Bioodpady

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany zgodnie z ustalonym harm onogramem i ustaloną częstotliwością
bioodpady:

a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości mieszanej, w okresie od kwietnia do października jeden raz w tygodniu, natomiast w okresie od listopada do marca jeden raz na dwa tygodnie,

b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej i nieruchomości mieszanej, jeden raz w tygodniu;

Dla Mieszkańców