Zabrze przestrzenią rozwoju

Publikacje

Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji/ Wydawca: Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Katowice 2004.
Materiały z I Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Praktycznej,Zabrze,10-11.09.2004r.
http://www.ihtourism.pl/images/pdf/zabkonf/2004_cz1.pdf
http://www.ihtourism.pl/images/pdf/zabkonf/2004_cz2.pdf

Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji/ Wydawca: Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Katowice 2005.
Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Praktycznej,Zabrze,12-13.05.2005r.
http://www.ihtourism.pl/images/pdf/zabkonf/2005_cz1.pdf
http://www.ihtourism.pl/images/pdf/zabkonf/2005_cz2.pdf
http://www.ihtourism.pl/images/pdf/zabkonf/2005_cz3.pdf

Dziedzictwo Kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej/Wydawca: Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Katowice 2007.
Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Praktycznej,Zabrze,15-16.09.2006r.
http://www.ihtourism.pl/images/pdf/zabkonf/2006.pdf

Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki/Wydawca: Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Śląska Organizacja Turystyczna. Katowice 2007.
Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Praktycznej,Zabrze,06-07.09.2007r.
http://www.ihtourism.pl/images/pdf/zabkonf/2007.pdf

Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki/Wydawca: Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Katowice 2009.
Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Praktycznej,Zabrze,04-05.09.2008r.
http://www.ihtourism.pl/images/pdf/zabkonf/2008.pdf

Wykorzystanie potencjału dziedzictwa przemysłowego dla promocji turystycznej gmin i regionów/ Wydawca: Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Śląska Organizacja Turystyczna. Katowice 2009.
Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej/ Wydawca: Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Śląska Organizacja Turystyczna. Katowice 2010.
Materiały z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Praktycznej,Zabrze,09-10.09.2010r.
http://www.ihtourism.pl/images/pdf/zabkonf/vii_konferencja_streszczenia. pdf

Wpływ przemysłu na rozwój Zabrza/ Wydawca: Urząd Miejski w Zabrzu, Katowice 2010.
Innowacyjność w zarządzaniu obiektami przemysłowymi dla turystyki/
Wydawca: Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Śląska Organizacja Turystyczna. Katowice – Zabrze 2012.
Materiały z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo- Praktycznej,Zabrze,10-11.05.2012r.
http://www.ihtourism.pl/images/pdf/zabrze_konferencja_2012.pdf

Dla Mieszkańców