Zabrze przestrzenią rozwoju

Konkurs „Zielone Zabrze”

JUBILEUSZOWA XXV EDYCJA KONKURSU „ZIELONE ZABRZE” ROK 2020
OGŁOSZENIE KONKURSU

Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta Zabrze oraz placówki oświatowe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz zakłady pracy do wzięcia udziału w Jubileuszowej XXV edycji konkursu „ZIELONE ZABRZE”, który organizowany jest cyklicznie od roku 1996. Konkurs przeprowadzony będzie w V kategoriach: na najpiękniejszy balkon, ogród przydomowy, ogród działkowy, zieleniec na osiedlu mieszkaniowym oraz zieleniec przed zakładem pracy. Celem konkursu jest pobudzenie inicjatywy lokalnej oraz zachęcenie mieszkańców do upiększenia Miasta Zabrze poprzez dbałość o otaczającą zieleń.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie Karty zgłoszeniowej i załączenie nie więcej niż pięciu (5) barwnych zdjęć dokumentujących najpiękniejsze elementy obiektu i układu kompozycyjnego, oraz złożenie jej w terminie do 21 sierpnia 2020 roku.

Karty zgłoszeniowe wraz ze zdjęciami obiektu można dostarczyć pocztą lub przez skrzynkę podawczą w siedzibie urzędu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7 – kopertę należy zaadresować na organizatora konkursu: Wydział Ekologii Urząd Miejski
w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze.
Istnieje możliwość złożenia zgłoszenia osobiście po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Wydziału Ekologii, nr telefonu: (32) 37 33 333,
w godzinach 7.30 do 15.30.

Karty zgłoszeniowe dla kategorii „Najpiękniejszy ogród działkowy” należy składać wyłącznie w siedzibach Zarządów Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów Działkowych właściwych dla lokalizacji ogrodu działkowego.

Karta zgłoszenia i regulamin konkursu do pobrania w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Wolności 286 pok. 209 oraz na stronie internetowej urzędu: https://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/ekologia/konkurs-%E2%80%9Ezielone-za…
Karty zgłoszeniowe i regulamin konkursu dla kategorii „Najpiękniejszy ogród działkowy” można pobrać również w Polskim Związku Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski Delegatura Rejonowa w Zabrzu, z siedzibą przy ulicy Matejki 37.

Dokumenty do pobrania
Aby przeczytać plik PDF, możesz potrzebować programu Adobe Reader, jeśli nie jest on jeszcze zainstalowany w Twoim komputerze. Pobierz program Adobe Reader.

Dla Mieszkańców