Ocena wniosków

Od 20 lipca do 20 sierpnia br. można było składać wnioski do VII edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Złożono 73 wnioski. Do 21 września br. będzie trwała ocena wniosków.

Poniżej prezentujemy zaktualizowany terminarz VII edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego.

WyszczególnienieData
Rozpoczęcie składania wniosków20 lipca
Zakończenie składania wniosków20 sierpnia
Zakończenie wstępnej weryfikacji21 września
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania28 września
Publikacja ostatecznej listy projektów (po rozpatrzeniu odwołań)12 października
Początek głosowania15 października
Koniec głosowania30 października
Ogłoszenie wyników głosowania6 listopada
Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2021 r.wg powszechnie obowiązującego prawa (na dzień wydania Zarządzenia:
do 15 listopada)
NrNazwa projektuCzy
głoso-
wanie?
P0001Boisko do siatkówki plażowej w Mikulczycach ― 3 etap modernizacji parkuTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Celem projektu jest zagospodarowanie nieużytków przy nowo wybudowanym boisku piłkarskim. Powstałoby boisko do siatkówki z nawierzchnią z piasku o wymiarach 16×8 metrów, nowe alejki, ławki i kosze na śmieci.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Park przy ul. Gabrieli Zapolskiej
Numery działek ewidencyjnych:
Działki: 3970/38 oraz 4709/38
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Mikulczyce — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 60 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 150 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0002Plac zabaw dla małych pociech na placu za Żłobkiem Miejskim przy ul. AndersaTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Budowa bezpiecznego ogólnodostępnego kameralnego palcu zabaw dla dzieci wraz z ławkami dla opiekunów w skwerze pomiędzy ul. Grota-Roweckiego, Borowej, Dulęby i Andersa.
Projekt obejmuje postawienie 2 ławek z oparciami oraz placu zabaw obejmującego urządzenia zabawowe dla małych dzieci oraz nawierzchnię piaskową. Wskazane urządzenia to propozycja autora, istnieje możliwość zmiany koncepcji.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skwer pomiędzy posesjami Grota-Roweckiego 13-19, Borowa 10-14, Dulęby 14-18, Andersa 34.
Numery działek ewidencyjnych:
Działka nr 1132/1
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Rokitnica — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 35 850,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 60 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0003Parking dla mieszkańców przy ul. Jabłońskiego 30-32Nie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów pomiędzy blokami przy ul. Jabłońskiego 28-30 i Jabłońskiego 32-34.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Jabłońskiego 30/Jabłońskiego 32
Numery działek ewidencyjnych:
Działka nr 258/40 obj. KW nr GL1Z/00017179/0
Część działki nr 1030/1, obj. KW nr GL1Z/00033089/0
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Rokitnica — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 19 700,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 19 700,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego parkingu dla samochodów na powierzchni ok. 22m². Zgodnie z  przepisami na takiej powierzchni mógłby parkować 1 lub 2 samochody osobowe, co może świadczyć o braku ogólnodostępności projektu
P0004Modernizacja i doposażenie obiektów sportowych Quo Vadis Makoszowy
Autor: Damian Trześniewski
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt zakresem obejmuje: montaż kontenerowej szatni dla drużyn sportowych z zapleczem sanitarnym i natryskami, szafki piłkarskie, kosiarkę – traktor.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Daleka 2
Numery działek ewidencyjnych:
1402/42 – działka gminna użytkowana przez Quo Vadis Makoszowy
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Makoszowy — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 155 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Po analizie przesłanych przez Wnioskodawcę materiałów wynika, że sam koszt dostawy, zakupu i montażu kontenerów to kwota 142 000 zł. Nie uwzględniono właściwej kwoty na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego. Ponadto nie uwzględniono wykonania dokumentacji projektowej odnośnie przyłączy oraz zakresu robót budowlanych związanych z ich wykonaniem.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania.
Zmiana decyzji: dopuszczenie projektu do głosowania
P0005Remont łazienek i usunięcie barier architektonicznych w łazienkach dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu
Autor: Jacek Czajkowski
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt obejmuje remont trzech pionów toalet (trzech dla dziewcząt, trzech dla chłopców, trzech dla uczniów niepełnosprawnych) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu. Przystosowanie istniejących toalet do obecnie funkcjonujących standardów funkcjonalności, w tym dla uczniów niepełnosprawnych. Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 310 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0006Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Noconiów
Autor: Adam Bieniek
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców poprzez wybudowanie sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowana z ulicą Noconiów.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie ulicy Paderewskiego z ulicą Noconiów. Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Kończyce — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 140 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0007Przebudowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe z ogrodzeniem terenu
Autorka: Patrycja Michalak
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Unowocześnienie urządzeń zabawowych na placu zabaw (dodanie huśtawki kubełkowej na łańcuchach, zmiana zjeżdżalni na bezpieczniejszą (niższą, mniejszą) itp. oraz ogrodzenie terenu celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz higieny (odchody odzwierzęce).
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Tarnogórska
Informacje uściślające lokalizację:
Przy siłowni zewnętrznej.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Biskupice — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 114 480,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 120 980,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0008Stworzenie parku rekreacyjno-przyrodniczo-kulturowego (Etap 1)
Autor: Maciej Bartuś
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Tegoroczny projekt obejmuje oczyszczenie terenu wliczając w to wycinkę „samosiejek” i przygotowanie podłoża pod ścieżki edukacyjne oraz chodniki. Docelowo w przyszłych latach będziemy dążyć do wyeksponowania unikatowych relikwii niemieckich fundamentów baterii przeciwlotniczych oraz do stworzenia siłowni napowietrznej.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wolności 65 – 67B
Numery działek ewidencyjnych:
1781/13
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Maciejów — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 155 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0009Zdrowo-sportowo i zabawowo — doposażenie bazy sportowo rekreacyjnej w dzielnicy Makoszowy
Autorka: Aleksandra Mika-Gendasz
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt obejmuje 3 części:
1. zakup i montaż urządzeń typu work-out przy ZSP-7;
2. doposażenie przedszkolnego placu zabaw przy ZSP-7;
3. ogrodzenie placu zabaw przy ul. Szymały
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Szymały/Daleka
Numery działek ewidencyjnych:
701/39
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Makoszowy — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 154 509,20 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 154 509,20 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
P0010Kwitnący Pawłów
Autor: Jacek Łapicz
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Celem projektu jest przywrócenie dawnego wyglądu ulic dzielnicy Pawłów. Zasadzenie kwitnących drzew w pasach zieleni przylegających do ulic: Sikorskiego, ks. Mendego, Obr. Westerplatte. Wcześniej rosły tam czereśnie i wiśnie. Proponowane drzewa to nie owocowe Śliwy Pissardii. Wysokość ok. 3-4m. Drzewa mają białe lub różowe kwiaty, ukazują się przed rozwojem liści. Preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste, gleby przeciętne. Odmiana odporna na klimat miejski i suszę. Do sadzenia pojedynczo i w grupach, polecana na szpalery.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Sikorskiego, ks. Mendego, obr. Westerplatte
Informacje uściślające lokalizację:
Pas zieleni między ulicami i chodnikiem.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Pawłów — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 155 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Po dokonaniu analizy wniosku nasadzenia kwitnących drzew w pasach zieleni drogowej, uwzględniając jednocześnie panujące trendy w kierunku wprowadzania zieleni wysokiej w przestrzeń miejską, Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej wyraża zgodę na wykonanie nasadzeń drzew gatunku śliwa wiśniowa odm. Pissardii w ciągu ul. Mendego, Obrońców Westerplatte oraz miejscowo w ul. Sikorskiego uwzględniając nasilenie ruchu i funkcjonalność tej ulicy.
P0011Bezpieczne Zabrze — zakup samochodu ratowniczo – gaśniczegoTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. GLBA (używany) ma zastąpić Żuka GLM, który jest już bardzo wysłużony – rocznik 1991 (29 lat). Wpływa to na bezpieczeństwo ratowników niosących pomoc i użytkowników dróg. Projekt będzie służył całemu społeczeństwu miasta Zabrze niosąc pomoc podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i miejscowych zagrożeń.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Strażacka 3; 41-807 Zabrze
Informacje uściślające lokalizację:
Ochotnicza Straż Pożarna Mikulczyce
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Mikulczyce — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 150 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
P0012ROD Kaprys w Zabrzu — oświetlenie alejek ogrodowych w ROD KaprysTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Montaż lamp solarnych – oświetlenie alejek ogrodowych w ROD Kaprys w Zabrzu
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Krakowska/Grzybowska/Witosa/Traktorzystów
Informacje uściślające lokalizację:
294/2; 295/2; 184/6; 182/1; 183/6; 149/54; 153/19; 156/23; 107/15; 62/15; 100/18; 151/32; 148/54; 66/12; 146/33; 144/47; 142/48; 140/50; 138/50; 136/7
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Rokitnica — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 297 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 297 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
P0013Bezpieczne Zabrze — wymiana rolet w skrytkach auta ratowniczo – gaśniczego marki JELCZ
Autor: Andrzej Kapica
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt zakłada wymianę wszystkich aluminiowych rolet w skrytkach auta ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz CGBA 5/30, które z racji wieku auta (25 lat) nie zabezpieczają w należyty sposób sprzętu używanego podczas działań ratowniczo gaśniczych. Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Zabrza niosąc pomoc podczas działań ratowniczo-gaśniczych i miejscowych zagrożeń.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Dorotki 1; 41-810 Zabrze
Informacje uściślające lokalizację:
OSP Zabrze-Kończyce
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Kończyce — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 40 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 36 900,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0014Renowacja obiektu sportowego w GrzybowicachTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Renowacja obiektu sportowego w dzielnicy Grzybowice, celem lepszego wykorzystania i poprawienia estetyki, funkcjonalności organizowanych imprez sportowych i kulturalnych (Dożynki Miejskie)
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Traktorzystów 1
Informacje uściślające lokalizację:
Boisko sportowe KS Zabrze-Grzybowice

Numery działek ewidencyjnych:
226/55, 225/55
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Grzybowice — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 150 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0015Parking dla mieszkańców między ul. J. Blani i ul. Młyńską
Autor: Grzegorz Turek
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Rozwiązanie problemów z parkowaniem na ul. Blani. Udrożnienie przejezdności ulicy.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Między ul. Blani i Młyńską
Numery działek ewidencyjnych:
Nr działek 1038/1; 1056/1; 1035/1; 1058/1
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Biskupice — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 310 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
P0016Skwer „Kwadrat” — oświetlenie, nowe alejki, mała architektura
Autor: Michał Zawiła
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Przywrócenie do użytku skweru poprzez odpowiednie przygotowanie terenu, wytyczenie nowych alejek, doświetlenie punktowe, montaż małej architektury tj., ławki, koszy na śmieci, stojak dla rowerów, piaskownica, odnowiony trzepak itp..
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skwer pomiędzy ulicami: Ślęczka, Klonowa, Matejki, de Gaulle’a
Numery działek ewidencyjnych:
4885/123
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 310 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wnioskodawca zaakceptował zmianę oświetlenia solarnego typu Bartek na oświetlenie tradycyjne. Kwota wniosku nie uległa zmianie.
P0017Remont łazienek w ZSP nr 9Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt dotyczy generalnego remontu łazienek w ZSP nr 9. Wszystkie nie były remontowane przez co najmniej 10 lat. Modernizacja obejmuje wymianę drzwi, sanitariatów, armatur, kabin toaletowych, instalacji elektrycznej i hydraulicznej, kafelek, malowanie ścian.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Gwarecka 13-15
Informacje uściślające lokalizację:
Teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9

Numery działek ewidencyjnych:
Budynek Przedszkola nr 22 położony jest na działce 205/16.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 46 położony jest na działce 202/16.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 155 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Projekt należy ograniczyć do robót w sanitariatach Szkoły Podstawowej Nr 46.
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0018Boisko do koszykówki i siatkówki wraz z siłownią zewnętrznąTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Przedmiotem projektu jest budowa boiska do koszykówki i siatkówki wraz z siłownią zewnętrzną. Boisko i siłownia ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego dla młodzieży uczącej się i mieszkającej w pobliżu szkoły.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
41-800 Zabrze, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 58
Informacje uściślające lokalizację:
Szkoła Publiczna, teren podwórka szkolnego

Numery działek ewidencyjnych:
5524/102
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0019Plac zabaw — Przedszkole nr 16
Autorka: Aleksandra Samsonowicz
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt ma na celu zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 16 – stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca do zabawy.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Korczoka 96; 41-806 Zabrze
Numery działek ewidencyjnych:
Nr 3414/116
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 310 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P00201. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu – Południe 2. Modernizacja placu zabaw przy SP-16
Autor: Klaudiusz Jankowski
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt będzie realizowany w dwóch miejscach mianowicie:
1. Dalszy remont i modernizacja obiektu rekreacyjnego znajdującego się na działce, która została pozyskana przez Miasto Zabrze od Fortum S.A.
2. Modernizacja placu zabaw przy SP-16
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1. Pobliże skrzyżowania ulic Jodłowej i Norberta Barlickiego
2. Zabrze, ul. Lompy 78
Informacje uściślające lokalizację:
1. Pobliże strzelnicy sportowej przy os. Jodłowa
2. Szkoła Podstawowa SP-16

Numery działek ewidencyjnych:
1. Nr działki 3250/36 Centrum Kultury i Rozrywki
2. Nr działki 2317/34 Szkoła Podstawowa SP-16
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Południe — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 155 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
P0021Chodnik na ul. SzkolnejNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Wykonanie chodnika z kostki w ciągu ul. Szkolnej w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Chojnickiego do skrzyżowania z ul. Zielińskiego (numery nieparzyste). W chwili obecnej na ul. Szkolnej częściowo nie ma w ogóle chodnika, a w tych miejscach, gdzie fragmentarycznie występuje, jest bardzo wąski, nawierzchnia jest ze starego popękanego asfaltu. Powoduje to konieczność poruszania się przez pieszych po jezdni, co jest bardzo niebezpiecznie. Szczególnie uciążliwe jest to dla osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Szkolna od skrzyżowania z ul. Chojnickiego do skrzyżowania z ul. Zielińskiego (nr nieparzyste) Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 45 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 45 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
W trybie par. 7 ust. 2 Regulaminu konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2021, dn. 9.09.2020r. Wystąpiono do Wnioskodawcy w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w par. 13 Załącznika do Uchwały o złożenie wyjaśnień w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych. Prośba nastąpiła w formie telefonicznej oraz listu elektronicznego na adres e-mail (animizacja), w którym poproszono Wnioskodawcę o złożenie wyjaśnień do otrzymanego wniosku nr P0021 (Chodnik na ul. Szkolnej) w następujących kwestiach:
– złożenie wyjaśnień zgodnie z par. 13 Załącznika do Uchwały w zakresie konieczności uwzględnienia dodatkowych elementów kosztów lub zmiany wyceny poszczególnych elementów kosztów,
– złożenie wyjaśnień zgodnie z par. 13 Załącznika do Uchwały w zakresie zmiany lokalizacji projektu (jeśli jest to wskazane w szczególności prawami własności terenu – w rejonie wejścia do posesji ul. Szkoleni nr 5, na długości ok. 20m własność terenu należy do podmiotu fizycznego. Zgodnie z par. 11 pkt. 2 załącznika do Uchwały, Projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu Państwa i pozostawać we władaniu Miasta Zabrze. Odcinek ten należało wyłączyć z wniosku.
W ramach udzielonej odpowiedzi korespondencją e-mail z dnia 16.09.2020r. Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku jak i nie wyraził zgody na zmiany pod względem prawno-technicznym oraz wycofał wniosek z Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z par. 7 ust. 3 Regulaminu wniosek traktuje się jako niespełniający kryteriów oceny prawno-technicznej i pozostawia bez dalszego biegu.
P0022Modernizacja boiska Pawłów
Autor: Janusz Kania
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
W dzielnicy Pawłów istnieje jedno ogólnodostępne boisko. Boisko to jest z podłoża asfaltowego i tylko przeznaczone do gry w koszykówkę. Po rozmowach z młodzieżą i mieszkańcami Pawłowa wynika, że brakuje bezpiecznego boiska z podłożem gumowym, piłkochwytami i przystosowanym do wielu innych gier zespołowych. Dlatego proponuje się dostosowanie istniejącego boiska do powyższych uwag mieszkańców dzielnicy.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Sikorskiego
Informacje uściślające lokalizację:
Park, ulica Sikorskiego pomiędzy numerami 103-105

Numery działek ewidencyjnych:
Numer działki 3584/84
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Pawłów — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 155 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0023Nowe ogrodzenie ogrodu „Irys”. Stop dzikom. Bezpieczeństwo ponad wszystkoNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Ogrodzenie ogrodu Irys. Bezpieczeństwo dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Opawska 70
Numery działek ewidencyjnych:
Działka 1787/46
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 295 692,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 301 692,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek odrzucony z uwagi na nie spełnienie warunku publicznej dostępności efektów projektu – Rodzinne Ogródki Działkowe nie są traktowane jako przestrzeń publiczna. Wniosek obejmuje budowę ogrodzenia w obrębie działki nr 1787/46, która jest własnością Gminy Miejskiej Zabrze w użytkowaniu ROD IRYS, co zgodnie z opinią Radcy Prawnego uniemożliwia realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania.
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.
P0024Aktywni i interaktywni — rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka
Autor: Grzegorz Olejniczak
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
W ramach projektu przewiduje się modernizację oraz rozbudowę infrastruktury sportowej przy SP 30 i SP 33 oraz stworzenie sal interaktywnych w P6 i P38. Wyżej wymienione zadania będą realizowane w miejscach, które pozwolą na stały nadzór i opiekę nad obiektem.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Zamenhofa 56, 4a; ul. L. Wawrzyńskiej 11; ul. Jordana 59
Informacje uściślające lokalizację:
Dzielnica Helenka

Numery działek ewidencyjnych:
Teren Szkoły Podstawowej 30 i 33, a także Przedszkole nr 6 i 38.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Helenka — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 303 900,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 310 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0025Przyjazne i bezpieczne centrum — rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Wyzwolenia oraz ul. Dworcową w ZabrzuTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Rewitalizacja terenu – wewnętrznego placu pomiędzy ul. Wyzwolenia oraz ulicą Dworcową. Wykonanie odcinka chodnika z oświetleniem, odtworzenie zieleńca na skrzyżowaniu ciągów pieszych, umieszczenie budek lęgowych na otaczających teren drzewach.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Teren między ul. Wyzwolenia i ul. Dworcową
Informacje uściślające lokalizację:
Lokalizacja obejmuje ciąg pieszy prowadzący przez wewnętrzny plac wyznaczony przez budynki znajdujące się przy ul. Wyzwolenia oraz ul. Dworcowej.

Numery działek ewidencyjnych:
Dz. nr 1253/120, IO – 247801_1.0012.7
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 73 413,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 55 853,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
W związku z prowadzoną regulacją stanu prawnego działki nr 1563/120 wnioskodawca dokonał zmiany zakresu projektu, tj. z pominięciem wykonania inwestycji na ww. działce ewidencyjnej. Zmniejszyło to wartość projektu do kwoty 55.853 zł.
Zakres prac budowlanych będzie obejmował jedynie teren działki nr 1253/120.
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0026Budowa oświetlenia solarnego na terenie ROD „Radość – Semafor” w Zabrzu przy ul. Drzymały
Autorka: Gabriela Burdzyńska-Bociek
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 15 szt. autonomicznych punktów świetlnych typ „Bocian” na terenie ROD „Radość – Semafor” usytuowanego przy ul. Drzymały w Zabrzu – Biskupicach, na terenie dz. nr 658/108 – uż RV wł. Gminy m. Zabrze
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Drzymały
Numery działek ewidencyjnych:
działka nr 658/108
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Biskupice — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 111 811,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 111 811,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
P0027Odnowa nawierzchni drogowej północnej części ulicy Królowej Jadwigi (odnoga Sejmowej)Nie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Ze względu na uciążliwości będące efektem nieutwardzonej części nawierzchni ulicy publicznej – Królowej Jadwigi, na odcinku około 150m. Proponuje się wymianę obecnej nawierzchni na utwardzony grunt na bazie dolomitu. Używany do tej pory miał asfaltowy, nie spełnia minimalnych oczekiwań użytkowników. Po opadach atmosferycznych jest spłukiwany, a w okresie bezdeszczowym powoduje ogromne zapylenie. Prace obejmowałyby korytowanie pasa ruchu, wysypanie wybranego materiału oraz jego utwardzenie poprzez zagęszczenie. Szacunkowy koszt inwestycji może wynosić około 30 000 PLN.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Królowej Jadwigi
Informacje uściślające lokalizację:
Północna część ulicy Królowej Jadwigi obejmuje obszar posesji od numeru 4-9

Numery działek ewidencyjnych:
Część działki 2434/52, 2433/52, 1906/49, 1909/49, 1904/49
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Makoszowy — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 30 750,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 30 750,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek odrzucony ze względu na nie spełnienie wymagań określonych w § 3 pkt. 2 Regulaminu konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2021 (Wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego określono w § 7, § 11 i § 12 Załącznik do Uchwały).
Zgodnie z § 11 pkt. 2 Załącznik do Uchwały projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu Państwa i pozostawać we władaniu Miasta Zabrze.
Zakres wniosku, zgodnie z określoną lokalizacją na wskazanych przez Wnioskodawcę części działek 2434/52, 2433/52, 1909/49, 1905/49, 1909/49, 1904/49, dotyczy nieruchomości będących własnością prywatną.
P0028Psi Raj, czyli wybieg dla psów
Autor: Andrzej Płachta
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Ogrodzony teren zielony o powierzchni min. 600m², z ośmioma elementami wyposażenia psich wybiegów (przeszkodami), podwójną furtką, szutrową ścieżką doprowadzającą i dwoma zestawami ławka plus kosz.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Gdańska
Informacje uściślające lokalizację:
Na przeciwko Pizza&Bistro, ul Gdańska 22

Numery działek ewidencyjnych:
1779/5
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 49 995,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 49 995,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0029Polepszenie bezpieczeństwa w Zabrzu poprzez doposażenie grupy ratownictwa PCK ZabrzeTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt ma na celu doposażenie Grupy Ratownictwa PCK Zabrze w sprzęt niezbędny do zwiększenia jej potencjału edukacyjnego (warsztaty, szkolenia, pokazy, pozoracje, zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży, szkolenie nowych potencjalnych ratowników i wolontariuszy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży ze Szkolnej Grupy Ratowniczej oraz klas ratowniczych przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Zabrzu, które działają w porozumieniu o współpracy z GR PCK Zabrze) oraz zadaniowego (bieżąca lokalna pomoc humanitarna, zabezpieczenia medyczne lokalnych wydarzeń/festynów, niesienie pomocy w klęskach żywiołowych oraz w katastrofach budowlanych).
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Generała Władysława Andersa 64
Informacje uściślające lokalizację:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Rokitnica — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 290 516,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 276 489,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0030Modernizacja toalet w DOK Grzybowice
Autor: Paweł Franzke
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt w DOK Grzybowice zakłada kompletny remont instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i kaloryferów w toaletach. Konieczna jest także wymiana oświetlenia, drzwi wejściowych i przede wszystkim armatury – przestarzałych spłuczek górnopługowych i bojlerów. Konieczna jest wymiana kafli na podłodze i ścianach i modernizacja kaloryferów ogrzewających pomieszczenie.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Zabrze, Badestinusa 60
Informacje uściślające lokalizację:
Obiekt Dzielnicowego Ośrodka Kultury Zabrze – Grzybowice, filii MOK Zabrze

Numery działek ewidencyjnych:
818/13
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Grzybowice — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 86 300,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 154 950,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0031Modernizacja chodników na os. T. Kotarbińskiego
Autor: Rafał Grygiel
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Modernizacja chodników na os. T. Kotarbińskiego w lokalizacjach: od ul. Gdańskiej do ul. Kotarbińskiego 2, od ul. Franciszkańskiej 32 do ul. Gdańskiej 42b, od ul. Tatarkiewicza do Szkoły Podstawowej nr 25 oraz dojście do kortów.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1. od ul. Franciszkańskiej 32 do ul. Gdańskiej 42e
2. od skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Franciszkańską do ul. Franciszkańskiej 32
3. od ul. Franciszkańskiej 32 do ul. Kotarbińskiego 2
4. od ul. M. Curie-Skłodowskiej do Szkoły Podstawowej nr 25
5. od ul. Tatarkiewicza 11 do kortów
6. wzdłuż bloku przy ul. Franciszkańska 32-32a
Numery działek ewidencyjnych:
1483/4, 7124/9, 7120/9, 7115/9, 907/4, 4938/9, 6177/11, 5368/117, 5370/109
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 259 977,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 259 977,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Część działek z zakresu 1 jest własnością lub w zarządzie Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wnioskodawca uzgodnił z Zarządem ZSM, że Spółdzielnia ujmie te odcinki w swoim planie remontów na rok 2021. Uzgodnienie to musi być potwierdzone pismem.
P0032Utworzenie miejsc parkingowych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie
Autorka: Łucja Chrzęstek-Bar
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Utworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i mieszkańców przy blokach ulicy Marii Skłodowskiej-Curie
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
od Al. Korfantego (rondo), wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej-Curie
Numery działek ewidencyjnych:
7356/29 lub 5130/30
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 180 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 276 120,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
W pierwotnej szacunkowej wycenie realizacji projektu stwierdzono następujące braki:
Realizacji robót koniecznych do wykonania w związku z zabezpieczeniem lub przebudową sieci uzbrojenia terenu – w tym wypadku sieć gazowa, elektroenergetyczna oraz oświetlenia ulicznego (szacowany koszt dodatkowy przebudowy lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu ok. 30% kwoty robót drogowych), wykonanie dokumentacji projektowej, prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
W świetle obowiązujących przepisów brak możliwości lokalizacji miejsc postojowych w obrębie skrzyżowania (ul. M. Curie-Skłodowskiej z ul. Kochanowskiego tj. dz. nr 7356/29). W obrębie pozostałej wskazanej działki tj. 5130/30 realizacja jest możliwa.
Wnioskodawca uwzględnił i zaakceptował uwagi w związku z czym zmianie uległa wartość łączna projektu do kwoty 276 120 zł. W takiej formie wniosek kierujemy do kolejnego etapu.
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0033Naprawa nawierzchni chodnika przy ul. Pola
Autor: Józef Jonik
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt ma na celu naprawę chodnika przy ulicy Pola
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ulica Pola Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 47 250,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 48 600,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
1. Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę (zwiększenie) wartości projektu.
2. Projekt zakłada realizację zadania na działkach:
– dz. Ew. nr 3873/122 – własność Gmina Miejska Zabrze – władający Prezydent Miasta Zabrze – drogi,
– dz. Ew. nr 5871/122 – własność Gmina Miejska Zabrze – użytkownik wieczysty Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
3. Wnioskodawca nie załączył do wniosku wymaganej zgody dysponenta nieruchomości oznaczonej nr ew. 3873/122 (klasoużytek „dr”), tj. Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej, jako jednostki odpowiedzialnej za nieruchomości drogowe.
4. Realizacja prac na nieruchomości oznaczonej nr ew. 5871/122 musi zostać ujęta w planach remontowych Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jako wieczystego użytkownika nieruchomości. Z wnioskiem o ujęcie zadania w planach remontowych należy wystąpić do ZSM. Zadanie może zostać realizowne tylko z udziałempartycypacji finansowej ZSM. Gmina Miejska Zabrze nie może wydatkować środków finansowych na wykonanie zadania na przedmiotowej nieruchomości.
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0034Jesteśmy ekologiczni. Czerpiemy energię ze słońcaNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
– zaprojektowanie (koncepcja), pomiary, wymiarowanie,
– zakup instalacji, realizacja i montaż na 3 Domach Działkowców ROD „Webera”, ROD „Nasza Palma”, ROD „Kolejarz”.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Webera 28, Webera 29, Łangowskiego
Numery działek ewidencyjnych:
ROD Webera 1771/46;
ROD Nasza Palma 1767/46;
ROD Kolejarz 3097/113
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 270 406,09 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 277 527,34 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek obejmuje montaż 3 kompletów instalacji fotowoltaicznej na domach działkowców: ROD Webera, ROD Nasza Palma oraz ROD Kolejarz zlokalizowanych na działkach nr: 1771/46, 1767/46 i 3097/113 – stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze w użytkowaniu ROD Nasza Palma i PKP (P.O.D. kolejowe) co zgodnie z opinią Radcy Prawnego uniemożliwia realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania.
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.
P0035Budowa miejsc postojowych na os. Kopernika
Autor: Krzysztof Broszko
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt zawiera budowę miejsc postojowych na Osiedlu Mikołaja Kopernika. Miejsca postojowe zbudowane będą z kostki brukowej grubości ok. 10 cm na podbudowie z kruszyw o grubości ok. 50 cm.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Lokalizacja nr 1: ul. Keplera, zachodnia strona ulicy przy garażach;
Lokalizacja nr 2: ul. Keplera, wschodnia strona ulicy od istniejących miejsc parkingowych w kierunku południowym.
Numery działek ewidencyjnych:
Lokalizacja nr 1: część działki nr: 2125/52 oraz 2439/52
Lokalizacja nr 2: część działki nr: 1325/52 (pas drogi)
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 155 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek kierujemy do kolejnego etapu po korektach i akceptacji zmian przez wnioskodawcę.
P0036Ekologia i estetyka terenów zielonychTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Przedmiotem projektu jest montaż latarni solarnych i wymiana ogrodzenia ogrodu działkowego „Mostostal” w Zabrzu zlokalizowanego w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Andrzeja Struga B/N
Informacje uściślające lokalizację:
Ogród działkowy zlokalizowany w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich

Numery działek ewidencyjnych:
11/2, 11/3, 12
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Guido — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 305 290,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 299 490,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0037Budowa siłowni i placu zabaw w parku Aktywnego Wypoczynku w Mikulczycach ul. Parkowa
Autor: Joachim Wienchor
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej dla aktywnego wypoczynku w Mikulczycki Parku przy ul. Parkowej.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Parkowa
Numery działek ewidencyjnych:
Działka gminna nr 142/45
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Mikulczyce — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 299 853,09 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 299 853,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
P0038Zielony park na Zaborzu
Autor: Sebastian Dziębowski
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Pierwszy zielony park na Zaborzu. Zagospodarowanie terenu w pobliżu Zakładu Karnego na Zaborzu, stworzenie pierwszego parku na Zaborzu dostępnego dla wszystkich mieszkańców Zabrza. W ramach pierwszego etapu projektu zamierzamy uwzględnić zagospodarowania terenu, utwardzenie i wyrównanie terenu w ścieżki dla pieszych z wydzielonym pasem dla osób uprawiających sport (rower, rolki itp..), lampy solarne, kosze na śmieci, ławki. W następnych latach będziemy starać się o poszerzenie oferty dla mieszkańców w kolejne inwestycje.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Teren przy Zakładzie Karnym na Zaborzu, ul. Janika
Numery działek ewidencyjnych:
1017/76, 2170/17, 756/17, 744/6, 1388/6, 1444/20, 906/6
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0039Plac zabaw, siłownia pod chmurką – flow park, boisko do piłki plażowej / Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej
Autor: Sebastian Dziębowski
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt uwzględnia poprawę infrastruktury rekreacyjno- sportowej na dzielnicy Zaborze Północ. Zamierzamy dzięki budżetowi obywatelskiemu zbudować pierwszą siłownię pod chmurką z flowparkiem na dzielnicy. Urządzenia wykorzystywane będą przez mieszkańców, uczniów szkoły na lekcjach w-f oraz na zajęciach prowadzonych przez seniorów. Wszyscy mieszkańcy dzielnic będą mieli możliwość aktywnie i zdrowo spędzać wolny czas. Kolejną rzeczą, którą uwzględniamy w projekcie jest modernizacja placu zabaw na terenie stowarzyszenia fenix, gdzie zamierzamy postawić kolejne urządzenia, tym razem urządzenia będą skierowane dla najmłodszych pociech w tym dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu powstanie również boisko do piłki plażowej na terenie MKS-u, z którego będą korzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Olchowa 2; Stadion MKS Zaborze – Zabrze, ul. Wyciska 5a; Stowarzyszenie Fenix, ul. Kalinowa 9.
Numery działek ewidencyjnych:
SP 18 działka nr 1912/65
Boisko działka 2165/59 i stojak rowerowy działka 4024/325
Fenix działka 1875/65
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 310 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0040Estetyka i bezpieczeństwo w szkołach SP 6 i SP 43Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Zakup szafek na ubrania i przybory szkolne dla uczniów do szatni szkolnych Szkoły Podstawowej nr 43 oraz monitoring terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 6.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Buchenwaldczyków 25 / Klonowa 23
Informacje uściślające lokalizację:
Szkoła Podstawowa Nr 43 / Szkoła Podstawowa Nr 6
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 235 005,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 240 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0041Ścieżka pomiędzy basenem a ogrodami z osiedla Dzierżona do kościoła pw. św. KrzyżaTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Poszerzenie, wyrównanie przejścia pomiędzy basenem a ogródkami działkowymi z osiedla Dzierżona do ulicy Jaskółczej. Głównie chodzi o bezpieczne przejście mieszkańców do kościoła pw. św. Krzyża. Ścieżka jest niebezpieczna, źle oświetlona. Można zamontować oświetlenie solarne (oszczędne) a ścieżkę poszerzyć o teren basenu, który i tak stoi nie użyteczny.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Przejście z os. Dzierżona do ul. Jaskółczej pomiędzy basenem a ogródkami działkowymi.
Informacje uściślające lokalizację:
Basen na Ośrodku Sportowym Walka Zabrze
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Guido — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 100 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Istniejące oświetlenie parkowe ścieżki pomiędzy osiedlem Dzierżona a ul. Jaskółczą jest przeznaczone do modernizacji czyli wymiany na energooszczędne typu LED. W związku z powyższym z szacunkowego kosztorysu za zgodą Wnioskodawcy usunięto pozycję dotyczącą oświetlenia a kwotę ze wykonanie oświetlenia przeznaczono na wykonanie remontu istniejącego chodnika.
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0042Bezpiecznie i wygodnie spacerkiem po terenach zielonychNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Ułożenie kostki brukowej i płyt ażurowych, wykonanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na terenach zielonych 800m² na odcinku ok. 200m.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Paderewskiego
Informacje uściślające lokalizację:
Rodzinny Ogród Działkowy Wiśnia

Numery działek ewidencyjnych:
4122/342
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Kończyce — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 154 796,91 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 154 796,92 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek obejmuje budowę ciągu pieszo – jezdnego i parkingu w obrębie działki nr 4779/342 (dawniej dz. nr 4122/342), która jest własnością Gminy Miejskiej Zabrze w użytkowaniu ROD Wiśnia, co zgodnie z opinią Radcy Prawnego uniemożliwia realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Autor złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania.
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.
P0043Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzach na ul. Staromiejskiej
Autor: Kamil Wloczka
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Celem projektu jest wykonanie miejsc postojowych w osi ulicy Staromiejskiej. Odcinek Staromiejskiej od brukowanego łącznika między Wolności a Staromiejską (dojazd do plebanii par. św. Andrzeja), wzdłuż granic działek plebanii (działka numer 3941/608) i tzw. „Starego Cmentarza” (działka numer 1180/607). Jest to obszar mniej więcej między budynkami nr 62 a 64, po drugiej stronie ulicy.
Brak miejsc postojowych powoduje parkowanie „na dziko”, co jest niebezpieczne dla użytkowników drogi oraz osób odwiedzających cmentarze. Przy opadach atmosferycznych parkowanie jest utrudnione, ponieważ pojawiają się rozlewiska, teren jest grząski.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Ulica Staromiejska, przy granicy działek cmentarza i parafii.
Informacje uściślające lokalizację:
Ulica Staromiejska, przy granicy działek cmentarza i parafii, między numerami 62 i 64.

Numery działek ewidencyjnych:
Działka 6701/742
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 290 149,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 276 899,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
P0044Instalacja dźwigu osobowego dla pacjentów przychodni lekarskich przy ul. Wolności 182Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Celem projektu jest usprawnienie skorzystania budynku przychodni przy ul. Wolności 182. Dźwig osobowy na zostać zamontowany w szybie dźwigu, który został zbudowany w trakcie remontu kapitalnego i modernizacji budynku przeprowadzonego przez Urząd Miasta w latach 2009-2010.
Realizacja projektu zniesie bariery architektoniczne i umożliwi korzystanie z Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej osobom niepełnosprawnym, osobom starszym oraz matkom z małymi dziećmi.
W 2016 roku została wykonana wstępna wycena inwestycji, jednak ceny mogą się różnić ze względu na upływ czasu. Wnioskodawca nie posiada wiedzy specjalistycznej w zakresie inwestycji, dlatego wyliczenia wymagają weryfikacji.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wolności 182
Numery działek ewidencyjnych:
7213/643, 7211/633
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 142 495,50 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 150 060,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0045Remont boiska przy Szkole Podstawowej 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu
Autor: Andrzej Golus
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Celem projektu jest modernizacja boiska znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu. Boisko szkolne, które jest przedmiotem tego projektu, posiada nieremontowaną od 40 lat nawierzchnię asfaltową, nie ma tu żadnych bramek, linie które kiedyś były narysowane wyblakły, są trudno zauważalne. W ramach projektu pragniemy, aby powstało nowoczesne wielofunkcyjne boisko spełniające współczesne standardy dostosowane do potrzeb szkoły. Otwarte również dla mieszkańców dzielnicy. Powstanie nowoczesnego ogólnodostępnego boiska przy naszej szkole zachęci dzieci i młodzież do uprawiania sportu.
Projekt ma poparcie władz szkoły
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze
Informacje uściślające lokalizację:
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Numery działek ewidencyjnych:
728/6
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 310 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0046CoderDojo — przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów z programowania i druku 3D dla dzieci z rodzicami i młodzieżyNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Celem projektu jest organizacja cyklicznych bezpłatnych warsztatów dla dzieci z rodzicami oraz młodzieży. Odbywałyby się one w laboratorium techniczno-przyrodniczym opartym o drukarki 3D, programowalne roboty, zestawy konstrukcyjne oraz dedykowane oprogramowanie. Warsztaty mają na celu rozwijać u uczniów. in. krytyczne myślenie, kreatywność i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Są połączeniem nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki przez co edukacja staje się prawdziwą przygodą.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze
Informacje uściślające lokalizację:
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 24 270,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 24 270,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Zgodnie z Zarządzeniem nr 454/WBU/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2020. oceniany projekt powinien mieć charakter inwestycyjny lub remontowo-modernizacyjny. Projekt inwestycyjny to projekt, którego przedmiotem jest inwestycja jako zespół działań w wyniku realizacji których powstaje środek trwały w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351 z późn. zmianami), czyli rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Wnioskodawca projektu P0046 jako jego cel założył zdobycie umiejętności miękkich, w opinii wydziału oceniającego, niespełniających definicji środka trwałego z Regulaminu konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego, dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta na rok 2021.
Z uwagi na powyższe projekt nie był oceniany co do wykonalności technicznej i tym samym nie oceniano efektów jego realizacji.
P0047Ogólnodostępny plac zabaw przy ulicy Budowlanej „Kolorowy Ogród” (obok targowiska)
Autor: Dylan Błażejowski
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw na miarę XXI wieku.
Informacje uściślające lokalizację:
Plac zabaw przy ulicy Budowlanej w Zabrzu Rokitnicy (obok targowiska)

Numery działek ewidencyjnych:
4240/65
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Rokitnica — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 310 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
P0048Strefa Aktywności Lokalnej przy ul. Krakowskiej — modernizacja alejek parkowych
Autor: Dylan Błażejowski
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Wykonanie alejek z kostki brukowej i obrzeży na ścieżkach w parku przy ul. Krakowskiej.
Informacje uściślające lokalizację:
Park przy ul. Krakowskiej w Zabrzu Rokitnicy

Numery działek ewidencyjnych:
176/1, 789/7, 310/1, 958/8, 982/8, 983/8, 444/7, 441/8
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
P0049Plac zabaw przy Przedszkolu nr 39
Autor: Marcin Radziej
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Plac zabaw dla społeczności lokalnej mieszczącej się na terenie Przedszkola nr 39 w Zabrzu Rokitnicy. Stworzenie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci. Cały projekt przewiduje zakup i montaż urządzeń.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Księcia Henryka Pobożnego 5, 41-800 Zabrze
Informacje uściślające lokalizację:
Teren Przedszkola Nr 39

Numery działek ewidencyjnych:
Działka nr 1012/7
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Rokitnica — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 78 010,53 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 83 510,53 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0050Doświetlenie przejść dla pieszych, poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulic Kasprowicza, Bytomskiej i Zamkowej i budowa łącznika ul. Kossaka z ul. Drzymały
Autor: Marek Krupa
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Doświetlenie z obu stron 5 przejść dla pieszych w ciągu ul. Kasprowicza, Bytomskiej i Zamkowej. Montaż 5 lamp ulicznych (tradycyjnych) w ciągu ul. Kasprowicza, od ul. Kukuczki do przystanków autobusowych w okolicach ogródków działkowych (kierunek MZDiII). Budowa pieszo-jezdnego połączenia ulicy Kossaka (teren przejazdu „kolei piaskowej”) wraz z lampą oświetleniową.

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Skrzyżowanie ul. Kasprowicza i Tarnogórskiej; skrzyżowanie ul. Bytomskiej i Mrozka; skrzyżowanie ul. Bytomskiej i Jana; w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Drzymały; w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Zamkowej; fragment ciągu ul. Kasprowicza, połączenie ul. Kossaka (droga przez przejazd byłej „kolei piaskowej”).
Informacje uściślające lokalizację:
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne) I. Doświetlenie 5 przejść dla pieszych:
1. w rejonie skrzyżowania ul. Kasprowicza i Tarnogórskiej
2. w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Mrozka
3. w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Jana
4. w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Drzymały
5. w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Zamkowej (okolice przystanków autobusowo-tramwajowych przy obiekcie SKS Gwarek Zabrze)
II. Montaż 5 lamp oświetleniowych ulicznych, tradycyjnych w ciągu ul. Kasprowicza od ul. Kukuczki do przystanków przy ogródkach działkowych (w kierunku MZDiII)
III. Budowa ciągu pieszo-jezdnego (połączenie ul. Kossaka) przez przejazd byłej „kolei piaskowej” wraz z lampą oświetleniową.

Numery działek ewidencyjnych:
I. Doświetlenie 5 przejść dla pieszych:
1. 1847/240; 1557/16
2. 1139/5; 858/155;
3. 993/155; 858/155
4. 731/155; 446,155
5. 731/155
II. Montaż 5 lamp oświetleniowych ulicznych
1847/240
III. Budowa ciągu pieszo-jezdnego (połączenie ul. Kossaka) przez przejazd kolejowy byłej „kolei piaskowej” wraz z lampą oświetleniową.
637/162; 473/65; 803/110; 805/110; 337/110; 328/110; 1230/65
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Biskupice — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 310 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0051Fajne Centrum — wybiegi dla psów, bezpieczne przejścia dla pieszych, park street workout, ładowanie telefonu na przystankach, stacje naprawy rowerów
Autor: Kamil Żbikowski
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Wybiegi dla psów w Parku Rodzinnym i Parku Hutniczym, doświetlenie LED przejść dla pieszych (Wolności, Miarki, 3 Maja, Gdańska), park street workout w Parku Hutniczym, gniazdka USB do ładowania telefonu, stacje naprawy rowerów przy dworcu i sztolni.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1) Wybiegi: Park Rodzinny, ul. Nad Kanałem; Park Hutniczy
2) Przejścia: ul. 3 Maja; ul. Wolności; ul. Miarki; ul. Gdańska
3) Street workout: Park Hutniczy
4) Gniazdka: Pl. Teatralny; ul. Wolności
5) Stacje naprawy: Pl. Dworcowy; ul. Miarki
Informacje uściślające lokalizację:
1) Wybiegi: Park Rodzinny, ul. Nad Kanałem (polana w centralnej części przy placu zabaw); Park Hutniczy (w okolicach boiska)
2) Przejścia: ul. 3 Maja (na wysokości ul. Pułaskiego, przy wiadukcie); ul. Wolności (przy skrzyżowaniach z Dubiela i Góry św. Anny); ul. Miarki (przy skrzyżowaniach z Wolności i Jagiellońską); ul. Gdańska (przy skrzyżowaniach z Poznańską, Kowalczyka i Hermisza/Curie-Skłodowskiej)
3) Street workout: Park Hutniczy (w okolicach boiska)
4) Gniazdka: przystanki tramwajowe przy Pl. Teatralnym (między MBP a CH Platan [alternatywnie na przystankach autobusowych na Pl. Teatralnym/ul/ Religi]) i ul. Wolności (pod UM, przy Pl. Wolności)
5) Stacje naprawy: Pl. Dworcowy; ul. Miarki (obok dotychczasowych lokalizacji wypożyczalni roweru miejskiego)

Numery działek ewidencyjnych:
1) Wybiegi: 432/35;6844/293; 4413/299; 4416/299, 4420/299, 4427/299
2) Przejścia: 635/81, 574/80 [lub 629/80] (ul. 3 Maja); 4743/746 (ul. Wolności); 1231/109, 1937/272, 1923/102 (ul. Miarki); 1412/20, 495/5, 405/15,1386/5(ul. Gdańska)
3) Street workout: 432/35
4) Gniazdka: 1924/99, 1926/99; 1061/14
5) Stacje naprawy: 1937/272; 819/4, 820/4, 1819/120
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 309 927,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 309 412,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Z uwagi na wprowadzone zmiany w kosztorysie złożonym przez Wnioskodawcę, tabela – weryfikacja kosztorysu zawiera tylko kosztorys z uwagami zatwierdzonymi przez Wnioskodawcę. W razie przekroczenia budżetu przewidzianego na ten projekt w trakcie realizacji inwestycji i braku możliwości skompensowania tego oszczędnościami w ramach Pozycji 1, 3, 4 lub 5, wnioskodawca zgodził się zrezygnować z realizacji jednego z przejść.
Ponadto informuję, że wykonanie projektu jest możliwe w roku budżetowym, jednak podłączenie do sieci elektroenergetycznej może nastąpić w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Termin ten określa Operator Systemu Dystrybucyjnego. Z reguły termin przyłączenia jest określany na dwa lata od daty podpisania umowy o przyłączenie.
Ponadto decyzja o konieczności doświetlenia przejść dla pieszych winna zostać poprzedzona analizą, przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi dla oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury. Wynik analizy wskazuje konieczność lub brak konieczności wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych.
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0052Bezpieczne i Zielone Centrum — relaks i sport w parku, wybieg dla psów, bezpieczne przejścia dla pieszych, nowe miejsca postojowe i inne fajne rzeczy
Autor: Kamil Żbikowski
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Leżanki, słupki na hamaki, boisko do siatkówki, streetworkout, stojaki rowerowe i stacja naprawy rowerów w Parku Powstańców, psi wybieg na Floriana, doświetlenie LED przejść dla pieszych (3 Maja, de Gaulle’a, Roosevelta), nowa elektryka w Domu Harcerza, nowe miejsca postojowe przy Klonowej.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1) Park: Park Powstańców Śl., ul Matejki
2) Wybieg: ul. Floriana
3) Przejścia: ul. 3 Maja, ul. de Gaulle’a, ul. Roosevelta
4) Elektryka: ul. Wolności 350A
5) Miejsca postojowe: ul. Klonowa, droga wewnętrzna
Informacje uściślające lokalizację:
1) Park: Park Powstańców Śl., polana główna i polana wzdłuż potoku Guido
2) Wybieg: naprzeciw budynku Floriana 24, w sąsiedztwie terenu Parafii pw. św. Anny
3) Przejścia: ul. 3 Maja: przy skrzyżowaniach z ul Matejki, Ślęczka, Wyczółkowskiego/Jagiełły, Reymonta/Sienkiewicza; ul. de Gaulle’a: przy skrzyżowaniu z ul. Brodzińskiego; ul. Roosevelta: przy skrzyżowaniach z ul. Tuwima, Buchenwaldczyków/Klonową, Michała Archanioła
4) Elektryka: Dom Harcerza, ul. Wolności 350A
5) Miejsca postojowe: ul. Klonowa, droga wewnętrzna między budynkami Klonowa 1, 7, 11B i 13B, po południowej stronie garaży, wzdłuż chodnika.

Numery działek ewidencyjnych:
1) Park: 23/2
2) Wybieg: 2498/39 (alternatywnie 2618/24 lub 2617/24)
3) Przejścia: 3000/160, 2998/159, 5442/113, 5964/156, 2017/122, 3835/108, 443/1 (ul. 3 Maja), 5950/149, 5953/5 (ul. de Gaulle’a); 4147/201, 3044/124, 2960/9, 3045/124, 2470/124, 5130/117 (ul. Roosevelta)
4) Elektryka: 4815/2
5) Miejsca postojowe: 4244/122 (miejsca postojowe), 4255/122, 4259/122, 4260/122 (korekta ciągu komunikacyjnego drogi wewnętrznej) – nowe miejsca postojowe powinny powstać w układzie ukośnym (z domyślnym kierunkiem wjazdu od strony północno-zachodniej)
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 309 927,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 309 927,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Z uwagi na wprowadzone zmiany w kosztorysie złożonym przez Wnioskodawcę, tabela – weryfikacja kosztorysu zawiera tylko kosztorys z uwagami zatwierdzonymi przez Wnioskodawcę. W razie przekroczenia budżetu przewidzianego na ten projekt w trakcie realizacji inwestycji i braku możliwości skompensowania tego oszczędnościami w ramach Pozycji 1, 2, 4 lub 5, wnioskodawca zgodził się zrezygnować z realizacji jednego z przejść.
Ponadto informuję, że wykonanie projektu jest możliwe w roku budżetowym, jednak podłączenie do sieci elektroenergetycznej może nastąpić w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Termin ten określa Operator Systemu Dystrybucyjnego. Z reguły termin przyłączenia jest określany na dwa lata od daty podpisania umowy o przyłączenie.
Ponadto decyzja o konieczności doświetlenia przejść dla pieszych winna zostać poprzedzona analizą, przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi dla oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury. Wynik analizy wskazuje konieczność lub brak konieczności wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych.

W nawiązaniu do pisma Skarbnika Miasta nr WBU-II.3020.4.52.2020.EM z dnia 01.09.2020 roku, w odniesieniu do proponowanych przez Wnioskodawcę budowy miejsc postojowych po południowej stronie garaży poprzez skrócenie podjazdów do garaży tut. Zarząd Dróg nie wyraża zgody na tego typu rozwiązanie z uwagi na konieczność zachowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa zarówno użytkowników tychże garaży jak również pozostałych użytkowników ruchu.
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0053Zdrowa woda dla każdego ucznia — montaż bezdotykowych źródełek wody w szkołach podstawowych na terenie miasta ZabrzeNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt zakłada dostawę i montaż bezdotykowych źródełek wody w szkołach podstawowych na terenie miasta Zabrze. Celem projektu jest poprawa nawyków żywieniowych wśród uczniów poprzez propagowanie picia wody kranowej zamiast słodzonych napojów i zmniejszenie zużycia plastikowych butelek.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Teren szkół podstawowych znajdujących się na terenie Zabrza
Informacje uściślające lokalizację:
SP nr 1 -1226/80; SP nr 6 – 2983/123; SP nr 7 – 1624/6, 2468/14; SP nr 8 – 2430/93; SP nr 11 – 701/39, 897/41; SP nr 16 – 2317/34; SP nr 17 – 2833/116, 2329/107, 1716/101; SP nr 18 – 4805/212; SP nr 19 – 4930/311, 1908/310; SP nr 20 – 1144/1, 1141/1; SP nr 21 – 596/17; SP nr 25 – 4975/11, 4955/9, 4982/10, 4959/9, 4987/10; Sp nr 27 – 5143/93, 5145/110, 5148/111, 5149/111, 5146/111; SP nr 30 – 1616/53; SP nr 31 – 933/7, 931/7; SP nr 33 – 1909/260; SP nr 34 – 2313/123, 385/129, 122 (obręb 0001, ul. Sikorskiego); SP nr 35 – 3718/38; SP nr 36 – 728/6; SP nr 38 – 1264/73; SP nr 39 – 839/35; SP nr 42 – 2130/52; SP nr 43 – 5828/9l SO nr 47 – 3256/3 (Obręb 0011, ul. Sienkiewicza); SP nr 48 – 1721/29
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 479 500,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 479 500,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego zakładają konieczność czyszczenia i dezynfekcji całości urządzeń dystrybucyjnych wodę co 2 miesiące, czynności obejmujące także wewnętrzne powierzchnie oraz ich instalację wodną. GIS wskazuje na zlecenie tych zadań firmie, która dostarczyła urządzenia. Przedstawiony kosztorys nie wskazuje na ujęcie tych kosztów we wniosku. Wnioskodawca wyjaśnił, że producent wnioskowanego urządzenia nie narzuca obowiązkowych serwisów, jednak takowe mogą być konieczne w przypadku złych wyników badań wody, a co za tym idzie koszty eksploatacji urządzeń zostaną zwiększone.
Nie dokonano analizy informacji na temat wewnętrznej instalacji wodociągowej. Niewłaściwy stan techniczny instalacji wodociągowej może wymagać szerszego zakresu remontowych/modernizacyjnych, których nie uwzględniono w kosztorysie. Stan instalacji wodnych zostanie stwierdzony dopiero po badaniu wody, zatem wszelki szerszy zakres prac, związanych z ewentualną wymianą instalacji, czy też wymianą pionu wod.-kan., może znacząco wpłynąć na całkowity koszt zakładanych prac.
Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującymi chorobę COVID19, zaleca się wyłączenie źródełek i fontann wody pitnej.
Z uwagi na powyższe projekt nie był oceniany co do wykonalności technicznej i tym samym nie oceniano efektów jego realizacji.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania.
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.
P0054Ogród zasilany słońcemNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt „Ogród zasilany słońcem” ma na celu stworzenie nowoczesnej i wydajnej instalacji fotowoltaicznej na dachu świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan”, która umożliwi zmniejszenie śladu węglowego emitowanego przez ogród oraz da początek szerszym zmianom w zakresie zielonych rozwiązań w dzielnicy Helenka. Zaprojektowana instalacja wyposażona w panele fotowoltaiczne dużej mocy umożliwi dodatkowo poprawę jakości wykorzystania świetlicy działkowej i zmniejszy generowane zanieczyszczenie, bo umożliwi zmianę sposobu jej ogrzewania. Dodatkową wartością będzie zmniejszenie opłat za prąd dla 400 ogródków działkowych i poprawa jakości świetlicy.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Niepokólczyckiego 70; 41-813 Zabrze
Informacje uściślające lokalizację:
Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan”

Numery działek ewidencyjnych:
2324/11
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Helenka — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 71 400,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 78 594,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek obejmuje stworzenie nowoczesnej i wydajnej instalacji fotowoltaicznej na dachu świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan” w obrębie działki nr 324/11, która jest własnością Gminy Miejskiej Zabrze w użytkowaniu ROD Tulipan, co zgodnie z opinią Radcy Prawnego uniemożliwia realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r.
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0055Rzeźba roślinna do Parku Jordana na Helence
Autor: Adrian Pyszka
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt „Rzeźba roślinna do Parku Jordana na Helence” jest kolejnym etapem uzupełniania ww. parku w elementy nadające mu charakteru i zdobiące centrum dzielnicy Helenka. Wskazana rzeźba jest szczególnie cenionym elementem przestrzennym i może zmieniać swój charakter w zależności od przygotowanego materiału roślinnego.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Niepokólczyckiego 70, 41-813 Zabrze
Informacje uściślające lokalizację:
Park Jordana na Helence, ul. Jordana 78 – 78b i ul. Zamenhofa

Numery działek ewidencyjnych:
825/53, 826/53, 1531/57, 1529/57 własność Gminy bez wieczystego użytkowania (pozostałe)
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Helenka — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 6 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 6 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
P0056Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zabrzu, ul. Sportowa 5 – II etap
Autor: Piotr Bochynek
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Budowa boiska do piłki nożnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i mieszkańców dzielnicy.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Sportowa 5
Informacje uściślające lokalizację:
Teren Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zabrzu

Numery działek ewidencyjnych:
1226/80
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Guido — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 310 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Istnieje ryzyko kolizji między ww. boiskiem a obrzeżem boiska realizowanego w ramach ZBP VI edycji, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji nowego obiektu sportowego.
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0057Naprawa nawierzchni zalewanych chodników wraz z oświetleniem placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza na os. Mikołaja Kopernika
Autor: Adam Harasimowicz
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt naprawy nawierzchni zalewanych po deszczach chodników oraz oświetlenia części ciemnego placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza na Osiedlu Mikołaja Kopernika
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Plac pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza
Numery działek ewidencyjnych:
Działka nr 1438/52
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 154 995,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 154 995,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
P0058Modernizacja szatni oraz toalet i dostosowanie ich do obowiązujących przepisówTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Przedmiotem projektu jest modernizacja I szatni i węzła sanitarnego w sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Cmentarna 7
Informacje uściślające lokalizację:
Budynek sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zandka — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 155 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0059Założenie dzielnicowej pasieki z zakupem rodzin pszczelichNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Wniosek zakłada zakup, postawienie i zapewnienie opieki dla pasieki złożonej z 5 uli, na terenach nieużytkowanych oraz ogólnodostępnych. Pieczę nad prawidłową realizacją zadania stanowiła będzie osoba fizyczna, mieszkaniec dzielnicy. Zgodnie z założeniami postawienie 5 uli na stelażach oraz wprowadzenie do nich 5 rodzin pszczół oraz ze względu na stan hibernacji owadów będzie możliwe od kwietnia do września. Pszczoły dobierane do pasieki miejskiej nie będą przypadkowe, ale pochodzące z hodowli zarodowych, w których prowadzona jest selekcja pod względem łagodności. Są to pszczoły, które selekcjonuje się pod kątem łagodnego usposobienia, miodności i niemożliwości. Zakładanie uli staje się coraz popularniejsze. W ten sposób człowiek stwarza pszczołom dodatkowe schrony i środowiska rozwoju. Szczególnie ważne jest to w miastach. Biolodzy biją na alarm, a organizacje proekologiczne organizują kolejne akcje na rzecz ratowania zmniejszającej się populacji owadów, od których zależy nasze życie i życie nasze planety. Pszczoły stanowią także swoisty marker czystości środowiska. Tam, gdzie żyją te owady i mają się dobrze, środowisko, otoczenie jest również przyjazne dla człowieka. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz Komisja Europejska, oceniają w Czerwonej Księdze, że w Europie, blisko jednemu gatunkowi pszczół na dziesięć grozi wyginięcie, zaś liczebność populacji 37% gatunków maleje. Przy czym statystyka ta nie uwzględnia 56,7% gatunków, ponieważ brakuje na ich temat szczegółowych danych. Celem projektu jest założenie dzielnicowej pasieki składającej się z 5 uli, która oprócz pozytywnego wpływu na ochronę bioróżnorodności w przestrzeni zurbanizowanej wspiera promowanie zasady zrównoważonego rozwoju. Z racji bliskości wielogatunkowego zasobu drzew przy rzece oraz oczyszczalni „Śródmieście” jak i w okolicznych prywatnych ogrodach i zieleni miejskiej wprowadzenie dodatkowych rodzin owadów wydaje się być uzasadnione.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Tylna
Informacje uściślające lokalizację:
Nieużytkowane tereny Miasta Zabrze w okolicach rzeki Bytomki

Numery działek ewidencyjnych:
Np. działki o numerach: 2464/85 lub 2467/67
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Maciejów — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 12 300,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 12 300,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
We wniosku nie określono wydziału Urzędu Miejskiego / miejskiej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego / odpowiedzialnej za utrzymanie projektu.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania.
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.
P0060Remont toalet wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Kończycach
Autorka: Karolina Gabryś-Szymkowska
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt obejmuje remont dwóch toalet oraz dwóch pomieszczeń z prysznicami w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Kończycach. Po remoncie toalet będą (one) przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem pomieszczenia dla matek z niemowlakami do przewijania oraz karmienia.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Dorotki 3
Informacje uściślające lokalizację:
Dzielnicowy Ośrodek Kultury
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Kończyce — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 82 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 143 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0061Doświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego z ul. Noconiów lampami LED
Autor: Michał Hoszkiewicz
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt zakłada montaż oświetlenia LED dla przejścia dla pieszych na ul. Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Noconiów
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Paderewskiego ×Noconiów
Informacje uściślające lokalizację:
Przejście dla pieszych
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Kończyce — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 33 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 45 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0062Skatepark, o jakim marzymy
Autorka: Aleksandra Horzela-Chrost
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Chciałbym, by na miejscu starego stateparku w parku przy Domu Muzyki i Tańca powstał zupełnie nowy, nowoczesny i atrakcyjny dla dzieci i młodzieży obiekt. Dzięki niemu będzie można odciągnąć dzieci sprzed telewizorów i komputerów, a w zamian zapewnić im atrakcyjny, a zarazem wspomagający rozwój psycho-fizyczny sposób spędzania wolnego czasu.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Park J. Kuronia przy Domu Muzyki i Tańca
Informacje uściślające lokalizację:
Na miejscu starego, zniszczonego skateparku, w zachodniej części parku.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 310 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0063Bezpieczna droga do szkoły i boiska — remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. G. Zapolskiej 25-27-29-31-33 wraz z zasadzeniem drzew i krzewów ozdobnychNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Chodnik przy ul. G. Zapolskiej 25-27-29-31-33 umożliwia dojście mieszkańcom sąsiadujących budynków do centrum dzielnicy oraz do nowo wybudowanego osiedla. Ze względu na brak środków finansowych Gmina Miejska Zabrze kilkakrotnie odmówiła wykonania remontu drogi. Projekt obejmuje:
1. Remont nawierzchni chodnika (bez przebudowy infrastruktury podziemnej) –o szerokości ok. 150 cm, wzdłuż budynku przy ul. G. Zapolskiej 25-27-29-31-33 ok. 130 mb poprzez wymianę zdegradowanej powierzchni asfaltowej na nową (w istniejącym miejscu) z kostki o gr. 8 cm.
2. Remont nawierzchni chodnika na wysepce przy ul. G. Zapolskiej 25 o powierzchni ok. 8m² poprzez wymianę zdegradowanej powierzchni z kostki na nową z kostki (gr. 6cm).
3. Nasadzenie 3 drzew (np.. wiśnia Pissardii) oraz 12 sztuk niskich krzewów wraz z roczną pielęgnacją.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. G. Zapolskiej 25-27-29-31-33
Numery działek ewidencyjnych:
4709/38, 5889/26
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Mikulczyce — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 70 520,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 70 520,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Fragment chodnika wzdłuż budynku przy ul. G. Zapolskiej 25-27-29-31-33 przebiega przez działkę nr 4706/38, której dysponentem nie jest ani Miasto Zabrze, ani Skarb Państwa. Wniosek nie spełnia kryterium § 11 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”, który stanowi „Projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu państwa i pozostawać we władaniu Miasta Zabrze”. W związku z powyższym na etapie oceny prawno-technicznej wniosek zostaje odrzucony.
P0064Muszla koncertowa na Osiedlu Kopernika (instalacja elektryczna wewnętrzna)Nie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Dotyczy projektu: Fajne Zabrze (infrastruktura rowerowa i artystyczna)
Dokończenie wygranego poprzednio projektu P0023 – budowa Muszli Koncertowej – wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w Zabrzańskim Centrum Kultury i Sportu.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Przy Basenie Aquarius na os. Kopernika
Numery działek ewidencyjnych:
Działka 1429/1
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 27 732,02 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 27 732,02 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Wniosek nie może być uznany za samoistny – bez powstania muszli koncertowej nie ma możliwości zrealizowania zadania.
P0065Fajne Zabrze — infrastruktura rowerowa i artystyczna
Autor: Kazimierz Mezglewski
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
1) Dokończenie budowy muszli koncertowej przy basenie Aquarius Kopernik
2) Budowa przejazdu dla rowerzystów przy skrzyżowaniu ulic Mielżyńskiego i Szkubacza, w stronę Kąpieliska Leśnego.
3) Budowa drogi rowerowej łączącej Zaborze Północ z Biskupicami.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1) Przy Basenie Aquarius na os. Kopernika.
2) Skrzyżowanie ul Mielżyńskiego z ul. Szkubacza.
3) ul. Szyb Jerzy w kierunku ul. Trębackiej
Numery działek ewidencyjnych:
1) Działka nr 1429/1
2) Działka nr 165/24, 167/24, 312/24
3) Działka nr 772/96, 986/94, 489/163, 581/157
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 499 963,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 500 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0066Fajne Zabrze — pumptrack rowerowy i bezpieczeństwo pieszych
Autor: Gracjan Pytel
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Innowacyjny tor typu pumptrack dla rowerów, deskorolek, rolek, hulajnóg itp.. przy u;. Winklera (o długości ok. 240m) oraz doświetlenie lampami LED niebezpiecznych przejść dla pieszych (na skrzyżowaniu de Gaulle’a i Reymonta oraz na 3 Maja przy MOK).
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
1) Pumptrack: niezabudowany teren przy ul Winklera (pomiędzy terenem Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz terenem Walki Makoszowy)
2) Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. de Gaulle’a i Reymonta oraz ul. 3 Maja (przy skrzyżowaniu z ul. Rymera, koło MOK)
Informacje uściślające lokalizację:
1) Pumptrack: teren między boiskiem, pasem drogowym a terenem szkoły (patrz dołączone mapki).
2) Doświetlenie przejść dla pieszych: skrzyżowanie ul. de Gaulle’a i Reymonta oraz ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Rymera (obok MOK) – reflektor oświetlający pas ruchu powinien znajdować się tuż przed przejściem (od strony nadjeżdżających pojazdów), zapewniając odbicie promieni świetlnych od pieszego w stronę oczu kierowcy (patrz dołączone mapki).

Numery działek ewidencyjnych:
1) Pumptrack: 2244/80
2) Doświetlenie przejść dla pieszych: 2399/122, 2959/122, 2962/122, 4216/122, 4216/123, 4596/123, 5941/123 oraz 2248/105
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 499 747,63 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Z uwagi na wprowadzone zmiany w kosztorysie złożonym przez Wnioskodawcę, tabela – weryfikacja kosztorysu zawiera tylko kosztorys z uwagami zatwierdzonymi przez Wnioskodawcę. W razie przekroczenia budżetu przewidzianego na ten projekt w trakcie realizacji inwestycji i braku możliwości skompensowania tego oszczędnościami w ramach Pozycji 1, wnioskodawca zgodził się, aby w pierwszej kolejności zrezygnować z elementu Pozycja 2a.
Ponadto informuję, że wykonanie projektu jest możliwe w roku budżetowym, jednak podłączenie do sieci elektroenergetycznej może nastąpić w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Termin ten określa Operator Systemu Dystrybucyjnego. Z reguły termin przyłączenia jest określany na dwa lata od daty podpisania umowy o przyłączenie.
Ponadto decyzja o konieczności doświetlenia przejść dla pieszych winna zostać poprzedzona analizą, przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi dla oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury. Wynik analizy wskazuje konieczność lub brak konieczności wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych.
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0067Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Mikołaja KopernikaNie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Budowa miejsc postojowych w najbardziej newralgicznym punkcie osiedla tj. przy ul. Banachiewicza otoczonej przez 6 wieżowców i 5 bloków czteropiętrowych.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Banachiewicza 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 12, 14, 16
Numery działek ewidencyjnych:
Działki nr 1331/52
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 155 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
W związku z zapotrzebowaniem na budowę miejsc postojowych przy jednoczesnej konieczności spełnienia wymogów w zakresie zachowania terenów zielonych, po zasięgnięciu opinii z Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zabrzu – pismo nr BPP.6720.1.2020.HK z dnia 11.09.2020 dalsza rozbudowa miejsc postojowych na terenie Osiedla Mikołaja Kopernika MZDiII winna być rozpatrywana w szerszym zakresie, a mianowicie zbilansowania miejsc postojowych oraz minimalnej wymaganej powierzchni biologicznie czynnej.
Powierzchnia działki objęta inwestycją wynosi ok. 6,5 tys. m², a zgodnie z uwarunkowaniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego minimalna powierzchnia biologicznie czynna winna mieć 1,6 tys. m².
W związku z powyższym konieczność przeprowadzenia analiz szczegółowych w w/w zakresie jak uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę przedmiotowego parkingu oraz realizacja robót powoduje, że realizacja wniosku może nie być możliwa w trakcie jednego roku (2021).
Wnioskodawca w złożonym projekcie oszacował koszty zadania wg cennika miejskiego jako wybudowanie miejsca postojowego. W konkretnym przypadku należało jednak uwzględnić koszty budowy parkingu z kostki brukowej grubości ok. 10cm na podbudowie z kruszyw o grubości ok. 50cm bez przebudowy infrastruktury podziemnej.
Wnioskodawca wystąpił o wykonanie 20 miejsc postojowych, wobec czego – zgodnie z przepisami – powinno się tam znaleźć 18 miejsc zwykłych oraz 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. W projekcie nie uwzględniono kosztów wykonania dróg: dojazdowej na miejsca, przejazdowej po parkingu oraz wyjazdowej z parkingu. Oszacowano, że na wykonanie projektu wymagane jest przeznaczenie 411m² wolnej powierzchni.
Po dokonanej kalkulacji kosztów, jakie należałoby ponieść na realizację projektu wynika, że wartość projektu wyniosłaby 275 600zł. Pula dla tego projektu dzielnicowego wynosi 155 000zł.
Wnioskodawca nie dołączył do projektu wymaganej zgody dysponenta nieruchomości (działka połączona z drogami posiada klasoużytek “dr”).

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania.
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.
P0068Wyodrębnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowychTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Wydzielenie miejsc postojowych dla 18 samochodów, w tym 16 o wym. 2,5m × 5m oraz 2 o wym. 3,6m × 5m (osoby niepełnosprawne) oraz oświetlenie utwardzonej powierzchni światłem latarni usytuowanej na środku. Nawierzchnia z płyt ażurowych zbrojonych.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Wincentego Witosa
Numery działek ewidencyjnych:
Działki ewidencyjne nr 2055/158, 2056/158
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Grzybowice — dzielnica „mała”
Wartość projektu wg wniosku: 138 969,47 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 145 425,79 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 155 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik
P0069Modernizacja Zaborza Poremby — nowe miejsca postojowe oraz flowpark / streetworkout
Autor: Maciej Zgrzendek
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Nowe miejsca postojowe w dzielnicy Zaborze Północ oraz flowpark do ćwiczeń streetworkout.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Struzika / Pyki
Informacje uściślające lokalizację:
1. Parking pomiędzy Struzika 4b a Struzika 6.
2. FlowPark na skwerze pomiędzy ul. Struzika a ul. Pyki (obok boiska do koszykówki).

Numery działek ewidencyjnych:
1. 3192/88
2. 96 i/lub 2826/95 i/lub 2815/88
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Zaborze Północ — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 309 459,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 309 459,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 r.) dla przedmiotowej lokalizacji (dz. ew. nr 3192/88, 96, 2826/95 i 2815/88) określono kierunek zagospodarowania przestrzennego jako tereny śródmieścia miasta, oznaczone na rysunku studium symbolem NW.
Dla tych terenów w obowiązującym studium określono parametry, wskaźniki oraz warunki zagospodarowania i użytkowania terenu. Dla przedmiotowej działki określono:
— powierzchnię zabudowy, do 50% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,
— udział powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji.
W studium określono również wskaźniki dotyczące miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
— w zabudowie mieszkaniowej: 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie.
Należy jednak nadmienić, iż zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020 poz. 293), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, ma jednak charakter kierownictwa wewnętrznego i winno być stosowane w sytuacji kształtowania polityki wewnętrznej gminy, co należy uwzględnić rozpatrując przedmiotowy wniosek.
Z treści przedmiotowego wniosku nie wynika czy proponowany zamiar inwestycyjny spełnia ww. ustalenia studium uwarunkowań.
Analizując stan zagospodarowania działki nr 96, 2826/95 i 2815/88 stanowią jeden kompleks terenu. Działka nr 3192/88 usytuowana jest poza tym kompleksem. Wszystkie działki stanowią tereny zielone istniejącego osiedla mieszkaniowego, przy czym na działce nr 2815/88 zlokalizowane jest boisko sportowe. Właściwym jest, aby przedmiotowe działki zagospodarować jako tereny zielone, a urządzenia sportowe lokować w obrębie istniejącego boiska sportowego na działce nr 2815/88.
P0070Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Biskupic
Autor: Maciej Zgrzendek
Tak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez remont chodnika wzdłuż ul. Kasprowicza oraz jego doświetlenie.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Kasprowicza
Informacje uściślające lokalizację:
Odcinek istniejącego chodnika.
Początek odcinka: skrzyżowanie z ul. Reja
Koniec odcinka: 400m dalej w kierunku ul. Kasprowicza 8

Numery działek ewidencyjnych:
1847/240
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Biskupice — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 309 999,90 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 309 999,90 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
P0071Parking Wolności 395 (przy CK Wiatrak)Nie

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Projekt dotyczy adaptacji nieużytków, które pozostały po budowie Drogowej Trasy Średnicowej (obok i za budynkiem CK Wiatrak) na miejsca do parkowania w trakcie odbywających się w CK Wiatrak koncertów, dużych wydarzeń na Hali Sportowej Pogoń Zabrze i na Skansenie Królowa Luiza.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. Wolności 395
Numery działek ewidencyjnych:
2404/36, 2403/36, 2405/36, 2406/36, 2407/36, 2408/36, 2409/36, 2409/38, 2410/36, 2411/36, 2412/36, 2413/36, 2414/36, 3174/36, 3152/36
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Projekt ogólnomiejski
Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 250 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 500 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Parking, który miałby być wybudowany w ramach złożonego wniosku jest niezgodny z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
P0072Wyodrębnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowychTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Wydzielenie miejsc postojowych dla 40 samochodów, w tym 38 o wym. 2,5m × 5m oraz 2 o wym. 3,6m × 5m (osoby niepełnosprawne) oraz oświetlenie powierzchni światłem latarni usytuowanej na środku. Nawierzchnia z płyt ażurowych zbrojonych.
Informacje uściślające lokalizację:
Wewnętrzny dziedziniec pomiędzy budynkami przy ul. Skłodowskiej 21-25, Cieszyńskiej 22-28, Spokojnej 7-11.

Numery działek ewidencyjnych:
Działka ewidencyjna nr 6620/45.
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Północ — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 242 664,38 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 242 664,38 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 r.) dla przedmiotowej lokalizacji (dz. Ew. nr 6620/45) określono kierunek zagospodarowania przestrzennego jako tereny śródmieścia miasta, oznaczone na rysunku studium symbolem UM.
Dla tych terenów w obowiązującym studium określone parametry, wskaźniki oraz warunki zagospodarowania i użytkowania terenu. Dla przedmiotowej działki określono:
— powierzchnię zabudowy, do 60% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,
— udział powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji.
W studium określono również wskaźniki dotyczące miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
— w zabudowie mieszkaniowej: 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie.
Należy jednak nadmienić, iż zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020 poz. 293), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, ma jednak charakter kierownictwa wewnętrznego i winno być stosowane w sytuacji kształtowania polityki wewnętrznej gminy, co należy uwzględnić rozpatrując przedmiotowy wniosek.
Z treści przedmiotowego wniosku nie wynika czy proponowany zamiar inwestycyjny spełnia ww. ustalenia studium uwarunkowań.
P0073Ustawienie latarni ulicznej przy ul. św. JerzegoTak

Streszczenie projektu (wg wniosku):
Ustawienie latarni ulicznej oświetlającej miejsce postojowe samochodów oraz chodnik w obrębie budynku przy ul. św. Jerzego w Zabrzu.
Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
ul. św. Jerzego
Numery działek ewidencyjnych:
Działka ewidencyjna nr 2926/43
Dzielnica / projekt ogólnomiejski: Centrum Południe — dzielnica „duża”
Wartość projektu wg wniosku: 33 000,00 zł
Wartość projektu po weryfikacji: 41 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu dla kategorii: 310 000,00 zł
Uwagi przy ocenie:
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

Dla Mieszkańców