Zabrze przestrzenią rozwoju

VI edycja

Zabrzański Budżet Partycypacyjny – wpłynęły 99 wnioski (aktualizacja)

29 lipca w naszym mieście zakończył się czas składania wniosków do budżetu obywatelskiego na rok 2020. Według stanu na 2 sierpnia w VI edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy złożyli 99 wniosków o łącznej wartości przeszło 16 mln zł. Zakładany limit wydatków na projekty z bieżącej edycji budżetu obywatelskiego to 5 mln 50 tys. zł.

Kwotę tę podzielono na pule dotyczące poszczególnych dzielnic i pulę ogólnomiejską. Największą liczbę projektów złożono do puli dla dzielnicy Centrum Południe. To piętnaście wniosków o łącznej wartości prawie 2 mln zł. Z pul dzielnicowych drugie miejsce pod względem liczby wniosków zajmuje Guido (jedenaście wniosków o wartości prawie 1,3 mln zł), a trzecie — Centrum Północ (dziesięć wniosków o wartości 1,4 mln zł). Do puli ogólnomiejskiej złożono jedenaście wniosków o wartości 3,9 mln zł.
Wnioski mogły dotyczyć spraw leżących w kompetencjach miasta na prawach powiatu, a jeśli dotyczyły robót budowlanych — to musiały być zlokalizowane na terenach, którymi zarządza miasto. Wśród propozycji przeważały te dotyczące miejsc relaksu i sportu (w tym dwa wnioski dotyczą utworzenia Street Workout-u i po jednym Flowparku i Pumptrack’a) oraz infrastruktury miejskiej (w tym utworzenia dodatkowych miejsc postojowych, oświetlenia a sześć projektów dotyczy utworzenia wybiegów dla psów).
Wszystkie wnioski będą teraz przedmiotem oceny formalnej i prawno – technicznej. Wnioski, które spełnią wymogi regulaminowe, zostaną poddane głosowaniu (od oceny negatywnej będzie się można odwołać). Głosowanie rozpocznie się 3 października i potrwa do 17 października. Projekty ocenione przez mieszkańców jako najbardziej potrzebne zostaną wpisane do uchwały budżetowej na 2020 rok, zyskując w ten sposób środki na wykonanie. Wykonanie takich projektów będzie należało do zadań miasta jako jednostki samorządu terytorialnego.
Ważne! Z uwagi na to, że wnioski mogły zostać wysłane pocztą (a liczy się data stempla pocztowego), liczba wniosków może się jeszcze nieznacznie zmienić.

PulaDzielnica „mała” / „duża”Maksymalna
wartość
projektu
Limit
wydatków
Liczba
złożonych
projektów
Wartość
złożonych
projektów
BiskupiceDuża300 000,00300 000,002584 572,93
Centrum PołudnieDuża300 000,00300 000,00151 946 716,60
Centrum PółnocDuża300 000,00300 000,00101 416 859,09
GrzybowiceMała150 000,00150 000,004256 851,91
GuidoDuża300 000,00300 000,00111 281 450,00
HelenkaDuża300 000,00300 000,003582 907,00
KończyceMała150 000,00150 000,002150 000,00
MaciejówMała150 000,00150 000,003413 267,00
MakoszowyMała150 000,00150 000,004449 629,00
MikulczyceDuża300 000,00300 000,006909 350,09
Osiedle Mikołaja KopernikaMała150 000,00150 000,004532 450,00
Osiedle Młodego GórnikaMała150 000,00150 000,001150 000,00
Osiedle Tadeusza KotarbińskiegoDuża300 000,00300 000,002299 756,00
PawłówMała150 000,00150 000,002293 000,00
RokitnicaDuża300 000,00300 000,0061 092 024,78
Zaborze PółnocDuża300 000,00300 000,005974 365,21
Zaborze PołudnieMała150 000,00150 000,004450 000,00
ZandkaMała150 000,00150 000,004335 000,00
Pula ogólnomiejska500 000,001 000 000,00113 915 024,07
Suma5 050 000,009916 033 223,68

WyszczególnienieData
Rozpoczęcie składania wniosków24 czerwca 2019
Zakończenie składania wniosków29 lipca 2019
Zakończenie wstępnej weryfikacji9 września 2019
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania16 września 2019
Publikacja ostatecznej listy projektów (po rozpatrzeniu odwołań)23 września2019
Początek głosowania3 października 2019
Koniec głosowania17 października 2019
Ogłoszenie wyników głosowania24 października 2019
Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2020 r.wg powszechnie obowiązującego prawa
(na dzień wydania Zarządzenia:

do 15 listopada)

Bieżąca edycja realizowana jest na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, uchwały Rady Miasta Zabrze i Zarządzenia Prezydenta Miasta Zabrze.

Przy składaniu wniosku należy wziąć pod uwagę:

  • nowe formularze wniosków,
  • nowe kwoty limitów dla kategorii wniosków (w poniższej tabeli),
  • lista poparcia dotyczy tylko projektów ogólnomiejskich (będzie trzeba zebrać 50 podpisów),
  • projekty dotyczące nieruchomości muszą dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta lub Skarbu państwa i pozostawać we władaniu Miasta Zabrze,
  • nie będzie projektów dwuletnich,
  • od ewentualnego niedopuszczenia projektu do głosowania będzie służyło odwołanie.
PulaDzielnica „mała” / „duża”Limit puliMax. wartość projektu
BiskupiceDuża300 000,00300 000,00
Centrum PołudnieDuża300 000,00300 000,00
Centrum PółnocDuża300 000,00300 000,00
GrzybowiceMała150 000,00150 000,00
GuidoDuża300 000,00300 000,00
HelenkaDuża300 000,00300 000,00
KończyceMała150 000,00150 000,00
MaciejówMała150 000,00150 000,00
MakoszowyMała150 000,00150 000,00
MikulczyceDuża300 000,00300 000,00
Osiedle Mikołaja KopernikaMała150 000,00150 000,00
Osiedle Młodego GórnikaMała150 000,00150 000,00
Osiedle Tadeusza KotarbińskiegoDuża300 000,00300 000,00
PawłówMała150 000,00150 000,00
RokitnicaDuża300 000,00300 000,00
Zaborze PółnocDuża300 000,00300 000,00
Zaborze PołudnieMała150 000,00150 000,00
ZandkaMała150 000,00150 000,00
Pula ogólnomiejska1 000 000,00500 000,00
Limit budżetu obywatelskiego na 2020 r.5 050 000,00

Dla Mieszkańców