Zabrze przestrzenią rozwoju

Wyniki głosowania

Wynikiem głosowania jest uszeregowanie projektów mieszkańców, które uzyskały pozytywną wstępną ocenę, według liczby głosów, począwszy od projektu o największej liczbie głosów dla każdej z list dzielnicowych i listy ogólnomiejskiej. Projekty kierowane do realizacji wskazno w załączonym u dołu strony pliku.

Biskupice ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 300 000,00 zł


P0050 Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy Biskupice

Wartość projektu wg wniosku: 298 800,00 zł
Wartość po weryfikacji: 298 800,00 zł
Głosów: 264

P0081 Street Workout w Biskupicach ― nowy plac treningowy #kalistenika

Wartość projektu wg wniosku: 285 772,93 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł
Głosów: 141

Centrum Południe ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 300 000,00 zł


P0039 Ekologiczne światło na ogrodzie. Budowa lamp solarnych na terenach zielonych.

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł
Głosów: 902

P0084 Bezpieczne i przyjazne Zabrze ― doświetlone i nowe przejścia dla pieszych + rozbudowa i oświetlenie placów zabaw + wybieg dla psów! (Centrum Południe)

Wartość projektu wg wniosku: 290 516,60 zł
Wartość po weryfikacji: 294 518,00 zł
Głosów: 492

P0025 Wymiana oświetlenia wzdłuż ul. 3 Maja oraz ul. Jana Matejki na nowoczesne latarnie LED

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł
Głosów: 243

P0008 Remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej na dużej Sali gimnastycznej

Wartość projektu wg wniosku: 49 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 49 000,00 zł
Głosów: 210

P0024 Tuwim & Wyczółkowski – plac zabaw

Wartość projektu wg wniosku: 84 500,00 zł
Wartość po weryfikacji: 120 000,00 zł
Głosów: 135

P0073 Leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży

Wartość projektu wg wniosku: 64 700,00 zł
Wartość po weryfikacji: 64 700,00 zł
Głosów: 96

P0057 Piaskownica dla dzieci

Wartość projektu wg wniosku: 14 600,00 zł
Wartość po weryfikacji: 17 000,00 zł
Głosów: 42

P0038 Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Parku im. Tadeusza Kościuszki

Wartość projektu wg wniosku: 7 400,00 zł
Wartość po weryfikacji: 10 500,00 zł
Głosów: 31

P0037 Plan modernizacji terenu przy parku im. Tadeusza Kościuszki

Wartość projektu wg wniosku: 5 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 8 500,00 zł
Głosów: 6

Centrum Północ ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 300 000,00 zł


P0006 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10 ― II etap

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł
Głosów: 1 285

P0090 Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzach na ul. Staromiejskiej

Wartość projektu wg wniosku: 261 983,00 zł
Wartość po weryfikacji: 261 983,00 zł
Głosów: 1 050

P0035 Przebudowa placu zabaw przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 18

Wartość projektu wg wniosku: 265 333,49 zł
Wartość po weryfikacji: 271 758,49 zł
Głosów: 68

P0034 Ogrodzenie placu zabaw przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 18

Wartość projektu wg wniosku: 38 842,60 zł
Wartość po weryfikacji: 40 527,60 zł
Głosów: 4

Grzybowice ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 150 000,00 zł


P0096 Budowa placu zabaw przy ul. Witosa 6 i 8

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł
Głosów: 350

P0021 Dokończmy świetlicę! ― wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w sali głównej Świetlicy Dzielnicowej Grzybowice

Wartość projektu wg wniosku: 19 551,91 zł
Wartość po weryfikacji: 30 221,40 zł
Głosów: 146

P0026 Renowacja obiektu sportowego w Grzybowicach

Wartość projektu wg wniosku: 90 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 112 000,00 zł
Głosów: 92

P0071 Modernizacja strażnicy wraz z pomieszczeniami budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowicach w celu utworzenia multimedialnej Sali szkoleniowej dla mieszkańców dzielnicy Grzybowice

Wartość projektu wg wniosku: 39 500,00 zł
Wartość po weryfikacji: 39 500,00 zł
Głosów: 86

Guido ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 300 000,00 zł
P0080 Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Zabrzu, ul. Sportowa 5, I etap

Wartość projektu wg wniosku: 295 683,00 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł
Głosów: 694

P0042 Przebudowa ogrodzenia placu zabaw

Wartość projektu wg wniosku: 170 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 180 000,00 zł
Głosów: 155

P0083 Wolne wybiegi dla psów

Wartość projektu wg wniosku: 52 277,00 zł
Wartość po weryfikacji: 74 600,00 zł
Głosów: 111

P0041 Utwardzenie terenu pod parking

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 232 350,00 zł
Głosów: 98

P0076 Park treningowy Street Workout Guido

Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 24 000,00 zł
Głosów: 64

P0075 Boisko wielofunkcyjne przy SP 1

Wartość projektu wg wniosku: 289 990,00 zł
Wartość po weryfikacji: 289 990,00 zł
Głosów: 59

P0044 Utwardzenie terenu wokół urządzeń siłowni zewnętrznej – opis – sposobu użytkowania urządzenia ćwiczeniowego

Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 10 000,00 zł
Głosów: 8

Helenka ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 300 000,00 zł
P0077 Park Jordana

Wartość projektu wg wniosku: 296 907,00 zł
Wartość po weryfikacji: 296 907,00 zł
Głosów: 186

P0012 Wybieg dla psów

Wartość projektu wg wniosku: 36 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 36 000,00 zł
Głosów: 72

P0013 Parking przy ul. Jordana 78 – 78b

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 250 000,00 zł
Głosów: 56

Kończyce ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 150 000,00 zł
P0064 Solar ― zielone źródło energii

Wartość projektu wg wniosku: 10 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 9 995,74 zł
Głosów: 49

P0065 Bezpieczeństwo ponad wszystko ― monitoring wizyjny

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 140 000,00 zł
Głosów: 35

Maciejów ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 150 000,00 zł
P0060 Naukowo – sensoryczny park doświadczeń Promyczka

Wartość projektu wg wniosku: 145 245,00 zł
Wartość po weryfikacji: 145 245,00 zł
Głosów: 198

Makoszowy ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 150 000,00 zł


P0004 Bezpieczne Zabrze ― zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł
Głosów: 520

P0033 Modernizacja i doposażenie obiektów sportowo – zabawowych QuoVadis Makoszowy i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł
Głosów: 215

P0047 Budowa zieleńca w Makoszowach (skrzyżowanie Legnickiej, Kordeckiego i Sejmowej)

Wartość projektu wg wniosku: 65 925,00 zł
Wartość po weryfikacji: 65 925,00 zł
Głosów: 5

Mikulczyce ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 300 000,00 zł
P0001 Modernizacja parku w Mikulczycach i oświetlenie boiska

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 250 000,00 zł
Głosów: 302

P0027 Budowa siłowni i placu zabaw w Parku Aktywnego Wypoczynku w Mikulczycach ul. Parkowa

Wartość projektu wg wniosku: 289 890,09 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł
Głosów: 280

P0100 Wykonanie oświetlenia boiska (treningowego) MOSiR Sparta Zabrze

Wartość projektu wg wniosku: 135 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł
Głosów: 233

P0089 Parking przy ul. Gogolińskiej 27-29-31

Wartość projektu wg wniosku: 50 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 118 000,00 zł
Głosów: 55

P0040 Modernizacja istniejącego placu zabaw w parku przy ul. Parkowej

Wartość projektu wg wniosku: 151 438,00 zł
Wartość po weryfikacji: 151 438,00 zł
Głosów: 42

Osiedle Mikołaja Kopernika ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 150 000,00 zł


P0052 Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną i budowa kortu tenisowego oraz wybrukowanie alejki. Monitoring

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł
Głosów: 405

P0056 Budowa miejsc postojowych na os. Kopernika

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł
Głosów: 359

P0036 Wybieg dla psów

Wartość projektu wg wniosku: 32 450,00 zł
Wartość po weryfikacji: 91 250,00 zł
Głosów: 235

Osiedle Młodego Górnika ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 150 000,00 zł
P0028 Kompleks rekreacyjno – sportowy przy ul. Gwareckiej w Zabrzu

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł
Głosów: 61

Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 300 000,00 zł


P0017 Budowa miejsc postojowych na ulicy Franciszkańskiej. Etap I

Wartość projektu wg wniosku: 172 200,00 zł
Wartość po weryfikacji: 172 200,00 zł
Głosów: 240

P0018 Strefa wypoczynku w CIOK

Wartość projektu wg wniosku: 127 556,00 zł
Wartość po weryfikacji: 127 556,00 zł
Głosów: 214

Pawłów ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 150 000,00 zł
P0011 Budowa reprezentacyjnego punktu Pawłowa

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł
Głosów: 104

P0085 Kwitnący Pawłów

Wartość projektu wg wniosku: 143 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 143 000,00 zł
Głosów: 63

Rokitnica ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 300 000,00 zł
P0058 Międzyszkolna pracownia pierwszej pomocy

Wartość projektu wg wniosku: 51 023,18 zł
Wartość po weryfikacji: 51 023,18 zł
Głosów: 585

P0059 ROD Kaprys w Zabrzu ― oświetlenie alejek ogrodowych

Wartość projektu wg wniosku: 297 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 297 000,00 zł
Głosów: 548

P0061 Ogólnodostępny plac zabaw przy ulicy Budowlanej „Kolorowy Ogród” (obok targowiska)

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł
Głosów: 387

P0072 Plac zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Nr 41

Wartość projektu wg wniosku: 88 996,60 zł
Wartość po weryfikacji: 126 496,60 zł
Głosów: 359

P0023 Mały plac zabaw dla małych pociech przy ul. Jabłońskiego/Andersa

Wartość projektu wg wniosku: 105 200,00 zł
Wartość po weryfikacji: 105 200,00 zł
Głosów: 55

P0022 Bezpieczny parking przy ul. Andersa/Pogodnej

Wartość projektu wg wniosku: 249 805,00 zł
Wartość po weryfikacji: 249 805,00 zł
Głosów: 14

Zaborze Południe ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 150 000,00 zł


P0029 Miejsce zabaw przy ulicy Lompy

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 150 000,00 zł
Głosów: 73

P0030 Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu Południe

Wartość projektu wg wniosku: 60 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 60 000,00 zł
Głosów: 61

P0031 Budowa ogrodzenia i remont boiska przy SP16

Wartość projektu wg wniosku: 90 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 90 000,00 zł
Głosów: 51

Zaborze Północ ― dzielnica: „duża” ― dostępna kwota: 300 000,00 zł
P0049 Bezpieczny plac zabaw dla przedszkolaków

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 300 000,00 zł
Głosów: 493

P0046 Poprawa infrastruktury sportowej na dzielnicy (flowpark, pawilon fitness, modernizacja placu zabaw, automatyczne nawadnianie boisk, stojak rowerowy)

Wartość projektu wg wniosku: 300 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 299 729,00 zł
Głosów: 484

P0020 Rozbudowa placu zabaw

Wartość projektu wg wniosku: 60 157,96 zł
Wartość po weryfikacji: 62 560,30 zł
Głosów: 49

P0082 Chillout na Zaborzu 😉 Leżaki miejskie

Wartość projektu wg wniosku: 31 326,00 zł
Wartość po weryfikacji: 37 240,00 zł
Głosów: 29

Zandka ― dzielnica: „mała” ― dostępna kwota: 150 000,00 zł


P0097 Nowy plac zabaw na Zandce

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 50 000,00 zł
Głosów: 74

P0016 Budowa chodnika z kostki brukowej

Wartość projektu wg wniosku: 129 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 129 000,00 zł
Głosów: 45

P0015 Oświetlenie tradycyjne

Wartość projektu wg wniosku: 15 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 55 000,00 zł
Głosów: 36

Projekt ogólnomiejski ― dostępna kwota: 1 000 000,00 zł


P0093 Bezpieczne Zabrze ― montaż 14 nowoczesnych kamer monitoringu miejskiego

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 500 000,00 zł
Głosów: 2 699

P0051 Remont toalet w Szkole Podstawowej nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika

Wartość projektu wg wniosku: 400 047,00 zł
Wartość po weryfikacji: 499 921,38 zł
Głosów: 1 712

P0074 Pumptruck Zabrze

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 500 000,00 zł
Głosów: 1 682

P0062 Strefa Aktywności Lokalnej przy ul. Krakowskiej ― modernizacja alejek parkowych

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 500 000,00 zł
Głosów: 1 250

P0078 „Strefa Wypoczynku” przy zbiegu ulic Średniej i Wolności 138 m²

Wartość projektu wg wniosku: 81 384,02 zł
Wartość po weryfikacji: 146 920,00 zł
Głosów: 839

P0086 Ogród pełen blasku. Budowa elektryfikacji ogrodu „Irys” w Zabrzu

Wartość projektu wg wniosku: 381 300,00 zł
Wartość po weryfikacji: 381 300,00 zł
Głosów: 696

P0069 Boisko sztuczne na obiektach Walki Makoszowy

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość po weryfikacji: 500 000,00 zł
Głosów: 497

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców