Zabrze przestrzenią rozwoju

Wyniki głosowania

Poniżej publikujemy wyniki głosowania w X edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie miało miejsce w okresie 11 – 28 września 2023 roku. Zanotowano 15 825 ważne karty do głosowania, w tym 15 319 oddanych elektronicznie oraz 506 w formie papierowej karty do głosowania. Łącznie mieszkańcy Zabrza oddali 28 491 głosów na poszczególne projekty bowiem każdy mieszkaniec miał prawo wskazać po jednym projekcie ogólnomiejskim i jednym dzielnicowym. Szczegóły zaprezentowano poniżej.

Projekty oznaczone jako wskazane do realizacji zostaną wpisane do projektu budżetu miasta Zabrze na 2024 rok oraz po przyjęciu budżetu i rozpoczęciu roku 2024 będą realizowane.

Informujemy równocześnie, że projekty oznaczone gwiazdką (*) jako premia za frekwencję zostały wskazane na podstawie par. 20 ust. 6 Załącznika do Uchwały Nr VIII/93/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu prze­prowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatel­skie­go „Zabrzański Budżet Partycypacyjny”. Dodatkowo informu­jemy, że do wykonania może zostać wskazany projekt, który otrzyma minimum 50 głosów.

Wyniki głosowania:

Szczegółowe informacje o poszczególnych wnioskach opublikowano w zakładce „Ocena wniosków”.

Biskupice

Dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0086 Rozwój i szczęście dzieci i młodzieży w Biskupicach

Głosów: 597
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0033 Modernizacja boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 w Biskupicach

Głosów: 206
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0032 Poprawa bezpieczeństwa na terenie dzielnicy Biskupice

Głosów: 49
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 320 049,50 zł

Centrum Południe

Dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0035 Ogólnodostępne boisko do koszykówki i siatkówki w ZCKOiZ oraz klasa pod chmurką przy SP15 wraz z monitoringiem zewnętrznym

Głosów: 1433
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0036 Sportowo – sensoryczny ogród zabaw

Głosów: 326
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 120 000,00 zł

P0022 Centrum Południe — pilne potrzeby mieszkańców: miejsca postojowe, strefa aktywności dla psów i bezpieczne przejścia dla pieszych

Głosów: 219
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0072 Rewitalizacja otoczenia stawu w Parku im. Powstańców Śląskich — budowa małej architektury i oświetlenia [rezygnacja z oświetlenia]

Głosów: 147
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 35 058,00 zł

P0029 Wspólna zabawa — plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 38 w Zabrzu

Głosów: 111
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 334 348,50 zł

P0063 Budowa placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej dla dorosłych

Głosów: 52
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

Centrum Północ

Dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0084 Doposażenie placu zabaw i budowa oświetlenia tradycyjnego w „Parku Rodzinnym”

Głosów: 422
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 245 000,00 zł

P0008 Rekreacyjna przestrzeń do wypoczynku

Głosów: 105
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0082 Lepsze Centrum – nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Pokoju. Autor: [anonimizacja]

Głosów: 77
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 50 000,00 zł

P0009 Budowa oświetlenia w Parku Rodzinnym przy ul. Nad Kanałem

Głosów: 69
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 325 000,00 zł

P0042 Odzyskanie równowagi ekologicznej poprzez ograniczenie wygrabiania terenu Parku Miejskiego z liści

Głosów: 43
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

Grzybowice

Dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0024 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 40 w Grzybowicach

Głosów: 452
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0058 Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w niezbędny sprzęt do ratowania życia i mienia ludzkiego w ramach specyfikacji ratownictwa technicznego

Głosów: 120
Czy realizacja? Tak*
Wartość projektu: 110 000,00 zł

P0075 Wybieg dla zwierząt, wymiar 15 metrów × 30 metrów

Głosów: 26
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 170 000,00 zł

P0060 [anonimizacja] — poprawa bezpieczeństwa w Grzybowicach

Głosów: 26
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0054 Wybieg dla psów przy blokach przy ulicy Wincentego Witosa w Zabrzu

Głosów: 21
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 85 000,00 zł

Guido

Dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0061 Radosna oaza — otoczona zielenią tężnia solankowa z miejscem zabaw dla dzieci

Głosów: 412
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0023 Renowacja i doposażenie placu zabaw na Janku

Głosów: 242
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0079 Lepsze Guido — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Makoszowskiej. Autor: [anonimizacja]

Głosów: 62
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 50 000,00 zł

Helenka

Dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0034 Bezpieczna i czysta Helenka — etap I

Głosów: 284
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 349 000,00 zł

P0006 Parking Niepokólczyckiego / Baczyńskiego

Głosów: 107
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 342 400,00 zł

P0059 Lepsza Helenka — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Jordana

Głosów: 86
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 50 000,00 zł

P0018 Budowa chodnika i modernizacja dojazdu z miejscami postojowymi

Głosów: 51
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 287 723,00 zł

P0004 Sportowa Helenka — zestawy do ćwiczeń sprawnościowych

Głosów: 44
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 349 011,27 zł

P0005 Chodnik z ul. K. K. Baczyńskiego do ROD „Tulipan” — poprawa estetyki terenu

Głosów: 44
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 318 000,00 zł

Kończyce

Dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0037 Remont sali gimnastycznej i sceny w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu

Głosów: 256
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0077 Lepsze Kończyce — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Paderewskiego. Autor: [anonimizacja]

Głosów: 32
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 50 000,00 zł

Maciejów

Dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0055 Miejsce do relaksu i wypoczynku (mini zoo) — etap III

Głosów: 245
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0057 Modernizacja i remont szkolnej biblioteki

Głosów: 168
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0014 II etap — stworzenie Parku Rekreacyjno-Przyrodniczo-Kulturowego

Głosów: 39
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0081 Lepszy Maciejów – nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Kondratowicza. Autor: [anonimizacja]

Głosów: 21
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 50 000,00 zł

Makoszowy

Dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0019 Zakup samochodu 9-cio osobowego dla OSP Makoszowy

Głosów: 308
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0013 Oaza zieleni — miejsce do relaksu i wypoczynku

Głosów: 33
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0080 Lepsze Makoszowy — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Legnickiej. Autor: [anonimizacja]

Głosów: 21
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 50 000,00 zł

Mikulczyce

Dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0067 Klasopracownia do nauki języka polskiego „Polski z Klasą” w Szkole Podstawowej nr 26 im. Rodła w Zabrzu

Głosów: 476
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 100 000,00 zł

P0052 Place zabaw dla psów

Głosów: 256
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

Osiedle Mikołaja Kopernika

Dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0031 Klub aktywnego seniora „Kopernik” na os. M. Kopernika

Głosów: 417
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0045 Boisko do piłki nożnej na Koperniku — modernizacja i remont osiedlowego boiska

Głosów: 289
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 100 000,00 zł

P0069 Wymiana nawierzchni ulicy Ciołkowskiego

Głosów: 83
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0003 Budowa miejsc postojowych na os. Kopernika

Głosów: 65
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0046 Ławki przy płycie (rolkowisko-lodowisku)

Głosów: 44
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 43 251,49 zł

P0030 Naprawa zalewanych chodników wraz z oświetleniem placu pomiędzy ulicami Heweliusza, Galileusza oraz Banachiewicza na os. Kopernika — etap II

Głosów: 31
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

Osiedle Młodego Górnika

Dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0027 Modernizacja łazienki w Przedszkolu nr 22 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9 w Zabrzu

Głosów: 193
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0065 Lepsze Osiedle Młodego Górnika — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Szybowej

Głosów: 71
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 75 000,00 zł

Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego

Dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0026 Remont chodników na os. T. Kotarbińskiego

Głosów: 1424
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0010 Rekreacyjna przestrzeń do wypoczynku, wybieg dla psów, remont chodników

Głosów: 330
Czy realizacja? Tak*
Wartość projektu: 175 000,00 zł

Pawłów

Dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0002 Oświetlenie parku i skweru na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego / Mendego ‐ strona parzysta i nieparzysta, jak i doświetlenie skrzyżowania Sikorskiego / Mendego / Pszczyńska

Głosów: 158
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0053 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Sikorskiego w rejonie DOK Pawłów

Głosów: 57
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0076 Lepszy Pawłów — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego. Autor: [anonimizacja]

Głosów: 46
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 50 000,00 zł

Poremba

Dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0041 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 16 w Zabrzu

Głosów: 448
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 174 756,73 zł

P0085 Zrelaksuj się! Leżaki i bujana ławka

Głosów: 75
Czy realizacja? Tak*
Wartość projektu: 12 691,16 zł

Rokitnica

Dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0066 Zakup sprzętu do organizacji imprez kulturalnych i sportowych, doświetlenie przejść dla pieszych, doposażenie urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Przedszkolu Nr 39

Głosów: 311
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 350 000,00 zł

Skłodowskiej-Curie

Dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0015 Etap I — poprawa wizerunku terenu w okolicy skrzyżowania ulicy Hermisza z ulicą Gdańską (okolice sklepu Fox) oraz wzdłuż ulicy Gdańskiej

Głosów: 237
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0039 Chodnik poprawa bezpieczeństwa i bytowych, udogodnienie dla niepełnosprawnych

Głosów: 42
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 26 700,00 zł

P0070 Utworzenie miejsc parkingowych przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie

Głosów: 39
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 306 800,00 zł

P0071 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych

Głosów: 34
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0038 Poprawa wizualna Zabrza. Poprawa nawierzchni parkingu ul. Jagiellońska 38 bcd

Głosów: 17
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 274 610,42 zł

Śródmieście

Dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0028 Sportowe podwórko przy Szkole Podstawowej Nr 43

Głosów: 685
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0049 Sport pod chmurką

Głosów: 426
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0062 „Aktywność łączy pokolenia” — integracja seniorów z Domu Pomocy Społecznej z lokalną społecznością

Głosów: 148
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 61 753,32 zł

P0043 Lepsze Śródmieście — nowe miejsca postojowe na Osiedlu Barbary i doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wolności

Głosów: 70
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

Zaborze Południe

Dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0016 1. Modernizacja Centrum Kultury i Rozrywki na Zaborzu – Południe 2. Modernizacja Strzelnicy Sportowej „Temida”

Głosów: 397
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0078 Lepsze Zaborze Południe — nowoczesne doświetlenie LED przejścia dla pieszych na ul. Skargi. Autor: [anonimizacja]

Głosów: 75
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 50 000,00 zł

Zaborze Północ

Dostępna kwota: 350 000,00 zł

P0021 Rozwój całego Zaborza (kosze na śmieci, aleja fitness, tor przeszkód do ćwiczeń, oświetlenie na Modrzewiowej)

Głosów: 576
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0025 Lepsze Zabrze — miejsce do wypoczynku przed SP18, plac zabaw dla Przedszkola 18, nowa nawierzchnia oraz płot dla Przedszkola 47

Głosów: 401
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 220 000,00 zł

P0083 Doposażenie siłowni w Zespole Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu

Głosów: 332
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 350 000,00 zł

P0048 Lepsze Zabrze — ławki, kosze na śmieci, rośliny i kwiaty

Głosów: 66
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 25 000,00 zł

Zandka

Dostępna kwota: 175 000,00 zł

P0044 Oświetlenie i budowa chodnika

Głosów: 150
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 175 000,00 zł

P0007 Czysta Zandka

Głosów: 76
Czy realizacja? Tak*
Wartość projektu: 3 000,00 zł

Projekt ogólnomiejski

Dostępna kwota: 1 000 000,00 zł

P0017 „Sportowe Osiedle Kotarbińskiego” — boisko wielofunkcyjne — etap III

Głosów: 3036
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 500 000,00 zł

P0001 Zabrze dla dzieci — budowa linarnium oraz zestawów wspinaczkowych dla dzieci i młodzieży w Parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Czołgistów

Głosów: 2841
Czy realizacja? Tak
Wartość projektu: 500 000,00 zł

P0051 Fajne Zabrze — infrastruktura rowerowa i bezpieczeństwo pieszych

Głosów: 2832
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 500 000,00 zł

P0020 Miejsca wypoczynkowe, zielony park na Zaborzu / Porembie, remont sali gimnastycznej w SP 18, remont boiska wielofunkcyjnego na SP 16

Głosów: 1797
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 500 000,00 zł

P0040 Czysty las wokół nas

Głosów: 1229
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 500 000,00 zł

P0064 Odszczurzanie miasta — deratyzacja

Głosów: 821
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 500 000,00 zł

P0047 Super Zabrze: Wypoczynek, zabawa i bezpieczeństwo. Rozbudowa parku na Zaborzu, Plac zabaw na Rokitnicy, doświetlenie przejść dla pieszych w Centrum.

Głosów: 434
Czy realizacja? Nie
Wartość projektu: 500 000,00 zł

* — premia za frekwencję

Dla Mieszkańców