Rewitalizacja ekonomiczno-gospodarcza

Rewitalizacja ekonomiczno-gospodarcza, to uzyskiwanie korzyści ekonomicznych w zakresie rewitalizacji oraz aktywizacji obszarów marginalizowanych gospodarczo. Do najczęściej występujących zalicza się:

  • dochody osiągane z prowadzonej działalności również przez lokalnych partnerów i dostawców (jeżeli przewiduje się, że inwestycje spowodują również zamówienia u lokalnych dostawców), a także wykonawców robót inwestycyjnych),
  • wynagrodzenia pracowników,
  • podatki uzyskiwane przez samorząd,
  • dochody uzyskiwane przez lokalne jednostki użyteczności publicznej (operatorów sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, cieplnej itd.)
  • wzrost dochodów z turystyki biznesowej lub turystyki wypoczynkowej
  • zmniejszenie emisji gazów do atmosfery (dla projektów dotyczących termomodernizacji).

Informacje ogólne

https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/rewitalizacja-ekonomiczno-gospodarcza/informacje-ogolne/

Inicjatywa Jessica 2

https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/rewitalizacja-ekonomiczno-gospodarcza/inicjatywa-jessica/

Wsparcie rewitalizacji nie tylko w  inicjatywie Jessica 2

https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/rewitalizacja-ekonomiczno-gospodarcza/wsparcie-rewitalizacji-nie-tylko-w-inicjatywie-jessica/

Gospodarka nieruchomościami

https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/rewitalizacja-ekonomiczno-gospodarcza/gospodarka-nieruchomosciami/

Szkolenia

https://miastozabrze.pl/dla-biznesu/szkolenia-online/

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

https://miastozabrze.pl/dla-biznesu/zabrzanskie-centrum-rozwoju-przedsiebiorczosci/

Prezentacje

https://miastozabrze.pl/dla-mieszkancow/rewitalizacja/rewitalizacja-ekonomiczno-gospodarcza/prezentacje/

Dla Mieszkańców