Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Uwaga!
Zmiana miejsca składania deklaracji
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 01.08.2022 r. deklaracje w wersji papierowej dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) należy składać w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych przy ul. 3 Maja 16, pokój 116,
tel. 32/370-68-96

1 lipca 2021 r. uruchomiona została Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która ma na celu zebranie kompleksowych informacji dotyczących źródeł: ciepła, energii elektrycznej i paliw eksploatowanych na potrzeby budynku lub lokalu w budynkach mieszkalnych (Deklaracja A) i niemieszkalnych (Deklaracja B) o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW (podstawa prawna Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (rozdział 5).

CEEB ma na celu:

 • zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
 • poprawę jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog,
 • stworzenie narzędzia wspierającego wymianę starych kotłów grzewczych,
 • uzyskanie dostępu do informacji  na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców

Rodzaj deklaracji:

Kto składa deklarację?

 • Właściciel mieszkania lub budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW
 • Zarządca budynku,  zasilanego przez źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW,
 • Organy Administracji Publicznej,
 • Przedsiębiorcy i osoby uprawnione do wprowadzania danych do CEEB.

Jak można złożyć deklarację?

 • elektronicznie – za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu, podpisu kwalifikowanego na stronie https://ceeb.gov.pl/
 • papierowo – w Zabrzańskim Centrum Świadczeń Rodzinnych ul. 3 Maja 16 (pokój 116) lub wysłać listownie na adres Zabrzańskiego Centrum Świadczeń Rodzinnych ul. 3 Maja 16 w Zabrzu.

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

 • do 30.06.2022 r. dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1.07.2021 r.
 • 14 dni dla nowego źródła ciepła uruchomionego po 1.07.2021 r.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Dla Mieszkańców