Papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem i ustaloną częstotliwością:
frakcja papier:

a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości mieszanej, jeden raz w miesiącu,

b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej i nieruchomości mieszanej, jeden raz w tygodniu;

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem i ustaloną częstotliwością:
frakcja szkło:

a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości mieszanej, jeden raz w miesiącu,

b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej i nieruchomości mieszanej, jeden raz w tygodniu;

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem i ustaloną częstotliwością:
frakcja metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe:

a) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości mieszanej, w okresie od maja do września jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od października do kwietnia jeden raz w miesiącu,

b) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej i nieruchomości mieszanej, w okresie od maja do września dwa razy w tygodniu, natomiast w okresie od października do kwietnia jeden raz w tygodniu

Dla Mieszkańców