Zabrze przestrzenią rozwoju

Ocena wniosków

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze wybranej puli (dzielnicy), aby wyświetlić projekty tylko z tej puli.

VII edycja Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Proszę kliknąć w szare pole w obszarze danego projektu, aby rozszerzyć informację.

P0001 Boisko do siatkówki plażowej w Mikulczycach ― 3 etap modernizacji parku

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 60 000,00 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest zagospodarowanie nieużytków przy nowo wybudowanym boisku piłkarskim. Powstałoby boisko do siatkówki z nawierzchnią z piasku o wymiarach 16×8 metrów, nowe alejki, ławki i kosze na śmieci.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 96

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/06/21 ZBO-BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WMIKULCZYCACH ? 3 ETAP MODERNIZACJI PARKU

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 60 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 60 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Park przy ul. Gabrieli Zapolskiej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki: 3970/38 oraz 4709/38

Zasięg oddziaływania projektu:
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie terenu obok boiska piłkarskiego oraz uzupełnienie przestrzeni publicznej aby była przystępna i atrakcyjna dla mieszkańców. Powstałoby pierwsze w dzielnicy boisko do siatkówki plażowej. Realizując tę inwestycję przyczynimy się (do) stworzenia miejsca, które będzie doskonałą alternatywą do spędzania wolnego czasu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci, młodzież i dorośli zamieszkujący dzielnicę. W zależności od pogody 80 – 100 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem obiektu proponujemy miasto Zabrze, które jest właścicielem terenu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest odnowienie i urozmaicenie przestrzeni publicznej w osiedlowym parku przy ul. Gabrieli Zapolskiej. Przewiduje się budowę boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 16×8 metrów ze strefą buforową ok. 2 metry wokół, do tego nowe alejki doprowadzające z nawierzchnią mineralną, ogrodzenie z siatki (1-1,5 m wysokie) z trzema furtkami, ławki i kosze na śmieci oraz stojak na rowery i tablica z regulaminem.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0002 Plac zabaw dla małych pociech na placu za Żłobkiem Miejskim przy ul. Andersa

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 35 850,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa bezpiecznego ogólnodostępnego kameralnego palcu zabaw dla dzieci wraz z ławkami dla opiekunów w skwerze pomiędzy ul. Grota-Roweckiego, Borowej, Dulęby i Andersa.
Projekt obejmuje postawienie 2 ławek z oparciami oraz placu zabaw obejmującego urządzenia zabawowe dla małych dzieci oraz nawierzchnię piaskową. Wskazane urządzenia to propozycja autora, istnieje możliwość zmiany koncepcji.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 49

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 35 850,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 35 850,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skwer pomiędzy posesjami Grota-Roweckiego 13-19, Borowa 10-14, Dulęby 14-18, Andersa 34.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1132/1

Zasięg oddziaływania projektu:
Jest rzeczą naturalną, że dzieci odbierane ze żłobka chcą jeszcze się bawić. Brak takiego placu sprawia, że rodzice albo wybierają drogę do domu albo dalej położone place zabaw. Trzeba zaznaczyć, że w chwili obecnej w starej części Rokitnicy tych placów jest bardzo mało.
Dzięki budowie ww. placu dzieci ze żłobka plus dzieci z ul. Dulęby, Grota-Roweckiego czy Borowej będą miały bezpieczne miejsce do zabawy w spokojnym miejscu. Wybudowanie ławek przy ww. placu sprawi, że dziadkowie i rodzice chętnie będą się bawić ze swoimi pociechami.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci odbierane ze żłobka plus okoliczne – ok. 50 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców i ich pociech

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Nowe miejsca wypoczynku dla dzieci i seniorów przy większym bezpieczeństwie. Większa szansa zamieszkania młodej rodziny w starzejącym się osiedlu.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0003 Parking dla mieszkańców przy ul. Jabłońskiego 30-32

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 19 700,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów pomiędzy blokami przy ul. Jabłońskiego 28-30 i Jabłońskiego 32-34.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 19 700,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
sport

Lokalizacja:  Jabłońskiego 30/Jabłońskiego 32

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 258/40 obj. KW nr GL1Z/00017179/0
Część działki nr 1030/1, obj. KW nr GL1Z/00033089/0

Zasięg oddziaływania projektu:
Na ul. Jabłońskiego notorycznie przybywa samochodów natomiast brak jest miejsc postojowych. W chwili obecnej większość samochodów blokuje wyjazd z posesji mieszkańcom domków po drugiej stronie ulicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
4

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Teren publiczny

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców przy ul. Jabłońskiego.

Uwagi przy ocenie: 
Zakres zadania obejmuje budowę ogólnodostępnego parkingu dla samochodów na powierzchni ok. 22m². Zgodnie z  przepisami na takiej powierzchni mógłby parkować 1 lub 2 samochody osobowe, co może świadczyć o braku ogólnodostępności projektu

P0004 Modernizacja i doposażenie obiektów sportowych Quo Vadis Makoszowy

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 155 000,00 zł
Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakresem obejmuje: montaż kontenerowej szatni dla drużyn sportowych z zapleczem sanitarnym i natryskami, szafki piłkarskie, kosiarkę – traktor.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Zmiana decyzji i dopuszczenie projektu do głosowania

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 103

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 155 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zdrowie
pomoc społeczna

Lokalizacja:  Daleka 2

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1402/42 – działka gminna użytkowana przez Quo Vadis Makoszowy

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmuje dzieci i młodzież, które uczestniczą w treningach i regularnych rozgrywkach prowadzonych przez UKS Quo Vadis Makoszowy, jak i pozostałe, które mogą korzystać z obiektu w godzinach popołudniowych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
200

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko Quo Vadis użytkowane jest przez sportowców klubu, uczniów w godzinach popołudniowych. Obiekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szatnie będą służyć zawodnikom UKS QUO Vadis Makoszowy, którzy aktualnie korzystają z szatni w szkole.
Traktor – kosiarka pozwoli zadbać o nawierzchnię boiska.

Uwagi przy ocenie: 
Po analizie przesłanych przez Wnioskodawcę materiałów wynika, że sam koszt dostawy, zakupu i montażu kontenerów to kwota 142 000 zł. Nie uwzględniono właściwej kwoty na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego. Ponadto nie uwzględniono wykonania dokumentacji projektowej odnośnie przyłączy oraz zakresu robót budowlanych związanych z ich wykonaniem.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania.
Zmiana decyzji: dopuszczenie projektu do głosowania

P0005 Remont łazienek i usunięcie barier architektonicznych w łazienkach dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 310 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje remont trzech pionów toalet (trzech dla dziewcząt, trzech dla chłopców, trzech dla uczniów niepełnosprawnych) w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 im. Adama Mickiewicza w Zabrzu. Przystosowanie istniejących toalet do obecnie funkcjonujących standardów funkcjonalności, w tym dla uczniów niepełnosprawnych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 000

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/07/21 ZBO-REMONT ŁAZIENEK IUSUNIĘCIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH WŁAZIENKACH DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WSZKOLE PODSTAWOWEJ ZODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 14 IM. ADAMA MICKIEWICZA WZABRZU

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 310 000,00 zł

Zasięg oddziaływania projektu:
Adresatami projektu są uczniowie, rodzice uczniów uczęszczających do szkoły oraz mieszkańcy miasta Zabrze poprzez klasy integracyjne dla dzieci z terenu całego miasta. Szkoła organizuje również pikniki środowiskowe, turnieje, konkursy, spotkania integracyjne dla wszystkich mieszkańców.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
800

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Liczbę osób objętych efektem realizacji projektu oszacowano na podstawie ilości uczniów uczęszczających do szkoły, ilości uczestników zajęć pozalekcyjnych, turniejów, konkursów, spotkań, festynów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Istniejące toalety wymagają ciągłych napraw w związku z zapychaniem się rur, zalewaniem łazienek na niższych kondygnacjach, naprawą cieknących kranów. Awarie są dużym utrudnieniem dla uczniów szkoły, w tym dla uczniów niepełnosprawnych. Wydłużenie etapu kształcenia do klasy VIII wymusza nowe standardy funkcjonalności istniejących łazienek. Remont poprawi estetykę obiektu oraz komfort osób korzystających z sanitariatów w szkole.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0006 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Noconiów

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 140 000,00 zł
Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców poprzez wybudowanie sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowana z ulicą Noconiów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 140

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zrealizowane.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/08/21 ZBO-BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH NA ULICY PADEREWSKIEGO WREJONIE SKRZYŻOWANIA ZULICĄ NOCONIÓW

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 140 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 140 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Skrzyżowanie ulicy Paderewskiego z ulicą Noconiów.

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dotyczy budowy sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na istniejącym przejściu dla pieszych na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Noconiów. Ulica Paderewskiego stanowi główny ciąg komunikacyjny, łączący węzeł autostradowy A4 Zabrze Południe z centrum miasta. Miejsce to stanowi pierwsze przejście dla pieszych w Zabrzu od strony węzła autostradowego, co stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla osób korzystających z niego. W wymienionym powyżej rejonie ulicy zlokalizowane są przystanki komunikacji miejskiej, z których korzystają dzieci i młodzież z Szkoły Podstawowej nr 35 oraz Liceum Sztuk Plastycznych. W pobliżu swoje lokale mają popularne punkty gastronomiczne, które generują bardzo duży ruch zarówno pieszy jak i rowerowy oraz samochodowy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
100 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ma na celu budowę sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na istniejącym przejściu dla pieszych na ulicy Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Noconiów. Przedmiotowe przejście stanowi pierwsze przejście dla pieszych od węzła autostradowego, co w przypadku notorycznego przekraczania dozwolonych prędkości przez kierowców jadących z autostrady, stanowi ogromne niebezpieczeństwo dla użytkowników przejścia. Z nowo powstałej sygnalizacji świetlnej będą korzystać pasażerowie MZK, ponieważ w tym rejonie zlokalizowane są dwa przystanki komunikacji autobusowej, z których korzystają dzieci i młodzież z Szkoły Podstawowej nr 35 oraz Liceum Sztuk Plastycznych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się popularne punkty gastronomiczne (w tym znana wszystkim lodziarnia), sklepy oraz Rodzinne Ogrody Działkowe, które generują bardzo duży ruch pieszy oraz rowerowy i samochodowy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Wybudowanie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej wymusi zmniejszenie prędkości pojazdów kierujących się z i do autostrady, co będzie miało wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno w dzielnicy Kończyce, jak i w całym ciągu komunikacyjnym ulicy Paderewskiego i 3-go Maja. Sygnalizacja świetlna narzuci także na pieszych dostosowanie się do znaków świetlnych i uniemożliwi swobodne przechodzenie przez jezdnię w niedozwolonym miejscu, co obecnie doprowadza do wielu niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym.
Dodatkowym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo byłoby zastosowanie sygnalizacji świetlnej typu „Al Red”, gdzie podstawowym stanem tych świateł jest stan, w którym dla wszystkich uczestników ruchu (piesi i kierowcy) jest wyświetlany sygnał czerwony. Jest tak do momentu pojawienia się w polu działania detektorów pojazdu, który porusza się w dozwolonej prędkości lub do wciśnięcia przycisku przez pieszego. Uczestnicy ruchu kołowego z większej odległości będą informowani o czerwonym świetle, a to zobliguje ich do zredukowania prędkości.
Przejście dla pieszych znajduje się w niecce potoku Bielszowickiego, który w okresie jesienno-zimowym wytwarza mgłę, która mocno ogranicza widoczność. Doświetlenie tego miejsca pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji i umożliwi kierowcom z odpowiednim wyprzedzeniem zareagować na ruch pieszy w obrębie przejścia.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0007 Przebudowa placu zabaw obejmująca urządzenia zabawowe z ogrodzeniem terenu

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 114 480,00 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Unowocześnienie urządzeń zabawowych na placu zabaw (dodanie huśtawki kubełkowej na łańcuchach, zmiana zjeżdżalni na bezpieczniejszą (niższą, mniejszą) itp. oraz ogrodzenie terenu celem zwiększenia bezpieczeństwa oraz higieny (odchody odzwierzęce).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 65

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 114 480,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 114 480,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja:  ul. Tarnogórska

Uszczegółowienie lokalizacji: Przy siłowni zewnętrznej.

Zasięg oddziaływania projektu:
Cała dzielnica Biskupice

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
12 530 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Tereny zielone przy ul. Tarnogórskiej są bardzo często uczęszczanym miejscem przez mieszkańców dzielnicy Biskupice. Należy podkreślić, że te okolice są gęsto zamieszkane przez dzieci i młodzież, a w pobliżu kilku kilometrów brak jest miejsca odpowiedniego do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Proponowany dysponent to Urząd Miejski w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawienie sprawności ruchowej u dzieci oraz wsparcie motoryki dużej.
2. Trening personalny, nauka pewności siebie, pokonywania trudności, barier i lęków.
3. Działanie uspokajające [bujanie na huśtawce]
4. Poprawa koordynacji ruchowej {rozwój półkul mózgowych]
5. Uprzyjemnienie czasu wolnego: oderwanie od ekranu
6. Nauka współpracy i współzawodnictwa
7. Odpowiednie miejsce do wyładowania nadmiaru energii

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0008 Stworzenie parku rekreacyjno-przyrodniczo-kulturowego (Etap 1)

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 155 000,00 zł
Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Tegoroczny projekt obejmuje oczyszczenie terenu wliczając w to wycinkę „samosiejek” i przygotowanie podłoża pod ścieżki edukacyjne oraz chodniki. Docelowo w przyszłych latach będziemy dążyć do wyeksponowania unikatowych relikwii niemieckich fundamentów baterii przeciwlotniczych oraz do stworzenia siłowni napowietrznej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 87

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 27 stycznia 2022 r. zakończono realizację zadania.

Informacja wg stanu na 31 stycznia 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/09/21 ZBO-STWORZENIE PARKU REKREACYJNO-PRZYRODNICZO-KULTUROWEGO (ETAP 1)

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 155 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
sport

Lokalizacja:  Wolności 65 – 67B

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1781/13

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg projektu obejmuje całą Polskę.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2 tysięcy mieszkańców Zabrza oraz parę tysięcy przyjezdnych.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
24h/dobę

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Promocja miasta Zabrze, poprawa infrastruktury oraz wyglądu tej części dzielnicy, poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej oraz relaksacja mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sąsiednich bloków. Wydobycie unikatowych drzew spomiędzy „samosiejek” i krzaków. Wyeksponowanie skweru reliktów baterii przeciwlotniczej z okresu II wojny światowej będących świadectwem rozwoju technik militarnych.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0009 Zdrowo-sportowo i zabawowo — doposażenie bazy sportowo rekreacyjnej w dzielnicy Makoszowy

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 154 509,20 zł
Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje 3 części:
1. zakup i montaż urządzeń typu work-out przy ZSP-7;
2. doposażenie przedszkolnego placu zabaw przy ZSP-7;
3. ogrodzenie placu zabaw przy ul. Szymały

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 169

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 stycznia 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/10/21 ZBO-ZDROWO-SPORTOWO IZABAWOWO ? DOPOSAŻENIE BAZY SPORTOWO REKREACYJNEJ WDZIELNICY MAKOSZOWY

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 154 509,20 zł

Wartość projektu do głosowania: 154 509,20 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Szymały/Daleka

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
701/39

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmuje dzieci i młodzież uczęszczające do ZSP-7 oraz mieszkające w naszej dzielnicy jak i poza nią a także dorosłych mieszkańców dzielnicy, lubiących zdrowo i aktywnie spędzać czas na wolnym powietrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1 500

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Urządzenia do work out oraz stół ping-pongowy będą mogły być wykorzystywane przez młodzież naszej szkoły w ramach zajęć z wychowania fizycznego w godzinach przedpołudniowych, po południu mogą służyć wszystkim chętnym, chcącym poprawić swoją kondycję i zadbać o zdrowie oraz aktywnie spędzić czas w ciekawym kompleksie sportowo-zabawowym dla całej rodziny;
2. Plac zabaw jest zaprojektowany jako obiekt służący najmłodszym mieszkańcom naszej dzielnicy. Urządzenie i obiekty dostosowano dla potrzeb nawet bardzo małych dzieci. Do południa byłby użytkowany głównie przez przedszkolaki, po południu ogólnodostępny;
3. Ogrodzenie placu zabaw zapewni bezpieczną zabawę wszystkim korzystającym (plac sąsiaduje bezpośrednio z ruchliwą ulicą, po której jeździ również autobus linii 111. Planuje się wykonanie ogrodzenia z 3 stron (od strony czwartej plac zabaw jest odgrodzony pasmem drzew i krzewów).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Nowoczesne urządzenia typu work-out przyciągną zapewne do naszej szkoły i dzielnicy chętną młodzież i dorosłych, chcących aktywnie spędzać wolny czas w mieście. Zakup urządzeń zabawowych umożliwi małym mieszkańcom naszej dzielnicy świetną i bezpieczną zabawę podczas pobytu w Przedszkolu oraz w godzinach popołudniowych. Należy zaznaczyć, że nasze przedszkole w zasadzie nie posiada swojego placu zabaw, gdyż urządzenia znajdujące się na jego terenie zakupiono w ramach programu Radosna Szkoła i nie są dostosowane do potrzeb najmłodszych we względu na wysokość i rodzaje zabezpieczeń. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Szymały zapewni bezpieczną zabawę dzieciom i chwilę relaksu ich najbliższym. Plac zabaw cieszy się niesłabnącą popularnością wśród mieszkańców całego naszego miasta jak i miejscowości ościennych.

P0010 Kwitnący Pawłów

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 155 000,00 zł
Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest przywrócenie dawnego wyglądu ulic dzielnicy Pawłów. Zasadzenie kwitnących drzew w pasach zieleni przylegających do ulic: Sikorskiego, ks. Mendego, Obr. Westerplatte. Wcześniej rosły tam czereśnie i wiśnie. Proponowane drzewa to nie owocowe Śliwy Pissardii. Wysokość ok. 3-4m. Drzewa mają białe lub różowe kwiaty, ukazują się przed rozwojem liści. Preferuje stanowiska słoneczne i półcieniste, gleby przeciętne. Odmiana odporna na klimat miejski i suszę. Do sadzenia pojedynczo i w grupach, polecana na szpalery.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 96

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 155 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
sport

Lokalizacja:  Sikorskiego, ks. Mendego, obr. Westerplatte

Uszczegółowienie lokalizacji: Pas zieleni między ulicami i chodnikiem.

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania przewidziany jest na całą dzielnicę oraz na osoby, które wjeżdżają i przejeżdżają przez jej obszar.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy dzielnicy, przyjezdni oraz przejeżdżający przez nią.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępność bezpośrednia dla wszystkich osób przebywających stale lub czasowo w dzielnicy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Popraw wizerunku dzielnicy po przeprowadzonych pracach związanych z budową kanalizacji i przeprowadzonej wycince starych drzew.

Uwagi przy ocenie: 
Po dokonaniu analizy wniosku nasadzenia kwitnących drzew w pasach zieleni drogowej, uwzględniając jednocześnie panujące trendy w kierunku wprowadzania zieleni wysokiej w przestrzeń miejską, Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej wyraża zgodę na wykonanie nasadzeń drzew gatunku śliwa wiśniowa odm. Pissardii w ciągu ul. Mendego, Obrońców Westerplatte oraz miejscowo w ul. Sikorskiego uwzględniając nasilenie ruchu i funkcjonalność tej ulicy.

P0011 Bezpieczne Zabrze — zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 150 000,00 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego. GLBA (używany) ma zastąpić Żuka GLM, który jest już bardzo wysłużony – rocznik 1991 (29 lat). Wpływa to na bezpieczeństwo ratowników niosących pomoc i użytkowników dróg. Projekt będzie służył całemu społeczeństwu miasta Zabrze niosąc pomoc podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i miejscowych zagrożeń.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 609

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Na wykonanie zadania zaplanowano 150 tys. zł. Całą zaplanowaną kwotę wydano. Wraz dofinasowaniem przekazanym z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 150 tys. zł pozwoliło to na pozyskanie nowego, lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikulczycach.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/11/21 ZBO-BEZPIECZNE ZABRZE-ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Strażacka 3; 41-807 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Ochotnicza Straż Pożarna Mikulczyce

Zasięg oddziaływania projektu:
Całe miasto Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 170 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pojazd będzie służył społeczeństwu i miastu 24h na dobę niosąc pomoc. Usprawni to system ratowniczo-gaśniczy według Ustawy o ratownictwie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana pojazdu na nowszy spowoduje lepszą skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych i usuwanie skutków miejscowych zagrożeń.

P0012 ROD Kaprys w Zabrzu — oświetlenie alejek ogrodowych w ROD Kaprys

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 297 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Montaż lamp solarnych – oświetlenie alejek ogrodowych w ROD Kaprys w Zabrzu

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 595

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane.

Informacja wg stanu na 13 grudnia 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/12/21 ZBO-ROD KAPRYS WZABRZU-OŚWIETLENIE ALEJEK OGRODOWYCH WROD KAPRYS

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 297 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 297 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna
Inna: inna: wybieg dla psów

Lokalizacja:  Krakowska/Grzybowska/Witosa/Traktorzystów

Uszczegółowienie lokalizacji: 
294/2; 295/2; 184/6; 182/1; 183/6; 149/54; 153/19; 156/23; 107/15; 62/15; 100/18; 151/32; 148/54; 66/12; 146/33; 144/47; 142/48; 140/50; 138/50; 136/7

Zasięg oddziaływania projektu:
Działkowicze ROD Kaprys w Zabrzu.
Mieszkańcy dzielnicy Rokitnica.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 4 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
— Zwiększenie bezpieczeństwa w nocy na alejach ogrodowych oraz przejściu pomiędzy przystankiem autobusowym przy zakładzie energetycznym a osiedlem.
— Zapewnienie dostępu do terenów zielonych zarówno dla działkowców jak i dla mieszkańców dzielnicy Rokitnica.
— Poprawa infrastruktury ogródków działkowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Montaż:
46 szt. lamp solarnych typ Bartek Eco na alejach ogrodowych
4 szt. lamp solarnych typ Bartek Eco na terenie wokół Domu Działkowca

P0013 Bezpieczne Zabrze — wymiana rolet w skrytkach auta ratowniczo – gaśniczego marki JELCZ

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 40 000,00 zł
Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada wymianę wszystkich aluminiowych rolet w skrytkach auta ratowniczo-gaśniczego marki Jelcz CGBA 5/30, które z racji wieku auta (25 lat) nie zabezpieczają w należyty sposób sprzętu używanego podczas działań ratowniczo gaśniczych. Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Zabrza niosąc pomoc podczas działań ratowniczo-gaśniczych i miejscowych zagrożeń.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 120

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie wykonane.

Informacja wg stanu na 30 kwietnia 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZKOL/13/21 ZBO-BEZPIECZNE ZABRZE-WYMIANA ROLET WSKRYTKACH AUTA RATOWNICZO – GAŚNICZEGO MARKI JELCZ

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 40 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 40 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Dorotki 1; 41-810 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: OSP Zabrze-Kończyce

Zasięg oddziaływania projektu:
Teren całego miasta Zabrze wraz z jego mieszkańcami.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ok. 170 000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Remont rolet w aucie ratowniczo-gaśniczym Jelcz pozwoli na jeszcze sprawniejsze działanie OSP Zabrze-Kończyce w działaniach ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków miejscowych zagrożeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wymiana na nowe pozwoli lepiej zabezpieczyć umieszczony w skrytkach sprzęt ratowniczo-gaśniczy przed wpływem czynników atmosferycznych. Łatwiejszy i szybszy dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach, stare rolety są nieszczelne i ciężkie.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0014 Renowacja obiektu sportowego w Grzybowicach

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 150 000,00 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Renowacja obiektu sportowego w dzielnicy Grzybowice, celem lepszego wykorzystania i poprawienia estetyki, funkcjonalności organizowanych imprez sportowych i kulturalnych (Dożynki Miejskie)

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 179

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 150 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 150 000,00 zł

Lokalizacja:  Traktorzystów 1

Uszczegółowienie lokalizacji: Boisko sportowe KS Zabrze-Grzybowice

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
226/55, 225/55

Zasięg oddziaływania projektu:
Przewidywany zasięg po realizacji projektu:
1. Dzielnica Grzybowice
2. Dzielnice ościenne (Mikulczyce, Rokitnica, Helenka, Osiedle Młodego Górnika)

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Przewidywana ilość osób korzystających z obiektu w skali roku szacowana jest na poziomie 50 tysięcy osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Obiekt jest własnością Miasta Zabrze użyczony Klubowi Sportowemu Zabrze-Grzybowice, na którym odbywa się sportowe szkolenie dzieci i młodzieży, oraz imprezy kulturalne organizowane przez Klub, OSP Grzybowice i Radę Dzielnicy Grzybowice.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele infrastrukturalne:
1. Zwiększenie atrakcyjności obiektu
2. Poprawa funkcjonalności obiektu
3. Obniżenie kosztów użytkowania obiektu
4. Ograniczenie zużycia energii
Cele społeczne:
1. Aktywizacja dzieci i młodzieży
2. Organizacja imprez kulturalno-społecznych

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0015 Parking dla mieszkańców między ul. J. Blani i ul. Młyńską

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 310 000,00 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozwiązanie problemów z parkowaniem na ul. Blani. Udrożnienie przejezdności ulicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 26

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 310 000,00 zł

Lokalizacja:  Między ul. Blani i Młyńską

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr działek 1038/1; 1056/1; 1035/1; 1058/1

Zasięg oddziaływania projektu:
Miejsca parkingowe – okoliczni mieszkańcy.
Ulica Blani – dla użytkowników ruchu samochodowego.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1. około 200 osób
2. około 3500 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejsce publiczne – dostępne dla wszystkich.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Udrożnienie ciągu komunikacyjnego na ul. Blani.

P0016 Skwer „Kwadrat” — oświetlenie, nowe alejki, mała architektura

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 310 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przywrócenie do użytku skweru poprzez odpowiednie przygotowanie terenu, wytyczenie nowych alejek, doświetlenie punktowe, montaż małej architektury tj., ławki, koszy na śmieci, stojak dla rowerów, piaskownica, odnowiony trzepak itp..

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 70

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 310 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Skwer pomiędzy ulicami: Ślęczka, Klonowa, Matejki, de Gaulle’a

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4885/123

Zasięg oddziaływania projektu:
Z projektu skorzystają głównie mieszkańcy dzielnicy Centrum Południe ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących w ciągu ulic Ślęczka, Matejki, Klonowej i de Gaulle’a, uczniowie pobliskich szkół, osoby korzystające z usług i sklepów zlokalizowanych w otoczeniu skweru (sklepy detaliczne, NFZ, obiekty sportowe, sklepy spożywcze).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze zamieszkujące dzielnicę. W zależności od pory roku około 75 – 125 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Skwer ma pełnić funkcję miejsca dostosowanego do odbywającego się na terenie działki ruchu pieszego poprzez usprawnienie ciągów komunikacyjnych wraz ze stworzeniem miejsca wypoczynku, spotkań i rekreacji.
Opis przebiegu realizacji projektu:
– dostosowanie terenu pod inwestycję,
– wykonanie alejek,
– montaż oświetlenia,
– montaż małej architektury.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Koncepcja zagospodarowania działki ma na celu przywrócenie możliwości korzystania z miejsca oraz spędzania w nim czasu w sposób odpowiadający oczekiwanym przez mieszkańców standardom.
Celem jest stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni publicznej sprzyjającej przemieszczaniu się w drodze do szkoły, na spacer czy zakupy a także udogodnienie uprawiania rekreacji, spędzania wolnego czasu czy spotkaniom towarzyskim. Obecnie miejsce jest nieuporządkowane oraz niezagospodarowane, jednakże istnieje potrzeba dostosowania miejsca do panującego tam ruchu (co najmniej 4 „dzikie” przejścia dla pieszych, brak funkcjonalnego oświetlenia oraz małej architektury – ławki, kosze na śmieci, itp.).
Teren po uporządkowaniu i zagospodarowaniu na skwer nadaje się również na dalszą rozbudowę o plac zabaw dla dzieci, infrastrukturę do uprawniania rekreacji.

Uwagi przy ocenie: 
Wnioskodawca zaakceptował zmianę oświetlenia solarnego typu Bartek na oświetlenie tradycyjne. Kwota wniosku nie uległa zmianie.

P0017 Remont łazienek w ZSP nr 9

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 155 000,00 zł
Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy generalnego remontu łazienek w ZSP nr 9. Wszystkie nie były remontowane przez co najmniej 10 lat. Modernizacja obejmuje wymianę drzwi, sanitariatów, armatur, kabin toaletowych, instalacji elektrycznej i hydraulicznej, kafelek, malowanie ścian.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 241

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 października 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/14/21 ZBO-REMONT ŁAZIENEK WZSP NR 9

Pula: Osiedle Młodego Górnika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 155 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Gwarecka 13-15

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Budynek Przedszkola nr 22 położony jest na działce 205/16.
Budynek Szkoły Podstawowej nr 46 położony jest na działce 202/16.

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 22, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 46 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 oraz uczący tam nauczyciele i wszyscy pracownicy administracji i obsługi budynków. Rodzice i prawni opiekunowie naszych wychowanków.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
220 osób/na dzień

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Każde dziecko uczęszczające do Przedszkola Nr 22, wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 46 w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 9, nauczyciele oraz pracownicy obsługi budynków będą mieć prawo do korzystania z łazienek tam znajdujących się. Ponadto, podczas imprez i ważnych wydarzeń w życiu placówki uprawnieni do korzystania z nich będą także goście tj. rodzice i prawni opiekunowie naszych wychowanków.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Podstawowym celem do osiągnięcia poprzez realizację tego projektu jest zapewnienie uczniom, nauczycielom i pracownikom placówki możliwości użytkowania z toalet w standardach europejskich, tym samym podnosząc komfort wszystkich w/w podczas trwania zajęć szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych.

Uwagi przy ocenie: 
Projekt należy ograniczyć do robót w sanitariatach Szkoły Podstawowej Nr 46.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0018 Boisko do koszykówki i siatkówki wraz z siłownią zewnętrzną

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest budowa boiska do koszykówki i siatkówki wraz z siłownią zewnętrzną. Boisko i siłownia ma charakter obiektu sportowego ogólnodostępnego dla młodzieży uczącej się i mieszkającej w pobliżu szkoły.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 603

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  41-800 Zabrze, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 58

Uszczegółowienie lokalizacji: Szkoła Publiczna, teren podwórka szkolnego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
5524/102

Zasięg oddziaływania projektu:
Boisko i siłownia będą ogólnodostępne dla mieszkańców, młodzieży i pracowników.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
700 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wykonanie nowego boiska i siłowni zewnętrznej do celów sportowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Integracja mieszkańców dzielnicy.
2. Aktywizacje ruchowe mieszkańców.
3. Poprawa kondycji i zdrowia mieszkańców i uczniów.
4. Cel wychowawczy.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0019 Plac zabaw — Przedszkole nr 16

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 310 000,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu nr 16 – stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca do zabawy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 367

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 310 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Korczoka 96; 41-806 Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Nr 3414/116

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zabrza Zaborze-Północ. Projekt jest skierowany do dzieci mieszkających w naszej dzielnicy. Plac zabaw udostępniany zostałby wychowankom naszego przedszkola, dzieciom uczęszczającym do OPP4 oraz klubu „Elf” mieszczącego się w naszym budynku. Uczniowie pobliskiej Szkoły Podstawowej Nr 17 również skorzystaliby z nowej atrakcji.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
225 przedszkolaków uczęszczających do Przedszkola oraz 100 dzieci uczęszczająca do Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 4 mieszczącego się w budynku.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Powiększony plac zabaw będzie służył dzieciom uczęszczającym do Przedszkola, a także zapewniał bezpieczną zabawę na rozległej niezagospodarowanej przestrzeni. Ogród przedszkolny (drzewa, krzewy, zieleńce) nie zostanie naruszony, gdyż przedszkole dysponuje dużą powierzchnią.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Doposażenie placu zabaw uatrakcyjni pobyt dzieci na powietrzu. Przyczyni się do zapewnienia bezpiecznych warunków zabawy, a tym samym pozwoli na zwiększenie aktywności fizycznej dzieci, co będzie stanowiło ważny element wpływający na ogólny rozwój dzieci. Ponadto wspólne zabawy będą uczyły współdziałania w społeczności przedszkolnej. Jednocześnie doposażony i bezpieczny plac zabaw poprawi i upiększy wizerunek przedszkola.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0020 1. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu – Południe 2. Modernizacja placu zabaw przy SP-16

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 155 000,00 zł
Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt będzie realizowany w dwóch miejscach mianowicie:
1. Dalszy remont i modernizacja obiektu rekreacyjnego znajdującego się na działce, która została pozyskana przez Miasto Zabrze od Fortum S.A.
2. Modernizacja placu zabaw przy SP-16

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 112

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane przy ul. Jodłowej (na dz. ew. nr 3250/36) polegające na renowacji zewnętrznej konstrukcji do koszykówki, wykonaniu miejsca na ognisko i murowany grill, zakupie i montażu 2 stołów betonowych do szachów z siedziskami, zakupie 2 atrakcji dmuchanych dla dzieci, zakupie trampoliny dla dzieci, zakupie sprzętu nagłaśniającego oraz zakupie namiotu imprezowego.
W 2022 roku w ramach realizacji zadania wykonane zostały roboty budowlanomontażowe związane z modernizacją placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Lompy 78, które obejmowały dostawę i montaż urządzeń zabawowych.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/ZM/15/21 ZBO-1. MODERNIZACJA CENTRUM KULTURY IROZRYWKI NA ZABORZU – POŁUDNIE 2. MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SP-16

Pula: Zaborze Południe — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 155 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
zdrowie

Lokalizacja: 
1. Pobliże skrzyżowania ulic Jodłowej i Norberta Barlickiego
2. Zabrze, ul. Lompy 78

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1. Pobliże strzelnicy sportowej przy os. Jodłowa
2. Szkoła Podstawowa SP-16

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. Nr działki 3250/36 Centrum Kultury i Rozrywki
2. Nr działki 2317/34 Szkoła Podstawowa SP-16

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to cała dzielnica Zaborze – Południe oraz mieszkańcy dzielnic ościennych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1. Modernizacja Centrum Kultury – szacunkowa ilość korzystających z projektu to rotacyjnie ok. 500 osób w czasie spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych, organizacji dnia dziecka, imprez plenerowych itp..
2. Modernizacja placu zabaw przy SP-16 – szacunkowa ilość korzystających z projektu po jego realizacji to rotacyjnie ok. 300 dzieci i młodzieży uczęszczających do SP-16.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1. Modernizacja Centrum Kultury – dysponentem realizacji efektów projektu będzie Wydział Zarządzania Nieruchomościami (Mieniem – dopisek organizatora konsultacji) Miasta Zabrze. Wszystkimi pracami związanymi z utrzymaniem czystości, porządku zajmować się będzie Rada Dzielnicy Zaborze Południe. Obiekt jest to miejsce spotkań lokalnej społeczności podczas różnych imprez organizowanych przez Radę Dzielnicy Zaborze Południe przez cały rok.
2. Modernizacja placu zabaw przy SP-16 – Plac zabaw jest ogólnodostępny. Dysponentem całego terenu jest p. Dyrektor SP 16.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Modernizacja Centrum Kultury – jest to jedyne miejsce na Zaborzu-Południe, na którym można zorganizować imprezę plenerową, festyn rodzinny, kartoflisko, dzień dziecka itp.. Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu. Tworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin.
Miejsce spotkań całych rodzin i integracja lokalnej społeczności.
Co roku budżet obywatelski pozwala uatrakcyjniać Centrum Kultury tworząc tym samym wizerunek dzielnicy i miasta, a zakupione mienie pozwala obniżać koszty organizacji imprez plenerowych organizowanych przez Radę Dzielnicy dla mieszkańców.
2. Modernizacja placu zabaw przy SP-16 – Spędzanie czasu na zabawach przez dzieci i młodzież w miejscach bezpiecznych i do tego stworzonych. Propagowanie spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
Tworzenie bezpiecznych miejsc wypoczynku i rekreacji dla całych rodzin.

P0021 Chodnik na ul. Szkolnej

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 45 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie chodnika z kostki w ciągu ul. Szkolnej w Zabrzu od skrzyżowania z ul. Chojnickiego do skrzyżowania z ul. Zielińskiego (numery nieparzyste). W chwili obecnej na ul. Szkolnej częściowo nie ma w ogóle chodnika, a w tych miejscach, gdzie fragmentarycznie występuje, jest bardzo wąski, nawierzchnia jest ze starego popękanego asfaltu. Powoduje to konieczność poruszania się przez pieszych po jezdni, co jest bardzo niebezpiecznie. Szczególnie uciążliwe jest to dla osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 45 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
ochrona środowiska

Lokalizacja: 
ul. Szkolna od skrzyżowania z ul. Chojnickiego do skrzyżowania z ul. Zielińskiego (nr nieparzyste)

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt obejmie zasięgiem wszystkich mieszkańców ulicy Szkolnej, których w ostatnich latach bardzo przybyło ze względu na rozwijające się budownictwo mieszkaniowe zarówno jedno – jak i wielorodzinne. Brak chodnika jest bardzo uciążliwy i niebezpieczny, gdyż powoduje konieczność poruszania się pieszych po ulicy. Projekt jest również ważny z powodu bliskiego sąsiedztwa Parku 12c, Sztolni Królowa Luiza, Zabytkowej Kopalni Guido oraz obecnie modernizowanej Wieży Ciśnień na ul. Zamoyskiego. Ze względu na niewielkie odległości między tymi obiektami część turystów pokonuje trasę pomiędzy nimi pieszo, przemieszczając się również po ul. Szkolnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy ulicy Szkolnej, przechodnie, turyści (liczba trudna do oszacowania).

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Chodnik przy drodze publicznej. Korzystać z niego może każdy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu pieszych (w tym coraz liczniejszych turystów) poruszających się po ul. Szkolnej.

Uwagi przy ocenie: 
W trybie par. 7 ust. 2 Regulaminu konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2021, dn. 9.09.2020r. Wystąpiono do Wnioskodawcy w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w par. 13 Załącznika do Uchwały o złożenie wyjaśnień w terminie siedmiu (7) dni kalendarzowych. Prośba nastąpiła w formie telefonicznej oraz listu elektronicznego na adres e-mail (animizacja), w którym poproszono Wnioskodawcę o złożenie wyjaśnień do otrzymanego wniosku nr P0021 (Chodnik na ul. Szkolnej) w następujących kwestiach:
– złożenie wyjaśnień zgodnie z par. 13 Załącznika do Uchwały w zakresie konieczności uwzględnienia dodatkowych elementów kosztów lub zmiany wyceny poszczególnych elementów kosztów,
– złożenie wyjaśnień zgodnie z par. 13 Załącznika do Uchwały w zakresie zmiany lokalizacji projektu (jeśli jest to wskazane w szczególności prawami własności terenu – w rejonie wejścia do posesji ul. Szkoleni nr 5, na długości ok. 20m własność terenu należy do podmiotu fizycznego. Zgodnie z par. 11 pkt. 2 załącznika do Uchwały, Projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu Państwa i pozostawać we władaniu Miasta Zabrze. Odcinek ten należało wyłączyć z wniosku.
W ramach udzielonej odpowiedzi korespondencją e-mail z dnia 16.09.2020r. Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku jak i nie wyraził zgody na zmiany pod względem prawno-technicznym oraz wycofał wniosek z Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z par. 7 ust. 3 Regulaminu wniosek traktuje się jako niespełniający kryteriów oceny prawno-technicznej i pozostawia bez dalszego biegu.

P0022 Modernizacja boiska Pawłów

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 155 000,00 zł
Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W dzielnicy Pawłów istnieje jedno ogólnodostępne boisko. Boisko to jest z podłoża asfaltowego i tylko przeznaczone do gry w koszykówkę. Po rozmowach z młodzieżą i mieszkańcami Pawłowa wynika, że brakuje bezpiecznego boiska z podłożem gumowym, piłkochwytami i przystosowanym do wielu innych gier zespołowych. Dlatego proponuje się dostosowanie istniejącego boiska do powyższych uwag mieszkańców dzielnicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 106

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/16/21 ZBO-MODERNIZACJA BOISKA PAWŁÓW

Pula: Pawłów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 155 000,00 zł

Kategoria projektu:
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Sikorskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: Park, ulica Sikorskiego pomiędzy numerami 103-105

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Numer działki 3584/84

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania to dzielnica. Powstanie jednego bezpiecznego ogólnodostępnego boiska w dzielnicy Pawłów. Z boiska również będą mogli w upalne dni korzystać uczniowie pobliskiej szkoły, gdyż szkoła nie posiada boiska.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnicy – około 2000 – 3000.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko znajduje się w ogólnodostępnym parku więc każdy będzie mógł skorzystać.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Bezpieczeństwo uniknięcia wypadków na betonowym boisku, wypadania piłki na ulicę.
2. Propagowanie sportu.
3. Posiadanie przez dzielnicę jednego ogólnodostępnego bezpiecznego boiska.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0023 Nowe ogrodzenie ogrodu „Irys”. Stop dzikom. Bezpieczeństwo ponad wszystko

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 295 692,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Ogrodzenie ogrodu Irys. Bezpieczeństwo dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 295 692,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Opawska 70

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka 1787/46

Zasięg oddziaływania projektu:
Działkowcy ROD Irys oraz ich rodziny wraz z innymi mieszkańcami miasta Zabrze i okolic.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
850

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Cały teren zostanie ogrodzony dzięki czemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa i higieny. Dzikie zwierzęta nie będą miały do niego dostępu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zabezpieczenie przed dzikimi zwierzętami, osobami postronnymi, kradzieżami. Poprawa bezpieczeństwa. Aby ustrzec dzieciaków przed dzikami musi zostać ogrodzony teren działek.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek odrzucony z uwagi na nie spełnienie warunku publicznej dostępności efektów projektu – Rodzinne Ogródki Działkowe nie są traktowane jako przestrzeń publiczna. Wniosek obejmuje budowę ogrodzenia w obrębie działki nr 1787/46, która jest własnością Gminy Miejskiej Zabrze w użytkowaniu ROD IRYS, co zgodnie z opinią Radcy Prawnego uniemożliwia realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania.
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

P0024 Aktywni i interaktywni — rozbudowa i modernizacja bazy sportowej oraz rozwój nowoczesnych technologii w dzielnicy Helenka

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 303 900,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
W ramach projektu przewiduje się modernizację oraz rozbudowę infrastruktury sportowej przy SP 30 i SP 33 oraz stworzenie sal interaktywnych w P6 i P38. Wyżej wymienione zadania będą realizowane w miejscach, które pozwolą na stały nadzór i opiekę nad obiektem.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 403

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 września 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/17/21 ZBO-AKTYWNI IINTERAKTYWNI-ROZBUDOWA IMODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ ORAZ ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII WDZIELNICY HELENKA

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 303 900,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 303 900,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
zieleń miejska

Lokalizacja: 
ul. Zamenhofa 56, 4a; ul. L. Wawrzyńskiej 11; ul. Jordana 59

Uszczegółowienie lokalizacji: Dzielnica Helenka

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Teren Szkoły Podstawowej 30 i 33, a także Przedszkole nr 6 i 38.

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy dzielnicy Helenka.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
8 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko do siatkówki plażowej usytuowane na terenie SP30 przy boisku Orlik – dostępne dla wszystkich mieszkańców w godzinach otwarcia boiska. W godzinach dopołudniowych dostępne dla uczniów Szkoły Podstawowej 30.
Infrastruktura sportowa przy budynku SP33 dostępna dla wszystkich mieszkańców w godzinach otwarcia boiska. W godzinach dopołudniowych dostępne dla uczniów Szkoły Podstawowej 33.
Sale interaktywne w budynku P6 i P38 – dostępne w godzinach pracy przedszkola dla podopiecznych oraz wykorzystywane na potrzeby lokalnych uroczystości.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Dzięki realizacji projektu mieszkańcy dzielnicy zyskają dodatkowe ogólnodostępne obiekty sportowe, które przyczynią się do rozwijania i promowania aktywności fizycznej. Sale interaktywne stworzą możliwość wdrażania nowoczesnych technologii od najmłodszych lat oraz podniosą atrakcyjność lokalnych przedsięwzięć.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0025 Przyjazne i bezpieczne centrum — rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Wyzwolenia oraz ul. Dworcową w Zabrzu

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 73 413,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rewitalizacja terenu – wewnętrznego placu pomiędzy ul. Wyzwolenia oraz ulicą Dworcową. Wykonanie odcinka chodnika z oświetleniem, odtworzenie zieleńca na skrzyżowaniu ciągów pieszych, umieszczenie budek lęgowych na otaczających teren drzewach.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 62

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane 15 czerwca 2022 r. Zadanie polegało na budowie chodnika z kostki brukowej (ok. 86 m²), instalacji oświetlenie solarnego, założeniu trawnika z siewu, zakupie i nasadzeniu krzewów, montażu budek dla ptaków oraz zakupie kamienia łamanego.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/18/21 ZBO-PRZYJAZNE IBEZPIECZNE CENTRUM – REWITALIZACJA TERENU POMIĘDZY UL. WYZWOLENIA ORAZ UL. DWORCOWĄ WZABRZU

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 73 413,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 73 413,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Teren między ul. Wyzwolenia i ul. Dworcową

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Lokalizacja obejmuje ciąg pieszy prowadzący przez wewnętrzny plac wyznaczony przez budynki znajdujące się przy ul. Wyzwolenia oraz ul. Dworcowej.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Dz. nr 1253/120, IO – 247801_1.0012.7

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt swoim zasięgiem obejmować będzie zarówno mieszkańców kamienic skupionych wokół placu jak i pozostałych mieszkańców miasta. Projektowany chodnik stanowi odcinek uczęszczanego ciągu komunikacji pieszej łączącego ścisłe centrum z dworcem autobusowym.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Powyżej 100 osób dziennie – osoby przemieszczające się między centrum miasta (Placem Wolności, ul. Wolności) a dworcem autobusowym.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zgodnie z założeniem projektu teren objęty działaniem jest ogólnodostępny. W chwili obecnej ciąg komunikacyjny pozwala najkrótszą drogą dostać się z dworca autobusowego do ul. Wolności (poprzez zagospodarowane przechodni dziedzińce w zwartej zabudowie śródmiejskiej).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Uzupełnienie tkanki miejskiej poprzez wpisanie się w ideę adaptacji wewnętrznych dziedzińców śródmiejskich,
— poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania istniejącego ciągu komunikacyjnego (utwardzenie, oświetlenie),
— zwiększenie atrakcyjności terenu objętego działaniem (uporządkowanie klombu),
— likwidacja dzikiego przejazdu i dewastacji istniejącej zieleni (brak utwardzenia sprzyja dzikim przejazdom aut oraz parkowaniu na ciągu komunikacyjnym),
— podniesienie walorów estetycznych – poprawa wizerunku centrum miasta,
— rozwój terenów zielonych (zieleń zorganizowana, łatwiejsza w utrzymaniu),
— stworzenie enklawy dla wybranych gatunków ptaków (budki lęgowe).

Uwagi przy ocenie: 
W związku z prowadzoną regulacją stanu prawnego działki nr 1563/120 wnioskodawca dokonał zmiany zakresu projektu, tj. z pominięciem wykonania inwestycji na ww. działce ewidencyjnej. Zmniejszyło to wartość projektu do kwoty 55.853 zł.
Zakres prac budowlanych będzie obejmował jedynie teren działki nr 1253/120.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0026 Budowa oświetlenia solarnego na terenie ROD „Radość – Semafor” w Zabrzu przy ul. Drzymały

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 111 811,00 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 15 szt. autonomicznych punktów świetlnych typ „Bocian” na terenie ROD „Radość – Semafor” usytuowanego przy ul. Drzymały w Zabrzu – Biskupicach, na terenie dz. nr 658/108 – uż RV wł. Gminy m. Zabrze

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 98

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 111 811,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 111 811,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura
sport

Lokalizacja:  ul. Drzymały

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
działka nr 658/108

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu to nie tylko użytkownicy działek, ale także ich rodziny, sąsiedzi i przyjaciele będący mieszkańcami Zabrza, jak i ościennych miast m.in. Rudy Śl.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
W pogodne dni nawet około 1000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zwiększenie bezpieczeństwa, ograniczenie liczby kradzieży i dewastacji (planowany montaż monitoringu).
Wydłużenie czasu reakcji, umożliwienie mieszkańcom dzielnicy spacerów w późnych godzinach wieczornych (bramy ogrodu otwarte całodobowo).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— poprawa bezpieczeństwa,
— możliwość korzystania z ogrodu do późnych godzin wieczornych,
— ograniczenie liczby kradzieży i zjawiska wandalizmu,
— względy ekologiczne,
— brak okablowania,
— łatwość montażu,
— estetyka inwestycji,
— możliwość zabudowania monitoringu.

P0027 Odnowa nawierzchni drogowej północnej części ulicy Królowej Jadwigi (odnoga Sejmowej)

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 30 750,00 zł
Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Ze względu na uciążliwości będące efektem nieutwardzonej części nawierzchni ulicy publicznej – Królowej Jadwigi, na odcinku około 150m. Proponuje się wymianę obecnej nawierzchni na utwardzony grunt na bazie dolomitu. Używany do tej pory miał asfaltowy, nie spełnia minimalnych oczekiwań użytkowników. Po opadach atmosferycznych jest spłukiwany, a w okresie bezdeszczowym powoduje ogromne zapylenie. Prace obejmowałyby korytowanie pasa ruchu, wysypanie wybranego materiału oraz jego utwardzenie poprzez zagęszczenie. Szacunkowy koszt inwestycji może wynosić około 30 000 PLN.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Makoszowy — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 30 750,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie

Lokalizacja:  ul. Królowej Jadwigi

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Północna część ulicy Królowej Jadwigi obejmuje obszar posesji od numeru 4-9

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Część działki 2434/52, 2433/52, 1906/49, 1909/49, 1904/49

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt służy poprawie użytkowania drogi Królowej Jadwigi, dla jej mieszkańców, oraz dla osób trzecich korzystających z drogi publicznej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Powyżej 100 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny o charakterze użyteczności publicznej. Głównym beneficjentem efektów zrealizowanego projektu są mieszkańcy Ulicy Królowej Jadwigi, oraz inni uczestnicy ruchu drogowego.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Umożliwienie bezpiecznego oraz bezkolizyjnego użytkowania drogi oraz znaczna poprawa warunków mieszkalnych na danym obszarze.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek odrzucony ze względu na nie spełnienie wymagań określonych w § 3 pkt. 2 Regulaminu konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta Zabrze na rok 2021 (Wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego określono w § 7, § 11 i § 12 Załącznik do Uchwały).
Zgodnie z § 11 pkt. 2 Załącznik do Uchwały projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu Państwa i pozostawać we władaniu Miasta Zabrze.
Zakres wniosku, zgodnie z określoną lokalizacją na wskazanych przez Wnioskodawcę części działek 2434/52, 2433/52, 1909/49, 1905/49, 1909/49, 1904/49, dotyczy nieruchomości będących własnością prywatną.

P0028 Psi Raj, czyli wybieg dla psów

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 49 995,00 zł
Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Ogrodzony teren zielony o powierzchni min. 600m², z ośmioma elementami wyposażenia psich wybiegów (przeszkodami), podwójną furtką, szutrową ścieżką doprowadzającą i dwoma zestawami ławka plus kosz.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 231

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie zostało wykonane.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/19/21 ZBO-PSI RAJ, CZYLI WYBIEG DLA PSÓW

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 49 995,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 49 995,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja:  ul. Gdańska

Uszczegółowienie lokalizacji: Na przeciwko Pizza&Bistro, ul Gdańska 22

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1779/5

Zasięg oddziaływania projektu:
Osiedle Kotarbińskiego, Osiedle Kopernika, Centrum Północ

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5 000 – ze względu na położenie, korzystać z niego będą mieszkańcy Osiedla Kotarbińskiego, Kopernika, a także mieszkańcy bloków znajdujących się przy ulicy Hermisza.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny, skierowany do wszystkich posiadaczy czworonogów.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Bezpieczna zabawa z czworonogiem, oraz ograniczenie zabaw z psem bez smyczy w terenie pobliskich dzielnic.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0029 Polepszenie bezpieczeństwa w Zabrzu poprzez doposażenie grupy ratownictwa PCK Zabrze

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 290 516,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu doposażenie Grupy Ratownictwa PCK Zabrze w sprzęt niezbędny do zwiększenia jej potencjału edukacyjnego (warsztaty, szkolenia, pokazy, pozoracje, zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży, szkolenie nowych potencjalnych ratowników i wolontariuszy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży ze Szkolnej Grupy Ratowniczej oraz klas ratowniczych przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Zabrzu, które działają w porozumieniu o współpracy z GR PCK Zabrze) oraz zadaniowego (bieżąca lokalna pomoc humanitarna, zabezpieczenia medyczne lokalnych wydarzeń/festynów, niesienie pomocy w klęskach żywiołowych oraz w katastrofach budowlanych).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 173

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 290 516,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 290 516,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Generała Władysława Andersa 64

Uszczegółowienie lokalizacji: IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja

Zasięg oddziaływania projektu:
Doposażenie Grupy Ratownictwa PCK Zabrze umożliwi bezpośrednie podniesienie jej potencjału edukacyjnego i zadaniowego, co w szczególności wśród lokalnej społeczności, przełoży się na podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa. Grupa Ratownictwa PCK Zabrze wielokrotnie zabezpiecza rokitnickie (m. in. Dzień Świętego Marcina, Rokitnicki Rajd Rowerowym Dzielnicowy Dzień Dziecka) i zabrzańskie wydarzenia (m. in. Skarbnikowe Gody, Meta Tour de Pologne, Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy), stąd jej duża rozpoznawalność wśród mieszkańców dzielni oaz miasta. Grupa ma również w swoich zasługach dla miasta pomoc w trakcie powodzi a także działania wspierające Oddział Rejonowy PCK Zabrze, w szczególności w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2, w działaniach edukacyjnych (Mały Ratownik, Młody Samarytanin) i zadaniowych (szycie i dostarczanie wielorazowych maseczek, transport sanitarny, pomoc w dostarczaniu żywności i zaopatrzenia w sprzęt ochrony osobistej, tj. płyny dezynfekujące, maseczki i rękawiczki dla pracowników i wolontariuszy PCK a także dla ich podopiecznych, z których zdecydowaną większość stanowią niesamodzielni seniorzy oraz osoby niepełnosprawne). Gotowość do podejmowania takich działań zapewniają Grupie ratownicy – wolontariusze a także specjalistyczny sprzęt, bez którego niemożliwe byłoby bezpieczne i efektywne realizowanie tych działań. Sprzęt ma jednak swoją cenę i swój czas eksploatacji a Grupa „zarabia” na siebie jedynie dzięki płatnym zabezpieczeniom i warsztatom prowadzonym przez członków grupy i nie są to kwoty wystarczające na zakup sprzętu pozwalającego rozwijać potencjał grupy i tym samym poszerzyć jej zakres działań i zwiększyć ich efektywność na rzecz mieszkańców dzielnicy i całego miasta. Grupie niezbędne do pracy w pełnej gotowości edukacyjnej i zadaniowej potrzebne są sprzęty i narzędzia zarówno pozwalające na sprawne, atrakcyjne i na wysokim poziomie merytorycznym, prowadzenie pokazów oraz zajęć edukacyjnych dla mieszkańców, w szczególności dla dzieci i młodzieży, oraz te pozwalające ma wykonywanie działań zadaniowych w trudnym terenie, w trudnych warunkach a także na większej ilości płaszczyzn działania, na przykład w odniesieniu do współpracy z lokalnymi zaprzyjaźnionymi instytucjami (m. in. OPS Mikulczyce, Kartel Kulturalny, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Zabrzu, IV LO im. Mikołaj(możliwość wspierania Policji i Straży Pożarnej zapleczem socjalnym i ratowniczym podczas długotrwałych interwencji poszukiwawczych/ratowniczych/akcji na miejscu katastrof). Zaproponowany do zakupu w ramach niniejszego projektu sprzęt stanowi podstawowe wyposażenie, które Grupa wykorzystuje w swojej działalności na rzecz zabrzańskiej społeczności, co przełoży się na polepszenie poziomu bezpieczeństwa w mieście.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Zakładając, że beneficjenci to osoby korzystające zarówno z edukacyjnej jaki i potencjalnie z zadaniowej działalności Grupy Ratownictwa PCK Zabrze, szacowana liczba beneficjentów to od ok. 500 do ok. 3000 rocznie, w zależności od potrzeb społeczności w danym roku.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Ze względu na charakterystykę, dostęp bezpośredni do użytkowania i konserwacji zakupionego sprzętu do celów edukacyjnych i zadaniowych będą mieć uczniowie oraz Szkolna Grupa Ratownicza w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja a także, na mocy porozumienia o współpracy Grupa Ratownictwa PCK Zabrze. Dostęp do efektów realizacji projektu mieszkańcy i instytucje otrzymają w postaci czynnych działań Szkolnej Grupy Ratowniczej oraz Grupy Ratowników PCK Zabrze na terenie miasta. Możliwe będzie wypożyczenie części wyposażenia innym zainteresowanym jednostkom (np. jednostkom oświatowym na potrzeby ich zajęć edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy) i podmiotom.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Zwiększenie świadomości i Izy mieszkańców miasta dotyczącej pierwszej pomocy.
2. Poszerzenie i podniesienie poziomu efektywności działań prowadzonych przez GR PCK Zabrze na rzecz lokalnej społeczności.
3. Polepszenie poziomu bezpieczeństwa w mieście dzięki gotowości zadaniowej GR PCK Zabrze do pracy w niesprzyjających warunkach.
4. Zwiększenie atrakcyjności wizerunku GR PCK Zabrze w odniesieniu do poszukiwania nowych sponsorów, chętnych do współpracy instytucji i firm, a także wolontariuszy.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0030 Modernizacja toalet w DOK Grzybowice

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 86 300,00 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt w DOK Grzybowice zakłada kompletny remont instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych i kaloryferów w toaletach. Konieczna jest także wymiana oświetlenia, drzwi wejściowych i przede wszystkim armatury – przestarzałych spłuczek górnopługowych i bojlerów. Konieczna jest wymiana kafli na podłodze i ścianach i modernizacja kaloryferów ogrzewających pomieszczenie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 82

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 86 300,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 86 300,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Zabrze, Badestinusa 60

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Obiekt Dzielnicowego Ośrodka Kultury Zabrze – Grzybowice, filii MOK Zabrze

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
818/13

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt skierowany jest do wszystkich korzystających z usług Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Zabrzu-Grzybowicach – grup formalnych i nieformalnych, uczestników zajęć stałych, artystów i najemców – złożonych głównie z mieszkańców dzielnicy Grzybowice i dzielnic przyległych (Rokitnica, Helenka, Mikulczyce).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 1000 osób miesięcznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Grzybowice jest filią Miejskiego Ośrodka Kultury. Czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 16:00 – 20:00 oraz w przypadku organizacji imprez lub uroczystości w weekendy i we wcześniejszych godzinach w tygodniu. Świetlica dostępna jest nieodpłatnie dla każdego mieszkańca miasta Zabrze oraz miast ościennych, a w ofercie ma szereg zajęć dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Z Sali tanecznej korzystać można również w celu organizacji imprez okolicznościowych czy wydarzeń kulturalnych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Remont toalet w Dzielnicowym Domu Kultury Zabrze-Grzybowice ma wyjątkowo ważny wyraz dla bezpiecznego i higienicznego korzystania z ośrodka przez gości obiektu. Dotychczasowo toalety przeszły tylko jeden poważny remont – w 1991 roku. Później środki pozwoliły tylko na ich odmalowanie.
W toaletach zastosowano szereg przestarzałych rozwiązań, które wymagają sporych nakładów pracy i środków. Instalacje wodne i kanalizacyjne z racji zastosowanej technologii i wieku są już częściowo niedrożne, a dodatkowo ułożono je na powierzchni ścian. Toalety wyposażono w spłuczki górnopługowe, które z biegiem lat stały się coraz bardziej awaryjne. Bojlery do podgrzewania wody niestety coraz częściej sprawiają problemy natury elektrycznej i wymagają wymiany. Kafle na podłogach i ścianach są już zniszczone z biegiem lat i coraz trudniejsze do utrzymania w czystości.
Projekt pozwoli na bezpieczne korzystanie z obiektu dla wszystkich zainteresowanych, a jednocześnie nie będzie sprawiać problemów technicznych, jego bezpieczeństwo, a także znacznie poprawi komfort termiczny w Sali głównej.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0031 Modernizacja chodników na os. T. Kotarbińskiego

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 259 977,00 zł
Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Modernizacja chodników na os. T. Kotarbińskiego w lokalizacjach: od ul. Gdańskiej do ul. Kotarbińskiego 2, od ul. Franciszkańskiej 32 do ul. Gdańskiej 42b, od ul. Tatarkiewicza do Szkoły Podstawowej nr 25 oraz dojście do kortów.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 266

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Inwestycja zrealizowana.

Informacja wg stanu na 30 września 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/20/21 ZBO-MODERNIZACJA CHODNIKÓW NA OS. T. KOTARBIŃSKIEGO

Pula: Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 259 977,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 259 977,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
1. od ul. Franciszkańskiej 32 do ul. Gdańskiej 42e
2. od skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Franciszkańską do ul. Franciszkańskiej 32
3. od ul. Franciszkańskiej 32 do ul. Kotarbińskiego 2
4. od ul. M. Curie-Skłodowskiej do Szkoły Podstawowej nr 25
5. od ul. Tatarkiewicza 11 do kortów
6. wzdłuż bloku przy ul. Franciszkańska 32-32a

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1483/4, 7124/9, 7120/9, 7115/9, 907/4, 4938/9, 6177/11, 5368/117, 5370/109

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt będzie oddziaływał na wszystkich mieszkańców osiedla oraz gości odwiedzających osiedle.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ze względu na lokalizację w różnych częściach osiedla zakłada się, że każdy mieszkaniec os. T. Kotarbińskiego będzie beneficjentem projektu.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny, realizowany na odcinkach przebiegających przez działki będące własnością miasta Zabrze lub Skarbu Państwa.
W ramach projektu zakłada się wymianę zniszczonych chodników na nowe, trwalsze i estetyczniejsze wykonane z kostki brukowej o grubości 6 cm i szerokości co najmniej 1,5 m z uwzględnieniem obniżenia krawężników w celu likwidacji barier architektonicznych. Lokalizację remontowanych odcinków chodników wskazano w załączniku do projektu. Dodatkowo planuje się remont schodków prowadzących na przystanek Zabrze Kotarbińskiego oraz wybudowanie dojścia do kortów od chodnika przy ul. Tatarkiewicza 11. Lokalizacja 6) jest opcjonalna. W przypadku oszczędności finansowych poczynionych przy modernizacji chodników z punktów od 1) do 5) planuje się remont chodnika wzdłuż bloku przy ulicy Franciszkańskiej 32 – 32e.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa estetyki dzielnicy.
Poprawa bezpieczeństwa.
Poprawa komfortu poruszania się po chodnikach.
Likwidacja barier architektonicznych.

Uwagi przy ocenie: 
Część działek z zakresu 1 jest własnością lub w zarządzie Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wnioskodawca uzgodnił z Zarządem ZSM, że Spółdzielnia ujmie te odcinki w swoim planie remontów na rok 2021. Uzgodnienie to musi być potwierdzone pismem.

P0032 Utworzenie miejsc parkingowych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 180 000,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Utworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i mieszkańców przy blokach ulicy Marii Skłodowskiej-Curie

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 137

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 180 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 180 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie

Lokalizacja: 
od Al. Korfantego (rondo), wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
7356/29 lub 5130/30

Zasięg oddziaływania projektu:
Z efektów realizacji projektu będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne, mieszkańcy oraz osoby przyjeżdżające do Śląskiego Centrum Chorób Serca.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 1000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dostępność projektu – publiczny, ogólnodostępny.
Efekty dostępne dla mieszkańców, osób niepełnosprawnych oraz pacjentów SCCS.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest poprawa parkowania w ciągu ulicy oraz poprawa estetyczna okolicy z uwzględnieniem poprawy zieleni miejskiej.

Uwagi przy ocenie: 
W pierwotnej szacunkowej wycenie realizacji projektu stwierdzono następujące braki:
Realizacji robót koniecznych do wykonania w związku z zabezpieczeniem lub przebudową sieci uzbrojenia terenu – w tym wypadku sieć gazowa, elektroenergetyczna oraz oświetlenia ulicznego (szacowany koszt dodatkowy przebudowy lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu ok. 30% kwoty robót drogowych), wykonanie dokumentacji projektowej, prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
W świetle obowiązujących przepisów brak możliwości lokalizacji miejsc postojowych w obrębie skrzyżowania (ul. M. Curie-Skłodowskiej z ul. Kochanowskiego tj. dz. nr 7356/29). W obrębie pozostałej wskazanej działki tj. 5130/30 realizacja jest możliwa.
Wnioskodawca uwzględnił i zaakceptował uwagi w związku z czym zmianie uległa wartość łączna projektu do kwoty 276 120 zł. W takiej formie wniosek kierujemy do kolejnego etapu.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0033 Naprawa nawierzchni chodnika przy ul. Pola

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 47 250,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt ma na celu naprawę chodnika przy ulicy Pola

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 17

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 47 250,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 47 250,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ulica Pola

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy (ok. 1200 osób) ulicy Pola. Dzieci i rodzice docierający do Przedszkola 23, osoby starsze i niepełnosprawne.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dzieci i (ich) rodzice Przedszkola nr 23 oraz mieszkańcy ulicy ślęczka i Pola.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa dzieci i osób niepełnosprawnych, starszych, dorosłych korzystających na co dzień z tej infrastruktury.

Uwagi przy ocenie: 
1. Wnioskodawca wyraził zgodę na zmianę (zwiększenie) wartości projektu.
2. Projekt zakłada realizację zadania na działkach:
– dz. Ew. nr 3873/122 – własność Gmina Miejska Zabrze – władający Prezydent Miasta Zabrze – drogi,
– dz. Ew. nr 5871/122 – własność Gmina Miejska Zabrze – użytkownik wieczysty Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
3. Wnioskodawca nie załączył do wniosku wymaganej zgody dysponenta nieruchomości oznaczonej nr ew. 3873/122 (klasoużytek „dr”), tj. Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej, jako jednostki odpowiedzialnej za nieruchomości drogowe.
4. Realizacja prac na nieruchomości oznaczonej nr ew. 5871/122 musi zostać ujęta w planach remontowych Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jako wieczystego użytkownika nieruchomości. Z wnioskiem o ujęcie zadania w planach remontowych należy wystąpić do ZSM. Zadanie może zostać realizowne tylko z udziałempartycypacji finansowej ZSM. Gmina Miejska Zabrze nie może wydatkować środków finansowych na wykonanie zadania na przedmiotowej nieruchomości.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0034 Jesteśmy ekologiczni. Czerpiemy energię ze słońca

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 270 406,09 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
– zaprojektowanie (koncepcja), pomiary, wymiarowanie,
– zakup instalacji, realizacja i montaż na 3 Domach Działkowców ROD „Webera”, ROD „Nasza Palma”, ROD „Kolejarz”.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 270 406,09 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Webera 28, Webera 29, Łangowskiego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
ROD Webera 1771/46;
ROD Nasza Palma 1767/46;
ROD Kolejarz 3097/113

Zasięg oddziaływania projektu:
Działkowcy i mieszkańcy Dzielnicy Centrum Południe oraz z innych dzielnic miasta Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ponad 2500 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Pozyskanie energii odnawialnej na potrzeby energetyczne obiektów, co stanowi jednoczesne obniżenie kosztów utrzymania. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i działkowców.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— wykonanie projektów (3 szt.) na instalację fotowoltaiczną,
— montaż kpl. Instalacji fotowoltaicznej na Domach Działkowców ROD Webera, ROD Nasza Palma, ROD Kolejarz,
— zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery,
— zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej (mieszkańcy, działkowcy),

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek obejmuje montaż 3 kompletów instalacji fotowoltaicznej na domach działkowców: ROD Webera, ROD Nasza Palma oraz ROD Kolejarz zlokalizowanych na działkach nr: 1771/46, 1767/46 i 3097/113 – stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze w użytkowaniu ROD Nasza Palma i PKP (P.O.D. kolejowe) co zgodnie z opinią Radcy Prawnego uniemożliwia realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania.
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

P0035 Budowa miejsc postojowych na os. Kopernika

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 155 000,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zawiera budowę miejsc postojowych na Osiedlu Mikołaja Kopernika. Miejsca postojowe zbudowane będą z kostki brukowej grubości ok. 10 cm na podbudowie z kruszyw o grubości ok. 50 cm.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 187

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 155 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
przestrzeń publiczna
Inna: inna: strefa rozrywki dla dzieci

Lokalizacja: 
Lokalizacja nr 1: ul. Keplera, zachodnia strona ulicy przy garażach;
Lokalizacja nr 2: ul. Keplera, wschodnia strona ulicy od istniejących miejsc parkingowych w kierunku południowym.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Lokalizacja nr 1: część działki nr: 2125/52 oraz 2439/52
Lokalizacja nr 2: część działki nr: 1325/52 (pas drogi)

Zasięg oddziaływania projektu:
Wszyscy mieszkańcy Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu jak również osoby tam przebywające niezależnie od okoliczności.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 5000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekty realizacji projektu dostępne dla wszystkich mieszkańców os. Kopernika jak i innych osób tam przebywających bez jakichkolwiek ograniczeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa sposobu parkowania poprzez zwiększenie ilości miejsc postojowych.
2. Poprawa estetyki dzielnicy poprzez likwidację rozjeżdżonych trawników, na których parkowały auta.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek kierujemy do kolejnego etapu po korektach i akceptacji zmian przez wnioskodawcę.

P0036 Ekologia i estetyka terenów zielonych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 305 290,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest montaż latarni solarnych i wymiana ogrodzenia ogrodu działkowego „Mostostal” w Zabrzu zlokalizowanego w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 249

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 305 290,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 305 290,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Andrzeja Struga B/N

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Ogród działkowy zlokalizowany w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
11/2, 11/3, 12

Zasięg oddziaływania projektu:
Działkowcy i mieszkańcy dzielnicy, mieszkańcy dzielnic ościennych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Ponad 3600 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa estetyki, umożliwienie wieczornych spacerów na terenie ogrodów działkowych, które spełniają rolę terenów zielonych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— wybudowanie nowego ogrodzenia ogrodów działkowych od strony bramy wjazdowej i ścieżki spacerowej – 480 metrów,
— montaż 10 latarni solarnych na alejkach ogrodowych.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0037 Budowa siłowni i placu zabaw w parku Aktywnego Wypoczynku w Mikulczycach ul. Parkowa

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 299 853,09 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Rozbudowa bazy rekreacyjno – sportowej dla aktywnego wypoczynku w Mikulczycki Parku przy ul. Parkowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 204

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 299 853,09 zł

Wartość projektu do głosowania: 299 853,09 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Parkowa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka gminna nr 142/45

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt został opracowany w celu odpowiedzi na liczne prośby mieszkańców dzielnicy. Zadaniem projektu jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom dzielnicy Mikulczyce i całego miasta, swobodnego dostępu do atrakcyjnych oraz bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. Połączenie siłowni pod chmurką z placem zabaw, ma zapewnić opiekunom najmłodszych dzieci, również spędzanie wolnego czasu w sposób jak najbardziej aktywny. To jeden z elementów tworzonego Parku Aktywności Rodzinnej w tym rejonie dzielnicy. Z siłowni pod chmurką i ścieżek parkowych będą mogli korzystać miłośnicy biegania i ćwiczeń na wolnym powietrzu.
Zaspokoi to potrzeby najmłodszych jak również starszych mieszkańców.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacunkowo przewiduje się, że po uwzględnieniu warunków pogodowych z siłowni pod chmurką i z placu zabaw po realizacji projektu, będzie mogło korzystać około 800 – 1000 osób w skali miesiąca.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Po wykonaniu projektu siłownia i plac zabaw będą ogólnie dostępne, dla wszystkich chętnych mieszkańców dzielnicy i miasta w ramach tworzonego projektu pn. „Mikulczycki Park Aktywności Rodzinnej”. Jako dysponenta efektu realizacji tego projektu tj. bazy zabawowo – ruchowej proponujemy Widział IK UM w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Stworzenie w Mikulczyckim Parku miejsc integracji dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych poprzez aktywny wypoczynek wśród zieleni miejskiej.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom.
3. Możliwość kreatywnego spędzania wolnego czasu i propagowanie zdrowego modelu życia poprzez aktywność ruchową.
4. Profilaktyka związana z chorobami układu krążenia.
5. Poprawa wizerunku dzielnicy.
6. Zwiększenie atrakcyjności spędzania wolnego czasu w dzielnicy.

P0038 Zielony park na Zaborzu

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Pierwszy zielony park na Zaborzu. Zagospodarowanie terenu w pobliżu Zakładu Karnego na Zaborzu, stworzenie pierwszego parku na Zaborzu dostępnego dla wszystkich mieszkańców Zabrza. W ramach pierwszego etapu projektu zamierzamy uwzględnić zagospodarowania terenu, utwardzenie i wyrównanie terenu w ścieżki dla pieszych z wydzielonym pasem dla osób uprawiających sport (rower, rolki itp..), lampy solarne, kosze na śmieci, ławki. W następnych latach będziemy starać się o poszerzenie oferty dla mieszkańców w kolejne inwestycje.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 1 664

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do ekspolatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2023 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/21/21 ZBO-ZIELONY PARK NA ZABORZU

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
kultura
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Teren przy Zakładzie Karnym na Zaborzu, ul. Janika

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1017/76, 2170/17, 756/17, 744/6, 1388/6, 1444/20, 906/6

Zasięg oddziaływania projektu:
W projekcie uwzględniliśmy najbardziej potrzebne rzeczy zgodnie z możliwościami budżetu uwzględniając wszystkie wytyczne. Stworzyliśmy projekt, który znajduje na terenie miejskim, którym zarządza gmina Zabrze. Projekt dzięki łatwemu dojazdowi z dwóch dzielni umożliwia szybkie dotarcie do miejsca rekreacyjnego, pozwoli na większą dostępność mieszkańcom z różnych części dzielnicy. W pobliżu projektu znajdują się miejsca postojowe dla samochodów, co daje dodatkowy atut projektu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacujemy ponad 1000 osób korzystających z parku w różnych porach dnia. Dzięki zamontowaniu lamp solarnych park będzie całodobowy.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada ogólnodostępne alternatywne miejsce do spędzania czasu dla mieszkańców. Wszystkie wymienione rzeczy w projekcie będą znajdować się na terenie gminy Zabrze. Numery działek zostały skonsultowane z urzędem miejskim, nie ma planowanych inwestycji na wymienionych działkach.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Integracja mieszkańców z różnych części miasta.
Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego.
Integracja i umożliwienie zabawy dzieciom niepełnosprawnym.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0039 Plac zabaw, siłownia pod chmurką – flow park, boisko do piłki plażowej / Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 310 000,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt uwzględnia poprawę infrastruktury rekreacyjno- sportowej na dzielnicy Zaborze Północ. Zamierzamy dzięki budżetowi obywatelskiemu zbudować pierwszą siłownię pod chmurką z flowparkiem na dzielnicy. Urządzenia wykorzystywane będą przez mieszkańców, uczniów szkoły na lekcjach w-f oraz na zajęciach prowadzonych przez seniorów. Wszyscy mieszkańcy dzielnic będą mieli możliwość aktywnie i zdrowo spędzać wolny czas. Kolejną rzeczą, którą uwzględniamy w projekcie jest modernizacja placu zabaw na terenie stowarzyszenia fenix, gdzie zamierzamy postawić kolejne urządzenia, tym razem urządzenia będą skierowane dla najmłodszych pociech w tym dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu powstanie również boisko do piłki plażowej na terenie MKS-u, z którego będą korzystać wszyscy mieszkańcy dzielnicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 823

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/22/21 ZBO-PLAC ZABAW, SIŁOWNIA POD CHMURKĄ-FLOW PARK, BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ / POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-SPORTOWEJ

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 310 000,00 zł

Kategoria projektu:
ochrona środowiska
zieleń miejska
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja: 
Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Olchowa 2; Stadion MKS Zaborze – Zabrze, ul. Wyciska 5a; Stowarzyszenie Fenix, ul. Kalinowa 9.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
SP 18 działka nr 1912/65
Boisko działka 2165/59 i stojak rowerowy działka 4024/325
Fenix działka 1875/65

Zasięg oddziaływania projektu:
— Flowpark, siłownia pod chmurkę stają się coraz popularniejszymi publicznymi miejscami rekreacji. W ciągu ostatnich kilku lat powstało dużo takowych miejsc i ta liczba cały czas się zwiększa. W społeczeństwie nastała moda na ćwiczenia i dzięki czemu strefy fitness na wolnym powietrzu stają się coraz popularniejsze. Z urządzeń mogą korzystać dzieci, młodzież oraz seniorzy. Z urządzeń można korzystać o każdej porze dnia. Z urządzeń fitness mogą korzystać osoby starsze na emeryturze, których często nie byłoby stać na wykupienie karnetu na tradycyjną siłownię. Ćwiczenia wpływają korzystnie na poprawę wydolności serca i układu krążenia oraz zwiększenie wydolności płuc. Regularny trening przyczynia się do spalenie nadmiernej tkanki tłuszczowej i pozwala zachować szczupłą sylwetkę. Ćwiczenia na urządzeniach fitness zalecane są dla poprawy ogólnego stanu zdrowia, kondycji fizycznej sylwetki przez co mają duży wpływa na kondycję psychiczną. Regularne ćwiczenia redukują stres, uspokajają, pozwalają zrelaksować się po ciężkim dniu w szkole czy w pracy. Dobrze wykonywane ćwiczenia na zewnętrznych urządzeniach fitness mogą meisć charakter rehabilitacji. Ćwiczenia wykonywane na świeżym powietrzu przynoszą lepsze efekty niż ćwiczenia wykonywane w tradycyjnych siłowniach. W czasach, gdy dzieci i młodzież spędzają dużo czasu przed telewizorem lub komputerem siłownie zewnętrzne stanowią alternatywną formę rekreacji. Poprzez zlokalizowanie na zewnątrz wymuszają od użytkowników opuszczenie domu i korzystanie z uroków przebywania na świeżym powietrzu. Dzięki zlokalizowaniu na zewnątrz i możliwość wykonywania ćwiczeń w większym gronie siłownie plenerowe mają wpływ na integrowanie się społeczności lokalnej. Zalet siłowni oraz flowparku zewnętrznych jest sporo. Zalety te przynoszą szereg korzyści społeczności dlatego powinno się budować coraz więcej otwartych siłowni zewnętrznych.
— Modernizacja placu zabaw projekt skierowany dla najmłodszych dzieci z zachowaniem bezpieczeństwa. Obecny plac zabaw dedykowany starszym dzieciom zostanie zmodernizowany o nowe urządzenia m. in. bocianie gniazdo, z którego mogą korzystać dzieci niepełnosprawne.
— Piłka plażowa do siatkówki projekt, z którego będą mogły korzystać w szczególności podopieczni klubu sportowego MKS-Zaborze, szkoły i inni mieszkańcy dzielnicy. Dzięki dobrej lokalizacji boisko do piłki plażowej będzie cieszyć się dużym powodzeniem.
W projekcie uwzględniliśmy najbardziej potrzebne rzeczy zgodnie z możliwościami budżetu uwzględniając wszystkie wytyczne. Stworzyliśmy projekt, który znajduje się w trzech różnych częściach dzielnicy co pozwoli na większą dostępność mieszkańców z różnych części dzielnicy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Szacujemy ponad 1000 osób korzystających z urządzeń flowparków, siłowni pod chmurką w różnych porach dnia. Rano będą korzystać dzieci i młodzież ze szkoły SP18 oraz dzieci i młodzież MKS Zaborze w ramach treningów a popołudniu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Zaborza.
Z modernizacji placu zabaw szacujemy według poprzedniego roku będzie korzystać systematycznie ponad 200 różnych dzieci w ciągu roku.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada ogólnodostępne alternatywy do spędzania czasu dla mieszkańców. Wszystkie wymienione rzeczy w projekcie będą znajdować się na gminy Zabrze. Dysponentami obiektów będzie Dyrektor SP nr 18. Prezes Stowarzyszenia Fenix, Prezes MKS Zaborze-Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Kreowanie pozytywnych wzorców dotyczących aktywnego spędzania czasu wolnego.
Organizacja rozgrywek, turniejów sportowych międzyszkolnych, międzydzielnicowych.
Integracja środowiska lokalnego.
Ograniczenie kosztów utrzymania obiektu MKS Zaborze-Zabrze.
Integracja i umożliwienie zabawy dzieciom niepełnosprawnym.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0040 Estetyka i bezpieczeństwo w szkołach SP 6 i SP 43

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 235 005,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Zakup szafek na ubrania i przybory szkolne dla uczniów do szatni szkolnych Szkoły Podstawowej nr 43 oraz monitoring terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 6.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 433

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/23/21 ZBO-ESTETYKA IBEZPIECZEŃSTWO WSZKOŁACH SP6 ISP43

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 235 005,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 235 005,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Buchenwaldczyków 25 / Klonowa 23

Uszczegółowienie lokalizacji: Szkoła Podstawowa Nr 43 / Szkoła Podstawowa Nr 6

Zasięg oddziaływania projektu:
Bezpośrednie oddziaływanie projektu obejmuje społeczność Szkoły podstawowej nr 43 w szczególności dzieci i młodzież uczęszczające do tej szkoły. Pośrednio projekt będzie miał pozytywne oddziaływanie na szerszy krąg odbiorców poprzez zwiększenie estetyki przestrzeni szkolnej w obszarze szatni, wykształcenie u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w ich otoczeniu i kształtowanie pozytywnych wzorców w trosce o własność prywatną swoją i innych osób.
Projekt jest w głównej mierze ukierunkowany na bezpieczeństwo, co nie zawsze jest pojęciem tak oczywistym, jak należałoby je rozumieć, stąd wyjście naprzeciw temu zagadnieniu pod postacią nowoczesnego monitoringu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Łącznie około 1.000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Liczba osób bezpośrednio korzystających z efektów projektu opowiada szacunkowej liczbie uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 43. Projekt będzie oddziaływał pozytywnie także na szersze grono odbiorców, w tym w szczególności na rodziców tych dzieci, pozwalając na ograniczenie występowania nieprzewidywanych kosztów zakupu odzieży i materiałów szkolnych z uwagi na ograniczenie liczby liczby zagubionych, zniszczonych lub skradzionych rzeczy w szatniach.
Część poświęcona Szkole Podstawowej nr 6 jest trudna do oszacowania z powodu korzyści, które projekt wniesie do całej społeczności na terenie, której będzie realizowana. Niestety teren wokół szkoły nie jest w żaden sposób zabezpieczony, co w zdecydowany sposób wpływa na ogólny stan bezpieczeństwa.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Obecnie ogólnodostępne szatnie są nieestetyczne a nade wszystko nie pozwalają na skuteczne zapewnienie ochrony mienia uczniów. Zastąpienie metalowych klatek przypisanymi indywidualnie do ucznia szafkami pozwoli na wykształcenie u dzieci i młodzieży pozytywnych postaw w zakresie poszanowania własnej i cudzej własności, zwiększy estetykę korytarzy szkolnych i pozwoli na wyeliminowanie zachowań niepożądanych.
Na dzień dzisiejszy monitoring na terenie szkoły (budynku) jest zupełnie przestarzały technologicznie i służy bardziej jako straszak przed ewentualnymi rozbojami. Pragniemy zagwarantować poczucie bezpieczeństwa na miarę nowoczesnych rozwiązań, które daje nam dostępna obecnie technologia.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0041 Ścieżka pomiędzy basenem a ogrodami z osiedla Dzierżona do kościoła pw. św. Krzyża

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 100 000,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Poszerzenie, wyrównanie przejścia pomiędzy basenem a ogródkami działkowymi z osiedla Dzierżona do ulicy Jaskółczej. Głównie chodzi o bezpieczne przejście mieszkańców do kościoła pw. św. Krzyża. Ścieżka jest niebezpieczna, źle oświetlona. Można zamontować oświetlenie solarne (oszczędne) a ścieżkę poszerzyć o teren basenu, który i tak stoi nie użyteczny.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 74

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 100 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 100 000,00 zł

Lokalizacja: 
Przejście z os. Dzierżona do ul. Jaskółczej pomiędzy basenem a ogródkami działkowymi.

Uszczegółowienie lokalizacji: Basen na Ośrodku Sportowym Walka Zabrze

Zasięg oddziaływania projektu:
Obecne przejście z osiedla Dzierżona do kościoła pw. Św. Krzyża jest niebezpieczne dla mieszkańców w każdym wieku. Chodnik jest za wąski i nierówny przez korzenie drzew natomiast po zmroku obecne latarnie nie dają wystarczającego oświetlenia co dla osób starszych jest niebezpieczne. Rodzice z małymi dziećmi też mają problem żeby swobodnie przejechać wózkiem na spacer. Teren po stronie basenu stoi pusty od lat i można go wykorzystać do poszerzenia tego chodnika.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy osiedla Dzierżona około 50 osób/dzień

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Podany projekt jest ogólnodostępnym przejściem (chodnikiem) dla mieszkańców osiedla Dzierżona i Janek oraz przyszłych pacjentów nowej przychodni powstającej na naszym osiedlu (dzierżona).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Bezpieczne przejście dla mieszkańców w każdym wieku i o każdej porze roku.

Uwagi przy ocenie: 
Istniejące oświetlenie parkowe ścieżki pomiędzy osiedlem Dzierżona a ul. Jaskółczą jest przeznaczone do modernizacji czyli wymiany na energooszczędne typu LED. W związku z powyższym z szacunkowego kosztorysu za zgodą Wnioskodawcy usunięto pozycję dotyczącą oświetlenia a kwotę ze wykonanie oświetlenia przeznaczono na wykonanie remontu istniejącego chodnika.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0042 Bezpiecznie i wygodnie spacerkiem po terenach zielonych

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 154 796,91 zł
Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Ułożenie kostki brukowej i płyt ażurowych, wykonanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych na terenach zielonych 800m² na odcinku ok. 200m.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 154 796,91 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Paderewskiego

Uszczegółowienie lokalizacji: Rodzinny Ogród Działkowy Wiśnia

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4122/342

Zasięg oddziaływania projektu:
Spoeczność lokalna, mieszkańcy miasta Zabrze

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wszystkie osoby, które posiadają działkę, osoby bliskie odwiedzające, osoby korzystające z terenów rekreacyjnych i zielonych spacerujące po ogrodzie, dzieci z dojściem do placu zabaw.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Bezpieczne poruszanie się po terenie, ułatwienie poruszania się osobom starszym, bezpieczne poruszanie się osobom niepełnosprawnym, umożliwienie dojazdu i pozostawienie osobom niepełnosprawnym pojazdu.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek obejmuje budowę ciągu pieszo – jezdnego i parkingu w obrębie działki nr 4779/342 (dawniej dz. nr 4122/342), która jest własnością Gminy Miejskiej Zabrze w użytkowaniu ROD Wiśnia, co zgodnie z opinią Radcy Prawnego uniemożliwia realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r.

Autor złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania.
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

P0043 Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzach na ul. Staromiejskiej

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 290 149,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest wykonanie miejsc postojowych w osi ulicy Staromiejskiej. Odcinek Staromiejskiej od brukowanego łącznika między Wolności a Staromiejską (dojazd do plebanii par. św. Andrzeja), wzdłuż granic działek plebanii (działka numer 3941/608) i tzw. „Starego Cmentarza” (działka numer 1180/607). Jest to obszar mniej więcej między budynkami nr 62 a 64, po drugiej stronie ulicy.
Brak miejsc postojowych powoduje parkowanie „na dziko”, co jest niebezpieczne dla użytkowników drogi oraz osób odwiedzających cmentarze. Przy opadach atmosferycznych parkowanie jest utrudnione, ponieważ pojawiają się rozlewiska, teren jest grząski.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 340

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 290 149,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 290 149,00 zł

Kategoria projektu:
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Ulica Staromiejska, przy granicy działek cmentarza i parafii.

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Ulica Staromiejska, przy granicy działek cmentarza i parafii, między numerami 62 i 64.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka 6701/742

Zasięg oddziaływania projektu:
Ułatwienie dla parafian par. pw. Św. Andrzeja w Zabrzu oraz mieszkańców pozostałych dzielnic. Mieszkańcy miasta, którzy mają krewnych pochowanych na cmentarzach – przy Staromiejskiej oraz tzw. Starym Cmentarzu (między ul. Wolności a Staromiejską). Parking dostępny całodobowo przez cały rok.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
25.000 osób rocznie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Miejsca postojowe ogólnodostępne, przez całą dobę, wykorzystywane głównie przez osoby odwiedzające cmentarze przy ul. Staromiejskiej.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Powstanie miejsc postojowych dla osób odwiedzających cmentarze, uporządkowanie  „dzikiego parkowania” w rejonie cmentarzy, wybrukowanie miejsca postojowe zamiast dzikich parkingów i parkowania w błocie.

P0044 Instalacja dźwigu osobowego dla pacjentów przychodni lekarskich przy ul. Wolności 182

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 142 495,50 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest usprawnienie skorzystania budynku przychodni przy ul. Wolności 182. Dźwig osobowy na zostać zamontowany w szybie dźwigu, który został zbudowany w trakcie remontu kapitalnego i modernizacji budynku przeprowadzonego przez Urząd Miasta w latach 2009-2010.
Realizacja projektu zniesie bariery architektoniczne i umożliwi korzystanie z Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej osobom niepełnosprawnym, osobom starszym oraz matkom z małymi dziećmi.
W 2016 roku została wykonana wstępna wycena inwestycji, jednak ceny mogą się różnić ze względu na upływ czasu. Wnioskodawca nie posiada wiedzy specjalistycznej w zakresie inwestycji, dlatego wyliczenia wymagają weryfikacji.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 317

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 142 495,50 zł

Wartość projektu do głosowania: 142 495,50 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Wolności 182

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
7213/643, 7211/633

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy okolic ul. Staromiejskiej, mieszkańcy korzystający z pomocy przychodni lekarskiej przy ul. Wolności (całe Zabrze – w zależności od zadeklarowanego przystąpienia do przychodni).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Z informacji pozyskanych od najemcy budynku wynika, że liczba osób objętych opieką w ramach poradni POZ (stan na 31.07.2020) wynosi 7661 osób, a w tym dzieci (o-6) 515, seniorzy (75+) 325, osoby niepełnosprawne 229 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekty realizacji projektu dostępne dla wszystkich mieszkańców Zabrza, w tym w szczególności osób korzystających z przychodni lekarskiej oraz rehabilitacyjnej.
Potencjalnym dysponentem efektów realizacji projektu jest Jednostka Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1. Poprawa sposobu korzystania z budynku przychodni lekarskiej, szczególnie dla osób starszych, matek z dziećmi oraz osób niepełnosprawnych,
2. Likwidacja trudności w dostępie do przychodni lekarskiej.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0045 Remont boiska przy Szkole Podstawowej 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 310 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest modernizacja boiska znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu. Boisko szkolne, które jest przedmiotem tego projektu, posiada nieremontowaną od 40 lat nawierzchnię asfaltową, nie ma tu żadnych bramek, linie które kiedyś były narysowane wyblakły, są trudno zauważalne. W ramach projektu pragniemy, aby powstało nowoczesne wielofunkcyjne boisko spełniające współczesne standardy dostosowane do potrzeb szkoły. Otwarte również dla mieszkańców dzielnicy. Powstanie nowoczesnego ogólnodostępnego boiska przy naszej szkole zachęci dzieci i młodzież do uprawiania sportu.
Projekt ma poparcie władz szkoły

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 230

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 310 000,00 zł

Kategoria projektu:
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
728/6

Zasięg oddziaływania projektu:
Wniosek o realizację projektu ze środków Budżetu Obywatelskiego umotywowany jest troską o zdrowie użytkowników boiska – uczniów Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Juliana Tuwima. Nawierzchnia boiska jest w złym stanie technicznym: nierówności, dziury, pochylenie itp.. Nie była remontowana od blisko 40 lat.
Stan w jakim znajduje się obecnie boisko sportowe powoduje, że dzieci w czasie zajęć wychowania fizycznego są narażone na częste kontuzje. Z boiska korzystają dzieci również w czasie przerw śródlekcyjnych, świetlica szkolna, dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie Szkoły Międzynarodowej mieszczącej się na II piętrze budynku.
Postulowanym rozwiązaniem jest:
— wymiana nawierzchni,
— prace geodezyjne,
— montaż piłkochwytów, bramek, stojaków do piłki siatkowej oraz ławeczek.
Realizacja projektu:
— wyeliminuje zagrożenie dla zdrowia dzieci i młodzieży,
— zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu,
— zwiększenie częstotliwości korzystania z boiska,
— zapewnienie możliwości bezpiecznego korzystania z nowopowstałych obiektów do godzin wieczornych (boisko Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu jest obiektem zamykanym na bramę o godzinie 21:00).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 tys. osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 36 im. Juliana Tuwima w bezpieczniejszych warunkach będą uczestniczyli w zajęciach wychowania fizycznego oraz w lepszych warunkach będą spędzali przerwy śródlekcyjne.
Projekt zakłada dążenie do zachęcania do aktywnego, zdrowego trybu życia lokalnej społeczności. Uprawianie sportów poprawia również samopoczucie i korzystnie wpływa na stan zdrowia. Budowanie wzajemnych relacji sąsiedzkich, integracja lokalnej społeczności, rozrywka, wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W ramach projektu pragniemy, aby powstało nowoczesne, wielofunkcyjne boisko spełniające współczesne standardy dostosowane do potrzeb szkoły, jednocześnie otwarte dla mieszkańców dzielnicy Centrum Zabrza. Zależy nam na tym aby dzieci więcej czasu spędzały na świeżym powietrzu, w bezpiecznym miejscu.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0046 CoderDojo — przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów z programowania i druku 3D dla dzieci z rodzicami i młodzieży

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 24 270,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Celem projektu jest organizacja cyklicznych bezpłatnych warsztatów dla dzieci z rodzicami oraz młodzieży. Odbywałyby się one w laboratorium techniczno-przyrodniczym opartym o drukarki 3D, programowalne roboty, zestawy konstrukcyjne oraz dedykowane oprogramowanie. Warsztaty mają na celu rozwijać u uczniów. in. krytyczne myślenie, kreatywność i umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Są połączeniem nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki przez co edukacja staje się prawdziwą przygodą.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 24 270,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Plac Warszawski 6, 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu

Zasięg oddziaływania projektu:
Ogólnie rzecz biorąc, obecne tradycyjne systemy edukacyjne stoją w obliczu kryzysu, który można określić jako kryzys dydaktyczny. Istnieje rosnąca potrzeba wyposażenia młodzieży w umiejętności uczenia się, dostosowywania się do zmieniającego się świata i rozwijania się w coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce światowej i szybko zmieniającym się rynku pracy. Technologia już odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu wsparcia nauczycielom, uczniom i całemu procesowi uczenia się. Jednak technologia edukacyjna jest nadal mocno niedoinwestowana ponieważ mniej niż 3% globalnych wydatków na edukację dotyczy technologii. Według Światowego Forum Ekonomicznego 65% dzieci wchodzących dziś do szkoły podstawowej skończy pracę na stanowiskach, które jeszcze nie istnieją. Właśnie dlatego opracowano metodologię nauczania interdyscyplinarnego STEAM (z ang. Nauka, Technika, Edukacja, Sztuka, Matematyka), aby rozwiązać ten problem i rozwinąć niezbędne kwalifikacje, aby skutecznie konkurować na rynku pracy w przyszłości i zapewnić dobrobyt przyszłym pokoleniom.
Celem projektu jest zapewnienie otwartego dostępu do nowoczesnych technologii i innowacyjnego sposobu nauczania w dzielnicy Centrum Południe. Podstawowe korzyści wynikające z projektu:
— Pełne przygotowanie kadry szkolnej/wolontariuszy do prowadzenia zajęć z nowymi technologiami i metodologią STEAM.
— Wdrożenie systemu nauki wyzwalającego pasje u uczniów i angażującego niezależnie od indywidualnego stylu uczenia się.
— Otrzymanie praktycznych umiejętności i przygotowanie do uczestnictwa w zmieniającym się rynku pracy XXI w.
— Rozwijanie umiejętności miękkich, pracy projektowej i logicznego myślenia.
Projekt ma zasadnicze znaczenie dla jakości oraz atrakcyjności edukacji uczniów w naszej dzielnicy.
Cykliczne bezpłatne warsztaty mają na celu popularyzację nauczania interdyscyplinarnego wśród uczniów i ich rodziców aby budować z nich świadomość szybko zmieniającego się otoczenia technologicznego i niezbędnych zmian w edukacji aby do tych zmian się dostosować.
Jest on niezbędny aby dzieci oraz młodzież w naszej dzielnicy były lepiej wykształcone oraz lepiej przygotowane do kolejnych etapów edukacji oraz bardziej ukierunkowani na kierunki techniczne, które zapewnią im lepsze warunki bytowe w przyszłości.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3 tysiące osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Sprzęt potrzebny do warsztatów składający się na pracownię techniczna – przyrodniczą będzie się znajdował w Szkole Podstawowej Nr 36 im. Juliana Tuwima. Szkoła będzie udostępniała pracownię na cykliczne bezpłatne warsztaty dla dzieci z rodzicami oraz młodzieży, w których będzie mógł uczestniczyć każdy mieszkaniec dzielnicy Centrum Południe po uprzedniej rejestracji. Szkoła będzie dysponentem efektów realizacji projektu, będzie dbała o należyty stan pracowni oraz zapewni dostęp dla każdego mieszkańca podczas realizowanych warsztatów. Warsztaty będą prowadzone przez wolontariuszy tzw. mentorów wedle zgodnie z regułami „coderdojo”.

Uwagi przy ocenie: 
Zgodnie z Zarządzeniem nr 454/WBU/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 lipca 2020. oceniany projekt powinien mieć charakter inwestycyjny lub remontowo-modernizacyjny. Projekt inwestycyjny to projekt, którego przedmiotem jest inwestycja jako zespół działań w wyniku realizacji których powstaje środek trwały w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351 z późn. zmianami), czyli rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Wnioskodawca projektu P0046 jako jego cel założył zdobycie umiejętności miękkich, w opinii wydziału oceniającego, niespełniających definicji środka trwałego z Regulaminu konsultacji z mieszkańcami w formie budżetu obywatelskiego, dotyczących wyboru zadań do wpisania do projektu budżetu miasta na rok 2021.
Z uwagi na powyższe projekt nie był oceniany co do wykonalności technicznej i tym samym nie oceniano efektów jego realizacji.

P0047 Ogólnodostępny plac zabaw przy ulicy Budowlanej „Kolorowy Ogród” (obok targowiska)

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 310 000,00 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw na miarę XXI wieku.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 295

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 310 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Plac zabaw przy ulicy Budowlanej w Zabrzu Rokitnicy (obok targowiska)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4240/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Plac zabaw to miejsce, z którego korzysta wiele mieszkańców Rokitnicy – usytuowany jest w zielonej części dzielnicy. W tym pięknym miejscu można usiąść na ławce, porozmawiać z osobą towarzyszącą, poczytać książkę, ale także pobawić się ze swoimi dziećmi na placu zabaw. Obecnie plac zabaw wygląda na lata 80. ubiegłego wieku. Dzięki nowym urządzeniom zabawowym zwiększy się aktywność wspólnoty lokalnej, w szczególności najmłodszych mieszkańców małej ojczyzny (Rokitnicy). Plac zabaw będzie można podzielić na trzy strefy wiekowe (I podstrefa – najmłodsi, II podstrefa – średni, III podstrefa – najstarsi).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10 tysięcy beneficjentów.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Plac zabaw przy ulicy Budowlanej – obok targowiska – znajduje się w północno – wschodniej części miasta na terenie jednostki pomocniczej – Rokitnica. Jest to miejsce ogólnodostępne przez 24h przez cały rok kalendarzowy. Za utrzymanie tego obszaru odpowiadają jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Usytuowany jest na dużym zielonym terenie, który otoczony jest alejkami wykonanymi z tłucznia. Na placu zabaw znajdują się także stoły do gry w ping-ponga oraz boisko do koszykówki. Plac zabaw w słoneczne dni cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy od wczesnego poranka aż do późnego wieczora.
Przebieg prac powinien wyglądać następująco: demontaż istniejących miejsc zabawowych, montaż nowych miejsc zabawowych w poddziale na strefy wiekowe.
Chciałbym uczestniczyć w realizacji projektu po jego ewentualnym zwycięstwie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest zapewnienie najmłodszym mieszkańcom bezpiecznego i wygodnego korzystania z placu zabaw, zwiększenie liczby beneficjentów korzystających z tego miejsca.
Warto wspomnieć, że zestawy zabawowe, które zaproponowane są w załącznikach powstają z recyclingu. Wspaniale wpisuje się to w obraz ekologicznego miasta.

P0048 Strefa Aktywności Lokalnej przy ul. Krakowskiej — modernizacja alejek parkowych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wykonanie alejek z kostki brukowej i obrzeży na ścieżkach w parku przy ul. Krakowskiej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 968

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Uszczegółowienie lokalizacji: Park przy ul. Krakowskiej w Zabrzu Rokitnicy

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
176/1, 789/7, 310/1, 958/8, 982/8, 983/8, 444/7, 441/8

Zasięg oddziaływania projektu:
Park to miejsce, z którego korzysta wiele mieszkańców Zabrza – usytuowany jest w samym „sercu” dzielnicy Rokitnica. W tym pięknym miejscu można usiąść na ławce, porozmawiać z osobą towarzyszącą, poczytać książkę lub poćwiczyć na siłowni pod chmurką, ale także pobawić się ze swoimi dziećmi na placu zabaw. Wykonacie alejek z kostki brukowej zwiększy bezpieczeństwo spacerowiczów, osób niepełnosprawnych – w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich itp. – oraz umożliwi na korzystanie z nich przez cały rok kalendarzowy. Niestety, ale dla przykładu po opadach deszczu nie ma możliwości udać się na spacer, gdyż alejki wówczas zamieniają się w drogę błotną. Dzięki nowym alejom zwiększy się aktywność wszystkich mieszkańców naszej małej ojczyzny (Zabrza).

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
25 tysięcy beneficjentów (rocznie)

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Park wzdłuż ulicy Krakowskiej znajduje się w północno-wschodniej części miasta na terenie jednostki pomocniczej – Rokitnica. Jest to miejsce ogólnodostępne przez 24h przez cały rok kalendarzowy. Za utrzymanie tego obszaru odpowiadają jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Główna aleja przebiegająca od ul. Pomorskiej do sklepu Rokita (ul. Krakowska 54) o szerokości 4 metrów mogłaby zostać podzielona na część dla spacerowiczów, zaś druga połowa mogłaby zostać przeznaczona dla osób jeżdżących na rolkach (tzw. rolkostrada) lub na rowerach. Ławki wraz z koszami na śmieci proponuję przestawić na place między zieleńcami. W parku znajduje się plac zabaw, ale również siłownia pod chmurką, która w słoneczne dni cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców od wczesnego poranka aż do późnego wieczora. Chciałbym uczestniczyć w realizacji projektu po jego ewentualnym zwycięstwie.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i wygodnego korzystania z parku, zlikwidowanie barier architektonicznych poprzez utwardzenie w szczególności głównej alejki parkowej, zwiększenie liczby beneficjentów korzystających z siłowni pod chmurką i znajdującego się placu zabaw oraz zachęcenie społeczności lokalnej do większej aktywności fizycznej poprzez jazdę na rolkach, jazdę na rowerze, bieganie, uprawianie nordic walking itp.

P0049 Plac zabaw przy Przedszkolu nr 39

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 78 010,53 zł
Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Plac zabaw dla społeczności lokalnej mieszczącej się na terenie Przedszkola nr 39 w Zabrzu Rokitnicy. Stworzenie bezpiecznego placu zabaw dla dzieci. Cały projekt przewiduje zakup i montaż urządzeń.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 163

Pula: Rokitnica — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 78 010,53 zł

Wartość projektu do głosowania: 78 010,53 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Księcia Henryka Pobożnego 5, 41-800 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren Przedszkola Nr 39

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1012/7

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 39 oraz ich rodzeństwo – to około 250 dzieci dziennie.
Dzieci z pobliskiego osiedla Ballestrem to około 30 dziennie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
280 dzieci dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Z placu zabaw będą korzystać dzieci zapisane do placówki podczas pobytu w przedszkolu. W godzinach popołudniowych plac będzie dostępny dla pozostałych dzieci zgodnie z regulaminem i pod opieką prawnego opiekuna.
Proponowani dysponenci: Przedszkole nr 39.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe, które uatrakcyjnią pobyt dzieci w przedszkolu. Będzie on służył rozwojowi aktywności fizycznej. Zapewni bezpieczną zabawę i będzie ciekawą propozycją dla spędzenia aktywnego czasu w ogrodzie przedszkolnym.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0050 Doświetlenie przejść dla pieszych, poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulic Kasprowicza, Bytomskiej i Zamkowej i budowa łącznika ul. Kossaka z ul. Drzymały

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 310 000,00 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Doświetlenie z obu stron 5 przejść dla pieszych w ciągu ul. Kasprowicza, Bytomskiej i Zamkowej. Montaż 5 lamp ulicznych (tradycyjnych) w ciągu ul. Kasprowicza, od ul. Kukuczki do przystanków autobusowych w okolicach ogródków działkowych (kierunek MZDiII). Budowa pieszo-jezdnego połączenia ulicy Kossaka (teren przejazdu „kolei piaskowej”) wraz z lampą oświetleniową.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 196

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 310 000,00 zł

Lokalizacja: 
Skrzyżowanie ul. Kasprowicza i Tarnogórskiej; skrzyżowanie ul. Bytomskiej i Mrozka; skrzyżowanie ul. Bytomskiej i Jana; w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Drzymały; w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Zamkowej; fragment ciągu ul. Kasprowicza, połączenie ul. Kossaka (droga przez przejazd byłej „kolei piaskowej”).

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Informacje uściślające lokalizację (jeśli zasadne) I. Doświetlenie 5 przejść dla pieszych:
1. w rejonie skrzyżowania ul. Kasprowicza i Tarnogórskiej
2. w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Mrozka
3. w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Jana
4. w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Drzymały
5. w rejonie skrzyżowania ul. Bytomskiej i Zamkowej (okolice przystanków autobusowo-tramwajowych przy obiekcie SKS Gwarek Zabrze)
II. Montaż 5 lamp oświetleniowych ulicznych, tradycyjnych w ciągu ul. Kasprowicza od ul. Kukuczki do przystanków przy ogródkach działkowych (w kierunku MZDiII)
III. Budowa ciągu pieszo-jezdnego (połączenie ul. Kossaka) przez przejazd byłej „kolei piaskowej” wraz z lampą oświetleniową.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
I. Doświetlenie 5 przejść dla pieszych:
1. 1847/240; 1557/16
2. 1139/5; 858/155;
3. 993/155; 858/155
4. 731/155; 446,155
5. 731/155
II. Montaż 5 lamp oświetleniowych ulicznych
1847/240
III. Budowa ciągu pieszo-jezdnego (połączenie ul. Kossaka) przez przejazd kolejowy byłej „kolei piaskowej” wraz z lampą oświetleniową.
637/162; 473/65; 803/110; 805/110; 337/110; 328/110; 1230/65

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dotyczy bezpieczeństwa wszystkich Zabrzan, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Dzielnicy Biskupice (ponad 12,5 tyś), ale również osób czasowo w niej przebywających jak i prowadzących pojazdy i przejeżdżających przez nią.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Wszyscy mieszkańcy Dzielnicy Biskupice (około 12,5 tyś) oraz wszystkie inne osoby czasowo przebywające na terenie dzielnicy, jak i przez nią przejeżdżające.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Efekt realizacji projektu będzie ogólnodostępny dla wszystkich pieszych
i poruszających się pojazdami, po terenie Dzielnicy Biskupice. Dotyczy to zarówno mieszkańców Dzielnicy, jak i osób tylko poruszających się po jej drogach.
Całość przewidywanej inwestycji związana jest z infrastrukturą drogową, więc dysponentem będzie MZDiII.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Zasadniczym celem realizacji projektu jest ogólnie rozumiana poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy Biskupice, tzn. osób poruszających się pieszo jak i kierujących pojazdami, będącymi mieszkańcami, jak i tylko przejeżdżającymi przez dzielnicę.

Doświetlenie przejść dla pieszych ma za zadanie głównie poprawę bezpieczeństwa samych pieszych (ich widoczności), ale i użytkowników pojazdów.
W Dzielnicy Biskupice oświetlenie uliczne zamontowane jest w przeważającej większości po jednej stronie jezdni (ul. Bytomska) w kierunku Bytomia. Przejścia dla pieszych po drugiej stronie jezdni nie są doświetlone, wskutek czego widoczność jest ograniczona, szczególnie po zapadnięciu zmroku, czy w okresach późnojesiennym, zimowym i wczesnowiosennym, gdy wcześniej zapada zmrok, oraz podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Doświetlenie przejść po jego obu stronach, w znacznym stopniu poprawi widoczność na samych przejściach ale i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Zabudowa 5 lamp w ciągu ul. Kasprowicza od ul. Kukuczki do przystanków autobusowych w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się poboczem jezdni w drodze na i z przystanków.

Budowa fragmentu ciągu pieszo-jezdnego (przez przejazd byłej „kolei piaskowej), łączącego ulicę Kossaka udostępni połączenie z ulicą Drzymały, a to zaś w znaczący sposób odciąży ruch z ulicą Bytomską, poprzez ulicę Puszkina. Jest to kolejny etap kompleksowej reorganizacji zasad komunikacji w Dzielnicy Biskupice.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0051 Fajne Centrum — wybiegi dla psów, bezpieczne przejścia dla pieszych, park street workout, ładowanie telefonu na przystankach, stacje naprawy rowerów

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 309 927,00 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wybiegi dla psów w Parku Rodzinnym i Parku Hutniczym, doświetlenie LED przejść dla pieszych (Wolności, Miarki, 3 Maja, Gdańska), park street workout w Parku Hutniczym, gniazdka USB do ładowania telefonu, stacje naprawy rowerów przy dworcu i sztolni.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 135

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 309 927,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 309 927,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
zdrowie

Lokalizacja: 
1) Wybiegi: Park Rodzinny, ul. Nad Kanałem; Park Hutniczy
2) Przejścia: ul. 3 Maja; ul. Wolności; ul. Miarki; ul. Gdańska
3) Street workout: Park Hutniczy
4) Gniazdka: Pl. Teatralny; ul. Wolności
5) Stacje naprawy: Pl. Dworcowy; ul. Miarki

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1) Wybiegi: Park Rodzinny, ul. Nad Kanałem (polana w centralnej części przy placu zabaw); Park Hutniczy (w okolicach boiska)
2) Przejścia: ul. 3 Maja (na wysokości ul. Pułaskiego, przy wiadukcie); ul. Wolności (przy skrzyżowaniach z Dubiela i Góry św. Anny); ul. Miarki (przy skrzyżowaniach z Wolności i Jagiellońską); ul. Gdańska (przy skrzyżowaniach z Poznańską, Kowalczyka i Hermisza/Curie-Skłodowskiej)
3) Street workout: Park Hutniczy (w okolicach boiska)
4) Gniazdka: przystanki tramwajowe przy Pl. Teatralnym (między MBP a CH Platan [alternatywnie na przystankach autobusowych na Pl. Teatralnym/ul/ Religi]) i ul. Wolności (pod UM, przy Pl. Wolności)
5) Stacje naprawy: Pl. Dworcowy; ul. Miarki (obok dotychczasowych lokalizacji wypożyczalni roweru miejskiego)

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1) Wybiegi: 432/35;6844/293; 4413/299; 4416/299, 4420/299, 4427/299
2) Przejścia: 635/81, 574/80 [lub 629/80] (ul. 3 Maja); 4743/746 (ul. Wolności); 1231/109, 1937/272, 1923/102 (ul. Miarki); 1412/20, 495/5, 405/15,1386/5(ul. Gdańska)
3) Street workout: 432/35
4) Gniazdka: 1924/99, 1926/99; 1061/14
5) Stacje naprawy: 1937/272; 819/4, 820/4, 1819/120

Zasięg oddziaływania projektu:
1) Wybiegi: Posiadacze psów odwiedzjący parki, zamieszkali w okolicy bądź przyjezdni, którzy będą mieli okazję zapewnić swoim pupilom i sobie angażującą i bezpieczną rozrywkę. Wtórnie, dzięki ogrodzeniu wybiegu, także pozostałe osoby odwiedzający parki, w tym dzieci, którzy będą mogli spokojniej i bezpieczniej korzystać z pozostałych atrakcji parków.
2) Przejścia: piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach ruchliwych ul. Wolności, Miarki, 3 Maja i Gdańskiej.
3) Street workout: Mieszkańcy i przyjezdni odwiedzający Park Hutniczy, którzy będą mieli okazję z dodatkowych urządzeń do wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu; młodzież z centralnych dzielnic miasta.
4) Gniazdka: Podróżni i przechodnie potrzebujący doładować swój telefon komórkowy, m.in. podczas oczekiwania na środek transportu zbiorowego.
5) Stacje naprawy: Rowerzyści chcący zabezpieczyć lub naprawić swój jednoślad, w tym użytkownicy systemu roweru miejskiego.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1) Wybiegi: ok. 400 osób dziennie
2) Przejścia: ok. 30 000 osób dziennie (4 tys. przechodniów i 26 tys. kierowców i pasażerów)
3) Street workout: ok. 200 osób dziennie
4) Gniazdka: ok. 100 osób dziennie
5) Stacje naprawy: ok. 50 osób dziennie
Razem: ponad 30 000 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) Wybiegi: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.
2) Przejścia: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu, Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączem do sieci energetycznej.
3) Street workout: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.
4) Gniazdka: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.
5) Stacje naprawy: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Wybiegi: Polepszenie wizerunku oraz wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa parków w oczach odwiedzających. Przyciągnięcie większej liczby odwiedzających, w szczególności osób posiadających psy. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z pozostałych atrakcji parków.
2) Przejścia: Znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem przez ul. 3 Maja, Wolności, Miarki i Gdańską; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa w okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.
3) Street workout: Polepszenie wizerunku oraz wzrost poczucia zadbania i atrakcyjności parku w oczach odwiedzających. Przyciągnięcie większej liczby odwiedzających, w szczególności młodzieży i fanów aktywności sportowej na świeżym powietrzu.
4) Gniazdka: Umożliwienie podróżnym i przechodniom bezpiecznego doładowania telefonu w centrum Zabrza, m in. podczas oczekiwania na środek komunikacji publicznej.
5) Stacje napraw: Umożliwienie rowerzystom samodzielnej naprawy swoich jednośladów w centrum Zabrza; zachęcanie do używania roweru jako środka codziennego transportu.

Uwagi przy ocenie: 
Z uwagi na wprowadzone zmiany w kosztorysie złożonym przez Wnioskodawcę, tabela – weryfikacja kosztorysu zawiera tylko kosztorys z uwagami zatwierdzonymi przez Wnioskodawcę. W razie przekroczenia budżetu przewidzianego na ten projekt w trakcie realizacji inwestycji i braku możliwości skompensowania tego oszczędnościami w ramach Pozycji 1, 3, 4 lub 5, wnioskodawca zgodził się zrezygnować z realizacji jednego z przejść.
Ponadto informuję, że wykonanie projektu jest możliwe w roku budżetowym, jednak podłączenie do sieci elektroenergetycznej może nastąpić w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Termin ten określa Operator Systemu Dystrybucyjnego. Z reguły termin przyłączenia jest określany na dwa lata od daty podpisania umowy o przyłączenie.
Ponadto decyzja o konieczności doświetlenia przejść dla pieszych winna zostać poprzedzona analizą, przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi dla oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury. Wynik analizy wskazuje konieczność lub brak konieczności wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0052 Bezpieczne i Zielone Centrum — relaks i sport w parku, wybieg dla psów, bezpieczne przejścia dla pieszych, nowe miejsca postojowe i inne fajne rzeczy

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 309 927,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Leżanki, słupki na hamaki, boisko do siatkówki, streetworkout, stojaki rowerowe i stacja naprawy rowerów w Parku Powstańców, psi wybieg na Floriana, doświetlenie LED przejść dla pieszych (3 Maja, de Gaulle’a, Roosevelta), nowa elektryka w Domu Harcerza, nowe miejsca postojowe przy Klonowej.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 249

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 309 927,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 309 927,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Lokalizacja: 
1) Park: Park Powstańców Śl., ul Matejki
2) Wybieg: ul. Floriana
3) Przejścia: ul. 3 Maja, ul. de Gaulle’a, ul. Roosevelta
4) Elektryka: ul. Wolności 350A
5) Miejsca postojowe: ul. Klonowa, droga wewnętrzna

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1) Park: Park Powstańców Śl., polana główna i polana wzdłuż potoku Guido
2) Wybieg: naprzeciw budynku Floriana 24, w sąsiedztwie terenu Parafii pw. św. Anny
3) Przejścia: ul. 3 Maja: przy skrzyżowaniach z ul Matejki, Ślęczka, Wyczółkowskiego/Jagiełły, Reymonta/Sienkiewicza; ul. de Gaulle’a: przy skrzyżowaniu z ul. Brodzińskiego; ul. Roosevelta: przy skrzyżowaniach z ul. Tuwima, Buchenwaldczyków/Klonową, Michała Archanioła
4) Elektryka: Dom Harcerza, ul. Wolności 350A
5) Miejsca postojowe: ul. Klonowa, droga wewnętrzna między budynkami Klonowa 1, 7, 11B i 13B, po południowej stronie garaży, wzdłuż chodnika.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1) Park: 23/2
2) Wybieg: 2498/39 (alternatywnie 2618/24 lub 2617/24)
3) Przejścia: 3000/160, 2998/159, 5442/113, 5964/156, 2017/122, 3835/108, 443/1 (ul. 3 Maja), 5950/149, 5953/5 (ul. de Gaulle’a); 4147/201, 3044/124, 2960/9, 3045/124, 2470/124, 5130/117 (ul. Roosevelta)
4) Elektryka: 4815/2
5) Miejsca postojowe: 4244/122 (miejsca postojowe), 4255/122, 4259/122, 4260/122 (korekta ciągu komunikacyjnego drogi wewnętrznej) – nowe miejsca postojowe powinny powstać w układzie ukośnym (z domyślnym kierunkiem wjazdu od strony północno-zachodniej)

Zasięg oddziaływania projektu:
1) Park: Mieszkańcy i przyjezdni odwiedzający Park Powstańców Śląskich, któzy będą mieli okazję z dodatkowych urządzeń do wypoczynku i aktywności na świeżym powietrzu, w tym osoby niepełnosprawne; rowerzyści chcący zabezpieczyć lub naprawić swój jednoślad.
2) Wybieg: Posiadacze psów zamieszkali w okolicy bądź przyjezdni, którzy będą mieli okazję zapewnić swoim pupilom i sobie angażującą i bezpieczną rozrywkę. Wtórnie, dzięki ogrodzeniu wybiegu, także pozostałe osoby odzwiedzające skwer, w tym dzieci, któzy będą mogli spokojniej i bezpieczniej korzystać z pozostałych atrakcji okolicy.
3) Przejścia: Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwokomunikacyjne okolicy. Projekt zakłąda montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ruchliwych ulic 3 Maja, de Gaulle’a, Roosevelta.
4) Elektryka: Mieszkańcy i organizacje korzystające z pomieszczeń Domu Harcerza.
5) Miejsca postojowe: Mieszkańcy sąsiednich bloków i ich goście oraz pracownicy i klienci przyległych lokali handlowo-usługowych.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1) Park: ok. 400 soób dziennie
2) Wybieg: ok. 200 osób dziennie
3) Przejścia: ok. 30 000 osób dziennie (3 tys. przechodniów i 27 tys. kierowców i pasażerów)
4) Elektryka: ok. 50 osób dziennie
5) Miejsca postojowe: ok. 50 osób dziennie (kierowców i pasażerów pojazdów osobowych)
Razem: ponad 30000 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) park: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta. 2) wybieg: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Realizacja polegałaby na przeprowadzeniu przetargu, sporządzeniu projektu, a następnie na wykonaniu przez firmę zewnętrzną inwestycji w porozumieniu z Urzędem Miasta. 3) Przejścia: ogólnodostępne, całodobowo, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa elementów latarni. Montaż latarni wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej. 4) Elektryka: dostępne dla korzystających z pomieszczeń Domu Harcerza mieszkańcowi organizacji, w dni powszednie godzinach pracy i wieczorem, wyjątkowo w weekend, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Zamówienie i dostawa materiałów. Instalacja. Odbiór techniczny. 5) Miejsca postojowe: dostępne dla mieszkańców, gości, klientów i pracowników przyległych nieruchomości, całodobowa, bezpłatnie. Dysponent: Miasto Zabrze. Etapy realizacji: Sporządzenie projektu. Malowanie na asfalcie linii oddzielających miejsca postojowe w układzie ukośnym. Instalacja oznakowania pionowego (jeśli konieczne). Korekta ciągu komunikacyjnego jezdni drogi wewnętrznej: przesunięcie drogi wewnętrznej, skrócenie podjazdów do garaży, bez zmiany nawierzchni; przesunięcie krawężników zakoli trawnika, z uzupełnieniem nawierzchni (jeśli konieczne).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Park: Polepszenie wizerunku oraz wzrost poczucia zadbania i atrakcyjności parku w oczach odwiedzających. Przyciągnięcie większej liczby odwiedzających, w szczególności osób poruszających się na rowerach, osób niepełnosprawnych, ludzi chcących nie tylko spacerować ale również zatrzymać się na dłuższą chwilę, usiąść lub położyć się , przeczytać książkę, a także fanów aktywności sportowej na świeżym powietrzu.
2) Wybieg: Polepszenie wizerunku oraz wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa skweru w oczach odwiedzających. Przyciągnięcie większej liczby odwiedzających, w szczególności osób posiadających psy. Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z pozostałych atrakcji skweru.
3) Przejścia: znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia oraz przejazdu samochodem przez ul. 3 Maja, De Gaulle’a i Roosevelta; zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych; wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.
4) Elektryka: znaczna poprawa bezpieczeństwa PPOŻ; poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów przez zastosowanie technologii LED; wzrost funkcjonalności pomieszczeń Domu Harcerza dla korzystających z nich mieszkańców i organizacji;
5) Miejsca postojowe: zwiększenie liczby miejsc postojowych dla mieszkańców sąsiednich bloków oraz pracowników i klientów przyległych lokali handlowo-usługowych; optymalizacja wykorzystania przestrzeni poprzez zastosowanie układu ukośnego (z domyślnym kierunkiem wjazdu od strony północno-zachodniej).

Uwagi przy ocenie: 
Z uwagi na wprowadzone zmiany w kosztorysie złożonym przez Wnioskodawcę, tabela – weryfikacja kosztorysu zawiera tylko kosztorys z uwagami zatwierdzonymi przez Wnioskodawcę. W razie przekroczenia budżetu przewidzianego na ten projekt w trakcie realizacji inwestycji i braku możliwości skompensowania tego oszczędnościami w ramach Pozycji 1, 2, 4 lub 5, wnioskodawca zgodził się zrezygnować z realizacji jednego z przejść.
Ponadto informuję, że wykonanie projektu jest możliwe w roku budżetowym, jednak podłączenie do sieci elektroenergetycznej może nastąpić w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Termin ten określa Operator Systemu Dystrybucyjnego. Z reguły termin przyłączenia jest określany na dwa lata od daty podpisania umowy o przyłączenie.
Ponadto decyzja o konieczności doświetlenia przejść dla pieszych winna zostać poprzedzona analizą, przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi dla oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury. Wynik analizy wskazuje konieczność lub brak konieczności wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych.

W nawiązaniu do pisma Skarbnika Miasta nr WBU-II.3020.4.52.2020.EM z dnia 01.09.2020 roku, w odniesieniu do proponowanych przez Wnioskodawcę budowy miejsc postojowych po południowej stronie garaży poprzez skrócenie podjazdów do garaży tut. Zarząd Dróg nie wyraża zgody na tego typu rozwiązanie z uwagi na konieczność zachowania wymaganego poziomu bezpieczeństwa zarówno użytkowników tychże garaży jak również pozostałych użytkowników ruchu.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0053 Zdrowa woda dla każdego ucznia — montaż bezdotykowych źródełek wody w szkołach podstawowych na terenie miasta Zabrze

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 479 500,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada dostawę i montaż bezdotykowych źródełek wody w szkołach podstawowych na terenie miasta Zabrze. Celem projektu jest poprawa nawyków żywieniowych wśród uczniów poprzez propagowanie picia wody kranowej zamiast słodzonych napojów i zmniejszenie zużycia plastikowych butelek.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 479 500,00 zł

Lokalizacja: 
Teren szkół podstawowych znajdujących się na terenie Zabrza

Uszczegółowienie lokalizacji: 
SP nr 1 -1226/80; SP nr 6 – 2983/123; SP nr 7 – 1624/6, 2468/14; SP nr 8 – 2430/93; SP nr 11 – 701/39, 897/41; SP nr 16 – 2317/34; SP nr 17 – 2833/116, 2329/107, 1716/101; SP nr 18 – 4805/212; SP nr 19 – 4930/311, 1908/310; SP nr 20 – 1144/1, 1141/1; SP nr 21 – 596/17; SP nr 25 – 4975/11, 4955/9, 4982/10, 4959/9, 4987/10; Sp nr 27 – 5143/93, 5145/110, 5148/111, 5149/111, 5146/111; SP nr 30 – 1616/53; SP nr 31 – 933/7, 931/7; SP nr 33 – 1909/260; SP nr 34 – 2313/123, 385/129, 122 (obręb 0001, ul. Sikorskiego); SP nr 35 – 3718/38; SP nr 36 – 728/6; SP nr 38 – 1264/73; SP nr 39 – 839/35; SP nr 42 – 2130/52; SP nr 43 – 5828/9l SO nr 47 – 3256/3 (Obręb 0011, ul. Sienkiewicza); SP nr 48 – 1721/29

Uwagi przy ocenie: 
Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego zakładają konieczność czyszczenia i dezynfekcji całości urządzeń dystrybucyjnych wodę co 2 miesiące, czynności obejmujące także wewnętrzne powierzchnie oraz ich instalację wodną. GIS wskazuje na zlecenie tych zadań firmie, która dostarczyła urządzenia. Przedstawiony kosztorys nie wskazuje na ujęcie tych kosztów we wniosku. Wnioskodawca wyjaśnił, że producent wnioskowanego urządzenia nie narzuca obowiązkowych serwisów, jednak takowe mogą być konieczne w przypadku złych wyników badań wody, a co za tym idzie koszty eksploatacji urządzeń zostaną zwiększone.
Nie dokonano analizy informacji na temat wewnętrznej instalacji wodociągowej. Niewłaściwy stan techniczny instalacji wodociągowej może wymagać szerszego zakresu remontowych/modernizacyjnych, których nie uwzględniono w kosztorysie. Stan instalacji wodnych zostanie stwierdzony dopiero po badaniu wody, zatem wszelki szerszy zakres prac, związanych z ewentualną wymianą instalacji, czy też wymianą pionu wod.-kan., może znacząco wpłynąć na całkowity koszt zakładanych prac.
Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w trakcie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującymi chorobę COVID19, zaleca się wyłączenie źródełek i fontann wody pitnej.
Z uwagi na powyższe projekt nie był oceniany co do wykonalności technicznej i tym samym nie oceniano efektów jego realizacji.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania.
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

P0054 Ogród zasilany słońcem

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 71 400,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt „Ogród zasilany słońcem” ma na celu stworzenie nowoczesnej i wydajnej instalacji fotowoltaicznej na dachu świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan”, która umożliwi zmniejszenie śladu węglowego emitowanego przez ogród oraz da początek szerszym zmianom w zakresie zielonych rozwiązań w dzielnicy Helenka. Zaprojektowana instalacja wyposażona w panele fotowoltaiczne dużej mocy umożliwi dodatkowo poprawę jakości wykorzystania świetlicy działkowej i zmniejszy generowane zanieczyszczenie, bo umożliwi zmianę sposobu jej ogrzewania. Dodatkową wartością będzie zmniejszenie opłat za prąd dla 400 ogródków działkowych i poprawa jakości świetlicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 71 400,00 zł

Lokalizacja:  ul. Niepokólczyckiego 70; 41-813 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: Rodzinny Ogród Działkowy „Tulipan”

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2324/11

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt ma zasięg lokalny tj. dotyczy dzielnicy Helenka, ale jego oddziaływanie może być znacznie szersze w związku z możliwym dzieleniem się pozytywnymi efektami tej inwestycji z resztą Zabrza np.. Poprzez inicjatywy typu ” Zielone Zabrze”, ale również poprzez dobre praktyki powielane między ogrodami działkowymi i działkowcami w całej Polsce, bo ROD Tulipan już raz był wybrany najlepszym ogrodem działkowym w Polsce. Projekt ten jest pierwszym etapem większej idei zmian proekologicznych w ROD Tulipan.

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
W związku z ciągłym najmem świetlicy, zarówno przez osoby prywatne, jak i pod kątem imprez dzielnicowych trudno oszacować ilość beneficjentów, ale wydaje się uzasadnione wskazanie przynajmniej 200 osób (licząc samych najemców w skali roku, bo sala jest wynajmowana przynajmniej 4 razy w miesiącu, średnia ilość osób to 12, co daje w ciągu 12 miesięcy 1440 osób. Do tego dochodzą imprezy dzielnicowe i ogrodu działkowego). W ramach wyliczenia nie ujęto beneficjentów, którzy korzystają z działek oraz mieszkają w pobliżu, chodzi o zmniejszenie śladu węglowego i wpływu na ich zdrowie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wskazana instalacja będzie widoczna dla wszystkich osób przechodzących przez ogród i jest zlokalizowana na obiekcie ogólnodostępnym dla każdego i każdej organizacji, jaka potrzebuje zrealizować tam swoje wydarzenie. Teren na którym będzie instalacja jest otwarty, ale wyposażony w system monitoringu. Instalacja będzie znajdowała się na dachu budynku świetlicy.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W ramach projektu będą osiągnięte trzy cele:1. Ekologiczny – eliminacja zużycia prądu z paliw kopalnych oraz eliminacja śladu węglowego emitowanego przez świetlicę ( bo Zarząd Działek zobligował się zmienić sposób ogrzewania obiektu rezygnując z opału w postaci węgla i drewna na rzecz ogrzewania elektrycznego). 2. Edukacyjny – bo spowoduje zwrócenie uwagi działkowców i ich rodzin na możliwość wykorzystania innych źródeł zasilania (nie tylko na działkach). 3. Ekonomiczny – bo spadną opłaty za zażycie energii elektrycznej dla działkowców, którzy często są osobami starszymi, szukającymi oszczędności z powodu niskich emerytur i rent.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek obejmuje stworzenie nowoczesnej i wydajnej instalacji fotowoltaicznej na dachu świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan” w obrębie działki nr 324/11, która jest własnością Gminy Miejskiej Zabrze w użytkowaniu ROD Tulipan, co zgodnie z opinią Radcy Prawnego uniemożliwia realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0055 Rzeźba roślinna do Parku Jordana na Helence

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 6 000,00 zł
Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt „Rzeźba roślinna do Parku Jordana na Helence” jest kolejnym etapem uzupełniania ww. parku w elementy nadające mu charakteru i zdobiące centrum dzielnicy Helenka. Wskazana rzeźba jest szczególnie cenionym elementem przestrzennym i może zmieniać swój charakter w zależności od przygotowanego materiału roślinnego.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 11

Pula: Helenka — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 6 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 6 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Niepokólczyckiego 70, 41-813 Zabrze

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Park Jordana na Helence, ul. Jordana 78 – 78b i ul. Zamenhofa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
825/53, 826/53, 1531/57, 1529/57 własność Gminy bez wieczystego użytkowania (pozostałe)

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt ma zasięg lokalny tj. dotyczy dzielnicy Helenka , ale charakter projektu może być inspiracja dla innych dzielnic.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
dzieci, ale również młode matki, emeryci i emerytki, ponieważ jest to centrum dzielnicy i bardzo popularne przejście do/z przystanków autobusowych. Minimum, co trzecia osoba z podanej populacji tj. około 1000 osób. Dodatkowymi beneficjentami będą osoby parkujące przy targowisku miejskim oraz pod blokiem przy ul. Jordana 78-78b, czy rowerzyści korzystający ze ścieżki rowerowej.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Wskazana instalacja będzie widoczna dla wszystkich osób przechodzących w okolicy powstającego Parku Jordana.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
W ramach projektu będą osiągnięte trzy cele:
1. Ekologiczny – rzeźba będzie zrealizowana jako figura przestrzenna z surowców odnawialnych i roślin.
2. edukacyjny – zwrócenie uwagi na inny sposób wykorzystania zieleni.
3. Społeczny – poprawa samopoczucia i poczucia estetyki u osób odwiedzających park oraz dodawanie elementu wyróżniającego dzielnicę.

P0056 Budowa boiska do gry w piłkę nożną przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zabrzu, ul. Sportowa 5 – II etap

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 310 000,00 zł
Pula: Guido — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa boiska do piłki nożnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i mieszkańców dzielnicy.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 338

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania oraz przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 28 lutego 2022 r.

Informacja o projekcie w portalu: Zobacz informację.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/24/21 ZBO-BUDOWA BOISKA DO GRY WPIŁKĘ NOŻNĄ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 WZABRZU, UL. SPORTOWA 5-II ETAP

Pula: Guido — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 310 000,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. Sportowa 5

Uszczegółowienie lokalizacji: Teren Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zabrzu

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1226/80

Zasięg oddziaływania projektu:
W szkole w roku szkolnym 2019/2020 uczy się 590 uczniów w klasach ogólnodostępnych i sportowych o profilu m.in.. Piłka nożna. Brak boiska do piłki nożnej uniemożliwia prawidłową realizacje programu zajęć wychowania fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, a także czasu wolnego uczniów m.in. przebywających w świetlicy. Boisko będzie służyć uczniom naszej szkoły, ich rodzinom oraz społeczności lokalnej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
3500 osób korzystających z boiska tj.1. Uczniowie szkoły – zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe w czasie wakacji. 2. Rodziny Uczniów – pikniki środowiskowe, zawody sportowe, wspólne spędzanie czasu wolnego. 3. Okoliczni mieszkańcy i ich dzieci – boisko dla młodzieży i dorosłych do gry w piłkę nożną.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Boisko dla uczniów naszej szkoły, na którym będą realizowane zajęcia wychowania fizycznego jak również sportowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia rekreacyjno-sportowe podczas wakacji. Okoliczni mieszkańcy z rodzinami będą aktywnie spędzać czas wolny na boisku do piłki nożnej oraz na istniejącym już placu zabaw i boisku do koszykówki.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Szkoła planuje zintensyfikować działania nakierowane na rozwój psychomotoryczny uczniów naszej szkoły oraz integracje środowiska lokalnego wokół sportu. Dzieci i młodzież bardzo chętnie gra w piłkę, biega, skacze, lubi rywalizację. Realizacja projektu umożliwi upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia, rywalizacji sportowej, zasad fair play i poprawy ogólnego rozwoju fizycznego, motorycznego i społecznego naszej młodzieży.

Uwagi przy ocenie: 
Istnieje ryzyko kolizji między ww. boiskiem a obrzeżem boiska realizowanego w ramach ZBP VI edycji, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji nowego obiektu sportowego.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0057 Naprawa nawierzchni zalewanych chodników wraz z oświetleniem placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza na os. Mikołaja Kopernika

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 154 995,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt naprawy nawierzchni zalewanych po deszczach chodników oraz oświetlenia części ciemnego placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza na Osiedlu Mikołaja Kopernika

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 220

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Zadanie ZBO- Naprawa nawierzchni zalewanych chodników wraz z oświetleniem placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza na os. Mikołaja Kopernika WI/JGN/25/21 zostało wykonane zgodnie z założonym planem do dnia 31 grudnia 2021r.
Wykonano remont nawierzchni istniejącego chodnika wraz z budową lamp solarnych. Przebudowano nawierzchnię zalewanych chodników oraz oświetlono część ciemnego placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza.

Informacja wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/JGN/25/21 ZBO-NAPRAWA NAWIERZCHNI ZALEWANYCH CHODNIKÓW WRAZ ZOŚWIETLENIEM PLACU POMIĘDZY ULICAMI HEWELIUSZA, BANACHIEWICZA IGALILEUSZA NA OS. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 154 995,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 154 995,00 zł

Kategoria projektu:
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
Plac pomiędzy ulicami Heweliusza, Banachiewicza i Galileusza

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka nr 1438/52

Zasięg oddziaływania projektu:
Mieszkańcy i goście Osiedla Mikołaja Kopernika.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
5000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla oraz osób przyjezdnych.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Celem projektu jest poprawa komfortu użytkowania terenu przez pieszych dzięki naprawie nawierzchni chodników i oświetleniu ciemnego placu.

P0058 Modernizacja szatni oraz toalet i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 155 000,00 zł
Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Przedmiotem projektu jest modernizacja I szatni i węzła sanitarnego w sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 105

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Odebrano przedmiot zadania i przekazano do eksploatacji.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/26/21 ZBO-MODERNIZACJA SZATNI ORAZ TOALET IDOSTOSOWANIE ICH DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Pula: Zandka — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 155 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
zdrowie

Lokalizacja:  ul. Cmentarna 7

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Budynek sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 16

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnica Zandka. Z Sali gimnastycznej będą korzystać dzieci z przedszkola nr 2, uczniowie szkoły podstawowej nr 2, osoby, instytucje, zespoły sportowe chętne do wynajęcia Sali w godzinach popołudniowych oraz mieszkańcy dzielnicy w ramach spotkań z władzami Miasta, przedstawicielami Rady Miasta, Rady Dzielnicy, a także imprez lokalnych (festyn, biesiada, itp.).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Mieszkańcy dzielnicy; dzieci szkolne, przedszkolne – 300; młodzież – 200; dorośli- 150.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Część budynku została wyremontowana(hol i sala do ćwiczeń) ze środków pozyskanych z Budżetu Obywatelskiego w roku 2018. Modernizacja szatni i węzła sanitarnego wraz z utworzeniem toalety dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów zapewni odpowiednie warunki sanitarne wszystkim uczestnikom imprez, zajęć, korzystającym z obiektu. Placówka posiada gotowy projekt.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Integracja społeczności lokalnej,
— Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
— Rozwijanie działalności profilaktycznej i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0059 Założenie dzielnicowej pasieki z zakupem rodzin pszczelich

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 12 300,00 zł
Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wniosek zakłada zakup, postawienie i zapewnienie opieki dla pasieki złożonej z 5 uli, na terenach nieużytkowanych oraz ogólnodostępnych. Pieczę nad prawidłową realizacją zadania stanowiła będzie osoba fizyczna, mieszkaniec dzielnicy. Zgodnie z założeniami postawienie 5 uli na stelażach oraz wprowadzenie do nich 5 rodzin pszczół oraz ze względu na stan hibernacji owadów będzie możliwe od kwietnia do września. Pszczoły dobierane do pasieki miejskiej nie będą przypadkowe, ale pochodzące z hodowli zarodowych, w których prowadzona jest selekcja pod względem łagodności. Są to pszczoły, które selekcjonuje się pod kątem łagodnego usposobienia, miodności i niemożliwości. Zakładanie uli staje się coraz popularniejsze. W ten sposób człowiek stwarza pszczołom dodatkowe schrony i środowiska rozwoju. Szczególnie ważne jest to w miastach. Biolodzy biją na alarm, a organizacje proekologiczne organizują kolejne akcje na rzecz ratowania zmniejszającej się populacji owadów, od których zależy nasze życie i życie nasze planety. Pszczoły stanowią także swoisty marker czystości środowiska. Tam, gdzie żyją te owady i mają się dobrze, środowisko, otoczenie jest również przyjazne dla człowieka. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) oraz Komisja Europejska, oceniają w Czerwonej Księdze, że w Europie, blisko jednemu gatunkowi pszczół na dziesięć grozi wyginięcie, zaś liczebność populacji 37% gatunków maleje. Przy czym statystyka ta nie uwzględnia 56,7% gatunków, ponieważ brakuje na ich temat szczegółowych danych. Celem projektu jest założenie dzielnicowej pasieki składającej się z 5 uli, która oprócz pozytywnego wpływu na ochronę bioróżnorodności w przestrzeni zurbanizowanej wspiera promowanie zasady zrównoważonego rozwoju. Z racji bliskości wielogatunkowego zasobu drzew przy rzece oraz oczyszczalni „Śródmieście” jak i w okolicznych prywatnych ogrodach i zieleni miejskiej wprowadzenie dodatkowych rodzin owadów wydaje się być uzasadnione.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Maciejów — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 12 300,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna
Inna: bezpieczeństwo

Lokalizacja:  ul. Tylna

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Nieużytkowane tereny Miasta Zabrze w okolicach rzeki Bytomki

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Np. działki o numerach: 2464/85 lub 2467/67

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
We wniosku nie określono wydziału Urzędu Miejskiego / miejskiej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnego / odpowiedzialnej za utrzymanie projektu.

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania.
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

P0060 Remont toalet wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Kończycach

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 82 000,00 zł
Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt obejmuje remont dwóch toalet oraz dwóch pomieszczeń z prysznicami w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Kończycach. Po remoncie toalet będą (one) przystosowane dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem pomieszczenia dla matek z niemowlakami do przewijania oraz karmienia.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 7

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 82 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 82 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
Inna: naukowo-sensoryczna

Lokalizacja:  ul. Dorotki 3

Uszczegółowienie lokalizacji: Dzielnicowy Ośrodek Kultury

Zasięg oddziaływania projektu:
Bezpośredni projekt obejmie wszystkich korzystających z Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kończycach jako centrum życia kulturalnego i społecznego Dzielnicy Kończyce. W DOK-u odbywa się wiele imprez i wydarzeń, w których uczestniczą mieszkańcy całego Zabrza. Na terenie Ośrodka odbywają się Festyny dla mieszkańców, spotkania dla dzieci, spotkania emerytów, spotkania hodowców gołębi, zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w DOK-u, zajęcia ośrodka kuratoryjnego oraz wiele innych wydarzeń.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok.14.000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Oszacowano na podstawie informacji osób korzystających z Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kończycach (rocznie).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Stan techniczny łazienek i instalacji wodno-sanitarnych jest zły ze względu na wiek i zużycie. Ponadto podczas zmiany ciśnienia atmosferycznego z kanalizacji wydobywa się brzydki zapach, co utrudnia korzystanie z toalet. Ponadto po remoncie toalety przystosowane zostaną dla niepełnosprawnych i matek z dziećmi ( karmienie i przewijanie). Remont łazienek z wymiana instalacji wodno-kanalizacyjna, wymiana kafelek i urządzeń poprawi estetykę i higienę części sanitarnej Dzielnicowego Ośrodka Kultury w Kończycach.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0061 Doświetlenie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Paderewskiego z ul. Noconiów lampami LED

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 33 000,00 zł
Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt zakłada montaż oświetlenia LED dla przejścia dla pieszych na ul. Paderewskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Noconiów

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 22

Pula: Kończyce — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 33 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 33 000,00 zł

Kategoria projektu:
zdrowie
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Paderewskiego × Noconiów

Uszczegółowienie lokalizacji: Przejście dla pieszych

Zasięg oddziaływania projektu:
Z przejścia dla pieszych korzystają mieszkańcy dzielnicy, działkowicze, klienci sklepów, restauracji oraz lodziarni, które znajdują się w okolicy, a także firm usługowych. Ponadto w najbliższej okolicy są 2 przystanki autobusowe, z których korzystają mieszkańcy oraz uczniowie dojeżdżający do Szkoły Plastycznej.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 500 dziennie

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Osoby korzystające z przejść dla pieszych często ubrane są w ciemne kolory co stwarza większe niebezpieczeństwo niedostrzeżenia tak ubranego pieszego. Dodatkowe oświetlenie tego miejsca na pewno zwiększy bezpieczeństwo pieszych oraz komfort podróżowania kierowców.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0062 Skatepark, o jakim marzymy

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 310 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Chciałbym, by na miejscu starego stateparku w parku przy Domu Muzyki i Tańca powstał zupełnie nowy, nowoczesny i atrakcyjny dla dzieci i młodzieży obiekt. Dzięki niemu będzie można odciągnąć dzieci sprzed telewizorów i komputerów, a w zamian zapewnić im atrakcyjny, a zarazem wspomagający rozwój psycho-fizyczny sposób spędzania wolnego czasu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 299

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 310 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 310 000,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zieleń miejska
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Park J. Kuronia przy Domu Muzyki i Tańca

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Na miejscu starego, zniszczonego skateparku, w zachodniej części parku.

Zasięg oddziaływania projektu:
W Zabrzu jest zaledwie kilka miejsc, gdzie dzieci i młodzież bezpiecznie mogą jeździć na rowerach, rolkach i hulajnogach. W centrum nie ma ani jednego takiego miejsca. Dlatego chciałabym, żeby takie miejsce jak najszybciej powstało. Korzystać z niego będą mogły osoby z całego miasta.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
2500 miesięcznie

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Skatepark ma być miejskim obiektem otwartym i dostępnym dla wszystkich. Kto potem będzie jego dysponentem, pozostaje w gestii UM.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Cele:
– zdrowotny — promowanie aktywnego stylu życia;
– sportowy — rozwój umiejętności sportowych i manualnych;
– rekreacyjny — młodzi zabrzanie zyskają atrakcyjna przestrzeń do spędzania czasu wolnego;
– społeczny — dzieci i młodzież, ale również osoby dorosłe będą spędzać czas ze sobą na żywo, a nie w świecie wirtualnym, do którego często uciekają z braku innych możliwości spędzania wolnego czasu;
– promocyjny — Zabrze nie ma zbyt wielu podobnych obiektów, z których mogłyby korzystać dzieci i młodzież, a dobrze przygotowane obiekty tego typu przyciągają również mieszkańców innych miast.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0063 Bezpieczna droga do szkoły i boiska — remont nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. G. Zapolskiej 25-27-29-31-33 wraz z zasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 70 520,00 zł
Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Chodnik przy ul. G. Zapolskiej 25-27-29-31-33 umożliwia dojście mieszkańcom sąsiadujących budynków do centrum dzielnicy oraz do nowo wybudowanego osiedla. Ze względu na brak środków finansowych Gmina Miejska Zabrze kilkakrotnie odmówiła wykonania remontu drogi. Projekt obejmuje:
1. Remont nawierzchni chodnika (bez przebudowy infrastruktury podziemnej) –o szerokości ok. 150 cm, wzdłuż budynku przy ul. G. Zapolskiej 25-27-29-31-33 ok. 130 mb poprzez wymianę zdegradowanej powierzchni asfaltowej na nową (w istniejącym miejscu) z kostki o gr. 8 cm.
2. Remont nawierzchni chodnika na wysepce przy ul. G. Zapolskiej 25 o powierzchni ok. 8m² poprzez wymianę zdegradowanej powierzchni z kostki na nową z kostki (gr. 6cm).
3. Nasadzenie 3 drzew (np.. wiśnia Pissardii) oraz 12 sztuk niskich krzewów wraz z roczną pielęgnacją.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Mikulczyce — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 70 520,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  ul. G. Zapolskiej 25-27-29-31-33

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
4709/38, 5889/26

Zasięg oddziaływania projektu:
Dzielnicowy.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 1200 – 1500 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Działki stanowią drogę publiczną, z której każda osoba może skorzystać. Z chodnika będą regularnie korzystali m.in.. Mieszkańcy budynków przy ul. G. Zapolskiej 16-18, 25-27-29-31-33,35-35a-35b-35c-35d,37-37a (łącznie ok. 350 mieszkań), użytkownicy zespołu kilkudziesięciu garaży oraz osoby zainteresowane skorzystaniem z pobliskiego boiska wielofunkcyjnego (ul. G. Zapolskiej 33). Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów poprawi estetykę otoczenia.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Bezpieczne przejście mieszkańców osiedla do centrum dzielnicy, bez konieczności omijania uszkodzonej nawierzchni i związanego z tym ryzyka utraty zdrowia.

Uwagi przy ocenie: 
Fragment chodnika wzdłuż budynku przy ul. G. Zapolskiej 25-27-29-31-33 przebiega przez działkę nr 4706/38, której dysponentem nie jest ani Miasto Zabrze, ani Skarb Państwa. Wniosek nie spełnia kryterium § 11 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”, który stanowi „Projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu państwa i pozostawać we władaniu Miasta Zabrze”. W związku z powyższym na etapie oceny prawno-technicznej wniosek zostaje odrzucony.

P0064 Muszla koncertowa na Osiedlu Kopernika (instalacja elektryczna wewnętrzna)

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 27 732,02 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Dotyczy projektu: Fajne Zabrze (infrastruktura rowerowa i artystyczna)
Dokończenie wygranego poprzednio projektu P0023 – budowa Muszli Koncertowej – wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w Zabrzańskim Centrum Kultury i Sportu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 27 732,02 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Przy Basenie Aquarius na os. Kopernika

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka 1429/1

Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze, Województwo, Kraj. Dotyczy to miejsca, w którym odbyły się 2 koncerty TVP-2 i Radia Zet i Radia Eska. Na pierwszym koncercie było ok. 130 tysięcy ludzi natomiast na drugim ok. 50 tysięcy pomimo złej pogody.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 50 000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Dysponentem Zabrzańskiego Centrum Kultury i Sportu będzie Urząd Miasta Zabrze. Budowa Muszli Koncertowej a mianowicie wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej wewnątrz muszli – przyłącze elektryczne jest wykonane na miejscu.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Po wybudowaniu muszli koncertowej konieczne jest wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej aby móc w pełni korzystać z tego obiektu w Zabrzańskim Centrum Kultury i Sportu. Muszla Koncertowa znajduję się w dogodnym miejscu dla mieszkańców Zabrza. Pod względem lokalizacji, komunikacji i przestrzennym stanie się obiektem szerokiego dostępu.

Uwagi przy ocenie: 
Wniosek nie może być uznany za samoistny – bez powstania muszli koncertowej nie ma możliwości zrealizowania zadania.

P0065 Fajne Zabrze — infrastruktura rowerowa i artystyczna

Status projektu:  W REALIZACJI
Wartość wniosku do listy do głosowania: 499 963,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
1) Dokończenie budowy muszli koncertowej przy basenie Aquarius Kopernik
2) Budowa przejazdu dla rowerzystów przy skrzyżowaniu ulic Mielżyńskiego i Szkubacza, w stronę Kąpieliska Leśnego.
3) Budowa drogi rowerowej łączącej Zaborze Północ z Biskupicami.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 3 240

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap niezrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap niezrealizowany
Zakończenie robót
etap niezrealizowany
Eksploatacja
etap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
1. Część dotycząca ścieżek rowerowych — zakończono i przekazano do eksploatacji.
2. Część dotycząca budowy muszli koncertowej — opracowano dokumentację projektową i ogłoszono 5 przetargów na wybór wykonanawcy. Proponowane kwoty przekraczały wysokość środków, przeznaczonych na realizację zadania.

Informacja wg stanu na 31 marca 2024 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/WI/27/21 ZBO-FAJNE ZABRZE-INFRASTRUKTURA ROWEROWA IARTYSTYCZNA

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 499 963,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 499 963,00 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
1) Przy Basenie Aquarius na os. Kopernika.
2) Skrzyżowanie ul Mielżyńskiego z ul. Szkubacza.
3) ul. Szyb Jerzy w kierunku ul. Trębackiej

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1) Działka nr 1429/1
2) Działka nr 165/24, 167/24, 312/24
3) Działka nr 772/96, 986/94, 489/163, 581/157

Zasięg oddziaływania projektu:
Miasto Zabrze.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
ok. 50.000 tysięcy osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt ogólnodostępny. Dysponentem efektów realizacji projektu będzie Miasto Zabrze. Zasady dostępności publicznej muszli koncertowej określi Urząd Miasta Zabrze.
1). Finalizacja budowy muszli koncertowej. W ramach środków z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego zbudowano płytę pod lodowisko oraz do jazdy na rolkach, doprowadzono drogę dojazdową, a także wykonano instalację elektryczną i wodociągową.
2) Wytyczenie przejazdu rowerowego dla osób poruszających się w stronę Kąpieliska Leśnego. Proponowane rozwiązanie wskazano w załączniku nr 2 do wniosku. Wnioskodawca dopuszcza inne wytyczenie przejazdu zw. względu na przepisy budowlane i drogowe.
3) Przedłużenie drogi rowerowej łączącej dzielnice Zabrze-Północ i Biskupice znajdującej się na Zabrzańskim Szlaku Rowerowym. Droga o nawierzchni asfaltowej. Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na dwóch odcinkach:
a. Szerokość 3m, długość 100m. Na działkach 772/96 oraz 986/94;
b. Szerokość 2m, długość 150m. Na działkach 489/163 oraz 581/157. Wnioskodawca dopuszcza inne wytyczenie przejazdu w sytuacji gdy poprawiło by to efekt realizacji.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) Po wybudowaniu muszli koncertowej ZABRZAŃSKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU pod względem lokalizacji, komunikacji i przestrzeni stanie się obiektem szerokiego dostępu mieszkańców. Ten wspaniały kompleks będzie służył mieszkańcom przez cały rok (latem rolkowiczom i wszystkim poruszającym się na jakichkolwiek kółkach po płycie powierzchni 2000 mkw. Natomiast zimą w miesiącach grudniu, styczniu i lutym będzie tam lodowisko). Instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna zostały wykonane w ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. Już dzisiaj wielu mieszkańców Zabrza korzysta z terenu ze swoimi dziećmi. Wybudowanie muszli koncertowej stanowić będzie dokończenie wizji stworzenia Zabrzańskiego Centrum Kultury i Sportu, gdzie będzie można organizować szereg imprez kulturalnych i sportowych, promujących miasto Zabrze. Będzie to również miejsce spędzania wolnego czasu dla całych rodzin.
2) Wybudowanie przejazdu rowerowego przy skrzyżowaniu ulic Mielżyńskiego i Szkubacza (okolice M1 Zabrze) zwiększy bezpieczeństwo rowerzystów. Obecnie nie jest możliwe bezpieczne pokonanie tego skrzyżowania zgodnie z przepisami ruchu drogowego jadąc z Os. Kopernika w kierunku Maciejowa. Z tego przejazdu prawie zawsze korzystają rowerzyści „KOPERNIK NA ROWERZE”.
3) Połączenie dwóch dzielnic drogą dla rowerów będzie służyło dobrej integracji między dzielnicami jak i bezpiecznemu przemieszczaniu się w tym miejscu. Bedzie to rozbudowa infrastruktury, która powstanie po zrealizowaniu projektu P0040 z V edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0066 Fajne Zabrze — pumptrack rowerowy i bezpieczeństwo pieszych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 500 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Innowacyjny tor typu pumptrack dla rowerów, deskorolek, rolek, hulajnóg itp.. przy u;. Winklera (o długości ok. 240m) oraz doświetlenie lampami LED niebezpiecznych przejść dla pieszych (na skrzyżowaniu de Gaulle’a i Reymonta oraz na 3 Maja przy MOK).

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 1 309

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 500 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 500 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport

Lokalizacja: 
1) Pumptrack: niezabudowany teren przy ul Winklera (pomiędzy terenem Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz terenem Walki Makoszowy)
2) Doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. de Gaulle’a i Reymonta oraz ul. 3 Maja (przy skrzyżowaniu z ul. Rymera, koło MOK)

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1) Pumptrack: teren między boiskiem, pasem drogowym a terenem szkoły (patrz dołączone mapki).
2) Doświetlenie przejść dla pieszych: skrzyżowanie ul. de Gaulle’a i Reymonta oraz ul. 3 Maja przy skrzyżowaniu z ul. Rymera (obok MOK) – reflektor oświetlający pas ruchu powinien znajdować się tuż przed przejściem (od strony nadjeżdżających pojazdów), zapewniając odbicie promieni świetlnych od pieszego w stronę oczu kierowcy (patrz dołączone mapki).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1) Pumptrack: 2244/80
2) Doświetlenie przejść dla pieszych: 2399/122, 2959/122, 2962/122, 4216/122, 4216/123, 4596/123, 5941/123 oraz 2248/105

Zasięg oddziaływania projektu:
1) Pumptrack: Mieszkańcy całego Zabrza i miast ościennych. Wszyscy chętni do aktywności mieszkańcy Zabrza: dzieci, młodzież, dorośli. Przeznaczony będzie zarówno dla profesjonalistów, pasjonatów jak i całych rodzin. Niemal każdy może jeździć po PUMPTRACKU. Początkujący będą powoli i spokojnie przejeżdżać tor, a wprawni rowerzyści rywalizować między sobą. Z tory korzystać będzie można również na deskorolce, rolkach, hulajnodze itp. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu trasy tor będzie dostosowany do zróżnicowanych prędkości: zarówno dla małych rowerków dziecięcych, jak i dużych rowerów górskich lub typu BMX. 2) Doświetlanie przejść dla pieszych: Piesi przechodzący przez ulicę, kierowcy i pasażerowie przejeżdżających pojazdów, bezpieczeństwo komunikacyjne okolicy. Projekt zakłada montaż latarni LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ruchliwych ulic De Gaulle’a i 3 Maja.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1) Pumptrack: ok. 60 -100 rowerzystów dziennie; 2) Doświetlenie przejść dla pieszych: ponad 2000 pieszych dziennie + około 16000 kierowców i pasażerów pojazdów dziennie = ponad 18 000 osób dziennie. Razem prawie 19 000 osób dziennie.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
1) Pumptrack: Obiekt ogólnodostępny, całodobowa, bez specjalnego oświetlenia ( korzystanie w warunkach naturalnego światła, bezpłatny, praktycznie bezobsługowy. Dysponent Miasto Zabrze.
2) Doświetlenie przejść dla pieszych: Obiekt ogólnodostępny, całodobowo, bezpłatny. Dysponent: Miasto Zabrze.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) PUMPTRACK:
– połączenie bezpiecznej zabawy, jazdy na rowerze i przebywania na świeżym powietrzu;
– sprzyjanie budowaniu dobrych relacji społecznych;
– angażowanie całych rodzin oraz ułatwienie zacierania różnic międzypokoleniowych;
– ćwiczenie refleksu, zmysłu równowagi, pewności siebie, obycie ze sprzętem rowerowym oraz poprawa kondycji fizycznej;
– miejsce spotkań i zdrowy azyl dla lokalnych społeczności;
– promocja zdrowego trybu życia i kultury fizycznej;
– zaprojektowany świadomie z dbałością o detale obiekt może pełnić rolę przestrzennych rzeźb urozmaicających krajobraz;
– arena sportowa umożliwiająca organizację imprez sportowych.
2) DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH:
– znaczna poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszego przechodzenia przez ul. de Gaulle’a i 3 Maja;
– zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych;
– poprawa komfortu i bezpieczeństwa przejazdu samochodem przez ul. de Gaulle’a i 3 Maja;
– wzrost poczucia zadbania i bezpieczeństwa okolicy w świadomości jej mieszkańców;
– poprawa efektywności energetycznej i oszczędność kosztów eksploatacji przez zastosowanie technologii LED.

Uwagi przy ocenie: 
Z uwagi na wprowadzone zmiany w kosztorysie złożonym przez Wnioskodawcę, tabela – weryfikacja kosztorysu zawiera tylko kosztorys z uwagami zatwierdzonymi przez Wnioskodawcę. W razie przekroczenia budżetu przewidzianego na ten projekt w trakcie realizacji inwestycji i braku możliwości skompensowania tego oszczędnościami w ramach Pozycji 1, wnioskodawca zgodził się, aby w pierwszej kolejności zrezygnować z elementu Pozycja 2a.
Ponadto informuję, że wykonanie projektu jest możliwe w roku budżetowym, jednak podłączenie do sieci elektroenergetycznej może nastąpić w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Termin ten określa Operator Systemu Dystrybucyjnego. Z reguły termin przyłączenia jest określany na dwa lata od daty podpisania umowy o przyłączenie.
Ponadto decyzja o konieczności doświetlenia przejść dla pieszych winna zostać poprzedzona analizą, przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi dla oświetlenia przejść dla pieszych rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury. Wynik analizy wskazuje konieczność lub brak konieczności wykonania doświetlenia przejścia dla pieszych.
Dodatkowe uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0067 Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Mikołaja Kopernika

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł
Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Budowa miejsc postojowych w najbardziej newralgicznym punkcie osiedla tj. przy ul. Banachiewicza otoczonej przez 6 wieżowców i 5 bloków czteropiętrowych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE — Wnioskodawca złożył odwołanie — Wynik rozpatrzenia odwołania: Negatywna ocena podtrzymana

Pula: Osiedle Mikołaja Kopernika — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 155 000,00 zł

Kategoria projektu:
zdrowie
przestrzeń publiczna

Lokalizacja: 
ul. Banachiewicza 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 12, 14, 16

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki nr 1331/52

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Uwagi przy ocenie: 
W związku z zapotrzebowaniem na budowę miejsc postojowych przy jednoczesnej konieczności spełnienia wymogów w zakresie zachowania terenów zielonych, po zasięgnięciu opinii z Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zabrzu – pismo nr BPP.6720.1.2020.HK z dnia 11.09.2020 dalsza rozbudowa miejsc postojowych na terenie Osiedla Mikołaja Kopernika MZDiII winna być rozpatrywana w szerszym zakresie, a mianowicie zbilansowania miejsc postojowych oraz minimalnej wymaganej powierzchni biologicznie czynnej.
Powierzchnia działki objęta inwestycją wynosi ok. 6,5 tys. m², a zgodnie z uwarunkowaniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego minimalna powierzchnia biologicznie czynna winna mieć 1,6 tys. m².
W związku z powyższym konieczność przeprowadzenia analiz szczegółowych w w/w zakresie jak uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę przedmiotowego parkingu oraz realizacja robót powoduje, że realizacja wniosku może nie być możliwa w trakcie jednego roku (2021).
Wnioskodawca w złożonym projekcie oszacował koszty zadania wg cennika miejskiego jako wybudowanie miejsca postojowego. W konkretnym przypadku należało jednak uwzględnić koszty budowy parkingu z kostki brukowej grubości ok. 10cm na podbudowie z kruszyw o grubości ok. 50cm bez przebudowy infrastruktury podziemnej.
Wnioskodawca wystąpił o wykonanie 20 miejsc postojowych, wobec czego – zgodnie z przepisami – powinno się tam znaleźć 18 miejsc zwykłych oraz 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. W projekcie nie uwzględniono kosztów wykonania dróg: dojazdowej na miejsca, przejazdowej po parkingu oraz wyjazdowej z parkingu. Oszacowano, że na wykonanie projektu wymagane jest przeznaczenie 411m² wolnej powierzchni.
Po dokonanej kalkulacji kosztów, jakie należałoby ponieść na realizację projektu wynika, że wartość projektu wyniosłaby 275 600zł. Pula dla tego projektu dzielnicowego wynosi 155 000zł.
Wnioskodawca nie dołączył do projektu wymaganej zgody dysponenta nieruchomości (działka połączona z drogami posiada klasoużytek „dr”).

Wnioskodawca złożył odwołanie od niedopuszczenia projektu do głosowania.
Po rozpatrzeniu odwołania ocena została podtrzymana.

P0068 Wyodrębnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 138 969,47 zł
Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wydzielenie miejsc postojowych dla 18 samochodów, w tym 16 o wym. 2,5m × 5m oraz 2 o wym. 3,6m × 5m (osoby niepełnosprawne) oraz oświetlenie utwardzonej powierzchni światłem latarni usytuowanej na środku. Nawierzchnia z płyt ażurowych zbrojonych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 195

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
W dniu 15 listopada 2021 r. został podpisany protokół odbioru końcowego prac.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2021 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/JGN/28/21 ZBO-WYODRĘBNIENIE MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Pula: Grzybowice — dzielnica „mała”

Wartość puli: 155 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 138 969,47 zł

Wartość projektu do głosowania: 138 969,47 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura

Lokalizacja:  Wincentego Witosa

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działki ewidencyjne nr 2055/158, 2056/158

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt z zasady przeznaczonym jest dla mieszkańców terenów położonych przy ul. Witosa w Zabrzu Grzybowicach.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
1000 osób

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Planowane miejsca postojowe będą ogólnodostępne, nie przewiduje się tu żadnych ograniczeń.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozwiązanie, przynajmniej częściowe, problemów parkingowych dotykających określoną grupę mieszkańców Gminy Zabrze

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

P0069 Modernizacja Zaborza Poremby — nowe miejsca postojowe oraz flowpark / streetworkout

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 309 459,00 zł
Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Nowe miejsca postojowe w dzielnicy Zaborze Północ oraz flowpark do ćwiczeń streetworkout.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 90

Pula: Zaborze Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 309 459,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 309 459,00 zł

Kategoria projektu:
sport
zdrowie

Lokalizacja:  Struzika / Pyki

Uszczegółowienie lokalizacji: 
1. Parking pomiędzy Struzika 4b a Struzika 6.
2. FlowPark na skwerze pomiędzy ul. Struzika a ul. Pyki (obok boiska do koszykówki).

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1. 3192/88
2. 96 i/lub 2826/95 i/lub 2815/88

Zasięg oddziaływania projektu:
Celem projektu jest uatrakcyjnienie osiedla ” Poremba” w dzielnicy Zaborze Północ poprzez: 1) budowę nowych miejsc parkingowych, dzięki którym znacznie poprawi się wygoda i komfort mieszkańców; 2) Flowparku do uprawiania streetworkoutu/ ćwiczeń kalistenicznych

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10.000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Parking oraz flowpark będą ogólnodostępne.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) poprawa komfortu i wygody;
2) promocja aktywnego trybu życia;
3) poprawa wizerunku dzielnicy.

Uwagi przy ocenie: 
W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 r.) dla przedmiotowej lokalizacji (dz. ew. nr 3192/88, 96, 2826/95 i 2815/88) określono kierunek zagospodarowania przestrzennego jako tereny śródmieścia miasta, oznaczone na rysunku studium symbolem NW.
Dla tych terenów w obowiązującym studium określono parametry, wskaźniki oraz warunki zagospodarowania i użytkowania terenu. Dla przedmiotowej działki określono:
— powierzchnię zabudowy, do 50% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,
— udział powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 25% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji.
W studium określono również wskaźniki dotyczące miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
— w zabudowie mieszkaniowej: 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie.
Należy jednak nadmienić, iż zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020 poz. 293), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, ma jednak charakter kierownictwa wewnętrznego i winno być stosowane w sytuacji kształtowania polityki wewnętrznej gminy, co należy uwzględnić rozpatrując przedmiotowy wniosek.
Z treści przedmiotowego wniosku nie wynika czy proponowany zamiar inwestycyjny spełnia ww. ustalenia studium uwarunkowań.
Analizując stan zagospodarowania działki nr 96, 2826/95 i 2815/88 stanowią jeden kompleks terenu. Działka nr 3192/88 usytuowana jest poza tym kompleksem. Wszystkie działki stanowią tereny zielone istniejącego osiedla mieszkaniowego, przy czym na działce nr 2815/88 zlokalizowane jest boisko sportowe. Właściwym jest, aby przedmiotowe działki zagospodarować jako tereny zielone, a urządzenia sportowe lokować w obrębie istniejącego boiska sportowego na działce nr 2815/88.

P0070 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Biskupic

Status projektu:  ZREALIZOWANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 309 999,90 zł
Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez remont chodnika wzdłuż ul. Kasprowicza oraz jego doświetlenie.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? TAK

Głosów: 548

Stan realizacji:

Założenie zadania budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu na wykonawcę
etap zrealizowany
Rozpoczęcie robót
etap zrealizowany
Zakończenie robót
etap zrealizowany
Eksploatacja
etap zrealizowany

Informacja o realizacji:
Inwestycja została zrealizowana.

Informacja wg stanu na 30 listopada 2022 r.

Symbol zadania budżetowego:
WI/MZDIII/29/21 ZBO-POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW BISKUPIC

Pula: Biskupice — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 309 999,90 zł

Wartość projektu do głosowania: 309 999,90 zł

Kategoria projektu:
przestrzeń publiczna

Lokalizacja:  Kasprowicza

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Odcinek istniejącego chodnika.
Początek odcinka: skrzyżowanie z ul. Reja
Koniec odcinka: 400m dalej w kierunku ul. Kasprowicza 8

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
1847/240

Zasięg oddziaływania projektu:
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z chodnika wzdłuż ul. Kasprowicza poprzez remont fragmentu odcinku wraz z montażem latarni, które doświetlą teren. Osoby idące na przystanek lub pieszo w kierunku Centrum zyskają oświetlony i wyremontowany chodnik. Przedmiot projektu to także fragment popularnej trasy wykorzystywanej rekreacyjnie ( spacery, bieganie, nordic walking).

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
10.000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Chodnik ogólnodostępny.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
1) poprawa bezpieczeństwa;
2) poprawa komfortu przemieszczania się;
3) poprawa wizerunku dzielnicy.

P0071 Parking Wolności 395 (przy CK Wiatrak)

Status projektu:  ODRZUCONY
Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł
Pula: Projekt ogólnomiejski

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Projekt dotyczy adaptacji nieużytków, które pozostały po budowie Drogowej Trasy Średnicowej (obok i za budynkiem CK Wiatrak) na miejsca do parkowania w trakcie odbywających się w CK Wiatrak koncertów, dużych wydarzeń na Hali Sportowej Pogoń Zabrze i na Skansenie Królowa Luiza.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? NIE

Pula: Projekt ogólnomiejski

Maksymalna wartość projektu: 500 000,00 zł
Wartość puli: 1 000 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 250 000,00 zł

Kategoria projektu:
edukacja
kultura

Lokalizacja:  ul. Wolności 395

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
2404/36, 2403/36, 2405/36, 2406/36, 2407/36, 2408/36, 2409/36, 2409/38, 2410/36, 2411/36, 2412/36, 2413/36, 2414/36, 3174/36, 3152/36

Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt dotyczy adaptacji ok 3000 m2 nieużytków, które pozostały po budowie Drogowej Trasy Średnicowej ( obok i za budynkiem CK Wiatrak) i stworzenie bezpiecznej strefy parkowania. Adaptacja nie wymaga zmiany organizacji ruchu drogowego. Od lat pojawia się poważny problem z brakiem miejsca do zaparkowania pojazdów w trakcie odbywających się w CK Wiatrak koncertów, dużych wydarzeń Hali Sportowej Pogoń Zabrze, jak również Skansenie Królowej Luizy. Zbyt mała ilość miejsca do zaparkowania powoduje utrudnienia w ruchu drogowym i stwarza sytuacje niebezpieczne zarówno dla kierowców i pieszych. Zagospodarowanie tego w/w terenu na potrzeby kierowców w dużym stopniu rozwiązałoby ten problem i przyczyniłoby się do zmniejszenia zagrożeń. Projekt jest skierowany głownie do mieszkańców Zabrza, korzystających z oferty koncertowej CK Wiatrak, dużych wydarzeń na Hali Sportowej Pogoń Zabrze i Skansenie Królowej Luizy. Na realizacji skorzystają mieszkańcy całej aglomeracji śląskiej. W dużym stopniu ułatwi też pracę policji i służbom miejskim. Poprawi bezpieczeństwo i zyskają tez terany zielone.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
20.000

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt zakłada bezpłatne korzystanie z miejsca do zaparkowania w trakcie wydarzeń w CK Wiatrak, na Hali Sportowej Pogoń i Skansenie Królowa Luiza.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawi bezpieczeństwo kierowców i pieszych; Mniej zniszczonej zieleni; aktywacja osób starszych i niepełnosprawnych; utrwalenie pozytywnego wizerunku miasta zarówno w odbiorze mieszkańców jak i osób przyjezdnych.

Uwagi przy ocenie: 
Parking, który miałby być wybudowany w ramach złożonego wniosku jest niezgodny z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

P0072 Wyodrębnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 242 664,38 zł
Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Wydzielenie miejsc postojowych dla 40 samochodów, w tym 38 o wym. 2,5m × 5m oraz 2 o wym. 3,6m × 5m (osoby niepełnosprawne) oraz oświetlenie powierzchni światłem latarni usytuowanej na środku. Nawierzchnia z płyt ażurowych zbrojonych.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 127

Pula: Centrum Północ — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 242 664,38 zł

Wartość projektu do głosowania: 242 664,38 zł

Kategoria projektu:
edukacja
sport
zdrowie

Uszczegółowienie lokalizacji: 
Wewnętrzny dziedziniec pomiędzy budynkami przy ul. Skłodowskiej 21-25, Cieszyńskiej 22-28, Spokojnej 7-11.

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka ewidencyjna nr 6620/45.

Zasięg oddziaływania projektu:
Teren planowanej inwestycji okolony jest przez budynki położone przy ul. Skłodowskiej 21-25, Cieszyńskiej 22-28, Spokojnej 7-11 oraz garażami. Z tego względu głównymi beneficjentami projektu będą osoby zamieszkujące w tych budynkach, które na chwilę obecną parkują pojazdy na nieutwardzonym terenie.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
W budynkach korzystających docelowo z miejsc parkingowych znajduje się około 200 mieszkań. Szacunkowa liczba beneficjentów: 1.000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt z zasady przeznaczony jest dla mieszkańców budynków wielorodzinnych, sąsiadujących z przedmiotową działką.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Rozwiązanie, przynajmniej częściowe, problemów parkingowych dotykających określoną grupę mieszkańców Gminy Zabrze.

Uwagi przy ocenie: 
W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 4 lipca 2011 r.) dla przedmiotowej lokalizacji (dz. Ew. nr 6620/45) określono kierunek zagospodarowania przestrzennego jako tereny śródmieścia miasta, oznaczone na rysunku studium symbolem UM.
Dla tych terenów w obowiązującym studium określone parametry, wskaźniki oraz warunki zagospodarowania i użytkowania terenu. Dla przedmiotowej działki określono:
— powierzchnię zabudowy, do 60% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji,
— udział powierzchni biologicznie czynnej, nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji.
W studium określono również wskaźniki dotyczące miejsc postojowych dla samochodów osobowych:
— w zabudowie mieszkaniowej: 1 miejsce parkingowe na jedno mieszkanie.
Należy jednak nadmienić, iż zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2020 poz. 293), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, ma jednak charakter kierownictwa wewnętrznego i winno być stosowane w sytuacji kształtowania polityki wewnętrznej gminy, co należy uwzględnić rozpatrując przedmiotowy wniosek.
Z treści przedmiotowego wniosku nie wynika czy proponowany zamiar inwestycyjny spełnia ww. ustalenia studium uwarunkowań.

P0073 Ustawienie latarni ulicznej przy ul. św. Jerzego

Status projektu:  PRZEGRANY
Wartość wniosku do listy do głosowania: 33 000,00 zł
Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Streszczenie projektu (wg wniosku mieszkańca): 
Ustawienie latarni ulicznej oświetlającej miejsce postojowe samochodów oraz chodnik w obrębie budynku przy ul. św. Jerzego w Zabrzu.

Zeskanowany wniosek mieszkańca zawarty jest w pliku. Zobacz plik

Czy projekt dopuszczony do głosowania? TAK

Czy projekt wybrany w głosowaniu? NIE

Głosów: 4

Pula: Centrum Południe — dzielnica „duża”

Wartość puli: 310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku: 33 000,00 zł

Wartość projektu do głosowania: 33 000,00 zł

Kategoria projektu:
zdrowie

Lokalizacja:  ul. św. Jerzego

Działki ewidencyjne (wg wskazań mieszkańca):
Działka ewidencyjna nr 2926/43

Zasięg oddziaływania projektu:
Zasięg oddziaływania projektu obejmuje ulicę św. Jerzego w Zabrzu.

Dla jakich grup odbiorców (beneficjentów) projekt jest przeznaczony:

Szacunkowo określona liczba osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Około 2.000 osób.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w  sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Projekt z zasady przeznaczony jest dla mieszkańców okolicznych budynków wielorodzinnych oraz wszelkich osób przechodzących ulicą św. Jerzego po zmroku.

Przewidywane cele do osiągnięcia:
Poprawa bezpieczeństwa wszystkich osób przechodzących ulicą św. Jerzego, w szczególności mieszkańców ulicy oraz zaparkowanych tam samochodów.

Uwagi przy ocenie: 
Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są w pliku. Zobacz plik

2024-04-30

Dla Mieszkańców