Zabrze przestrzenią rozwoju

Składanie wniosków

  1. Mieszkaniec może złożyć wniosek:
    — pobranie ze strony www miasta i wypełnienie formularza,
    — pobranie druku z punktów obsługi mieszkańców (wniosek taki musi zostać wydrukowany, podpisany i wraz z załącznikami złożony w Urzędzie – zgodnie z zapisami poniżej),
  2. Do wypełnionego formularza mieszkaniec powinien dołączyć listę poparcia oraz ewentualnie inne załączniki (np. wstępną zgodę dysponenta nieruchomości – wtedy kiedy jest ona niezbędna).
  3. Po podpisaniu wniosek wraz z załącznikiem (załącznikami) przekazuje się:
  • listownie przesyłając go na adres Urzędu Miejskiego w Zabrzu :

Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze,

  • osobiście w Urzędzie Miejskim:

Punkt Obsługi Klienta
Centrum Handlowe M1
ul. Szkubacza 1
41-800 Zabrze
Czynne:
poniedziałek – sobota 11.00 – 19.00

Punkt Obsługi Klienta
Parter przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego
ul. Powstańców Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
Czynne:
poniedziałek – piątek 7.30 – 17.00

Sala Obsługi Klienta
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze.
Czynne:
poniedziałek – piątek 7.30 – 17.00

W przypadku przesyłania pocztą liczy się data stempla pocztowego, a w przypadku składania osobistego należy to zrobić w czasie pracy punktów obsługi mieszkańców.
Wnioski można składać w dniach 2 marca – 30 marca 2015 r.
Więcej na temat wniosków i ich składania można znaleźć w instrukcji składania wniosków.

Dla Mieszkańców