Monitoring- Rewitalizacja

Monitoring proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji, dotyczących postępów i efektów wdrażania programu.

o Mapa

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/monitoring-rewitalizacj…

o System Informacji o Terenie

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/monitoring-rewitalizacj…

o Prezentacje

http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/rewitalizacja/monitoring-rewitalizacj…

Dla Mieszkańców