Zabrze przestrzenią rozwoju

Epidemie

W celu uniknięcia epidemii zagrożeń epidemiologicznych wynikających z różnych przyczyn obywatel powinien:
• przestrzegać podstawowych zasad higieny;
• nie spożywać żywności z niepewnych źródeł;
• unikać kontaktu z chorymi na choroby zakaźne;
• w razie wątpliwości zgłosić się do lekarza;
• przestrzegać terminów szczepień ochronnych;
• ograniczyć kontakty bezpośrednie ze zwierzętami;
• przestrzegać zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunikatach (np.: ostrzeżenia, o wściekliźnie);

Aby zmniejszyć zagrożenia, trzeba przestrzegać następujących zaleceń:
• nie należy spożywać, przetwarzać, ani uzdatniać żywności wykazującej cechy zamoczenia bez zewnętrznych oznak uszkodzenia, ani przechowywanej w niewłaściwej temperaturze (wyłączone urządzenia chłodnicze) oraz po upływie terminu przydatności do spożycia;
• zamoczoną żywność należy zgromadzić w wydzielonym miejscu;
• kupując żywność należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd i stan opakowań (zacieki i ślady korozji), czytelność etykiet, terminy przydatności do spożycia;
• należy pamiętać, że niezdatne do spożycia są warzywa, jarzyny i owoce będące w czasie powodzi pod wodą;
• wszelkie wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów i dystrybucją żywności należy zgłaszać do terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych;
• ze źródeł wody, które zostały zatopione lub podtopione, należy wypompować wodę i naprawić uszkodzenia. Po napełnieniu studni wodą należy ją wydezynfekować, a następnie odpompowywać wodę do momentu gdy badanie wykaże, że nadaje się do spożycia;
• oczyścić najbliższe otoczenie z nieczystości (w pierwszej kolejności odchody ludzkie i zwierzęce, padłe zwierzęta

Dla Mieszkańców