Zabrze przestrzenią rozwoju

Nocna i świąteczna pomoc w POZ

Ogólnopolska lista placówek świadczących nocną i świąteczną pomoc w POZ dostępna pod adresem: www.gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PomocNocna

Po godzinie 18.00 do 8.00 rano dnia następnego (całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.


Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4

zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

tel: 32 277 61 90, 32 277 61 91

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Curie-Skłodowskiej 10

zakres świadczeń:
wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

tel: 32 373 23 54


Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 4

zakres świadczeń:
porada lekarska ambulatoryjna, porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porada lekarska udzielana telefonicznie, wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta

tel: 32 277 61 90, lub 32 277 61 91

Dla Mieszkańców