Zabrze przestrzenią rozwoju

Regulamin udzielania dofinansowania inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Zabrze.
Uchwała Nr IX/88/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 maja 2011r. w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Zabrze.

W dniu 20 czerwca 2011r. ww. uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Pobierz uchwałę:
http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2011&poz=2496

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców