Zabrze przestrzenią rozwoju

Bioodpady

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem i ustaloną częstotliwością.

bioodpady:

  • z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – w okresie od kwietnia do listopada jeden raz w tygodniu, natomiast w okresie od grudnia do marca jeden raz na dwa tygodnie;
  • z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – jeden raz w tygodniu;
  • z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – dwa razy w miesiącu;

Dla Mieszkańców