Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje dla komitetów wyborczych

„DODATKOWY NABÓR KANDYDATÓW DO WSKAZANYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Informujemy, że pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do wskazanych obwodowych komisji wyborczych do dnia 26.09.2018 r. do godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Prof. Z. Religii 1, pok. 65, 66, tel. 32 273 97 03”.

Uwaga:

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są przez Urzędników wyborczych w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Religi 1, w pokoju 65. Dyżury w zakładce „Urzędnicy wyborczy”.

LOSOWANIA PRZEPROWADZANE PRZEZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH

miejsce losowania: Zabrze, Religi 1, I piętro, pokój 115

– 27 września, godz. 15:00odbędzie się losowanie tylko w przypadku, gdy liczba dodatkowych zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w informacji komisarza (art. 182 § 7 pkt 1 Kodeksu)

– 28 września, godz. 9:00 odbędzie się losowanie o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu, tj. w przypadku, gdy liczba zgłoszeń kandydatów do danej obwodowej komisji przekroczyła w podstawowy terminie (tj. do dnia 21 września) wymaganą ilość – 9 do obwodu stałego, 6 do obwodu odrębnego.

„Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

• UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Ważne: Termin zgłaszania komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych upływa w dniu 6 września 2018 r.

Zgłaszanie kandydatów na członków OKW:
– obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
– obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

• UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Ważne: Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 21 września 2018 r.”.

Dokumenty do pobrania

Dla Mieszkańców