Ocena wniosków

W zakładce będziemy publikowali składane wnioski oraz informacje czy wniosek będzie przedmiotem głosowania.

Dla Mieszkańców