Zabrze przestrzenią rozwoju

Zintegrowany system polityki i programów ograniczenia niskiej emisji – ZONE

Program Ograniczenia Niskiej Emisji „ZONE”
Poprawa stanu powietrza jest ważnym celem dla naszego kraju. Miasto Zabrze od wielu lat podejmuje działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji. Zanieczyszczenie powietrza w istotny sposób wpływa na zdrowie ludzi, powodując wiele chorób układu oddechowego i krwionośnego. Dlatego też tak istotne jest podjęcie wspólnych przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości powietrza ze strony wielu środowisk.
Miasto Zabrze jest jedną z dziewięciu gmin objętych pilotażowym projektem pn.: „Zintegrowany system polityki i programów Ograniczania Niskiej Emisji – ZONE”, którego założeniem jest poprawa jakości powietrza.

Głównym celem projektu ZONE jest stworzenie prototypu systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji z bazą danych urządzeń grzewczych i narzędziami do analizy tych danych. Ponadto projekt ma pozwolić na opracowanie metodyki badania kosztów zewnętrznych smogu oraz przygotowanie projektów regulacji prawnych, które pozwolą na uruchomienie ZONE w skali całego kraju a także zbieraniu i przetwarzaniu danych zasilających ZONE i ich systematyczną aktualizację przez umocowane do tego podmioty. Osiągnięcie ww. celów wymaga podjęcia szeregu działań, które ostatecznie pozwolą na utworzenie prototypu narzędzia informatycznego.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy współpracy z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy.

Ważnym elementem projektu jest inwentaryzacja źródeł ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej w lokalach mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych.

Zapraszamy do wypełniania ankiet dotyczących inwentaryzacji źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych (zarówno jednorodzinnych jak też wielorodzinnych) w ramach pilotażowego programu „ZINTEGROWANY SYSTEM POLITYKI I PROGRAMÓW OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI – ZONE”

Formularz inwentaryzacji źródeł należy wypełnić rejestrując się w panelu dostępnym pod adresem https://zone.itl.waw.pl. Istnieje również możliwość złożenia formularza w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Wydziale Ekologii przy ul. Wolności 286 oraz Punktach Obsługi Klienta.

Formularz inwentaryzacji wraz z przewodnikiem rejestracji użytkownika do panelu rejestracyjnego przekazuję w załączeniu. Szczegółowych informacji dotyczących projektu ZONE udziela Elżbieta Gąsior tel.(32) 37 33 488, e-mail: egasior@um.zabrze.pl.

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców