Zabrze przestrzenią rozwoju

Monitoring- Rewitalizacja

Monitoring proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji, dotyczących postępów i efektów wdrażania programu.

o Mapa

o System Informacji o Terenie

o Prezentacje

Dla Mieszkańców