Zabrze przestrzenią rozwoju

Ewaluacja

Zabrzański Budżet Partycypacyjny to wieloetapowy proces, w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu określonej części środków finansowych wydawanych z miejskiego budżetu.

W 2017 roku odbyła się w naszym mieście czwarta edycja budżetu partycypacyjnego, w której złożono 70 projektów, z których 64 było przedmiotem głosowania. Przeszło 20 tysięcy mieszkańców oddało przeszło 33 tysięcy głosów, co złożyło się na wyniki, w myśl których 23 projekty są realizowane z budżetu Miasta Zabrze na rok 2018. W dniach 12 – 25 lutego 2018 r. przeprowadzono badanie ankietowe na temat postrzegania budżetu partycypacyjnego przez mieszkańców. W poniższym pliku przedstawiamy wyniki tego badania.

Dla Mieszkańców