Zabrze przestrzenią rozwoju

Imprezy masowe i zgromadzenia

Imprezy masowe wyróżnia się spośród innych imprez z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa mogące występować w związku z obecnością dużej liczby uczestników. Mając na uwadze przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom została stworzona specjalna ustawa, która nakłada na organizatora imprezy masowej szereg obowiązków. Po ich spełnieniu należy złożyć wniosek o pozwolenie na organizację imprezy masowej. Właściwym organem w zakresie wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta.

Osobną kategorię wydarzeń, stanowią zgromadzenia publiczne. Zgodnie z ustawą prawo o zgromadzeniach każdy obywatel może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się. Prawo to może zostać ograniczone jedynie wówczas gdy jego odbycie się narusza przepisy karne lub gdy zagraża życiu ludzi albo mieniu w dużych rozmiarach.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania w zakładkach:
-imprezy masowe
-zgromadzenia publiczne

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz.408 z późn. zm.)

Dla Mieszkańców