Zabrze przestrzenią rozwoju

Papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem i ustaloną częstotliwością:

frakcja papier:

  • z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu;
  • z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – jeden raz w tygodniu;
  • z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeden raz w miesiącu;

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem i ustaloną częstotliwością:

frakcja szkło:

  • z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu;
  • z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – jeden raz w tygodniu;
  • z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeden raz w miesiącu;

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie realizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem i ustaloną częstotliwością:

frakcja metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe

  • z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na trzy tygodnie;
  • z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – w okresie od maja do września dwa razy w tygodniu, natomiast w okresie od października do kwietnia jeden raz w tygodniu;
  • z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeden raz w miesiącu;

Dla Mieszkańców