy Jowisza o około 100 metrowy odcinek, tak aby umożliwić bezpośredni dojazd do drugiego wylotu ulicy Neptuna oraz usunięciu gruzu i nadmiaru ziemi wraz z uformowaniem naturalnych wałów i posadzeniem drzew.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 659
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Szkrzyżowanie ulic Jowisza oraz Neptuna
Numery działek ewidencyjnych:
Działka gminna nr 309/24 jako droga dojazdowa do drugiego wylotu ul. Neptuna oraz do działek gminnych o numerach 328/24 i 228/24
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość projektu wg wniosku: 461 900,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 461 900,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


E0069 Rolkostrada Zabrzańska- Razem, Zdrowo i Rolkowo


Streszczenie projektu:
Projekt i budowa etapu 370m trasy rekreacyjnej asfaltowej o jakości do wykorzystania przez spacerowiczów bez/z wózkami, biegaczy, rowerzystów, rolkarzy i nartorolkarzy w rejonie parku Powstańców Śląskich / Lasku Makoszowskiego / Guido z oświetleniem.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1362
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
We wnioskowanym etapie 370-metrowa kontynuacja drogi o nawierzchni asfaltowej w kierunku torów od skrzyżowania ul. Sportowej/Rogera/Jaskółczej
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Mołżiwość rozwinięcia projektu o obszary opisane na załączonych mapkach, tj. w prostokącie w/w droga/tory/przedłużenie ul. Jaskółczej (aleja Parkowa).
Numery działek ewidencyjnych:
61/5
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę
Wartość projektu wg wniosku: 445 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 445 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0070 Sieć darmowych wypożyczalni rowerów


Streszczenie projektu:
Sieć darmowych wypożyczalni rowerów usytuowanych we wszystkich dzielnicach i centrum miasta będzie służyć rozwojowi kultury fizycznej i zamianie komunikacji samochodowej na rowerową. W dowolnym miejscu miasta można będzie rower wypożyczyć i w dowolnej wypożyczalni oddać (przy czym za darmo będzie tylko 20 minut wypożyczenia)

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wszystkie dzielnice oraz centrum miasta Zabrze
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę
Wartość projektu wg wniosku: 499 890,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł “

Treść oceny:
1. Koszt realizacji zadania znacznie przekracza kwotę szacowaną przez Wnioskodawcę oraz dopuszczalną wartość 500.000 PLN brutto (szacunkowy koszt wdrożenia systemu “”Rower Miejski”” w Zabrzu to ok. 950.00 PLN) 2. We wniosku brak informacji uściślających lokalizację stacji rowerowych w dzielnicach miasta.”


P0071 Skatepark na Helence


Streszczenie projektu:
Projekt dotyczy utworzenia skateparku służącego dzieciom i osobom dorosłym do rozwijania pasji w zakresie jeżdżenia na rolkach, deskorolkach i rowerach.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Wawrzyńskiej i Robotnicza, ewentulanie między Baczyńskiego i Kruczkowskiego
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Teren zielony między ww. ulicami “
Numery działek ewidencyjnych:
Preferowana lokalizacja 1598/53 własność Gminy bez wieczystego użytkowania (pozostałe), alternatywna lokalizacja 1922/260 własność Gminy bez wieczystego użytkowania (pozostałe).”
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 89 954,02 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Projekt wycofany z głosowania na wnioskek mieszkańca (e-mail).


P0072 Suchą stopą do mieszkania Modernizacja drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Piłsudskiego 69-75 i Grotgera 21-27 wraz z miejscami parkingowymi


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada modernizację drogi przebiegającej wokół placyku między kamienicami Piłsudskiego 69-75 i Grotgera 21-27 i utworzenie miejsc parkingowych. Modernizacja ma polegać na wybraniu części gleby, podbudowie, utwardzeniu i pokryciu pasa drogi tak, aby było mozliwe korzystanie z niej niezależnie od warunków pogodowych oraz stworzeniu miejsc parkingowych. Istniejąca droga jest nieutwardzona i w coraz większym stopniu staje się nieprzejezdna. Ze względu na powstałe doły jest niebezpieczna dla samochodów osobowych, karetek pogotowia ratunkowego. Na skutek podwyższenia warstwy drogi w niektórych miejscach woda spływa do klatek schodowych. W czasie imprez sportowych na stadionnie “Górnika” i kortach tenisowych kibice wjeżdżają na istniejący pas zieleni i dodatkowo dewastują plac.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 83
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Droga między kamienicami Piłsudskiego 69-75 i Grottgera 21-27
Numery działek ewidencyjnych:
3996/91, 3997/91, 3998/91
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 130 380,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 230 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0073 Bezpieczna droga do Szkoły nr 25


Streszczenie projektu:
Modernizacja odcinka ul. prof. Władysława Tatarkiewicza przy Szkole Podstawowej nr 25, obejmująca budowę chodnika i powstanie przejścia dla pieszych, umożliwiająca bezpieczne dojście do szkoły dzieciom i młodzieży zamieszkującym przy ul. prof. Władysława Tatarkiewicza i Grunwaldzkiej.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1687
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie dróg na ul. prof. Władysława Tatarkiewicza/Skłodowskiej-Curie w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 25 i Gimnazjum nr 25 w Zabrzu.
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
Wartość projektu wg wniosku: 26 350,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 26 350,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0074 Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego


Streszczenie projektu:
Dokończenie adaptacji terenu wokół siłowni zewnętrznej, który będzie pełnił funkcję miejsca rekreacyjno – integracyjnego, uzupełnionego o ogrodzony plac zabaw przystosowany dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz zagospodarowany teren zielony.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 2007
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Kotarbińskiego przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie oraz jej okoliczne tereny
Numery działek ewidencyjnych:
Działki ewidencyjne o numerach: 6170/9; 6171/9; 668/9; 6169/9; 6173/12
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
Wartość projektu wg wniosku: 499 702,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 499 702,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0075 Odblokuj Osiedle Kotarbińskiego


Streszczenie projektu:
Stworzenie miejsc postojowych wzdłuż ul. Gdańskiej, które przyczynią się do polepszenia komunikacji, odciążenia dróg wewnętrznych, a także umożliwią dojazd pojazdom służb ratunkowych i porządkowych do bloków mieszkalnych na Osiedlu Kotarbińskiego.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1734
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Obszar wzdłuż ulicy Gdańskiej – od skrzyżownia z ulicą Franciszkańską do ulicy prof. Władysława Tatarkiewicza
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego
Wartość projektu wg wniosku: 39 600,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 39 600,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0076 Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum nr 29 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Budowa ogólnodostępnego boiska piłkarskiego z nawierzchnią typu sztuczna trawa wraz z zapleczem sanitarno- socjalnym oraz infrastrukturą okołoboiskową

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 2361
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Budowlana 26
Numery działek ewidencyjnych:
nr działki 4316/65
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica
Wartość projektu wg wniosku: 488 152,46 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0077 Rewitalizacja terenu zielonego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Staromiejska 34-36 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Utworzenie miejsc parkingowych na wolnej przestrzeni oraz ustawienie karmników dla ptaków w celu edukacji ekologicznej oraz utworzenie stanowisk tzw. psich pakietów.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 81
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Staromiejska 34-36
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 14 800,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 14 800,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0078 Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 41 w Rokitnicy


Streszczenie projektu:
Plac zabaw dla społeczności lokalnej mieszczący się w ogrodzie Przedszkola nr 41 w Zabrzu – Rokitnicy

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 887
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Nyska 21
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Teren Przedszkola nr 41
Numery działek ewidencyjnych:
Działka nr 1241/1
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica
Wartość projektu wg wniosku: 73 947,60 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 204 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0079 Modernizacja podwórza w obrębie budynków ul. Szpitalnej 1-3-5, ul. Kowalczyka 1-3-5 i ul. Jagiellońskiej 35-41


Streszczenie projektu:
Zagospodarowanie wspólnego podwórza. Zakres zagospodarowania dotyczy wyłożenia kostką brukową alejek pomiędzy żywopłotami, ułożenia krawężników, wyłożenia kostki brukowej w miejscach parkowania samochodów oraz utwarsdzenia gruntu przed budynkiem ul. Kowalczyka 1-3-5

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 350
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Podwórze w obszarze zamknietym budynkami ul. Szpitalnej 1-3-5, ul. Kowalczyka 1-3-5 i ul. Jagiellońskiej 35-41
Numery działek ewidencyjnych:
634/15
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 107 015,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 134 604,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0080 Skatepark Helenka


Streszczenie projektu:
Projekt obejmuje przygotowanie terenu i budowę skateparku na osiedlu Helenka w okolicy istniejącego już placu zabaw przy ul. Wawrzyńskiej. Powierzchnia skateparku to 450 m².

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 817
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Wawrzyńskiej 5 lub alternatywne lokalizacje podane niżej “
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Skwer przy ulicy Waerzyńskiej 5,za marktem Biedronka, przy placu zabaw dla dzieci, alternatywnymi lokalizacjami mogą być: skwer miezy ulicami Baczyńskiego w okolicy nr 1-1a, a ulicą Kruczkowskiego przy numerze 47 lub działka nr 130/11 między ulicą Baczynskiego nr 4 a garażami w okolicy ROD “”Tulipan”””
Numery działek ewidencyjnych:
1598/53 lub 1922/260 lub 301/11
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 445 678,20 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 497 178,20 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0081 Dofinansowanie zakupu książek w Filii nr 13 MBP w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Doposażenie księgozbioru w nowości wydawnicze z zakresu literatury naukowej (zarządzanie, zarządzanie projektem, zasobami ludzkimi, wiedzą itp., pedagogika, poszczególne prawa) oraz literatury popularnonaukowej (poradniki, bibliografie, pamiętniki).

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Wyzwolenia 9, 41 – 800 Zabrze
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Projekt określa zadanie niemające charakteru zadania inwestycyjnego ani remontowego (PAR. 4 PKT. 6 Regulaminu).


P0082 Siłownia zewnętrzna dla seniorów Domów Pomocy Społecznej i okolicznych mieszkańców


Streszczenie projektu:
1. Zakup i montaż urządzeń do siłowni 2. Remont nawierzchni parkingu i dróg dojścia do siłowni 3. Wymiana furtki i bramy wjazdowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników”

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 275
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Matejki 62
Numery działek ewidencyjnych:
1610/55
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 230 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 230 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0083 Park Hutniczy-reaktywacja


Streszczenie projektu:
Budowa ścieżki do biegania i nordic walking, placu zabaw oraz odizolowanej, bezpiecznej przestrzeni dla psów (Psiego Parku) na terenie Parku Hutniczego

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 731
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Park Hutniczy
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Park Hutniczy
Numery działek ewidencyjnych:
432/35
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 220 450,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 400 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0084 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 25 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola znajdującego się na terenie osiedla Marii Curie-Skłodowskiej. Brakuje tam urządzeń terenowych, z których korzystałyby dzieci uczęszczające do przedszkola oraz ich rodziny. Dzięki zamontowanym nowoczesnym urządzeniom dzieci atrakcyjnie i bezpiecznie spędzałyby czas. Montaż zestawu do zabaw na bezpiecznym podłożu oraz kilku ławek.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 301
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Cieszyńska 33
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
teren ogordu wokół Przedszkola Nr 25
Numery działek ewidencyjnych:
2639/41; 3666/42
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 63 158,66 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 150 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0085 Nowoczesny zestaw do nauki resuscytacji i defibrylacji


Streszczenie projektu:
W Zabrzu już w ponad 20 miejscach publicznych spotykamy się z dostępnym defibrylatorem AED i z czasem będzie ich przybywać. Defibrylator jest wbrew pozorom prostym urządzeniem ratującym życie. Niestety mało kto wie jak go używać w razie potrzeby. Dlatego też, należy zadbać o to by jak najwięcej mieszkańców naszego miasta umiało sie tym posłużyć.

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:

Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę
Wartość projektu wg wniosku: 16 285,20 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Lista poparcia zawiera zbyt mało pozytywnie zweryfikowanych osób


P0086 Plac zabaw z siłownią zewnętrzną


Streszczenie projektu:
Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię syntetyczną. Budowa siłowni zewnętrznej obejmująca urządzenia siłowni zewnętrznej oraz wybrukowanie. Miejsca parkingowe, ogrodzenie, monitoring, zieleń.

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Jaskółcza, ul. Matejki, rondo Sybiraków, DTŚ
Numery działek ewidencyjnych:
2230/63, 2260/63, 2232/63, 2229/63, 2231/63, 2233/63, 2254/63, 2270/63
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 424 308,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Lista poparcia zawiera zbyt mało pozytywnie zweryfikowanych osób


P0087 Boisko do piłki nożnej przy ul. Olchowej 2


Streszczenie projektu:
Boisko do piłki nożnej o wymiarch 18mx44m kryte sztuczną murawą

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 315
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Olchowa 2
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
teren gimnazjum nr 9
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0088 Miejsca parkingowe dla mieszkańców przy ul. Końcowej w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Obecnie mieszakńcy ul. Końcowej nie mają wystarczająco miejsca do parkowania swoich samochodów. Projekt polega na zagospodarowanie chodnika oraz pasa zieleni w taki sposób, aby samochody mogły parkować prostopadle do jezdni.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 56
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Końcowa
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
na całej długości chodnika od strony ogródków działkowych
Numery działek ewidencyjnych:
1780/44
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 110 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 109 250,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0089 Modernizacja skrzyżowania ul.Tarnopolska/Kościuszki/Chopina i montaż sygnalizacji świetlnej z przebudową przejść drogowych w Zabrzu-Mikulczycach w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partcypacyjnego


Streszczenie projektu:
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Mikulczyc korzystających z przejść drogowych, przystanków tramwajowych, autobusowych oraz zniesienie uciążliwości dla kierowców pojazdów na w/w skrzyżowaniu drogowym. Sygnalizacja świetlna i lepsza infrastruktura przystankowa i przejść dla pieszych poprawi na pewno komfort życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców Mikulczyc.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
skrzyżowanie ul. Tarnopolska/Kościuszki/Chopina
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
ul.Tarnopolska i Chopina są drogami powiatu Zabrze, a ul. Kościuszki Miasta Zabrze
Numery działek ewidencyjnych:
4887/138, 4888/138, 3486/48, 5481/112, 4891/122, 3580/114, 3478/292, 3154,114, 3449/112
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Mikulczyce
Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Wartość zakresu robót objętych wnioskiem zdecydowanie przekracza kwotę 500.000 zł. Realnie może to być kwota pomiędzy 1,5 – 2,0 mln. zł.


P0090 Humanizacja blokowiska, czyli proces techniczno-społeczny osiedla


Streszczenie projektu:
Humanizacja blokowiska, proces polegający na uzupełnieniu infrastruktury społecznej oraz stymulacji organizacyjnej form życia i aktywności mieszkańców. Powstanie nowa jakość osiedla, gdzie mieszakańcy traktują miejsce zamieszakania jako przyjazne.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 242
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
obszar pomiędzy ulicami Franciszka Morawskiego, Lecha, Końcową i Pawliczka
Numery działek ewidencyjnych:
4623/47, 4620/47, 4619/47
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 365 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 400 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0091 Doposażenie w sprzęt multimedialny filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu-Rokitnicy


Streszczenie projektu:
zakup nowczesnego sprzętu multimedialnego czyli laptopa z potrzebnym oprogramownaniem, telewizora z odtwarzaczem blu-ray oraz urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka z kserem i skanerem) dla filii nr 6 MBP w Zabrzu-Rokitnicy, pomocnego w organizowaniu zajęć i spotkań na poziomie zgodnym ze standardami nowoczesnej biblioteki.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul.Krakowska 52
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica
Wartość projektu wg wniosku: 6 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Projekt określa zadanie niemające charakteru zadania inwestycyjnego ani remontowego (PAR. 4 PKT. 6 Regulaminu).


P0092 Siłownia pod lasem


Streszczenie projektu:
Niedaleko szkoły pod lasem, gdzie jest plac zabaw dla dzieci powstanie siłownia na powietrzu dla młodzieży, sportowców i starszych.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 124
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
koniec ulicy Lubelskiej/ Park Powstańców Śłąskich
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
działka 29/2 – ulica Lubelska
Numery działek ewidencyjnych:
działka 29/2
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 101 800,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 101 800,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0093 ROD Wiśnia – budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych


Streszczenie projektu:
Budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych przed rodzinnymi ogrodami działkowymi “Wiśnia” w Zabrzu-Kończycach.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 244
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Paderewskiego/Kurasia
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
na terenie obecnego parkingu tymczasowego
Numery działek ewidencyjnych:
4353/342
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Kończyce
Wartość projektu wg wniosku: 159 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 159 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0094 Aktywne centrum- relaks dla całej rodziny na wolnym powietrzu


Streszczenie projektu:
wyobraź sobie, że … – dzieci bawią się na placu zabaw pośród zieleni, – ćwiczysz w lesie na wolno dostępnej siłowni pod chmurką, – czujesz się bezpiecznie bo droga jest oświetlona, a plac zabaw i siłownia monitorowana, – Twoje oczy cieszy piękno przyrody

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 802
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Park Leśny im. Powstańców Śląskich
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
wejścia do parku od ul.Czołgistów
Numery działek ewidencyjnych:
23/2
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0095 Plac zabaw “Raj Dziecka”


Streszczenie projektu:
Obiekt rekreacyjny dla dzieci i młodzieży oraz miejsce wypoczynku dla osób starszych (ławeczki oraz przyjazne otoczenie). W trosce o bezpieczeństwo, porządek i higienę naszych dzieci obiekt będzie ogrodzony. Ponadto w celu ochrony naszego obiektu przed zniszczeniem oraz zapewnienia spokoju mieszkańcom w najbliższym jego otoczeniu nasz projekt przewiduje monitoring.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 473
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Korczoka 55,57 i 59
Numery działek ewidencyjnych:
2098/58
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 399 537,21 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 490 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0096 Oświetlenie chodnika prowadzącego z ulicy Banachiewicza na ulicę Heweliusza przy Przedszkolu nr 36


Streszczenie projektu:
Oświetlenie chodnika prowadzącego z ulicy Banachiewicza na ulicę Heweliusza przy Przedszkolu nr 36 za pomocą dwóch lamp solarnych dwukulowych typu Bartek.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 312
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Chodnik łaczący ulicę Banachiewicza z ulicą Heweliusza w sąsiedztwie Przedszkola nr 36 .
Numery działek ewidencyjnych:
2183/52
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 10 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0097 Budowa parkingu przy ul. Aleksandra Puszkina


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada wykonanie 27 miejsc parkingowych u zbiegu ulic Aleksandra Puszkina i Wojciecha Kossaka (działka nr 472/65). Wjazd na w/w teren jest możliwy od strony Puszkina jak również od strony Kossaka. Celem zadania jest poprawa sytuacji związanej z trudnością w znalezieniu miejsc do parkowania zarówno mieszkańcom sąsiednich budynków oraz działkowców z pobliskich działek. Za lokalizacją parkingu przemawia fakt, że wskazany plac jest używany od lat jako “dziki parking”. Niestety ilość miejsc ze względu na nierówność terenu jest bardzo ograniczona. Pozostali mieszkańcy parkują na pasach zieleni, chodnikach, co ogranicza możliwość mijania się aut na ulicy Aleksandra Puszkina. Wieczorem zaparkowanie auta graniczy z niemożliwością. Dodatkowym argumentem jest fakt, że w pobliżu miejsca wskazanego na parking znajdują się ogródki działkowe. W związku z tym w weekendy pojawia się problem ze znalezieniem miejsca parkingowego.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 100
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Aleksandra Puszkina, Wojciecha Kossaka
Numery działek ewidencyjnych:
472/65
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Biskupice
Wartość projektu wg wniosku: 44 816,30 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 77 625,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0098 Rewitalizacja terenu przy basenie “Aquarius Kopernik” na oś. Mikołaja Kopernika w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Rewitalizacja terenu położonego na działce nr 1429/1 w niezagospodarowanej części Parku Jana Pawła II ma na celu przygotowanie w/w działki dla celów użyteczności publicznej mieszkańców Zabrza. Projekt przewiduje drenaż a następnie utwardzenie kostką ozdobną ok. 2 000 m².Miasto Zabrze będzie miało teren, na którym mieszkańcy będą mogli zorganizować różne imprezy (przykładowo koncerty, festyny) na skalę wojewódzką czy kraju. W przypadku wykonania powyższych robót następnym etapem może być wybudowanie muszli koncertowej, z której będą korzystać Urząd Miejski, okoliczne szkoły, przedszkola, rady dzielnicy i inni mieszkańcy Zabrza.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1022
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
okolica skrzyżowania Al.W.Korfantego z Al. J.Nowaka-Jeziorańskiego
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
niezagospodarowana część parku Jana Pawła II
Numery działek ewidencyjnych:
1429/1
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0099 Rokitnicki Skwer-minipark rekreacji. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa placu zabaw przy ul.Budowalnej w Zabrzu-Rokitnicy


Streszczenie projektu:
Modernizacja placu zabaw poprze zakup nowych urządzeń dla dzieci, stworzenie siłowni pod chmurką, budowa sceny plenerowej na imprezy dzielnicowe oraz murowanego grilla, a także poprawa bezpieczeństwa miejsca poprzez oświetlenie i ogrodzenie.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1491
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Budowlana
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
teren za Targowiskiem Miejskim, w niedalekiej odległości od Gimnazjum nr 29.
Numery działek ewidencyjnych:
4240/65
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica
Wartość projektu wg wniosku: 422 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0100 Uroczysko Leśne – Park przy Matejki i Czołgistów. Projekt rewitalizacji Parku Leśnego im.Powstańców Śląskich.


Streszczenie projektu:
Projekt UROCZYSKO LEŚNE zakłada realizację pierwszego etapu wielotetniego planu rewitalizacji Parku Leśnego im. Powstańców Śląskich. W wyniku realizacji tego projektu powstanie jedyna w Zabrzu leśna-parkowa przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1945
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Park Leśny im. Powstańców Śląskich
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
szczególnie centralna część obecnego Parku – przy wjeździe od ulicy Czołgistów i Matejki
Numery działek ewidencyjnych:
teren administrowany przez Miasto Zabrze (z wyjątkiem obszaru DTŚ na obszarze, który nie będzie wykorzystywany w Projekcie Uroczysko Leśne)
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0101 Modrzewiowa-budowa miejsc postojowych oraz oświetlenie


Streszczenie projektu:
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego dla mieszkańców bloków przy ulicy Modrzewiowej 4, 4A i 6, wraz z 3 latarniami oświetleniowymi.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 152
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Modrzewiowa 4a
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
po prawej stronie od drogi dojazdowej znajdującej się na działce 2225/65
Numery działek ewidencyjnych:
2225-65
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 61 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 66 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0102 Boisko sportowe wielofunkcyjne


Streszczenie projektu:
Budowa boiska sportowego na terenie należącym do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych do gry w siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną i tenisa stołowego dla uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 516
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Plac Traugutta 1
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0103 Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul.Paderewskiego i ul.Miłej


Streszczenie projektu:
Ze względu na bardzo złą widoczność pobocza przy ul. Paderewskiego i ul. Miła proszę o doświetlenie przejścia dla pieszych. Miejsce to jest bardzo uczęszczane i niebezpieczne w związku z lokalizacją w tym rejonie apteki, kościoła i sklepu spożywczego.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 84
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie Paderewskiego z Miłą
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Kończyce
Wartość projektu wg wniosku: 7 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 7 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0104 Modernizacja placu zabaw ul.Maszyńskiego w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Rozbudowa istniejącego placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe, ławki oraz ogrodzenie terenu

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 391
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul.Maszyńskiego
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
koniec ulicy Maszyńskiego przy nr.28
Numery działek ewidencyjnych:
2300/240
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Maciejów
Wartość projektu wg wniosku: 89 482,99 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 89 482,99 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0105 Zamontowanie oświetlenia na ulicy Młodego Górnika i Pod Borem w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Zamontowanie oświetlenia na Osiedlu Młodego Górnika ul. Pod Borem 29-17 i Młodego Górnika 1-7 w Zabrzu

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 433
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Młodego Górnika Pod Borem
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Młodego Górnika
Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 100 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0106 Zamontowanie ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Szybowa 1-3 na osiedlu Ratownik w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Zamontowanie ogrodzenia na placu zabaw przy ul.Szybowa 1-3

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 361
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul.Szybowa 1-3
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Młodego Górnika
Wartość projektu wg wniosku: 16 250,76 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 16 250,76 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0107 Zamontowanie oświetlenia na ulicy Szybowa 9-17 osiedlu Młodego Górnika w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Zamontowanie oświetlenia na ulicy Szybowa 9-17 na osiedlu Młodego Górnika

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 393
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul.Szybowa 9-17 osiedle Młodego Górnika Zabrze
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Młodego Górnika
Wartość projektu wg wniosku: 19 680,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 19 680,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0108 Estetyka i czystość na osiedlu Ballestrema


Streszczenie projektu:
Budowa drogi na zabytkowym osiedlu Ballestrema w Rokitnicy. Poprawa estetyki i czystości. Jest to droga najczęściej użytkowana przez mieszkańców całego osiedla jak i jedyna droga dla niektórych posesji.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 417
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Droga pomiędzy ul.Jana Szafarczyka a ul. Feliksa Nowowiejskiego
Numery działek ewidencyjnych:
769/7
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica
Wartość projektu wg wniosku: 205 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 205 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0109 Promenada Rokitnicka-Deptak


Streszczenie projektu:
Budowa deptaku to bezpieczne przejście oraz rozwój tej części Rokitnicy. Obecny stan nawierzchni to asfalt z lat 70, który jest bardzo zniszczony i wymaga błyskawicznej naprawy. Korzysta z niego duża część mieszkańców i uczniów szkół.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1467
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Ciąg komunikacyjny pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ulicami Kosmowskiej i Młodzieżowej.
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
deptak wzdłuż cmentarza
Numery działek ewidencyjnych:
2439/53
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Rokitnica
Wartość projektu wg wniosku: 115 308,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 115 308,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0110 Na warszaty brak nam chaty- nasza sala jak ta lala


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada wyremotowanie auli w Domu Harcerza i dostosowanie go dla osób niepełnospraswnych, w celu stworzenia Centrum Seminaryjno-Warsztatowego dla potrzeb doskonalenia organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 223
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul.Wolności 350a
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Dom Harcerza
Numery działek ewidencyjnych:
4815/2
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 125 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 206 701,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0111 Technologia informacyjna-przyszłością nowoczesnej szkoły


Streszczenie projektu:
Wzbogacanie procesu edukacyjnego szkoły poprzez wykorzystywanie technologii informacyjnej na zajęciach. Możliwość korzystania z nowoczesnych urządzeń edukacyjnych: komputer, tablica multimedialna, rzutnik multimedialny. Dobra baza multimedialna wzbogaca rozwój dzieca poprzez równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów. Umożliwia stosowanie e-podręczników.

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul.Karczewskiego 10
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Zaborze Północ
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 23 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Lista poparcia zawiera zbyt mało pozytywnie zweryfikowanych osób


E0112 Higieniczne i funkcjonalne łazienki dla Piotrusia i Milenki i podłogi i parkiety dla Wojtusia i Żanety


Streszczenie projektu:
Od września 2014 r. trafią do przedszkola dzieci w wieku 2,5 i większa ilość dzieci 3 i 4 letnich. Nasze przedszkolne łazienki nie są dostosowane dla tak małych dzieci. Brak brodzika do mycia maluchów, sanitariatów na niższym poziomie

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 645
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Zamenhofa 4a
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Budynek Przedszkola nr 38 w Zabrzu przy ul. Zamenhofa 4a
Numery działek ewidencyjnych:
1377/57, 1902/260
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 147 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 450 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


E0113 Dziecięcy zakątek rekreacji i zabaw


Streszczenie projektu:
Przewiduje się wyposażenie przedszkolnego placu zabaw w urządzenia zabawowe i zestaw sportowo-rekreacyjny oraz ogrodzenie w/w terenu. Stworzenie ładnego, funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca zabaw dla dzieci i ich rodzin

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 616
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Zamenhofa 4 a, ogród przedszkolny
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
ogród znajduje się w centrum dzielnicy po prawej stronie ulicy Jordana
Numery działek ewidencyjnych:
272/11, 1902/260
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Helenka
Wartość projektu wg wniosku: 94 450,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 150 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0114 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie i w okolicy Sparty Zabrze


Streszczenie projektu:
Celem projektu jest budowa monitoringu wizyjnego na terenie oraz przy wjeździe do stadionu Sparta Zabrze w Mikulczycach oraz montaż progów zwalniających na drodze prowadzącej do obiektu.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 102
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Mickiewica z ul. Zwycięstwa
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Kamery mnitoringu znajdować się będą na narożnikach budynku należącego do Sparty Zabrze, słupie na skrzyżowaniu i na bramie wjazdowej
Numery działek ewidencyjnych:
1367/185, 154/33
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Mikulczyce
Wartość projektu wg wniosku: 327 400,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 325 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0115 Nie tylko Święci garnki lepią


Streszczenie projektu:
Projekt “Nie tylko świeci garnki lepią” dotyczy otwarcia pracowni ceramiki na osiedlu Kopernika. Ma służyć dzieciom, młodzieży i dorosłym z miasta Zabrze. Miejscem realizacji będzie zaadaptowane pomieszczenie w SP-42 w ramach zajęć młodzieżowego Domu Kultury nr 2 prowadzonym przez plastyczkę Lucynę Mykietyn

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 445
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Ggarina2
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Budynek Szkoły Podstawowej nr 42 ( Zespół Szkół nr 20)
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość projektu wg wniosku: 40 254,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 70 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0116 Budowa boiska piłkarskiego na terenie obiektu “Walka” Makoszowy


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada budowę boiska ogólnodostępnego do piłki nożnej o wymiarach 60×40 m ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem, piłkochwytami oraz ogrodzeniem na obiekcie “Walki” Makoszowy przy ul. Jaskółczej 40 w Zabrzu

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 313
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Jaskółcza 40 obiekt “Walki” Makoszowy
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
X 6555749,9 Y 5572631,8 N 50º17’13.45″ E 18º46’56.13″
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 490 804,87 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 496 197,83 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0117 Nowoczesne komputery i oprogramowanie pracowni – przyszłością kreatywnego ucznia


Streszczenie projektu:
Wymiana wyeksploatowanego sprzętu i niejednolitego oprogramowania w pracowni komputerowej. Wzbogacenie procesu edukacyjnego szkoły poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach. Możliwość korzystania z nowoczesnych urządzeń edukacyjnych. Dobra baza komputerowa wzbogaca rozwój dziecka poprzez równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów. Umożliwia stosowanie e-podręczników oraz korelacje między przedmiotową

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 207
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul.Karczewskiego 10
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Zabrze Północ
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Zaborze Północ
Wartość projektu wg wniosku: 37 628,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 37 628,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0118 Mikulczyckie Centrum Edukacji Informatycznej


Streszczenie projektu:
Utworzenie lokalnego centrum informatycznego służącego mieszkańcom miasta poradami z zakresu edukacji informatycznej ( e-usługi Urzędu Miasta Zabrze, innych urzędów, banków, przedsiębiorstw) oraz obsługi i naprawy sprzętu komputerowego

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 393
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul.Chopina 26
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Zespół Szkół nr 10
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę
Wartość projektu wg wniosku: 136 550,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 136 550,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0119 Przygotowanie i modernizacja toalet oraz wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Celem projektu jest poprawa infrastruktury sanitarnej szkoły, która w obecnym stanie znacząco ogranicza rozwój kółek i ognisk zainteresowań pozaszkolnych oraz organizacji turniejów sportowych, imprez kulturowych i festynów o charakterze ogólnodostępnym. Obecnie w budynku szkoły znajduje się tylko jedna ogólnodostępna łazienka.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1827
Czy realizacja: Tak
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Królewska 4
Numery działek ewidencyjnych:
1184/6
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 345 186,86 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0120 Aktywność łączy pokolenia


Streszczenie projektu:
Projekt skierowany jest do placówek publicznych i lokalnej społeczności. Powstaną: siłownia zewnętrzna, sfera aktywności intelektualnej i sfera relaksu na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej nr 3 przy ul.Brysza 3.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 558
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul.Brysza 3
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
teren przy Domu Pomocy Społecznej nr 3
Numery działek ewidencyjnych:
739/82, 741/82, 111/17, 230/17, 503/18
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 324 762,80 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 350 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0121 Ścieżka leśna – przekształcenie lasu w powierzchnię rekreacyjną


Streszczenie projektu:
Priorytetowym celem projektu jest poszerzenie i utwardzenie istniejącej ścieżki leśnej, która łączy dzielnice Kończyce z Makoszowami. Drugorzędnym celem będzie utworzenie ścieżek, które udostępnią dużą powierzchnię lasu w celach rekreacyjnych.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
od ul. Stara Kolonia do ul.Beskidzkiej
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Ścieżka biegnąca przez las
Numery działek ewidencyjnych:
130/2, 136/2, 2459/131
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę
Wartość projektu wg wniosku: 232 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Teren stanowi własność Lasów Państwowych. Brak wstępnej zgody dysponenta terenu.


P0122 Siłownie “Pod chmurką” dla dzielnic Zaborze Północ, Zaborze Południe, Makoszowy i Pawłów


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada powstanie na terenie czterech południowych dzielnic Zabrza: Zaborza Północ część stadionu MKS, Zaborza Południe przy ul.św. Kamila, Makoszów zieleniec przy ul.Szymały i Pawłowa park przy ul.Sikorskiego zewnętrznych siłowni “pod chmurką”

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 1814
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Dzielnica Zaborze Północ nr działki 2166/59 ul.Wyciska 5a część stadionu MKS Zaborze, Dzielnica Zaborze Południe nr działki 2955/36 ul. Św.Kamila, Dzielnica Makoszowy nr działki 1656/34 zieleniec przy ul.Szymały, Dzielnica Pawłów nr działki 3584/84 park przy ul.Gen.Sikorskiego
Numery działek ewidencyjnych:
2166/59, 2955/36, 1656/34, 3584/84
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę
Wartość projektu wg wniosku: 391 441,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 391 441,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0123 Place zabaw dla dzieci w dzielnicach Kończyce i Pawłów


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada powstanie na terenie Kończyc przy ulicy Paderewskiego i Pawłowa w parku przy ulicy Sikorskiego placów zabaw dla dzieci

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 849
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Kończyce działka nr 3395/16 przy ulicy I.Paderewskiego Pawłów działka nr 3584/84 przy ulicy Gen.W.Sikorskiego
Numery działek ewidencyjnych:
3395/16, 3584/884
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę
Wartość projektu wg wniosku: 358 358,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 460 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0124 Odbudowa kładki dla pieszych w Parku im.Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Incjatywa zakłada odbudowę kładki dla pieszych nad rzeką Czarniawką łączącą dzielnicę Pawłów z parkiem im.Rotmistrza W.Pileckiego na podstawie projektu wykonanego 20.08.2011 r. pzez SMS “PONTEX” Sp. z o.o. dla Miasta Zabrze

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 800
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Działka nr 2774/53 przy rzece Czarniawka, Działka 3675/55 przy ulicy Gen.W.Sikorskiego
Numery działek ewidencyjnych:
2774/53, 3675/55
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: projekt ma charakter wykraczający poza pojedynczą dzielnicę
Wartość projektu wg wniosku: 480 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 480 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0125 Park Rodzinny- budowa parkingu na wjeździe do Parku Rodzinnego i obiektu Orlik 2012 przy ul.Kondratowicza w dzielnicy Maciejów


Streszczenie projektu:
Park Rodzinny-budowa parkingu na wjeździe do Parku Rodzinnego i obiektu Orlik 2012 przy ul. Kondratowicza w dzielnicy Maciejów

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 633
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wjazd do Parku Rodzinneo i obiektu sportowego Orlik przy ul.Kondratowicza w Zabrzu-Maciejowie, działki gminne nr 1905/97, nr 2112/90, nr 3113/104
Numery działek ewidencyjnych:
1905/97, 2112/90, 2113/104
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Maciejów
Wartość projektu wg wniosku: 49 200,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 49 200,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0126 Orlik w Maciejowie- budowa drogi dojazdowej do obiektu Orlik 2012 na terenie Parku Rodzinnego przy ul.Kondratowicza w dzielnicy Maciejów


Streszczenie projektu:
Budowa, wyasfaltowanie drogi dojazdowej do obiektu sportowego Orlik 2012, placu zabaw dla dzieci , siłowni “pod chmurką”, Parku Rodzinnego przu ul.Kondratowicza w Zabrzu-Maciejowie. Inwestycja przeznaczona dla mieszkańców Zabrza korzystających z w/w obiektów.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 705
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wyjazd do Parku Rodzinnego i obiektu sportowego Orlik przy ul. Kondratowicza w Zabrzu-Maciejowie, działki gminne nr 281, 1905/97, nr 2113/104
Numery działek ewidencyjnych:
1905/97, 2113/104
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Maciejów
Wartość projektu wg wniosku: 159 900,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 159 900,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0127 Budowa parkingu na 6 miejsc przy ulicy Korzeniowskiego


Streszczenie projektu:
Projekt ma na celu wybudowanie 6 miejsc parkingowych przy ulicy Korzeniowskiego w części ulicy, równoległej do ulicy Reymonta. Miejsca miałyby być skierowane pod kątem równolegle do osi drogi.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 35
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul.Korzeniowskiego
Numery działek ewidencyjnych:
5049/123
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 18 400,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 18 400,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0128 Budowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe oraz nawierzchnię syntetyczną


Streszczenie projektu:
Teren, na którym ma powstać plac zabaw znajduje się na działce nr 5049/123 w Zabrzu, w dzielnicy Centrum Południe, między ulicami Korzeniowskiego, Niemcewnicza i Anieli Krzywoń. Na terenie przeznaczonym na plac zabaw rosną drzewa, które nie kolidują z pracami projektowymi. Dlatego nie ma potrzeby wykonania inwentaryzaji zieleni. Teren jest płaski i nie posiada zamontowanych innych urządzeń, które kolidowałyby z placem zabaw (na terenie placu znajują się ławka i stara piaskownica)

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 144
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Teren ograniczony ulicami Korzeniowskiego (od północy i wschodu), Niemcewicza ( od zachodu) i Anieli Krzywoń (od południa)
Numery działek ewidencyjnych:
5049/123
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 191 400,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 191 400,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0129 Modernizacja zniszczonego placu zabaw dla najmłodszych dzieci


Streszczenie projektu:
Modernizacja małego i zaniedbanego placu zabaw przy ulicy Klonowej oraz, co bardzo ważne, ogrodzenie go, aby zabezpieczyć go przed psami i ograniczyć wandalizm.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 647
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Klonowa 15
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Przed budynkiem Klonowa 15-15e
Numery działek ewidencyjnych:
5822/122
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 60 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 60 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0130 Pociągnięcie nitki ciepłowniczej C.O. do budynków wielorodzinnych


Streszczenie projektu:
Pociągnięcie nitki C.O. Mochnackiego 6, Wolności 351,357,359,361,363

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wolności 351,357,359,361,363,355,349, Mochnackiego 6, Sienkiewicza 41,44
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł “

Treść oceny:
1. Budowa sieci ciepłowniczych oraz dostawa energii cieplnej leży w kompetencjach Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. w Zabrzu 2. Projekt mieszkańca nie jest możliwy do zrealizwoania w roku bieżącym. 3. Projekt mieszkańca nie dotyczy zadań własnych miasta na prawach powiatu (par. 4 ust. 8 Regulaminu) 4. Efekt realizacji projektu nie będzie publicznie dostępny (par. 4 ust. 8 Regulaminu) 5. Projekt mieszkańca obejmuje w 90% wykonanie prac inwestycyjnych przy budynkach nie będących własnością Miasta Zabrze. 6. Projekt mieszkańca nie zawiera wymaganej wyceny realizacji projektu wraz z podaniem podstawy szacunku. 7. Projekt mieszkańca nie zawiera wstępnych zgód dysponentów nieruchomości, na których miałby być realizowany projekt (załącznik nr 2 do Regulaminu).”


P0131 Renowacja chodników i oświetlenie


Streszczenie projektu:
Budowa tych chodników ma na celu bezpieczne dotarcie do zamieierzonego celu, piesi kierują się do pobliskich szpitali (Śląskie Centrum Chorób Serca, Szpital Specjalistyczny), oddziału Politechniki Śląskiej, do Gazobudowy, a oświetlenie tego terenu znacznie podniesie komfort poruszania się.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 337
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Mikulczycka od 2 – przejście od Mikulczyckiej do Jagiellońskiej
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 252 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0132 Budowa boksu śmietnikowego


Streszczenie projektu:
Budowa boksu śmietnikowego na 8 kontenerów, który będzie ogólnodostepny. W chwili obecnej śmietniki stoją na otwartej przestrzeni. Powstanie takiego boksu ma na celu zachowanie czystości i zapobieganiu rozwiewaniu śmieci.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Mikulczycka 16
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Z drugie strony budynku, a za Politechniką Śląską (oddział) przy ul. Jagiellońskiej
Numery działek ewidencyjnych:
666/15
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 25 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł “

Treść oceny:
1. Efekt realizacji projektu nie będzie publicznie dostępny (par. 4 ust. 8 Regulaminu) Właściciele nieruchomości przy ul. Mikulczyckiej 16 zawarli z Jednostką Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, reprezentującą Miasto Zabrze, umowę dzierżawy gruntu z przeznaczeniem pod stanowisko na odpady komunalne (działka nr 667/15). Zapisy umowy określają zasady użytkowania udostępnianego terenu, w tym m.in. Dzierżawca jest zobowiazany m.in. do wykonania własnym staraniem i z własnych środków bez prawa żądania od Wydzierąwiającego zwrotów nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy, w tym na przeprowadzenie jego zmian po uzyskaniu stosownych zgód.”


P0133 Plac zabaw dla dzieci


Streszczenie projektu:
Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu miejskiego i przeznaczenie go na miejsce z ogólnym dostępem dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie ul. Kostki i ul. Wolskiego
Numery działek ewidencyjnych:
943/35
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Guido
Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Lista poparcia zawiera zbyt mało pozytywnie zweryfikowanych osób


P0134 Monitoring – bezpieczna młodzież


Streszczenie projektu:
Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy ulicach Nocznickiego i Spokojnej

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Nocznickiego / Spokojna
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Szkrzyżowanie Nocznickiego / Spokojna
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Północ
Wartość projektu wg wniosku: 5 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Brak listy poparcia


P0135 Tereny rekreacyjne “nasze zdrowie”


Streszczenie projektu:
Tereny rekreacyjne “nasze zdrowie” składające się z boiska trawiastego dla dzieci niezrzeszonych w klubach sportowych, siłowni zewnętrznej, bezpiecznego parkingu, monitoringu oraz szatni i toalety dla niepełnosprawnych a także gabinetu pierwszej pomocy.

Ocena wniosku: Negatywna ocena formalna
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Tereny Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Tereny i obiekty Miasta Zabrze przyległe do ul. Jaskółczej 40
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Makoszowy
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Lista poparcia sporządzona wg innego wzoru niż przewidziany Regulaminem. Nie zawiera klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.


P0136 Wydzielenie klatek schodowych oraz przebudowa części południowej budynku w zakresie spełnienia przepisów Ppoż. W DPS Nr 2 w Zabrzu


Streszczenie projektu:
Projekt składa się 4 części: A – architektura i konstrukcja B – instalacja elektryczna C – instalacja oddymiania klatki schodowej D – instalacja wodno – kanalizacyjna i hydrantów wewnętrznych Kosztorys inwestorski + przedmiar robót + specyfikacja techniczna do wglądu w DPS2″

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 201
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Jaskółcza 11
Numery działek ewidencyjnych:
Nr działki 2093/55
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0137 Ogólnodostępna siłownia zewnętrzna na boisku Gimnazjum nr 12


Streszczenie projektu:
Celem projektu jest zbudowanie zewnętrznej siłowni, z której korzystać będzie cała społeczność szkolna G12 podczas zajęć w-fiz, a po godzinach okoliczni mieszkańcy dzielnicy Zabrze Centrum – Południe

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 384
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Niemcewicza 1
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Boisko szkolne Gminazjum nr 12
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 45 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 76 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


E0138 “Aktywni razem” – modernizacja i rozbudowa kompleksu zabawowo – rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych wraz z boiskiem do piłki nożnej.


Streszczenie projektu:
Kompleks rekreacyjno – zabawowy (plac zabaw, boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę oraz miejsce do gry w pinponga) przeznaczony dla mieszkańców Biskupic i miasta. Położony w centralnym miejscu dzielnicy.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 789
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Chrobrego, Kossaka, św. Jana
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Teren wydzierżawiony, własność spółdzielni mieszkaniowej Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Barbórka” w Zabrzu. Dzierżawa – nieodpłatnie
Numery działek ewidencyjnych:
Działki nr: 43,709/42, 800/41
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Biskupice
Wartość projektu wg wniosku: 115 963,18 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 115 963,18 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


E0139 Budowa nawierzchni z kostki betonowej w ciągu ul. Sudeckiej


Streszczenie projektu:
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ciągu ul. Sudeckiej

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Sudecka
Numery działek ewidencyjnych:
inwestycja ograniczona działkami (łącznie): od zachodu 3181/228 i 3519/228, od wschodu 3811/228 i 3812/228
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Pawłów
Wartość projektu wg wniosku: 371 800,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Część drogi ul. Sudeckiej zlokalizowana jest na działkach nie będących we władaniu Gminy Miejskiej Zabrze


P0140 Projekt placu zabaw przy ulicy Kossaka


Streszczenie projektu:
Projekt placu zabaw wraz z miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców dzielnicy Biskupice. Szczegóły przedstawiwam w załączniku nr 1

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 437
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Tereny zielone za posesją przy ul. Kossaka 12 – 12 e
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Załącznik nr 3
Numery działek ewidencyjnych:
1218/53
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Biskupice
Wartość projektu wg wniosku: 28 680,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 33 680,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0141 Oświetlenie centralnego miejsca komunikacji pieszej osiedla oraz wypuzlowanie najczęściej używanych ścieżek naszego zieleńca.


Streszczenie projektu:
Centralny punkt osiedla służący do przemieszczenia się mieszkańców do sklepów, szkoły, przedszkola, kościoła, przychodni, gimnazjum itp. Oraz rodzinnego spędzania czasu na zielonym skwerze.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 839
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skwer pomiędzy ul. Banachiewicza, Gagarina, Ciołkowskiego i Keplera
Numery działek ewidencyjnych:
2074/52, 2072/52, 1438/52
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika
Wartość projektu wg wniosku: 160 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 160 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


E0142 Rekuperator – maszyna na psie odchody


Streszczenie projektu:
Udostępnienie mieszkańcom i użytkownikom skwerów w okolicy Osiedla Sobieskiego pojemnika na pise odchody z maszyną pozwalającą wylosować zabawki dla czworonogów w zamian za wrzucenie w woreczku ich świeżych odchodów. Zachęta do sprzątania po pupilach.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 180
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie ulic Sobieskiego i Królewskiej
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Przy rogu ulic, za żywopłotem, na wprost przejścia dla pieszych, na otwartym podwórku przy budynku nr 18
Numery działek ewidencyjnych:
5538/6
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 15 954,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 15 954,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


E0143 Doświetlenie latarniami solarnymi LED przejść dla pieszych przez ulicę de Gaulle’a na skrzyżowaniu z ulicą Reymonta


Streszczenie projektu:
Dodatkowe 4 latarnie solarne znacząco poprawią widoczność pieszych przechodzących przez ulicę de Gaulle’a, przez co spadnie liczba gorźnych potrąceń i niebezpiecznych sytuacji spowodowanych złym oświetleniem pasów. Poprawi się też komfort przejazdu.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 370
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie ulic de Gaulle’a i Reymonta
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Dwa długie przejścia dla pieszych przez ulicę de Gaulle’a. lokalizacja latarni: 2 na dwóch wysepkach dla ppieszych i 2 przy łukach rogów ulic.
Numery działek ewidencyjnych:
2959/122, 2399/122, 2962/122, 4216/123, 4596/123
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 36 780,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 36 780,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


E0144 Rondo – wprowadzenie ruchu okrężnego na skrzyżwoaniu ulic Wolności, Wandy i Brysza


Streszczenie projektu:
Wprowadzenie ruchu okrężnego poprzez naniesienie poziomych znaków dorgowych, bez naruszania nawierzchni i torów, podniesie płynność i bezpieczeństwo wyjazdu z dróg podporzadkowanych i zwiększy widoczność podczas przejazdów przez tory tramwajowe.

Ocena wniosku: Negatywna ocena prawno – finansowa
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie ulic Wolności, Wandy i Brysza
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Obszar jezdni skrzyżowania
Numery działek ewidencyjnych:
518/29, 527/17 (północno-wschodni skraj)
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 15 912,92 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł

Treść oceny:
Proponowane rozwiązanie budowy ronda wg koncepcji wnioskodawcy nie spełnia wymogów dot. projektowania skrzyżowań drogowych.


P0145 Remont nawierzchni fragmentu ulicy Chrobrego


Streszczenie projektu:
Projekt zakłada remont całej nawierzchni ulicy Chrobrego od numer 1 do 14, tj. od skrzyżowania z ul. Bytomską do skrzyżwoania z ulicą Kossaka.

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 251
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Chrobrego 1 (skrzyżowanie z ul. Bytomską) do ul. Chrobrego 14 (skrzyżowanie z ul. Kossaka).
Numery działek ewidencyjnych:
158, 1222/155
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Biskupice
Wartość projektu wg wniosku: 400 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 400 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


P0146 Modernizacja istniejącego małego kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 12, ul. Niemcewicza 1


Streszczenie projektu:
Modernizacja istniejącego obiektu obejmującego teren własny gminy Zabrze w zarządzie trwałym Gimnazjum nr 12. Powierzchnia zabudowy 935 m2, powierzchnia użytkowa 4150 m2, kubatura 13050 m3, teren pod modernizację obiektu 8000 m2 powierzchni. Modernizacja obejmuje dokończenie: – aneksu lekkoatletycznego do powstałego stadionu lekkoatletycznego przy Walce Makoszowy (bieżnia 6 torów * 1,22m * 120 m służąca również do rzutu piłeczką palantową), – skoczni w dal, – kompleksu boisk trawiastych, – boiska do siatkówki plażowej (16m * 8m) oraz uzupełnienie brakującego ogrodzenia, wymianę zdewastowanego istniejącego, wycinkę spróchniałych, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia (nasadzenia zastępcze)”

Ocena wniosku: Oceniony pozytywnie i wpisany na listę do głosowania
Liczba głosów: 376
Czy realizacja: Nie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Niemcewicza 1
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne):
Gimnazjum nr 12
Numery działek ewidencyjnych:
Nr działek ewidencyjnych: 5120/123, 3023/124
Dzielnica / pojekt ogólnomiejski: Centrum Południe
Wartość projektu wg wniosku: 69 700,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 170 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł


Dla Mieszkańców